Krig eller sjukvård – Krig

09,juli, 23

USA har inte råd med  en sjukvårdsreform tror många politiker.  Den dyra sjukvården är största anledningen till underskottet i ekonomin.  Trots att den är privat och avreglerad. Märkligt,  detta är väl moderaternas dröm??!!

Det är inte lätt med infrastrukturen när man skall föra krig lite överallt i världen för att realisera världsherraväldet.

Hur skulle det vara att avsluta krigsverksamheten här och där, lägga ner några militärbaser  i andra världsdelar där de inte har någon motivation??  Det kanske skulle förbättra ekonomin så att det räckte till  plåster till 47 miljoner amerikaner.   Världsherraväldet har sitt pris.


Litauen ett föredöme

09,juli, 16

Det finns  tydligen fortfarande  nationer som inte kontrolleras av judar. Till skillnad från Sverige.

Litauens lag om moraliska grundvärderingar  borde tas efter av hela EU.   Nu har även engelska kyrkan skarpt kritiserat den svenska kyrkans rygglösa ställning i homofrågan.  Utmärkt att homomaffian  börjar få ett motstånd.  Det är positiva tecken i skyn. Stöd Litauen och engelska kyrkan!!

SVD


Orimlig juridisk logik

09,juli, 14

En lägervakt från VKII skall ställas inför rätta i Tyskland.  Är det rimligt att anklaga en lakej på lägsta nivå för medverkan till folkmord??  Det är det självfallet inte.  Han hade ingen som helst beslutsfattande funktion som rörde  avrättningar av folk.Skulle han ha vägrat??  Han hade förmodligen omedelbart blivit skjuten.

Skall man vara konsekvent så skall ju alla överlevande  soldater i VKII åtalas för krigsbrott eftersom de flesta dödat fiender. Både lägervakten och soldaterna lydde bara order.

Det är beklämmande att se hur Tyskland krälar för Israel.

Sydsvenskan


G8 och Klimatet

09,juli, 10

PÅ G8-mötet så har man kommit fram till att temperaturhöjningen skall begränsas till 2 grader. Ett  märkligt beslut med tanke på den osäkerhet om uppvärmningens orsaker som fortfarande råder.

De yttre starka faktorer som styr jordens temperatur  är med all säkerhet mycket starkare än den höjning som orsakas av människan.  Om detta är fallet så framstår beslutet som dåraktigt. Det är som att kämpa mot väderkvarnar, dvs nästan helt menings- och verkningslöst.

Enorma resurser kommer att spenderas utan någon större effekt.

Det hindrar inte från att bedriva ett systematiskt arbete , speciellt i U-länderna, för att hindra diverse utsläpp i atmosfären.  Dock i ett mer balanserat och rimligt tempo.  I DN så uttrycker Hans bergström kritik mot det som kan kallas klimatfundamentalism.

SVD

Hans Bergström


Dornier DO 335

09,juli, 8

Jag har alltid gillat Dornier för att de vågar realisera flygprojekt som konkurrenterna inte ens vågar tänka på.

Jag hittade ett Dornierflygplan igår som jag aldrig sett på bild eller hört talas om. I och för sig det finns flera sådana, många byggdes under kriget eller strax före.

Nåväl detta plan är inte  fy skam i sin klass.

Flygplanet är tvåmotorigt, en fram, en bak. Detta ger stora fördelar jämfört med vingmonterade motorer.

Data från Wikipedia.

Bild DO 335

General characteristics

  • Crew: 1, pilot
  • Length: 45 ft 5 in (13.85 m)
  • Wingspan: 45 ft 1 in (13.8 m)
  • Height: 15 ft (4.55 m)
  • Wing area: 592 ft² (55 m²)
  • Empty weight: 11,484 lb (5,210 kg)
  • Max takeoff weight: 19,500 lb (8,590 kg)
  • Powerplant:Daimler-Benz DB 603A 12-cylinder inverted engines, 1,287 kW, 1,726 hp (1,750 PS) each

Performance

Flygplanet flög lätt ifrån Mustang och Spitfire, var mycket vändbart och hade   bra stigprestanda. Flygplanet kom ut alldeles i slutet i kriget och fick inget avgörande inflytande. Do 335 var utrustad med katapultstol, ett av de första flygplanen som hade denna utrustning. Ansågs kanske nödvändigt pga propellern där bak.

Det var nog tur för de allierade att kriget stoppades så tidigt som det gjorde, hade tyskarna  fått ett halvår till på sig så hade de allierade fått det mycket svårt i luften.  ME 262, det jetdrivna planet, var också överlägset  men kom ut för sent.

 


Bankerna och bonus

09,juli, 8

Lönerna till Nordeas  451 anställda som sysslar med fondförvaltning var ca 500 miljoner. 100 miljoner av dessa var bonus trots att 2008 var ett mycket dåligt år.

Det gör ca 1,1 miljon i genomsnitt till varje anställd.   Ca 200 tusen i snitt är bonus.

Pressansvarig Lars Roos:

”Vi tror på rörlig ersättning som ett incitament för att uppmuntra förvaltarnas individuella prestation. Då blir det orimligt att den skulle styras av marknadens utveckling. Om tex marknaden går upp skulle det alltså innebära att förvaltaren får rörlig ersättning utan att göra något.”

Vad ger ni för den??

En övning i adaptiv argumentation??


Försvaret av Stockholm

09,juli, 7
Följande motion skrev moderaterna  för snart 10 år sedan angående försvaret av Sockholm. Analysen förfaller att vara riktig.

Nu sitter de själva vid makten, har de glömt vad tidigare sagt eller  har situationen förbättrats??

(Mina kursiveringar och markeringar)

Motion till riksdagen

1999/2000:Fö18
av Enström, Karin (m)

Med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

Försvara Stockholm, hela Sveriges huvudstad

Bakgrund

Den nu föreslagna nedrustningen av det svenska försvaret saknar säkerhetspolitiska motiv. I stället för att först analysera behovet av militär  förmåga utgår Socialdemokraterna och Centern ifrån hur mycket pengar som ska sparas i statsbudgeten. Vi moderater kräver att de aviserade paniknedläggningarna avvisas och att en ny försvarskommitté tillsätts.

Försvaret av huvudstaden

Stockholm är hela Sveriges huvudstad och måste försvaras. Att försvara  Sveriges huvudstadsområde är mycket svårt. Här finns många känsliga mål som måste skyddas.

– Sveriges högsta ledning med regering och riksdag

– Sveriges högsta militära ledning

– Sveriges finansiella centrum, t ex riksbanken och fondbörsen

– riksmedierna med radio, TV och de största rikstäckande tidningarna

– viktiga kommunikationer mellan norra och södra delarna av landet.

Dessutom bor var femte svensk i Storstockholmsområdet, alltså 20  procent av landets befolkning finns här – på mindre än 2 procent av landets yta. Allt detta innebär att stridshandlingar i huvudstadsområdet   får mycket stora  konsekvenser. Med relativt små vapeninsatser kan en   fiende orsaka mycket stort lidande och skada.

I propositionen föreslås bland annat nedläggning av följande utbildningsplattformar i Stockholmsområdet; Roslagens luftvärnskår i Norrtälje, Lv 3,   och Livgardets dragoner i Stockholm, K 1.

Försvaret av huvudstaden är förmodligen en av Försvarsmaktens mest komplicerade och komplexa uppgifter. Det kräver en rad olika förbandstyper – markförsvar, luft- och sjöförsvar – som leds gemensamt för att kunna samordna striden. Dessa förbandstyper måste för att kunna lösa sina uppgifter utbildas och övas i den terräng de ska verka. Striden kräver mycket god lokalkännedom, det gäller såväl i Stockholms innerstad, i Stockholms   skärgård som försvaret av Arlanda.

Dessutom har regeringen givit Försvarsmakten i uppdrag att i samverkan  med Försvarets materielverk redovisa under vilka förutsättningar och till  vilka kostnader civil varvsindustri kan svara för genomförandet av det  marina fartygsunderhållet. Vilka konsekvenser en nedläggning av Muskövarvet får skall också utredas och regeringen återkommer vid behov till riksdagen i dessa frågor. Detta betyder att framtiden för Muskö örlogsvarv och dess anställda fortfarande är mycket oviss.

Vi moderata riksdagsledamöter från Stockholms län accepterar inte dessa kortsiktiga nedläggningsbeslut. Vi anser att försvaret behöver ominriktas och att det kommer att medföra förändringar även i grundorganisationen. En ny försvarskommitté bör tillsättas för att ta fram ett förlag till nytt försvarsbeslut. Det styrande i detta arbete måste vara försvars- och säkerhetspolitiska överväganden, inte regionalpolitiska eller arbetsmarknadspolitiska.

Hemställan

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1999/2000:30 Det
nya försvaret,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om försvaret av huvudstaden.

Stockholm den 10 december 1999

Karin Enström (m)

Lars Tobisson (m)

Knut Billing (m)

Gunnar Hökmark (m)

Jerry Martinger (m)

Stig Rindborg (m)

Göran Lennmarker (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Catharina Hagen (m)

Henrik Westman (m)