FNs attack på västs vita befolkning

18,november, 18

FN har tagit fram ett regelverk som skall underlätta för migration. I praktiken ett grovt rasistiskt dokument som i praktiken är ett  generalangrepp, ett slutanfall på väst och dess vita befolkning.

Därför att i praktiken syftar förslaget till att Afrika skall kunna skicka sin övertaliga befolkning till Europa. Ett rent rasistiskt förslag. Speciellt som det redan nu är akuta problem med invandring från Afrika i många länder. Utom i Ungern och Polen som har regeringar som arbetar FÖR folket, inte MOT folket  som är fallet i Sverige och Tyskland.

Det handlar om att slutligen realisera ”greve” KALERGIS plan för att degenerera västs befolkning genom rasblandning med folk från 3:e världen.

Jag trodde knappt mina ögon när jag läste huvudpunkterna i dokumentet. Man försöker tvinga på väst detta otroliga rasistiska regelverk.

Man uttrycker sig som om FN var ett överstatligt organ som kan beordra och tvinga stater att anta dessa regler. Regeringarna skall bla förhindra kritik mot invandringen. Det är redan realiserat i Sverige pga den judiska mediamonopolet. PK-media vägrar att ta upp ämnet till diskussion. För att förhindra en kritisk debatt, för att undanhålla folket viktig infortmation. SVT har sagt att man skall ta upp ämnet först när det är underskrivet 10 december.

För det första så kan varje stat vägra att anta förslaget.

För det andra så måste det godkännas av staternas parlament för att realiseras. Ev lagstiftning måste godkännas av parlamenten,

Varje stat med elementär självbevarelsedrift bör vägra att skriva under dokumentet.

Det är redan klart att den globalistiska skurkregeringen Löfvèn kommer att skriva under. För att använda det som stöd för att utrota svenska folket som folkgrupp. Helt ett Bilderberg-intresse, ingen annans.

USA och Ungern har redan sagt att man inte kommer att skriva under. En självklarhet. Just nu har sju länder vägrat.

Vem står bakom detta dåraktiga förslag ? Formellt FN-chefen Guterres. En Portugis.

Misstanken infinner sig att portugiser har svagt utvecklad ryggrad. Den tidigare EU-chefen yttrade vid ett tillfälle: ”EUs stater bör avsäga sig sin självständighet eller lämna EU” Han var också portugis, Barroso. Är kanske portugiser halvjudar? Precis som många ”svenska” politiker.

Mycket riktigt så fick han senare jobb hos den ökända judiska banken Goldman & Sachs

I FNs grunddokument står att förslaget bygger på tidigare FN-ansvariges arbete med migrantfrågor. Vem var det, någon högre tjänsteman på hög FN-nivå med ärliga avsikter?

Nej snarare motsatsen. Denna person var Peter Sutherland hög chef inom den ökända judiska banken Goldman & Sachs. Denne person hade FN anställt för att hantera dessa frågor!! Vem hade anställt honom? Som att göra bocken till trädgårdsmästare.

Sutherland var välkänd och ökänd för sin rasistiska propaganda för migration från u-länder, i första hand från Afrika. Det är helt och hållet  rasistiska skäl till dessa förslag. Det skenargument som anförs är att Europas åldrande befolkning behöver kompenseras med yngre invandring. En rent fabricerad lögn för att motivera den rasistiska målsättningen, att rasblanda och förstöra västvärldens vita befolkning. Helt enligt KALERGI-planen del 2, ett  angrepp på Europas vita befolkning.

Den sannolike juden Sutherland har varit toppfigur i den judiska Bilderberggruppen samt även i den judiska Trilaterala Kommissionen. Han avled i januari 2018.

Möjligen sörjer familjen.

Det sägs att detta förslag om migration från början bygger på ett förslag från Kofi Annan efter ett möte i Davos där den självutnämnda ”eliten” sammanträder varje år för att utveckla strategier att manipulera resten av världen.

Jag har en känsla av av att den ursprungliga avsikten i Annans förslag har förvridits till att bli ett förslag som i huvudsak har ljusskygga rasistiska intressen. Eftersom Annan är död så var det inga problem med opposition.

Artikel Nya Dagbladet

FN originaldokument

FN: 159 miljoner Till Europa

Artikel av Lars Bern

Peter Sutherland – Wikipedia

SWEBBTV – Arnstberg Putilov

Annonser

Bra belysning av den katastrofala invandringen.

18,november, 3

SWEBBTV har intervjuat Gunnar Sandelin om situationen i Sverige angående invandringen i olika avseenden. Sandelin är en av få individer som har jobbat med detta länge. Han har varit journalist på SVT, skrivit böcker.

I programmet så finns många belysande diagram om tillståndet i Sverige. Klicka på fullskärm så att texten blir läsbar.

Ett av diagrammen visar tex hur den procentuella fördelningen ser ut
map olika befolkningsgrupper, utrikes födda, i åldersintervallet 15 – 44 år.

Andelen från Afrika/Asien är drygt 60% !! Skrämmande. 1970 var siffran 3,7%

Jude/PK-media undanhåller dessa fakta precis som det mesta annat vad avser invandringen.

I samförstånd med den sittande quislingregeringen. Bilderbergarna. SOROS-gänget.

Liberalerna jublar naturligtvis över dessa siffror. Nedbrytningen av Sverige går ännu fortare än de planerat.

Lööf bjuder säkert polarna på tårta.


Dalai Lama säger det självklara

18,september, 14

Dalai Lama är på turné i Europa. Han har bla sagt att ”Europa tillhör européerna”.

En självklarhet för de som har rent mjöl i påsen. Lika självklart som att Sverige skall tillhöra svenskarna.

”Tyskland får inte bli ett arabland” lär han ha sagt. Det bör inte heller Sverige bli även om den nuvarande regeringen har en helt motsatt åsikt.

Han tycker att ”flyktingar” och migranter skall åka hem efter att de förkovrat sig i Europa. Helt korrekt. De judiska tidningarna DN, GP och UNT tog bort artikeln och ersatte den med annat som DL sagt.

Judarna tycker alltså INTE att Europa skall tillhöra européerna. Det tycker sannolikt inte centerpartiet heller. Helt klart inte moderaterna.


Lööfs utbrott

18,september, 11

”Du är besatt av nationen och svenskheten……”

Det obalanserade utfallet mot Åkesson i TV-debatten av Annie Lööf.

Detta efter att han sagt en sanning i problemen med integrationen”

”…de passar inte in i Sverige…” sade Åkesson. Korrekt. Av olika skäl. En del vill inte ens att passa in. De kräver att få leva som de gjort i sina hemländer. Inom en bubbla av en  medeltida religion som är helt inkompatibel med det svenska samhället.

Ingen skall tro att Lööf förstår detta i den nyliberala naiva Ayn Rand-bubbla där hon vill vara kvar.

Att inte Lööf är intresserad av svenskarna och den svenska nationen eller svensk kultur det råder det ingen tvekan om.

De som bestämmer Centerns politik, Lööf och Federley, bör lämpligen för sista gången ta några kronor i partiets partikassa och köpa enkel biljett så de kommer hem. Till Israel. De kommer inte att ha några problem med att integrera sig. De kommer att passa in. Eller så blir det problem eftersom Israel kräver assimilering , inte integration.

Annars så är vi rätt många som kan skramla i hop till biljetterna.

Från Wikipedia:

”Sveriges integrationspolitik
Sedan år 1975 bedriver Sverige en politik som baserad på integration och har inslag av multikulturalism i praktiken.[1][2] I Sverige innebär detta bland annat ett uttalat övergripande mål att invandrare ska kunna behålla sin kulturella särart och sitt hemspråk snarare än tvingas till till exempel en språklig anpassning för att kunna ta del av det svenska samhällslivet. Av denna anledning har invandrare med annat modersmål än svenska rätt till bland annat gratis tolk/översättning i kontakt med svenska myndigheter [3] och gratis hemspråksundervisning för alla och barn med annat modersmål än svenska. Liksom till övriga invånare ges även offentligt stöd till etniskt, religiöst, kulturellt eller språkligt enhetliga organisationer.[4][5][6] ”


Centerns desperation

18,september, 8

I dagens SVD så har C fyra helsidor med valpropaganda!!!

Det tyder på desperation.

På förstasidan en dumstirrande partiledare. Tror de att exponeringen av denna figur är ett plus??

Redan där klickar omdömet.

Deras valmantran är FRAMÅT och MEDMÄNSKLIGHET.

Text på första sidan:

”Det är allvar nu. I dag är det bara en dag till det viktigaste valet på mycket,mycket länge. Där du väljer vilket Sverige du vill ha. Det finns krafter som vill dela Sverige. Som väljer misstro före tilltro. Som tar till främlingsfientlighet i stället för medmänsklighet. Som sprider oro i stället för att skapa trygghet. I vårt Sverige står vi upp för jämställdhet och alla människors lika värde. För tilltro, trygghet och respekt.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan klara klimatutmaningarna , ge småföretagen nya möjligheter , korta vårdköerna och utveckla hela landet. Om vi stimulerar nya lösningar i stället för att peka ut syndabockar. I morgon väljer svenska folket om Sverige ska gå framåt eller bakåt.”

Kommentarer:

1.
”…Det finns krafter som vill dela Sverige. Som väljer misstro före tilltro….”.

Dela?? Man får gissa vad C menar. Men troligen att minst 60% av folket är emot ökad invandring. Som inser det dåraktiga. Vilket centerpartiets företrädare inte gör då de är korrupta rasistiska globalistlakejer. Som inte arbetar FÖR folket utan MOT.
Det är glädjande att folket börjar misstro de politiska sabotörerna.

2.
”….Som tar till främlingsfientlighet i stället för medmänsklighet….”

Bara att använda detta löjliga ord ”främlingsfientlighet” så har C visat sin falskhet och feghet. Med detta ord så menar troligen C kritik mot invandringen. Det skulle bero på att man är fientlig mot alla främlingar som dyker upp i landet? Turister, affärsmän och alla som kortvarigt befinner sig på besök i landet? Detta simpla försök att stämpla kritiker har Sveriges usla journalister och politiker använt så länge och omotiverat att ordet blivit löjligt. Precis som löjliga anklagelser om ”rasism” och ”nazism”. Att framföra kritik mot en ansvarslös invandring det är högst legitimt och välmotiverat. Det är en skyldighet att göra det för dem som känner ansvar för landet till skillnad från korrupta och moraliskt defekta journalister och politiker.

I stället skall vi känna medmänsklighet med alla som vill komma hit från jordens alla hörn. Bara att lansera detta pjåskfeminina löjliga sandlådebegrepp som ett centralt begrepp i propagandan antyder en brist på intellektuell kapacitet , hederlighet och moral i partiledningen som inte är någon nyhet.

3.
”….som sprider oro i stället för att skapa trygghet….”

Det är ju glädjande att C kritiserar de som bränner bllar skjuter, mördar som gjort områden till kriminella nästen utom samhällets kontroll. Skälet till denna utveckling är massinvandringen som C har varit och är stark tillskyndare till. Det var ju glädjande att höra självkritik.

4.
”….I vårt Sverige står vi upp för jämställdhet och alla människors lika värde…”

Vilket parti är mot jämställdhet? Alla partier har sedan länge stött detta. ”Alla människors lika värde” vad betyder det? Vet ni det själva?? Om jag inte minns fel skapades detta begrepp av en judisk jurist som medvetet felöversatte FN:s beskrivning av ” att alla människor skall behandlas med värdighet (eller respekt)” På beställning av Reinfeldt för att kunna användas som motiv för allas rätt att flytta till Sverige.

Återigen ett fegt simpelt grepp för att motivera massinvandring, vilket är ett kvalificerat sabotage av nationen. Vilket är precis vad C och alliansen vill utföra.

5.
”….För tilltro, trygghet och respekt…..”

Jaha???

6.
”….vi är övertygade om att vi tillsammans kan klara klimatutmaningarna….”

Vilka vi? I Sverige? Om det alls är ett problem så är det ett globalt sådant där Sveriges negativa bidrag är minimalt. CO2 orsakar ca 25% av växthuseffekten så det är inte sannolikt att CO2 är problemet.

7.
”…. i morgon väljer svenska folket om Sverige ska gå framåt eller bakåt…..”

Sverige har väl legat ganska stilla de senaste tusen åren. Med viss förändring pga landhöjning och förskjutning av kontinenterna.

Beträffande den rådande samhällsutvecklingen så tycker jag absolut att vi skall backa till den tid då de kriminella inte kontrollerade storstäderna. Där kvinnor inte blev gängvåldtagna, då bilbränning var nära nog okänt, då rättsväsendet fungerade, skjutningar och mord var sällsynta. Då det fanns trygghet och tillit. Vilket centerpartiet varit med om att rasera. Framåt för centerpartiet är att fortsätta på katastrofens väg in i den återvändsgränd där en total samhälls- kollaps sker. Den tidpunkten är inte särskilt långt bort.


Assyrisk TV avslöjar alliansen

18,september, 8

Bättre valinformation än den här videon kan man nog inte få om man vill få veta vad partierna står får, speciellt alliansens bedrägerier.

Bakom ryggen på svenska folket så har alla partierna givit stöd till Islam och dess representanter. Särskilt moderaterna och centerpartiet.

Det är ett bedrägeri av storformat, föraktet mot väljarna är totalt. Man VILL skapa ett kaos. Reinfeldt och Kristersson var överens om att med invandringen bryta ner Sveriges välfärdssystem som de ansåg missbrukades av stora grupper.

Hade det inte varit naturligare att ändra regelsystemet?

Nu när det krisar till sig så låtsas de att de inser problemen och talar om restriktioner.

Centerpartiet avslöjar dock med sitt agerande  att det bara är bdrägligt tal som inte kommer att  realiseras.

När islamisternas verksamhet avslöjas så låtsas de att de blir upprörda , att de inget visste. Dravel! De visste hela tiden och stödde Islams infiltration av samhället på alla nivåer.

Vad denna video avslöjar är att det i första hand är alliansens partier som är bedragare som agerar MOT väljarna inte FÖR dem.

Den som inte vill bli manipulerad av jude/marxist-TV bör nog använda den är kanalen istället.

http://www.assyriatv.org

Länk till video


Centern ger pengar till EXPO

18,september, 7

Enligt Fria Tider:

I samband med att AFS hade valmöte i Kungsträdgården så har centern i Stockholm beslutat att skänka 20 kr till vänsterextrema judiska EXPO för varje AFS-anhängare som kom till mötet.

Från FT:

”Enligt Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i stadshuset, handlar det om att stå upp för ”medmänsklighet” och mot ”rasism”, säger hon till DN. ”

Vad har medmänsklighet och rasism med saken att göra?
Vi ska inte pressa centerpartisterna för hårt. Ett svar kan ju kräva tankeverksamhet

Detta parti sjunker som en sten mot avgrunden.

Länk till Fria Tider