Var finns det strategiska tänkandet?

11,januari, 30

I dag i  SVD 110206 så ger  näringsministern och handelsministern ett svar på tidigare inlägg från gruvindustrins intressenter.

Som väntat så genomsyras det av ett kortsiktigt tänkande. Exportera mera är budskapet.  Precis som om malm är något som återskapas, som växer ut igen som skog.  Gör pengar av det vi har, vad som händer sedan när den svenska malmen tagit slut det får någon annan lösa.  Det är ett väldigt nyliberalt och moderat primitivt tänkande.

Nedanstående skrevs som kommentar till gruvindustrins inlägg.

I SVD 110130 skriver representanter för gruvfacket och gruvindustrin. De vill ha en hårdare satsning på gruvindustrin.  Fackets intresse är  att skapa jobb åt de egna medlemmarna.

Det är ett kortsiktigt intresse men är det bra för Sverige på lång sikt?  Det kanske inte är fackets uppgift att fundera på det , de ser till medlemmarnas kortsiktiga ekonomiska intressen, tänkandet och ansvaret på ett högre plan överlämnas till politikerna.

U-ländernas lyft i ekonomin ökar dess behov av råvaror. Kina och Indien är som bekant de största spelarna i denna utveckling.
Kina bedriver aggressiv upphandling över hela världen för att skaffa det de inte har på hemmaplan.

Nyligen har de tydligen varit i Sverige för att fixa  billig malm. Genom egen prospektering och brytning får man anta.   Det är lönsamt eftersom svenska regeringen praktiskt taget skänker bort malmen. Som framgår nedan så betalar den som bryter malm 2 promille i avgift!!

Att det kan var dyrt att etablera brytningen men det är bekant, men denna löjliga avgift är med dagens utveckling en skandal.

Denna avgift sattes förmodligen för mycket länge sedan då man ansåg att malm fanns i oändliga mängder samtidigt som det troligen var ett arbetsmarknadspolitiskt bete, gruvbolag skulle lockas till Norrland för att det skulle skapas jobb.   Brytningsavgift och det kommersiella priset är olika saker. Priset på järnmalm lär vara ca 100 dollar/ton då detta skrivs. LKAB bedriver kommersiell verksamhet med malm och kan ta ut marknadspriser.

Men de utländska bolag som för koncession de betalar bara brytningsvagiften på 2 promille  om jag inte missförstått saken.

Det är som att skänka bort malmen. Avgiften borde höjas till minst 10%

Det är dags att revidera denna primitiva synsätt.  Malmen är en strategisk råvara för Sverige och de enda stora tillgångarna finns i Kirunatrakten.   Är det smart att sälja ut denna råvara så fort som möjligt för att regeringen skall få in pengar från LKABs verksamhet??

Det är ett föråldrat  sätt att se på de tillgångar som Sverige har. Jag trodde att detta synsätt var på väg ut, att sälja råvaror billigt.  Inom skogsindustrin så har man börjat vidareförädlat råvaran för att kunna ta ut ett högre pris.

Men grundproblemet är: Är det smart att sälja ut en avgörande strategisk råvara för kortsiktiga snikna ekonomiska intressen??

Är det ansvarigt av staten att i accelererande takt sälja ut malmreserven i Kirunatrakten?  Vad gör vi då järnmalmen tar slut i Sverige?? Hoppas att det finns något land som vill sälja till oss för mycket höga priser??

Är detta  att visa ansvar för Sveriges framtida behov av den strategiska råvara som järnmalmen är??

Mineralersättning 7 §
Vid bearbetning skall koncessionshavaren för varje kalenderår betala en mineralersättning. Ersättningen skall motsvara två promille av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Beräkningen skall ske på grundval av mängden uppfordrad malm, malmens halt av koncessionsmineral och genomsnittspriset för mineralet under året eller ett motsvarande värde. Av ersättningen skall tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten. Om det finns flera fastigheter inom koncessionsområdet, skall ersättningen till fastighetsägare bestämmas efter varje fastighets del i området. Ersättningen skall fastställas efter förhållandena den 31 december det år ersättningen avser. Koncessionshavaren skall i ett ärende om fastställelse av ersättning lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas. Lag (2005:161).


När blir det Sputnik för Reinfeldt ?

11,januari, 27

This is the Sputnik moment…” sade Obama nyligen.

Han menade att nu är det dags för en offensiv satsning på forskning och industriell verksamhet för att flytta fram positionerna och skapa en frisk ekonomi.

Man undrar när Reinfeldt kommer till samma insikt för Sverige. Han deltog tydligen i någon slags radiochatt i dag (26/1). Bristen på visioner var ett av omdömena från en mediarepresentant.  Ja så är det. Han låter som en programmerad papegoja när han tjatar om jobbskatteavdrag. Han påstår dessutom att dessa avdrag skapat massor med jobb. Det skulle ha skett genom att folk har råd att handla mer vilket skulle ge en  aktivitetskedja. Tvivlar starkt på det. Någon expertinstans sade att avdragen har inte skapat några jobb alls.  Det är min åsikt också.

Reinfeldts påståenden verkar vara ett idealiserat skolexempel hämtat ur en lärobok från Handels där han lär ha vistats.

Han har aldrig haft något riktigt jobb, tycks inte ha kontakt med verkligheten. Teknik begriper han inte, satsa hellre på vägar än järnvägar.

Han är ingen kreativ person, han är i bästa fall en förvaltare. Det är inte vad Sverige behöver, det behövs någon med driv som förstår vad kärnverksamheterna i Sverige kräver för att vi inte skall stagnera.

Kinesiska regeringen lär till 50% bestå av ingenjörer.  Det är precis så det skall se ut i Sverige också.

Det är ingenjörer som får något avgörande uträttat i detta land, som har insikter och kreativ förmåga och intellektuell kapacitet att få något gjort.

Hur ser det ut nu?  Jo i riksdag och regering hittar man ombudsmän, politiska broilers, myglare och nollor i största allmänhet.

Vad har de uträttat?

–  En förstörd saboterad skola.

–  Ett förstört saboterat försvar.

–  Ett förstört icke fungerande rättssystem

–  En katastrofal flyktingpolitik.

Detta är bara några punkter. Beträffande flyktingpolitiken: I radiochatten så tyckte någon att vi borde begränsa flykting- mottagningen. Reinfeldt håll då en lång utläggning om att vi behöver arbetskraft, vi har för låga födelsetal mm.  Försade han sig??  Han borde  ha motiverat det med lagstiftning, humanitära skäl mm!!  Hans svar var bara en bekräftelse av det jag tidigare skrivit, flyktingpolitiken är bara en maskering av en invandring regeringen vill ha men inte vågar stå för öppet.

Det är märkligt att denna person kommit till makten. Det är bara egendomliga tillfälligheter som orsakat detta. Socialismen var förbrukad, folk ville slippa myglaren Persson.  Sahlin var för inkompetent, försökte köra Marx ytterligare en gång men folk har fått nog av gammelsocialism. Sahlin är ytterligare ett exempel på en som inte klarar av nytänkande.

Får (s) en ny ledare som fattat galoppen så åker Reinfeldt ut. Inte för att jag gillar (s) men det har kommit för mycket dumheter från moderaterna.

Det behövs ett nytt parti i Sverige med en ledning som har hjärna och ryggrad att styra och utveckla Sverige.  Den nuvarande politikermaffian är förbrukad och inkompetent.

SVD


Moderaterna och sossarna får skörda sin skolpolitik

11,januari, 26

I SVD idag och andra media så uppmärksammas att  unga under 30 förtidspensioneras. Under alliansens fyra  första år ökade detta fenomen med 50%!!

Politikerna har får vad de bett om. En skola där alla skall tvingas läsa in behörighet till högskola, trots att minst 20%  saknar förutsättningar till det. Dessutom utan reservutgång till yrkesverksamhet för de som inte klarar detta.  Detta sabotage av ungdomens utbildning och liv har moderater och socialdemokrater energiskt understött under snart 20 års tid.

Självmord och psykiska sjukdomar har ökat som en direkt följd.

Danne Nordling har i ett inlägg på sin blogg, ”Varför ökar skolan utslagningen”,  diskuterat  det självklara att alla har inte förut- sättningar att gå till högre nivå.  Det är inte självklart att alla har kapacitet att klara grundskolan. Eller de gör det med mycket dåliga betyg.  Denna kategori har moderater och socialdemokrater försökt tvinga in på högskolan!!!

När skall dessa politiker ställas till svars för den nationella katastrof de orsakat? Vem åtalar dem?  Tribunal eller riksrätt??

SR


Tidningsträsket får panik över införande av moral

11,januari, 24

Regeringen har äntligen kommit med  ett förslag till kriminalisering av illegal fotografering i hem, badrum, sovrum omklädningsrum och liknande ställen där det självfallet inte skall vara tillåtet att fotografera utan tillstånd. Förslaget gäller även journalister.

Två representanter  för journalistförbundet och pressfotograferna var starkt negativa till detta. En sade till och med att detta ”stänger samhället” !!!!

Hur j-a korkade kan dessa bli??  De vill alltså ha möjlighet att  smygfilma folk i mycket privata situationer enligt ovan!!

Det visar vilken fullständig avsaknad av moral och respekt för enskilda individer som råder inom tidningsvärlden!!  Det är inget nytt, under hänvisning till ”yttrandefrihet” och diverse floskler så  motiveras den ena kränkningen efter den andra. Allt för att slaskpressen skall sälja lösnummer.  Det borde skapas ännu hårdare regler mot just tidningsvärldens förolämpningar av enskilda individer.

SVD


Vi på HR vi e balla……

11,januari, 22

.….vi kan änglich det kan väl alla.

Man vill tydligen imponera med att man kan engelska på personalavdelningen?

Det börjar bli lite löjligt med dessa utländska ord och förkortningar i tid och otid.  HR är engelska och står för Human Resources, dvs i prak- tiken  personalavdelningen  på ett företag.

Tidigare var det PA som gällde, personaladministration,  förkortningen är förmodligen densamma på engelska så det var väl det man ville markera.

Man kan tycka att en personalavdelning skall vara noga med uttryck och normer. Än så länge är det svenska som talas i detta land.

Men detta med språk är tydligen inte lätt för högbetalda personal- chefer.  Jag har åtskilliga gånger sett platsannonsen ”Mekanisk konstruktör”. Även från stora företag. Min association går då direkt till någon slags mekanisk sprattelgubbe. Eller en terminatortyp som möjligen ser ut som en människa men är en elektromekanisk konstruktion på insidan.

Det heter ”Konstruktör mekanik” . Ni på personal kan väl lära er det innan ni börjar använda ”HR”.   Men i sossarnas och moderaternas dumflumskola är inte språk och stavning höjdarämnen så det får konsekvenser.


Skolans förfall – nytt vittnesmål

11,januari, 20

Läste en insändare i lokaltidningen.  Hon hade 2 ungar i klass 6-9.  De kunde rapportera varje dag att det är ett osannolikt oväsen på lektionerna.

”Hur skall en lärare kunna hålla lektioner då det är ett sådant liv”, frågar hon.   Hon kanske inte har läst läroplanen.  Lpo94 gäller fortfarande.

Lärarna skall inte hålla lektioner. Eleverna skall sköta sin utbildning själva.   Dessutom  skall eleverna ha ett avgörande inflytande över praktiskt taget allting i skolan. Det är helt enligt läroplanen  som våra politiker tycker är helt OK sedan 1994.

”Lärarnas tillbakadragna roll ställer större krav på föräldrarna….” yttrade en potentat från skolverket för något halvår sedan.  Föräldrarna skall ta över skolans tidigare roll!!

Lärarna skall bara ha en stödjande funktion i bakgrunden.  ”Katederundervisning” är det fulaste som finns. Så undervisade man förr i tiden. Skillnaden mellan den metoden och politikernas nya metod, flummetoden, är att den förra fungerade.

Hon klagar på att de  inte får några vettiga läroböcker. Gamla nedklottrade böcker, stenciler mm.  Lärarna tycker det är svårt när inte eleverna har riktiga läroböcker. Ganska naturligt.  Rektorn bryr sig inte om problemen.  Läroböcker är faktiskt en förutsättning för att lära sig något.  Rektorn kanske hänvisar till internet??  Skulle inte förvåna mig.

Denna sörja och sabotage mot ungdomens utbildning skapades med kommunaliseringen och läroplanen Lpo94.  Kommunpolitikerna är helt ointresserade av skolan, ser den bara som en onödig utgift, behöver politikerna spara då är det alltid skolan som drabbas. Konsekvenserna bryr man sig inte om.

Skolan måste förstatligas i viktiga avseenden, främst ekonomin.  Det är endast (fp) på riksnivå som vill detta.  De övriga partierna tycker att nuvarande tillstånd är helt OK.  Centerpartiet vill tom öka kom- munernas inflytande över skolan.   Det är bara vad som kan förväntas av det partiet. Förhoppningsvis åker de ur riksdagen nästa val.

Enligt  SVD 110121 kritiserar Ohly regeringen för den dåliga skolan. Skolministern hävdar  att de problem som finns idag orsakades av politiska beslut för mer än  20 år sedan.  Det är väl lite justering av sanningen. Kommunaliseringen gjordes väl i början på 90-talet och Lpo94 släpptes 1994.  Men  (v) torde varit de främsta förespråkarna för den misslyckade skolan. Det är de än idag. Inga betyg, inga läxor.  Ohly är en sällsynt olämplig person att kritisera det han själv varit med och skapat.


Vargkramarnas svaga argument

11,januari, 17

I morse i ”Ring P1” så fick den speciella lågintelligentia som benämns vargkramare ett nytt utbrott. I stort sett hela skalan av argument som möjligen en 5-åring kan prestera. En del  dumheter har hörts förr.  Här är en del av dumheterna som vargkramare brukar framföra.

1.
Vargen här väl lika stor rätt som vi att existera i Sverige.
2.
Vargen var här först
3.
Om vi utrotar vargen så skall vi väl utrota björnen?
4.
Om inte vargen behövs, skall vi då också utrota mört, ekorre mfl?.
5.
Om vargen skall utrotas, skall vi då utrota tigern också?
6.
Om vargen råkar döda en människa – det är ju naturens gång.
7.
Vargen tillhör faunan.
8.
Jägarna vill ha vargens mat, klövviltet,  för sig själva.
9.
Vargen  är viktig för ekologin i naturen.
10.

Vargen är utrotningshotad.

Kommentar #1:
Vilka rättigheter djur skall ha bestäms av människan. I fall av utrotningshot kan vissa arter ges ”rättigheter”.  Det gäller inte vargen. Det finns minst 150000 vargar i världen. I de fall en art är destruktiv i sitt beteende mot annat vilt och mänskliga  intressen så skall den utrotas i aktuellt område. Det var det man gjorde på 1800-talet.

Kommentar #2:
Fullständigt ointressant. Se kommentar till #1.

Kommentar #3:
Det finns just nu för mycket björn i Sverige. Det har starkt bidragit till att tre personer dödats på några få år.  Ca 1000 djur bör skjutas bort, speciellt i de björnrikaste trakterna i Jämtland.  Om björnpopulationen har rätt storlek så har den inte varit ett stort problem för människan. Den finns dessutom inte i tätbefolkade områden i Sverige.  Hålls björnstammen på rätt storlek behöver den inte utrotas då den i det läget inte är ett akut problem.  Till skillnad från vargen som har ett annat och aggressivare beteende relativt boskap i befolkade trakter.

Kommentar #4:
Skillnaden mellan varg och mört och ekorrar mfl liknande djur är att vargen har ett destruktivt beteende mot mänskliga intressen, boskap i första hand. Den uppträder som ett skadedjur.  Den har ofta rabies vilket gör den aggressiv och farlig. Den sprider parasiter som kan överföras till andra djur och sannolikt även människan.  Mig veterligen har inte mört och ekorrar några stora skadeverkningar i naturen, möjligen kan överpopulation ge någon sådan effekt i liten skala. Dessa smådjur är inget stort problem för människan och kan inte jämföras med vargen.

Kommentar #5:
Varg och tiger är inte jämförbara. Tigern är utrotningshotad pga att idioter tjuvskjuter den av underliga skäl. Varg  finns det minst 150000 av i världen. Vargen behöver inte finnas i varje land, speciellt inte i länder där natur och befolkningsstruktur inte är rätt miljö för vargen.  Sverige är ett sådant land.

Kommentar #6:
Detta är det mest fantastiska hittills, men jag har väntat på det. ”Det är naturligt om varg dödar människa – naturens gång” . Det  visar att vissa vargkramare  i praktiken är mentalt sjuka. Alternativt är förstånds- handikappade vilket det finns många tecken på. Alternativt baserar sitt agerande på känslomässiga faktorer vilket är nästan  samma sak.

Kommentar #7:
Det som skall tillhöra faunan det avgör  människan. Tex anses det inte lämpligt att mårdhunden tillhör faunan , därför så försöker man utrota den. Att vargen en gång fanns här är inget skäl. Vargens beteende var sådant att ett utrotningsbeslut togs på 1800-talet. Mård- hunden och vargen skall inte tillhöra faunan pga  destruktiv inverkan.

Kommentar #8:
Ja det är nog riktigt.   Det är mycket bättre att skogens överskott kommer människan till del än att det blir mat till ett värdelöst skadedjur som vargen.

Kommentar #9:
I stort sett skitsnack.  Vilka förändringar  skulle vara positiva för naturen som inte människan kan åstadkomma med  rätt vilt- och jaktförvaltning??   Vi har klarat oss i 100 år utan vargen som viltvårdare utan avgörande negativa effekter. Älgpopulationen har redan korrigerats så kraftigt att det  tom är brist på älg på vissa håll. Den bristen förvärras av vargen som då inriktar sig på andra arter som kraftigt reduceras.  Vi kan med fördel vara utan vargen som ”viltvårdare”.

Kommentar #10:
En korkad medveten lögn. I Ryssland, Kazakstan Kanada och USA fins det sannolikt långt mer än 100000 vargar. Jordens talrikaste rovdjur, notoriskt ökänd och hatad var den än finns. Det behöver inte finnas varg överallt bara för att den en gång funnits där. Vilka krav ställer EU på att Danmark, Holland och England skall ha varg??  Inga sådana krav ställs eftersom dessa länder inte har en så omdömeslös lobbyorgansation som Naturskyddsföreningen.

Erfarenheter från Ryssland av varg

SVD


Värnskatten en skam för politikerna

11,januari, 14

I ett inlägg på SVD debatt så argumenteras mot värnskatten.  Mycket välmotiverat.  Att denna skatt finns kvar är en skam för samtliga inblandade politiker, dvs både röda och blå socialister.  Den var tillfällig pga krisen på 90-talet, den skulle tas bort. Sent omsider togs den bort men återinfördes omedelbart!!

Att moderaterna kan acceptera den fortfarande visar hur svaga de är i sin ideologiska inriktning. Att de låg lågt under valrörelsen kan man möjligen acceptera för att slippa det enfaldiga gläfset från vänstern om att ”gynna höginkomsttagare”.  Nu finns det ingen anledning till denna flathet.  När Reinfeldt nu börjar diskutera nya jobbskatteavdrag utan att nämna värnskatten så visar det på en obehaglig svaghet.

Värnskatten utgör bara en liten del av statsinkomsterna och kan tas bort direkt utan några statsfinansiella problem.  Att skatten orsakar negativa effekter för löntagare både sk utländska experter och  nyckelpersoner inom näringslivet är ytterligare ett starkt skäl att omedelbart ta bort den.

Rädslan att göra detta visar hur djupt det socialistiska tänkandet sitter även i hjärnan på ”borgerliga” politiker.   Den som tjänar lite mer skall överlämna det mesta av detta till staten för ”du klarar dig nog ändå”.

Är Sverige ett U-land där varje krona behövs för att undvika någon slags inhemsk katastrof??

Man kan tro det pga politikernas inskränkta syn på skattepolitiken.

Nyligen så fanns ett inlägg om införande av enhetsskatt, eller som det felaktigt benämns ”platt skatt”.  Det skulle lösa det mesta av de underliga problem som det starkt progressiva skattesystemet skapar.

Det innebär också att man lämnar det socialistiska synsättet på medborgarnas rätt till sin egen lön och inför ett system som inte missgynnar och diskriminerar  viktiga grupper i samhället.

”Sverige bör införa plattskatt”

Inför enhetsskatt

SVD 110217Enhetsskatt bör införas snarast

11,januari, 13

I en artikel i SVD så argumenteras för ”platt” skatt. En felaktig översättning från engelskans ”flat tax rate”.  På svenska heter det ”enhetsskatt”. Dvs samma procentsats beskattning för alla inkomster.  Det bör vara grundpríncipen. Sedan behövs det lite special- konstruktioner för de med lägst inkomst,men detta är inget stort problem att lösa.

Det är ett självklart system i en högt utvecklad välfärdsstat.

I det socialistiskt styrda Sverige så är detta resonemang inte populärt. ”De som tjänar mycket bör/kan betala mer i skatt” hörs det från både röda och blå socialister.

De betalar redan mer i skatt. Om en knegare som tjänar 30000/mån betalar  9000 i skatt så betalar en läkare som tjänar 60000/mån 18000 i skatt med en skattesats på 30%.  Vem bidrar mest till den gemensamma sektorn, LO-knegaren eller läkaren??  Detta gäller i ett system med en enhetsskatt på 30%.

I det nuvarande systemet så betalar läkaren ännu mycket mer. Vilket får som resultat att läkare ofta tar ut  övertid som ledighet i stället för pengar pga den höga beskattningen. Dvs hög beskattning, hög marginalskatt får direkt improduktiva effekter i samhället.

I ett högt utvecklat samhälle skall löntagare ha rätt till sin lön efter anständig beskattning utan konfiskatoriska ingrepp från staten .

Socialismen är ett passerat stadium i ett högt utvecklat samhälle som Sverige.  En modernare ideologi som fungerar i ett modernt samhälle måste ersätta den primitiva revolutions- och klasskampslinje som vänstern försökt att uppehålla i det längsta, gör fortfarande.

Efter 70-talet så har denna linje bara tillfogat samhället skada.

Det gäller inte minst synen på beskattning.  För vänstern så finns ingen begränsning för den gemensamma sektorns expansion. Helst skall allt vara i det allmännas förvaltning. Följaktligen finns det ett obegränsat behov av inkomster av skattehöjningar. Denna utveckling har pågått i decennier pga vänsterstyre och har  präglat/strukturerat samhället enligt denna filosofi.  En ickesocialistisk regering har att bryta det mönstret och styra utvecklingen mot realistiska samhälls- strukturer.

Tyvärr syns inte mycket av det i den nuvarande  regeringens politik. Att sälja ut inkomstbringande statliga institutioner har inte mycket med nyorientering att göra, snarare orsakat av  ideologiska fixeringar,en förändring som inte är  gynnsam ur samhällsekonomisk synpunkt.

Vid en övergång till enhetsskatt så måste en omprövning av de närmast sanslösa transfereringarna göras. Viken princip skall gälla, skall folk betala  de kostnader de orsakar efter möjligaste mån eller skall kärnfriska individer med höga inkomster kraftigt subventioneras av staten??

Moderaterna har tidigare  hävdat självkostnadsprincipen  men har övergivit den i sin rygglösa anpassning till socialistiskt synsätt.

Behåller man  det socialistiska oansvariga synsättet så blir det svårt att reformera skattesystemet.   Maxtaxan skall naturligtvis avskaffas, de med låga inkomster skall i stort ha samma avgifter som idag men de som har betydligt högre inkomster skall självfallet betala mer.

Är det inte egendomligt att när inkomsterna går ned så skall subventioner träda in men när inkomsterna går upp så är det ett problem att stödet försvinner och man själv för stå för sina egna utgifter??

För LO är detta ett enormt problem. Skall man verkligen behöva stå för sina egna  kostnader om man kan??  Kan man  inte behålla subventionen även om man kan betala själv?

För Panda Pundy-Stupin var detta ett ett enormt problem, därför infördes maxtaxa  för att  ”marginaleffekten” skulle försvinna.  Är det inte märkligt att när den positiva marginaleffekten inträder vid inkomstminskning så är det OK men när den negativa marginaleffekten inträffar vid inkomstökning så är det ett stort problem!!!

Det handlar om låg moral. Ett område som (s) och övriga vänstern är bra på.  Det är ingen tillfällighet att vänstern har en mycket förstående inställning till kriminell verksamhet.  De har samma moral själva.

Alliansen har att rensa i det moras av defekt tänkande och moral som vänstern infört. Tyvärr så har de varken vilja och kurage att stå för detta.

De vill fortsätta att förvalta – inte avskaffa – det korrupta och moralbefriade samhälle som vänstern skapat.

Ett annat skäl för enhetsskatt är att det skulle förenkla skattesystemet mängder med specialregler skulle avskaffas. Det är sannolikt sant.

Att komma ur socialistdiket handlar om att införa begreppet moral i samhället. Det kräver ryggrad och kurage.   Det saknar Reinfeldt.

Regeringens elbedrägeri del 1 + del 2

11,januari, 12

I aktuellt så framkom  ny intressant information om elbolagens agerande för  att få upp priserna och tjäna maximalt med pengar.

Del1:
Skälet till att det är lite vatten i magasinen  beror på att Vattenfall och andra  producerade vattenkraft i somras och sålde den till Tyskland där priserna är höga. Man tömde magasinen för att tjäna pengar på två sätt:  Försäljning till utlandet för att utnyttja  den stora skillnaden i kostnad – pris.   När vintern kommer så skyller man på att magasinen är tomma och att man måste använda kolkraft/oljekraft vilket är mycket dyrare.

Del2:
Efter att medvetet tömt vattenmagasinen så ”tvingas” man använda kolkraft/oljekraft som är mycket dyr.  Sedan tillämpar man sk marginalprissättning på ett felaktigt och bedrägligt sätt. Man säger att man måste ta ut det pris som den sista producerade kwh kostar. Sedan sätter man det priset på hela produktionen trots att man har tre olika typer av elkraft som har tre olika marginalkostnader.  Resultatet blir en mycket hög och omotiverad vinst som konsu- menterna får betala.

Ett typexempel:
Antag att ett bolag producerar 2 kwh vattenkraft, 6 kwh kärnkraft och 2 kwh kol/oljekraft.  Kostnad för dessa tre kraftslag: 2, 4, 8  kr/kwh.
Total kostnad:  2 x 2 + 6 x 4 + 2 x 8 = 4+24+16  =  44 kr. Så här borde  kostnaden beräknas.

I stället gör de så här:      
Elbolagen sätter felaktigt kostnaden för kolkraft/oljekraft  som här bara utgör 25% av totala produktionen,  som kostnad för hela produktionen, ett rent bedrägeri. Således 10 x 8 = 80 kr. Överpris: 80 – 44  =  36 kr  =   81,8% Den korrekta kostnaden för 10 kwh med angivna priser är  44 kr.

OK detta var ett fejkat exempel som dock visar hur elbolagen principiellt  medvetet skapar en situation där de  tillämpar en felaktig prissättning              

Den marginalprissättning de skyller på måste givetvis tillämpas på varje  kraftslag för sig.

Om kostnaden  beräknas korrekt efter 1:a exemplet så måste ett påslag göras för investeringsbehov och underhåll. Det ligger inte i närheten av de påslag de gör på det här falska sättet.

Det här falsariet känner naturligtvis regeringen till. De accepterar att elbolagen blåser elkunderna på miljarder.  Staten har ett egenintresse i det, Vattenfall levererar vinst till staten.  Regeringens krav är tom att de skall leverera ännu mer till staten.  Tydligen med vilka metoder som helst.

Regeringen mantra är jobbskatteavdrag  och till detta krävs det miljarder.  På  det  här sättet tar man in pengar med en form av smygbeskattning. Tar in med ena handen vad den andra ger ut.

I regeringen  ansvarar Centerpartiet för detta samt miljösektorn.  Ingetdera klarar de av.