Problemet Reinfeldt II

13,juli, 31

När EU skulle besluta om skarpa förhör med USA om deras spioneri på EU så lade Sverige in veto. Dvs Reinfeldt lade in veto för att hjälpa husse USA att fortsätta spionaget på Europeiska länder och dess invånare. Även Storbrittanien gjorde detta. Dessa två länders regeringar fungerar som ett plåster i häcken på USA.

Att hjälpa främmande makt med spioneri torde betecknas som mycket allvarligt.

Det var detta diskussionen gällde i FRA-frågan.  Reinfeldt ville bygga ett svenskt NSA med ohämmat spionage på allt och alla precis som USA och NSA gör.  Vilket jag påpekade i ett inlägg då frågan var aktuell.

När jag googlade på ”NSA veto” så kan jag konstatera att det var bara Aftonbladet av svenska tidningar som tog upp vetobedrägeriet. Dvs judemedia – de ”liberala”  tidningarna – sopade detta under mattan för att skydda Reinfeldt och för att undanhålla medborgarna  informationen om detta svek.

Informationen hittade man i huvudsak i de alternativa media på nätet ”Fria Tider”,”Realisten” m fl.

Inlägg under FRA-debatten

130801 – Nytt om NSA


Asyleländet blir bara värre – helt naturligt

13,juli, 30

Migrationsdomstolarnas tillkomst har inte förbättrat asylprocessen i ett viktigt avseende.  De som får avslag stannar  kvar illegalt i ännu högre utsträckning än tidigare. 55% mot tidigare 45%.

Det är ganska naturligt eftersom politikerna ger illegala flyktingar allt fler förmåner.  Det är ingen större skillnad på att vara illegal och legal ”flykting”. Man kanske skall precisera det som ”ekonomisk flykting” eftersom det är det som gäller för minst 80%.

För några år sedan så gällde att det var inte skäl till PUT. Vi närmar oss med maskerade metoder det som är de judiska partiernas målsättning – en helt fri invandring utan hänsyn till konsekvenserna för landet. I det avseende står anarkistpartierna (mp) och (c) i en klass för sig.

Dessa oerhört dyrbara domstolar bör läggas ned och ersättas med en förstärkt juridisk enhet på Migrationsverket som granskar varje beslutat ärende. Det räcker och skall inte kunna överklagas.

Det är Svenskarnas rättssäkerhet mot att slippa illegala asylanter som skall gälla, inte deras ”rätt” att parasitera i Sverige.

Artikel – Avpixlat


Gammat i sikte?

13,juli, 29

Gåsgamen har synts i södra Sverige.

Behöver regeringen extraskydd?


Homoregeringen rycker ut

13,juli, 29

Den svenska ”pride”-ledningen har beordrat (uppmanat) regeringen att kritisera de ryska antíhomolagarna.

Genast rycker Bildt ut och betecknar lagarna som ”fruktansvärda och omänskliga” !!

En av lagarna förbjuder ”homosexuell propaganda”.  Dvs det som svenska judemedia  (”liberala” media) har spridit i över ett decennium. Dessa media täcker väl minst 80% av tidningsmarknaden. Med Hjärne och Bonnier som huvudaktörer.

Är det omotiverat med sådana lagar?

Av de stupiditeter som utsagts från homohåll under att antal år så är det välmotiverat att markera vilka värderingar som skall råda i samhället och vilket beteende som inte är acceptabelt.

De har tex angripit ”heteronormen”.  Man har tom hävdat att det är homos som är normala och hetero som är onormala. Detta är bara två av de stolligheter som kommit från det hållet.

Med tanke på den mycket sannolika orsaken till homosexualitet så  är det mycket välmotiverat att samhället sätter gränser för denna kategoris beteende i olika sammanhang.

Ovanstående är inget försvar för våld mot dem, men samtidigt infinner sig frågan, vad slags beteende provocerade fram våldet?
Reinfeldt har ju sagt angående SD att beter man sig på ett visst sätt (har fel åsikter) så får man skylla sig själv.

En kategori som mellan örona  har ett svårt medfött handikapp som inte bara begränsar sig till den sexuella identiteten,  bör inse att det är de som skall anpassa sig till de ca 90% som  utgör normen och inte tvärtom.

De delvis perversa aktiviteter som brukar försiggå i ”tåget” är av sådan art att det stärker inte homos sak utan förstärker intrycket av en kategori som inte har riktig koll.

Det stora flertalet homosexuella som inte vill ha något med ”pride”-jippot  att göra stärks inte utan torde mer skadas av de dumheter som brukar presteras.

Att dessutom detta jippo har blivit mer en kommersiell aktivitet än en intressekonferens stärker inte saken i sig.


Reinfeldts kära intresse

13,juli, 28

I går applåderade jag flera gånger framför TVn. När diverse nyhetsprogram meddelade att gaystödjaren Reinfeldts propaganda- minister i homofrågor, Birgitta Olsson blivit utsatt för äggkastning i Litauen. Släkten Olsson är en släkt med starkt judiskt inslag. Precis som släkten Andersson.  Maud Olofsson hette Olsson som ogift. Mona Sahlin hette Andersson som ogift.  Både Olofsson och Sahlin har visat starkt intresse för homofrågor.

En statsminister och regering som skickar en minister för att lägga sig i andra länders inrikespolitik!!!?? Om drygt ett år så slipper vi  detta alltmer pinsamma nationella problem.

Reinfeldt har ju även andra  speciella intressen. Dammsugare och städning tex.  Jag noterade tidigare att det tycks råda en koppling mellan judar och homosexualitet. Pridegänget i Vilnius hade tydligen hållit konferens i judiska museet!!!   Hrrrrm. 1922 så ledde den judiske läkaren Magnus Hirschfeld världens första gaydemonstration i Tyskland.

Judetidningen DN tog i går upp ämnet i en ledare.  Om ”rättigheterna”. Samt att få bete sig som man vill.  Det sistnämnda gäller inte för Hetero. Den som beter sig obehagligt eller osedligt på allmän plats riskerar åtal.


Läkarbristen – regeringen visar på nytt sin inkompetens

13,juli, 26

På nytt uppmärksammas det som jag  kommenterade för 2-3 år sedan, bristen på svenska läkare.

(s)-regeringen  var medveten om problemet på 90-talet och begärde ett utlåtande från läkarförbundet. De ville inte ha fler läkare eftersom det kunde orsaka arbetslöshet.

Detta accepterade regeringen och  lade ner ärendet!!

Därför måste Sverige importera utländska läkare för att fylla bristen.  På utbildningsdepartementet uppvisar man ingen större  vilja att åtgärda problemet. ”Utbildningsplatserna har ökat något”.

Sverige dränerar andra länder på läkare och utnyttjar deras utbildningssystem. Snyltar kanske är rätt ord.

Det stinker lång väg, det torde vara Sverigefienderna Borg och Reinfeldt som inte vill släppa till mer pengar, de tycker det är smart att andra länder får sköta vårt utbildningsbehov eftersom svenska läkarstudenter tvingas söka sig utomlands för att få en plats.

 Det passar dessutom Bilderberggeneralen Reinfeldt eftersom det ökar invandringen och  därmed  moderaternas  prioriterade ämne,  multikulturen.

Ingen skall vara förvånad, denna regering visar att man är inkompetent även i detta viktiga avseende, den fundamentalt viktiga frågan att tillse att sjukvården fungerar.

Äldre inlägg

DN – När snålheten bedrar visheten


Försvarets mystiska rekryteringsproblem

13,juli, 12

Försvarsmakten har problem med rekryteringen till det luftslott som benäms ”insatsförsvaret”.  Här och nu, glömde nästan det. 35% lämnar försvaret efter utbildningen.

Vad jag förstår så har soldaterna en lön på 18000/mån.

Vad har man mellan örona när man tror att någon vill ha ett jobb som kan vara ganska tufft, som betalas med den lönen??

25000/mån vore en vettig lön.  Men sannolikt är det vapenvägraren Borg som inte vill släppa till mer pengar. Det finns många olika sätt att sabotera ett försvar. En del mer sofistikerade och maskerade.

Man anställer också kvinnor som soldater. Skall kvinnor ingå i stridande förband??

Förr ansåg man det som olämpligt.  Har genusdårarna  ändrat på det ?