Skall Tolgfors dra ner Finland i dyn?

08,maj, 26

DN debatt så skriver Tolgfors och Finlands försvarsminister. De är eniga om vissa typer av samarbete. Det är säkert bra. Det är ändå ett märkligt initiativ eftersom det på EU-nivå pågår en liknande verksam- het som har till syfte att samordna och effektivisera materielsidan.

”…de baltiska ländernas EU- och Nato-medlemskap och omställning av våra länders respektive försvarsmakter har detta samarbete fördjupats och kommer fortsätta att öka i omfattning.”

Hur skall ovanstående tolkas?? Försöker Tolgfors att lura Finland att ”omställa” även sitt försvar på samma katastrofala sätt som gjorts i Sverige?? Man får hoppas att finnarna inte går på sådana finter.

De säger att Ryssland höjt sina utrikespolitiska ambitioner men sedan kommer det :

”Den säkerhetspolitiska miljön i vårt närområde är stabil och säker. Det finns ingen aktör som har förmåga och ambition att utgöra ett invasionshot av den gamla typen mot våra länder. Detta hindrar inte att det finns nya utmaningar. ”

De ser vad som sker men fortsätter att sticka huvudet i sanden! (Tolgfors och Borg) Det är en komisk underskattning av Rysslands militära kapacitet när de påstår att inte Ryssland enkelt kan inta Sverige om de vill. Men USA då, glömde de USA? En skurknation som anfaller vilken nation som helst om det passar dem. Visserligen är de militärt inkompetenta men kvantiteten vinner i längden.

I förra veckan utsade Anders Borg något med innebörden att budgetbalansen är viktigare än försvarets kapacitet.

Det är något desperat över moderaternas helsidesannonser om sin förträfflighet. Inte minst eftersom det är alliansen som står för politiken. Det kanske behövs helsidesannonser för att kompensera Borgs uttalanden.


Lysande polisforskning

08,maj, 25

I SVD så skriver RPS chef om ambitioner med polisverksamheten. Man har en känsla av man inte riktigt vet vad polisarbete går ut på, man liksom famlar sig framåt. Det är ganska naturligt att det blir så när man helst inte vill gå ut i verkligheten utan helst sitter inomhus hela dagarna. I ett debattprogram för en tid sedan så gällde en dag just då: I Göteborg gick 200 poliser i i polishuset på morron men endast 8 gick ut i yttre tjänst!!!

Rötan har stigit till oande nivåer inom kåren och huvudansvaret för detta är RPS och länspolischeferna. Om det är mer viktigt med jämställdhet än kompetent ledarskap då blir mycket fel. En ytterligare felfaktor är att rekrytera olämpliga individer på lokal nivå ur ljusskygga kategorier. Poliser skall INTE rekryteras lokalt, det borde vara en självklarhet.

För en tid sedan så gjorde SVD en enkätundersökning bland läsarna. Det gällde vilket förtroende som allmänheten hade för polisen.

Siffrorna var ungefär så här:

Dåligt förtroende: 48 %

Måttligt förtroende: 38 %

Stort förtroende: 14 %

Således har bara 14 % av befolkningen stort förtroende för polisen. Mina erfarenheter av polisen under de senaste 20 åren är av samma sort.

De här siffrorna borde leda till starka reaktioner på Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet. Men icke, sleep deep as usual.

I Aftonbladet 080225 på debattplats så redovisas ett mycket djärvt experiment av två poliser i Skåne.

Man hade fått en snilleblixt, hm hm hm kanske skulle man börja jobba med såna därninga vardagsbrott . Med det skarpsinne som utmärker det svenska polisväsendet så hade man anat att det fanns ett missnöje med polisens bristande effektivitet.

Det har blivit en ”spretig” diskussion, säger de, pga av oklarhet om vad som är bra polisverksamhet.

Svårt.

Man har gjort trygghetsmätningar och prövat att arbeta med begrepp som medborgarperspektiv och kundnöjdhet. Häpp!!

När behoven i kommunerna har kartlagts så har man vidtagit åtgärder.
Större synlighet och en låg tolerans mot problem och ordnings- störningar har varit strategin.

Man har kunnat se positiva resultat. Häpp!!

Det medborgarbaserade sättet att arbeta har resulterat i att allmänheten har fått en mer positiv syn på polisen. Hm hm hm.

Det här är inte illa:

Mycket tyder på att om polisen använder trygghetsmätningar och har förmågan att arbeta efter dess indikationer så förbättras relationen till allmänheten.

Hm hm hm.

De har också frågat de som anmäler brott hur nöjda de är med polisens arbete. Bl a så är folk nöjda med polisens arbete vid bilstölder och bostadsinbrott!!! En stor överraskning. På vissa håll avskrivs sådana ärenden direkt.

Man hade också undersökt allmänhetens reaktion på 112 larm.

Många var missnöjda. Antalet missnöjda kunde räknas till tiotusentals!! Slutsatsen var att det kunde bero på ett arbetssätt som inte var helt genomtänkt”.

Det resulterade att polisen systematiskt dagen efter ringde upp de som akutlarmat och frågade om det fanns något de kunde bidra med.

Dett arbetssätt ledde till en ”närmast sensationell förbättring av nöjdheten hos dem som ringt 112”.

Polisen är i allt väsentligt beroende av allmänhetens förtroende och acceptans för en för en väl fungerande verksamhet tror de.

Jaså, verkligen ??

Det tycks gå alldeles utmärkt att ge fan i det mesta som inte passar eller som polisen bara inte gillar eller har lust med.

Någon skyldighet att agera objektivt eller opartiskt det har inte synats på mycket länge. Jag vet eftersom jag bor i Västmanland.

De slutsatser av projektet som dragits är att om polisen bekämpar brottslighet på lägre nivå så har det en även inverkan på den mer avancerade brottsligheten.

Sammantaget ger det en högre grad av förtroende för polisen vilket gör att samarbetet med allmänheten fungerar bättre.

Jaha ja vad skall man säga om det här? Man kommer spontant att tänka på den där figuren som doktorerade på badrumsstädning.

Det mesta borde vara självklart för folk som har något bakom pannbenet. Det här bara bekräftar det man uppnådde i New York genom att genomföra nolltolerans mot brott. Dvs man gick stenhårt på småbuset av olika sorter.

Resultatet blev en kraftig nedgång av all brottslighet även på högre nivå. Diverse krimliberaler har naturligtvis försökt att bortförklara effekten. Uppenbart av skräck för att metoden skall införas i Sverige.

Det som diverse odugliga Rikspolischefer har genomfört i Sverige det är precis raka motsatsen. Man skall inte bry sig om det som drabbar vanliga människor. Man skall prioritera. Det är ett svepskäl för att skriva av så många ärenden som möjligt som man inte gillar. Står det i polislagen att man får göra det ?? Svar nej.

Länk till polislagen.

Den sista chefen på RPS, han som fick sparken, införde den lysande polisiära metodiken i polisarbetet att ”man skall inte åka på allt”. ”Kom igen om det blir värre” det har blivit ett standardsvar.

Det är precis motsatsen till vad man skall göra. Det var denna metod och mentalitet som var starkt bidragande till fallet i Rödeby.

Vad som synts länge och det som denna artikel är en indikation på, det är hur stelt, initiativlöst och slappt det är inom polisväsendet. Eftersom det har varit så här i många år så uppkommer frågan: Kan detta ha pågått utan att det funnits politiskt stöd ??

Svaret är NEJ. Socialdemokraterna vill inte ha ett effektivt rättssystem eftersom de har starka bindningar till det kriminella kollektivet.

Thomas Bodström har sagt vid minst ett tillfälle: ”Vi vill att kriminella skall ha låga straff .

Därmed så är grundorsaken till rättsrötan klarlagd.


Rätt om försvaret fel om NATO

08,maj, 25

I SVD så kommenterar PJ Anders Linder de senaste affärerna om försvaret. Mycket av det han säger kan jag instämma i men i ett avseende är jag inte med.

Han propagerar för ett medlemskap i NATO. Precis som moderaterna. Det jag efterlyser är en genomtänkt motivering för detta. Speciellt som EU håller på att bygga upp en försvarsallians som har samma funktion som NATO men begränsad till EU. Valet står mellan en EU-allians eller en USA-styrd organisation som inte har någon uppgift efter Sovjets fall.

Ur Wikipedia om NATO:

Det operativa befälet har en Supreme Allied Commander Europe som alltid är en amerikansk general eller amiral. Sedan 2006 har general Bantz J. Craddock haft det.”

Varför accepeterar medelmsstaterna att en amerikansk militär alltid skall ha befälet? Skall aldrig europeerna sluta att uppträda som underdåniga omyndiga drönare relativt USA?

EUs tröghet och enfald i försvarsfrågan har gjort att USA med NATO som förevändning utnyttjat denna flathet och flyttat fram positionerna relativt Ryssland. Ju mer direktkonfrontation med Ryssland ju större
konfliktrisk och osäkerhet för Europa. USA håller på att bygga upp samma situation som under kalla kriget. De har ett egenintresse i detta för att motivera NATOs existens för sina egna ljusskygga syften.

USA har inget existensberättigande i Europa. Det naturliga är att de europeiska staterna lämnar NATO och samtidigt skriver på ett motsvarande avtal som bara gäller EU. Så avpolleteras USA från Europa och därmed ökar EUs säkerhet.


Försvarsdepartementet – ett dårhus

08,maj, 23

I Aftonbladet så får vi veta att regeringen offrar 27 miljoner på en för försvaret ointressant flygvapenövning. ”Det är en prestigeövning” säger Tolgfors.

Flygvapnet ville inte delta pga av den ekonomiska situationen. Regeringen beordrar Flygvapnet att delta ändå!

Övningen heter ”Red Flag” och är till för USAs flygvapen, NATO samt ibland inbjudna andra länder.

Nio flygplan och 90 personer går åt för jippot. För detta hade flygvapnet kunnat fått 1000 flygtimmar hemma. Nu kommer ca 50 JAS-piloter inte att få en enda flygtimma under 2008!!

Från Aftonbladet:

– Jag tycker inte man kan göra några sådana jämförelser eller peka på några direkta konsekvenser, säger Håkan Jevrell. Försvarsmakten dras med ett underskott på 1,5 miljarder kronor och hur man väljer att spara är upp till dem. Om de väljer att ställa piloter på marken är det försvarsmaktens beslut, inte regeringens. Men vi har gjort bedömningen att den här övningen är så pass viktig att vi bör delta.

Man tror knappt sina ögon!!!!

Hur J-A dumma kan de bli på detta departement???? Det är ju rena dårhuset!!

Över detta konkursgäng basar en person som inte har några åsikter om någonting, inte begriper någonting och inte riktigt förstår varken försvar eller något annat heller!

Jag hörde nyligen en radiointervju med Reinfeldt om NATO-anslutning. ”Tja vi står ju redan under NATO-befäl i Afganistan…..”

Med det huvudet så kan man tydligen bli civilekonom, partledare och statsminister!! Det är bara möjligt i Sverige.

Hittills så har jag betraktat sossar, speciellt skolpolitiker som det dummaste som finns, men nu är de bara tvåa.


Ingen stallplats ledig?

08,maj, 22

I SVD så påpekar två ledamöter i försvarsutskottet det självklara att inte pengar får bestämma försvarets dimensionering.

I P1 intervjuades Anders Borg angående den hårda kritik mot regeringen som börjar poppa upp i försvarsfrågan.

Han verkde inte riktigt begripa vad det handlade om. Ja ja det finns alltid folk som har avvikande åsikter. Det faktum att inte regeringen tillåter en tillfällig lösning med att överföra anslag från materielsidan och diverse andra förslag, det visar att regeringen vill skära ned de minimala operativa styrkorna ytterligare. Dvs man vill medvetet försvaga försvarsförmågan ytterligare.

I klartext: Det är (fp) och (m) som vill försvaga Sveriges försvars- förmåga. Varför?

Om till detta lägger Tolgfors mycket märkliga avtal med USAs kustbevakning om ”samarbete” , som troligen innebär att amerikanska flottenheter kommer att finnas i svenska vatten då kanske poletten börjar ramla ned?


Försvarsberedning med ny sammansättning

08,maj, 17

I SVD så kommenterar Bo Pellnäs den senaste turerna i försvars- frågan. Grunden för nedrustningen är försvarsberedningens felaktiga slutsatser. Sedan tillkommer de senaste osannolika utspelen som inte ens har stöd i något försvarspolitikt beslut.

Hur skall en försvarsberedning vara tillsatt? Det nuvarande tillståndet innebär att några politiker får i uppdrag att försöka tänka till och komma till en slutsats. Som vi har sett så kan det resultera i att ett gäng amatörer, bestämmer sig för en framtida utveckling som händelsevis stämmer överens med andra inrikespolitiska mål- sättningar.

I den senaste ”bedömningen” så bestämdes att något krig inte kommer att inträffa och att pengarna kan användas till konsumtion, underförstått av de egna väljargrupperna.

Försvaret är för fundamentalt och viktigt för en stat för att oansvariga politruker skall få sabotera det.

Om en stat fattar ett grovt felaktigt försvarsbeslut så är det inte ett isolerat problem för den aktuella staten. Omgivande stater påverkas indirekt då en ny hotbild kan uppstå som ett militärt vakuum i ett grannland kan ge upphov till.

Slutsatsen blir att en försvarsberedning bör även innefatta oberoende civila experter från både Sverige och grannländerna för att ge en mer nyanserad bild av situationen på lång sikt.

Det korta perspektivet är ointressant, ett försvar måste dimensioneras med lång framförhållning. Ett land har även ett visst ansvar för grannländernas nya situation som kan uppstå.


Ljusskygg Sverige – NATO (USA)-agenda?

08,maj, 16

Regeringen har ingått ett UNDERLIGT avtal med USA om samverkan avseende kustbevakning!!!

Detta enligt SR.

Sverige och USA ska inleda samarbete när det gäller kustbevakning. Man har även beslutat att utbyta information inom området. Avtalet skrevs under av USAs försvarsminister och Sten Tolgfors.

Man skall ha samarbete avseende utbildning och träning. Det kan även bli tal om tekniksamarbete.

Kustbevakningen i de bägge länderna kommer pga detta avtal att ”länkas samman” enligt Tolgfors. Gemensamma utbildningar och träning.

Syftet med avtalet är bland annat att öka säkerheten i Östersjön pga ökade oljetransporter.

Det handlar om civilt samarbete med NATO-landet USA säger Tolgfors.

”Det handlar inte om svenskt medlemskap i Nato, utan det handlar just om innehåll i samarbetet, där vi fördjupar. Vi får del av mer kunskap och det är bra för oss.”

Tolgfors påpekar att det INTE handlar om medlemskap i NATO , det handlar om innehåll i samarbetet som skall fördjupas säger han. Vi delges kunskap vilket är bra enligt Tolgfors.

På frågan vad USA har för intresse av Östersjön så tror Tolgfors att de kanske har intresse av info från svenska kustbevakningen som han anser fungerar bra.

Vad är nu detta?? Det STINKER lång väg. En skenkonstruktion för att USA skall kunna patrullera svenskt territorialvatten under skenmotivet ”samövning”??

Innehåll i samarbetet skall fördjupas säger Tolgfors. Vad menas? Jo samarbetet med NATO skall fördjupas!!!

Halkade tungan?? Samarbetet med kustbevakning är alltså bara en kuliss för det ljusskygga samarbetet med USA.

Varför just USA? Större delen av Europas länder är med i NATO, det vore naturligare att samarbeta med England, Frankrike eller Tyskland!!! Deras intressen ligger betydligt närmare Östersjön än USA.

Det gör misstanken bara starkare att det ligger en dold agenda i samarbetet.