Friskolor och vinst.

09,oktober, 31

Man blir förbluffad över argumentationen från vänsterhåll när det gäller privat verksamhet inom den offentliga sektorn.

Många har krävt att vinster skall inte få tas ut. Överskottet ”skall återinvesteras i verksamheten” som det heter.

Vad tror dessa det är som driver entreprenörer att starta verksamhet??  Det är naturligtvis möjligheten att tjäna pengar!! Skall de bedriva verksamheten som någon slags välgörenhet?

Med den insikten om näringsverksamhet så är det inte särskilt konstigt att vänstern har en negativ inställning till näringslivet, speciellt till mindre företag.

Att kommuner sålt ut skolor och daghem till vrakpris det är ett självförvållat problem.  Självfallet skall man hålla en skärpt uppmärksamhet på dessa verksamheter så att inte  vinst tas ut på bekostnad av kvalitén. Men vad dessa vinstexempel visar är att när det finns ett incitament till effektivare verksamhet så  så sjunker också kostnaderna och möjlighet till vinst uppstår.

(s)-kongressen har dock ändå bestämt att vinst får tas ut.  Talibanerna besegrades.

I övrigt när det gäller ”höginkomsttagare”:

”De bäst ställda har berövats möjligheten att bidra solidariskt till välfärden” .

Det är nyspråk och en perverterad verklighetsuppfattning  som tycks utgöra grunden för sossarnas bedömning.

När det gäller pensioner så säger de att pensionärer skall kompenseras.  Göran Perssons  löften i det avseendet var inte mycket värda.

Danne Nordling gör en analys av sossarnas förslag.

SVD


Olofsson mot väggen igen

09,oktober, 30

I dagens AB 091030  kommenterar  Jimmie Åkesson  Maud Olofssons tidigare inlägg.

Man behöver inte vara anhängare av SD för att konstatera att det är Olofsson som framstår i en underlig dager.

Olofsson påstår att hon är ”trygg i sin svenska identitet”.  Men det är ju just en stark svensk identitet eller en naturlig nationell identitet som SD argumenterar för!  Som samtliga  övriga partier starkt bekämpar.

En sund nationell identitet är helt självklar i våra grannländer. I Sverige är det annorlunda,  politiker och vänstermedia stämplar allt som kan betecknas som nationalism som ”nazism”.

Hon har tydligen sagt att det är invandrarna ”som byggt Sverige”.  Samma tjat hördes under 80-talet från journalister. Vad som förvånade mig var att de aldrig fick mothugg.  Därför att påståendet är så korkat. Antag det motsatta:  Ingen invandrare togs in i Sverige 1950 – 1990. Enligt dessa skarptänkare så hade vi då nästan bott i grottor.  Det är bara utlänningar som kan, vi svenskar är idioter, det är vad politiker och media påstår.

Vad hade hänt i verkligheten? Jo industrin hade fått rationaliserat effektivare, byggt en effektivare produktionsapparat.  Vilket senare skulle ha gett oss en konkurrensfördel.  De missförhållanden i tex restaurangbranschen som uppstått pga av invandring, ibland illegalt, skulle i stor utsträckning inte ha uppstått.

Näringslivet skulle ha dammsugit samhället efter potentiell arbetskraft vilket skulle medfört att arbetslösheten skulle gått ner till mycket låga nivåer. Outbildade skulle ha fått utbildning.

Så vad återstår av detta enfaldiga hyllande  av alla som kommer från utlandet?

Visst har har finländare , italienare och greker gjort en bra insats men att påstå att Sverige  har varit helt beroende av dem det är enfaldig rappakalja.

Reinfeldt har tydligen gjort något hånfullt uttalande om svenskarna som ”barbarer” , det är utlänningarna som fixat Sverige!!

Dessa två saknar tydligen en svensk identitet av döma av deras uttalanden.  De markerar en tydlig svenskfientlighet.

Skall dessa två återväljas i nästa val??


Sverige kändis i Sydamerika

09,oktober, 30

Läser i  SVD att det går en ny våg av inbrott i bostäder just nu. Sverige har blivit känt i utlandet. Så känt att kriminella i Sydamerika tar flyget till Sverige för att bedriva kriminell verksamhet. Det som spritt sig är att det är riskfritt i Sverige.

Polisen  har i stor utsträckning lagt ned verksamheten på många orter. Skulle det bli en anmälan så är man inte särskilt intresserad av att utreda ärendet.   ”Nedlagt på grund av brist på spaningsuppslag….”. En standardformulering för att slippa ta itu med ärendet.  Det spelar ingen roll om det finns vittnen och annat material. Det är numera internationellt känt.

Men detta är känt och har stöd på politisk nivå.  ”Skit i vardags- brottsligheten, det blir för dyrt, vi satsar på arbetslinjen.”

Fyra procent av inbrotten leder till åtal.


Den snälla vargen nu igen

09,oktober, 29

Så har det nu skett igen, ytterligare en person har blivit dödad av varg i Kanada. Trots att de är så snälla och ofarliga.

Sannolikt pga födobrist.  Det är en naturlig följd. När inte bytesdjuren räcker till så  återstår människan som alternativ.

Det skall bli intressant att höra vargkramarnas  fantasifulla bortförklaringar och  försvar av vargarna.  ”Skylla sig själv”,
”Får väl flytta till stan” brukar vara  tunga argument från den kategorin.

För den som tror att prärievargar är som små hundar så länkar jag till en site med en bild. Där framgår att de äter vad som helst. Lamm, kalvar och mindre tamdjur.  Det är bara nys att de enbart jagar sorkar och liknande som en del tror. Därför betraktar farmare i USA dem som en pest.

För fler bilder : Sök på Google med ”Coyotes pics”.

SVD

Prärievarg

Länk till ryska erfarenheter av varg


Grönland Vinland och IPCC

09,oktober, 29

Under romartiden så lär temperaturen i England har varit ca 2 – 3 grader högre än idag.  Vad har orsakat namnet Grönland??  Uppenbarligen därför att landet en gång varit synnerligen grönt  pga av en betydligt högre temperatur än idag. När vikingen Leif  Eriksson kom till Amerika så döpte han landet till Vinland. Varför?  Riklig tillgång till vin eller vad?

Det måst ha  betytt att all is och glaciärer på nordkalotten var väck. Det skulle  enligt nuvarande resonemang medfört att  havsnivån låg flera meter över den nuvarande.   Det måste väl gå att konstatera geologiskt eftersom det inte är så länge sedan.  Några sådana konstateranden har inte hörts.  Hur vill expertisen förklara det??

Alla tre exemplen pekar på en betydligt högre temperatur än idag. Det skulle vara intressant att höra IPCC förklara dessa temperatur- höjningar som ju uppenbarligen inte kan förklaras med  människans påverkan.

För övrigt så har  temperaturen på jorden varierat stort både cykelmässigt och av andra skäl.

Hur vill man förklara detta??   Det vill man tydligen inte alls eftersom det skulle sannolikt förstöra det självuppfyllande prognosmaskineri som man byggt upp.

Det förefaller som om man inte räknat med de självreglerande dynamiska effekter som rimligen uppstår i klimatsystemet.  Får vi mer vattenånga i atmosfären så måste det rimligen medföra mer molnbildning.  Det är kanske det vi sett de senaste åren med våldsamma regn och orkaner. Ökad molnbildning ger tillfälligt ökad medeltemperartur pga att utstrålningen minskar. Men om molnbildningen  består så måste temperaturen långsamt sjunka eftersom instrålningen förhindras.

SVD


Defekt lagstiftning

09,oktober, 28

Arton månader för mord. Det blev följden för två 16 åringar som mördat en tredje.  Avtjänas på ungdomsanstalt.

Alla reagerar starkt på  den  milda domen. Vad politikerna menar är att ungdomar skall inte stämplas för livet för dumheter de begår under en tid då de inte är riktigt färdiga mellan örona.  Man kan ha en viss förståelse för detta synsätt, speciellt som flertalet sådana brott är av ekonomisk karaktär, ofta av mindre värde.  Dock när det handlar om mord så blir konsekvenserna straffmässigt stötande för de flesta.

Man kan lösa detta på följande sätt: De för betala för att de slipper stämplas som ”kåkfarare” . De skall inte dömas efter speciella ungdomslagar utan primärt dömas som om de vore vuxna.  Antag att en individ får 10 år för mord.  Han döms att sitta 3 år på ungdoms- anstalt.  Dessa är räknas från de 10 åren. Kvarstår 7 år.  Varje år är värt  100000 i skadestånd.  Totalt 700000.  Dessa pengar betalas ut direkt av staten till anhöriga. Den dömde får sedan betala igen skulden till staten under 20 – 30 år.

Straffet blir således kännbart men i annan form än fängelse.  Med denna princip så tror jag att reaktionen mot den typ av dom som nu avkunnats blir betydligt mindre.  Risken finns naturligtvis att krimvänliga politiker – sådana finns det gott om –  sätter ner  skadeståndet per år.  Då är man tillbaka på ruta ett.

Skadeståndspraxis är i Sverige extremt låg. Många gånger ett hån mot den drabbade. Man hänvisar till ”praxis”. Nå vem sätter denna praxis?  Förmodligen HD. Men vem skall bryta denna praxis? Politikerna kan naturligtvis ändra  lagarna. Den andra varianten är att underrätter , tingsrätter och hovrätter prövar nya nivåer. Dessa kan då gå till prövning.  Primärt  så måste det vara tingsrätterna som bör pröva nya nivåer då praxis uppenbarligen  inte är i takt med tiden eller rättsuppfattningen  bland allmänheten.

SVD


Jämställdhet demokrati och bistånd

09,oktober, 25

I dagens SVD 091026 så skriver Sabuni/Borg/Malmström att kvinnors jämställdhet är viktigt för  EUs tilllväxt.  De ser det som en nationalekonomisk problematik i första hand , inte som ett jämlikhetsproblem. Det som som är ännu mer anmärkningsvärt är att biståndspolitiken för  tex Afrika har en stark betoning på demokrati och jämställdhet.  Så där allmänt kan det låta förnuftigt men är detta problemet för  att Afrika skall få igång sin ekonomi??

Det har tydligen varit en biståndskonferens i Stockholm.  Någon representant för Kenya  kritiserade EU för att satsa för mycket på demokratifrågor  i stället för  inriktning på  infrastrukturprojekt.  Tydligen utlöste det en stark reaktion från EU-representanter.

Han från Kenya har naturligtvis rätt.  Lyxfolket från EU förstår inte den grundläggande problemen, de är störda av  att demokrati och jämställdhet med EU-mått är eftersatt.  Jag snabbkollade på SIDAs sida. Jodå kenyanen hade helt rätt.

2008 så satsades 21 % av det svenska biståndet på demokrati och jämställdhetsfrågor!!!   En femtedel!!! Tre miljarder!!  Denna inriktning är direktiv från regeringen.

Undra  på att   kritiken mot biståndsverksamheten är hård.  Nu kommer tom kritiken från mottagarna själva.  Visst finns det missförhållanden i Afrika men jag tror att man börjar i fel ände. Det är inte demokrati och jämställdhet som ger afrikanerna mer i plånboken, det är de lokala basnäringarna och tillhörande infrastruktur som  måste utvecklas.

Vägar, järnvägar, kraftproduktion med distribution till landsbygden.   Elkraften är en huvudfaktor i ett samhälle för att det skall kunna utvecklas.  Jo SIDA har ett program för ekonomisk utveckling men man får intrycket att det är inte särskilt prioriterat.

Utbildning, skolor och högskolor är grunden för en utveckling av ett modernt samhälle.  Samt givetvis sjukvård.

En konspiratorisk hypotes är att det är en medveten snedprioritering, för att hålla Afrika kvar på en primitiv nivå. För att fungera som en marknad för produkter från EU. Skulle Afrika utvecklas som industrisamhälle  så skulle de bli en konkurrent till EU.

Inte nog med detta, biståndet har åter börjat att ges som budgetstöd. Dvs pengarna går in i ländernas statsbudget för att sedan  fördelas till diverse projekt.  Det var detta man gick ifrån tidigare pga korruption och felprioritering av biståndspengarna. Nu hävdar man att direktstyrda projekten  blev för dyra att administrera så nu skall länderna själva styra och administrera aktuella projekt.  För att säkerställa rätt användning av pengarna så påstår man att  villkor och kontrollsystem skall garantera att pengarna hamnar  rätt.

Det  ser  kanske bra ut på pappret men det finns anledning att tvivla på att det skall fungera.