HIV-liberalerna bagatelliserar

13,oktober, 22

Homoliberalerna går på offensiven. Med sedvanlig avsaknad av logik och ansvar.

Nya bromsmediciner gör att folk inte dör i närtid efter HIV-smitta. De kan leva kanske 10-30 år. Under en förutsättning: Att de regelbundet tar beordrad medicin utan att slarva. Det är också en förutsättning för att smittrisken skall vara låg. Låg men inte noll.

Det faktum att sjukdomen  numera inte är direkt dödlig tas som intäkt för ansvariga på hög nivå att närmast bagatellisera problemet och föreslå en mildare juridisk syn på frågan.

Även om det finns medicin för smittade så bagatelliserar man och inte alls diskuterar den smittades obehag av att  drabbats av sjukdomen.

Att behöva iaktta en förmodligen omfattande medicinering hela livet och sannolikt må dåligt både psykiskt och fysiskt, mediciner blir man sällan direkt piggare av,  det är ett oerhört allvarligt handikapp som inte HIV-liberalerna diskuterar.

De ser det bara ur ett egoistiskt beteendeperspektiv.  Tal om ”diskriminering” hörs. Som man kan vänta sig i världens mest kränkta land.

Försiktighetsprincipen skall gälla även i fortsättningen. Det finns ingen som helst anledning att släppa efter på de regler söm gäller för närvarande.


Först volymen sedan leta mottagare !!!!

13,oktober, 20

Det har varit mycket väsen  om UDs biståndsbudget. Tydligen är det så att UD har fått hantera en knapp tredjedel av biståndsbudgeten, i år ca 12 miljarder. Det visste jag inte så det var intressant.

Vad det är för problem har jag inte förstått, men SVD startade tydligen ett drev i frågan med sedvanlig Följa-John-mentalitet från övriga.

Carl Bildts förklaring var att biståndet har växt så enormt att de har svårigheter att hantera verksamheten!!!

Alltså: Biståndet har växt så enormt att de hinner inte med att”förskingra” svenska folkets skattepengar!!!

De har svårt med att hitta objekt för den oändliga svenska godheten!!!

Som Bildt påpekade,först kommer volymen sedan problemet med att hitta mottagare.

Inget media vad jag sett har påpekat att totala biståndet ligger runt 38 miljarder.  Frågan är om inte drevet och tjatet om dessa 12 miljarder är till för att inbilla folk att totala biståndet är 12 miljarder.

Det här indikerar än en gång att biståndet vuxit till perversa nivåer samtidigt som det finns akuta brister i samhället där pengarna behövs.  Något ansvar relativt skattebetalarna visar inte politikerna.

Moderaterna vill behålla 1% av BNP även i fortsättningen.  Samtidigt  vill de inte rusta upp det mediokra försvaret. De vill skänka bort försvarspengarna.

Kom ihåg det nästa år vid valet.


Moderaterna: Någon annan får försvara oss

13,oktober, 18

Lyssnade lite på Moderaternas stämma i Norrköping. Försvaret diskuterades faktiskt!!

Det borde de inte göra med  tanke på deras katastrofala brist på insikt om militära nödvändiga nationella behov. Eller rättare sagt, det borde de göra och totalt revidera deras katastrofala experiment med försvaret. Det nätverksbaserade försvaret kostade miljarder men lades ner då man insåg att det inte skulle fungera.  Jag gissar att det är samma personer i militärledningen som  inlett det nuvarande experimentet som kallas ”insatsförsvar”.  Som inte fungerar eller kommer att fungera. Ett system som inte passar Sverige.

De vanlig flosklerna hördes,”Vi bygger vår säkerhet med andra”. Jaha.  Vilka är då de andra???  Vilka länder har vi skrivna avtal med gällande ömsesidigt bistånd???

Svar: Inga.  Svammel om samverkan i Norden, önsketänkande som inte är särskilt mycket besvarat från övriga Norden.Det enda som finns är en lös skrivning i Lissabonavtalet om stöd då någon angrips.

Det gamla enfaldiga mantrat hördes igen: ”Genom att hjälpa till att lösa konflikter  (militärt) i andra delar av världen så skyddar vi oss själva”

Rena fantasier. Det är USAs problemformulering som inte gäller för Sverige. Det är snarare tvärtom eftersom de flesta konflikter har en starkt inslag av religionskrig, där muslimerna står på andra sidan.  Det innebär att vi riskerar terrordåd på svensk mark pga vår inblandning i USAs självförvållade problem.

Vi skall gå med i NATO det var det gemensamma skallet.  Eftersom vi inte har något eget försvar så måste någon annan hjälpa oss. På den nivån ligger moderaternas och alliansens ”tänkande”.

Det är självfallet fel lösning. USA har inget i Europa att göra. Vi måste bygga upp en egen militär kapacitet. Det vore märkligt om inte 28 länder skulle kunna mobilisera en avsevärd militär styrka fullt tillräcklig för EUs säkerhet utan inblandning av USA.

Moderaterna är en katastrof för Sverige.

En röst på moderaterna och allianspartierna är en röst på NATO och ökat amerikanskt inflytande/beroende för  Sverige.


Regeringens attack på svenskarna ger resultat

13,oktober, 18

Invandringspolitiken som regeringen bedriver – maskerad som ”flyktingpolitik” – gör att  inom en inte alltför avlägsen framtid  kommer antalet svenskar under 45 år att vara  färre än invandrare i samma ålderskategori.

Läs mer


Det bör nog finnas gränser för tryckfriheten

13,oktober, 17

JK har nu börjat titta på historien med Skånepolisens spaningsregister över kriminella. Är det tillåtet att lämna ut dessa uppgifter hur som helst??

Ja tydligen, inte nog med det, vem som helst får lämna ut uppgifter från hemliga handlingar utan att det är ett brott!!  Möljigen kan det vara ett brott att lämna över en hel handling.

Något har gått rejält fel i lagstiftningen när hemliga handlingar kan offentliggöras utan påföljd. Det innebär att sådana handlingar bara förblir hemliga så länge  som myndighetens personal  är lojal mot verksamheten.

Från DN:

”…..Alla medborgare har enligt Tryckfrihetsförordningen rätt att lämna uppgifter till journalister. Det gäller även uppgifter ur hemliga handlingar. Journalister har också en lagstadgad skyldighet att skydda sina källor…..”


Kollaps på Migrationsverket

13,oktober, 17

Det råder kaos på Migrationsverket efter att verket realiserat regeringens direktiv om att alla asylsökande från Syrien skall få PUT, det gäller nog inte bara Syrien, det gäller alla oavsett om de är analfabeter från tjottaheiti.

De ”berikar” nämligen Sverige enligt  comrad Reinfeldt. Han har vissa svårigheter att förklara hur.

Just nu kommer ca 2000 asylsökande från Syrien i veckan.

Läs mer


Bra kinesiskt förslag

13,oktober, 15

Ett kinesiskt regeringsorgan föreslår att USAs negativa inflytande i världen skall  minska genom att en ny reservvaluta skapas i stället för dollarn.

Helt rätt.

Från artikeln:

Hycklande supermakt”
……..Detta trots att stormakten under åren själv ägnat sig åt grova krigsförbrytelser och tortyr.

”Snarare än att uppfylla sina plikter som en ansvarig ledarmakt har ett egennyttigt Washington missbrukat sin supermaktsstatus och infört ännu mer kaos i världen genom att förlägga finansiella risker utomlands, provocera fram regionala spänningar och territoriella tvister och utkämpa obefogade krig under en täckmantel av rena lögner”, skriver Xinhua och fortsätter:

”Som ett resultat av detta försöker världen fortfarande kräla sig ur en ekonomisk katastrof, tack vare den glupska Wall Street-eliten, medan bombningar och mord blivit så gott som vardaglig rutin i Irak, åratal efter att Washington hävdade att man hade befriat landets befolkning från ett tyranniskt styre.”

Den brutala sanningen  rakt i ansiktet på  skurknationen.

Läs mer