Taiwans regering säger att fler dör av vaccinet än av Covidsmittan

21,oktober, 19

Från Humans Are Free

Video från INFOWARS

Länk till artikel


UK – Dubbelt så många fullvaccinerade 40 – 50 år blir infekterade av Covid än ovaccinerade

21,oktober, 19

Från Humans Are Free

Effektiviteten i vissa åldersgrupper har blivit negativ!!
Återigen ett vittnesmål om att ”vaccinet” är nästintill värdelöst.
Påståendet att det skyddar mot död är bara delvis sant.
En del dör kort tid efter injiceringen. Andra efter några
veckor.

För de som tar tillräckligt mycket D3-vitamin så sjunker
dödligheten till noll enligt en spansk undersökning.

Utan föregående bieffekter eller invalidisering.

Utdrag:

”Det finns fortfarande ingenting från regeringskällor som erkänner detta misslyckande av vacciner mot infektion, dess konsekvenser för politiken och analyserar vad som kan ligga bakom.”

Länk till artikel


Läkare till FDA, CDC: I 20 års medicinsk praktik har jag ”aldrig sett så många vaccinrelaterade skador”

21,oktober, 18

Det som ett antal experter inom området förutsade för ca ett år
sedan börjar nu besannas. En annan läkare i USA har gjort liknande
iakttagelser. Sannolikt många fler men de vågar inte rapportera det.

Från The Defender

Mina kursiveringar och fetmarkeríngar.

Utdrag:

Dr Patricia Lee, en licensierad läkare i Kalifornien, sa att hennes erfarenhet av patienter som skadats av vaccinet ”inte överensstämmer med påståenden från federala hälsomyndigheter om säkerheten för COVID-19-vacciner.”

———————————

I brevet beskrev Lee att hon observerade ”helt friska individer som lider allvarliga, ofta dödliga, skador” inklusive transversell myelit, vilket resulterar i quadriplegi, pneumocystis pneumoni, flersystem-organsvikt, cerebral venös sinustrombos, hemorragisk chock efter förlossningen och septisk chock. Lee, praktiserande läkare i mer än 20 år, sa att hon ”aldrig varit med om så många vaccinrelaterade skador förrän i år.”

Länk till artikel


För de som inte fattat galoppen – läs det här

21,oktober, 9

Alla har väl inte forstått vad som pågår i ett globalt perspektiv.

Som det förefaller, speciellt tycks läkare vara helt omedvetna.
I verkligheten är de en del i den globala konspirationen och lyder
bara order uppifrån med förväntan om belöning. Alternativt har de
en så usel Rockefeller-programmerad utbildning att de saknar
förutsättningar för insikt.

S och M vet precis vad som pågår och stöder angreppet
eftersom de är globalistiska organisationer med marginellt
intresse för den nationella befolkning de utnyttjar.

Länk till artikel


Flest covid-fall bland full-vaccinerade länderna

21,oktober, 8

Från The Defender

Författarna till en studie som publicerades den 30 september i European Journal of Epidemiology Vaccines säger att endast vara beroende av vaccination som en primär strateg i för att mildra COVID-19 och dess negativa konsekvenser ”måste undersökas igen.

————————————————

Andra farmakologiska och icke-farmakologiska ingrepp kan behöva införas vid sidan av ökande vaccinationsnivåer. Sådan kurskorrigering, särskilt med avseende på nuvarande policy, blir av yttersta vikt med framväxande vetenskapliga bevis för verklig effektivitet av vaccinerna. ”

——————————————

Med andra ord:
Eftersom det börjar framgå att ”vaccinerna” inte fungerar som det var tänkt så måste andra åtgärder sättas in för att stoppa smittspridningen.

I klartext: ANTIVIRALA preparat som tex Ivermektin.

Länk till artikel


Mer än 75% döda i Vermont fullvaccinerade

21,oktober, 6

Några utdrag ur artikel i Natural News.

Mina fetmarkeringar.

……..Av de 33 Vermonters som dog efter att ha testat ”positivt”
för Fauci-influensan i september månad var bara åtta av dem
ovaccinerade. De övriga 25 tog alla stöten i lydnad mot
regeringen, som sa till dem att de skulle vara ”säkra” om
de gjorde det……

——————————————–

……….Den kinesiska virusvaccinationen i Vermont är för närvarande
88 procent bland personer i åldern 12 år och äldre. Det betyder att
staten ska vara helt skyddad mot sjukdomen utan fler dödsfall. Istället
sprider sig nya ”genombrott” fall av kinesiska bakterier som en löpeld,
vilket helt avlägsnar myten om att injicering ger skydd mot infektion………

——————————————-

………..Samtidigt fortsätter hälsoministerens kommissionär Mark Levine
att hävda att det händer en ”pandemi av de ovaccinerade” som kräver
att fler människor tar injektionerna om det någonsin ska bli ett slut på
dödsfall med covid………..

—————————————–

…………Varje ursäkt i boken rullas nu ut för att försöka förklara bort
den massiva ökningen av sjukhusvistelser och dödsfall bland de helt
vaccinerade.
Man undrar om några helt vaccinerade människor äntligen
vaknar och ångrar sitt beslut att bli ett experiment som mänskliga
marsvin för de psykiatiska filialerna av grenen Covidian som fortsätter
att terrorisera världen med sina kemiska gifter……..

———————————————–

………….Många andra påpekade det totala vansinnet av att fortsätta
trycka på dessa jabs när det är klart att de inte fungerar, åtminstone
inte för att hålla någon frisk och ”säker”……………

Länk till artikel


De kriminellas attack på IVERMEKTIN i USA

21,oktober, 4

Länkar till en video på sajten SWEBBTV som handlar om det kriminella
bedrägeriet riktat mot den effektiva COVID-medicinen IVERMEKTIN.
Tack vare detta sabotage av oligarkerna och deras korrupta och köpta
media så har tiotusentals individer avlidit i USA helt i onödan. I Sverige
så torde motsvarande siffror ligga runt några tusen.

Pga myndighetrnas korruption relativt läkemedelsföretagen och
en inkompetent rygglös regering som krälar för vaccinbedragarna och
överför miljarder till dem av skattebetalarnas pengar för att köpa
ett experimentellt , näst intill värdelöst och skadligt preparat.

För att inte tala om en menlös och inkompetent ”opposition” utan
åsikter om något.

Observera att det var Merck som tog fram Ivermektin på tips från
en forskare. Samma Merck som nu lanserar ett piller med
”sensationella”data mot Covid. Dvs det är en marginellt modifierad
variant av ivermektin som de nu kommer att patentera för att tjäna
pengar på ett preparat som funnits i decennier.

Länk till video

Länk till artikel av Lars Bern


Kan 5G sprida coronavirus ?

21,september, 30

Sådana rykten har tydligen kommit ut. Jag tror det var i Australien
och kanske på fler ställen som folk fått intrycket att när 5G nätet
startats upp så drabbades de av sjukdom eller andra diffusa symptom.

Det är nog inte helt taget ur luften (!!) Men bokstavligt är det fel.
Radiovågor kan inte transportera virus.

För några månader så läste jag en artikel av några forskare som
påpekade följande:

Kroppen styrs via nerver i vilka det går svaga elektriska signaler. Det
är inte bara nerver som kan påverkas av elektriska signaler. Pga den
den tilltagande mängden telekommunikationen i luften så är vi omgivna
av en smog av elektriska signaler.

Cellerna består inte av ett tätt skal utan har öppningar av porkaraktär
som kan öppnas eller stängas av olka skäl.

Vad som tydligen tidigare är känt så kan en eller flera kanaler i cellen
öppnas under påverkan av ett elektriskt fält.Vad de påpekade var
att under påverkan av ett yttre elektriskt fält så kunde de ytligt
liggande cellerna fås att öppna den så kallade calciumkanalen. Det
innebär att cellen är öppen för tex coronavirus att komma in i cellen.

Jag antar att det gäller inte bara coronavirus utan även andra patogena
virus som vi troligen ofta har runt omkring oss.

Det kan alltså finnas en grund för att folk började må dåligt då 5G
startades i deras område. Om det sedan var det nu aktuella
coronaviruset som gjorde dem sjuka eller något annat virus som kom
in i cellerna pga av de elektriska fälten det är frågan.

5G kan möjligen indirekt orsaka sjukdom på det beskrivna sättet.

Metoden att använda ett elektriskt fält för att öppna cellen används
redan. Karolinska Instututet har tagit fram ett vaccin där man applicerer
en elektrisk puls vid vacccineringen, uppenbarligen för att tillfälligt
öppna cellerna för vaccinet.

I cancervården har man även använt metoden för att öppna tumör-
cellerna så att cellgiftet kan komma in i cellen. Det tycks fungera bra.

Men EMF kan orsaka hälsoproblem på fler sätt. Ett annat sätt är känt
sedan långt tidigare, de elektriska fältens inverkan på nervsystemen.
En del drabbas av elöverkänslighet. Problem som de skyldiga telebolagen
närmast komiskt förnekar då det numera är konstateras att EMF kan
orsaka allvarliga skador bla DNA-skador. Det som tillkommer med just 5G
är systemet har en speciell modulationsmetod. Denna metod som kallas
”pulserande” gör att människans biologiska system reagerar starkare.

Det som var känt redan på CRT-skärmarnas tid var att ju högre spännings-
derivata ju mer kritiskt blev det ur strålningssynpunkt för individen. Om
det är samma sak med 5G vet jag just nu inte.

Kan bara konstatera att man är i full färd med att bygga 6G med betydligt
högre frekvenser. Utan att bekymra sig om konsekvenserna.

Någon med ett historiskt perspektiv på radiotekniken hävdade att
hälsoproblem dök upp redan för ca 100 år sedan då radiosändningar
etablerades. Den tidens radiofrekvenser var låga och sändningseffekterna
betydligt mindre än i dag. Om det var inverkan på nervsystemet eller
cellerna det är oklart.


Vem företräder läkarförbundet?

21,september, 26

Läkarförbundet bryter mot flera juridiska deklarationer när man
rekommenderar minst sagt tvivelaktiga vacciner i stället för att prioritera
existerande beprövade preparat som bevisligen fungerar anser
Björn Hammarsköld fd överläkare.

Länk till artikel

Länk till artikel 2


Forskare obducerade covidfall – stor andel dog av vaccinet

21,september, 26

OBDUKTION av fd covid-patienter: Forskarna anser att 30-40% av
fallen dog av vaccinskador.

Länk till artikel