Brandförsvar utan attackförmåga

14,augusti, 6

Branden i Västmanland. Hade Sverige snabbt haft tillgång till vatten- bombare så hade skadorna begränsats till kanske 40% eller mindre. Dessutom så skulle troligen ett människoliv räddats, en svårt skadad hade undkommit. Enligt senaste uppdatering så har delar av  en bondgård brunnit ner vid Ängelsberg.

Skulle sannolikt inte skett med effektiv brandbekämpning. Hur många sommarstugor som brunnit ner det kan man bara gissa.

I vissa media gör man affär  av  att MP ”gjort politik” av situationen pga att de sagt att Sverige redan borde haft vattenbombare. För en gångs skull har MP rätt och kritiken mot regeringen är mycket  berättigad. Att sedan detta parti vill dra ner det militära försvaret det är bara en deklaration av att partiet i stort är ickeseriöst anarkistparti.

Två ministrar bla den sk försvarsministern infann sig på brandplatsen – det gäller att visa närvaro –  och kommenterade läget. Det fattas bara att Beatrice Ask dyker upp och förklarar att läget är ”bekymmersamt”.

Enligt försvarsministern så har räddningsverket gjort en utredning för några år sedan och kommit fram till att vattenbombare inte behövdes. Förmodligen hade Reinfeldt/Borg skickat med en lapp där det stod: ”Det får inte kosta pengar…”.

Det är exakt samma attityd som till det militära försvaret, ”vi har ju inte haft krig på länge så vi behöver nog inget försvar”. Det känns lite tröttsamt att än en gång dra liknelsen med brand- försäkringen. I detta fall så är det en bokstavlig realitet.

Ett militärt försvar måste dimensioneras efter värsta fallet inom rimliga gränser. Det gäller även brandförsvaret. Att sedan värsta fallet inträffar sällan förändrar inte saken.

De  här vattenbombarna är rätt dyra ca 250 miljoner styck. Två stycken ca en halv miljard.  Om dessutom Norge, Sverige och Finland delar på kostnaden så är kostnaden i ur staternas synpunkt inte särskilt belastande. Skulle Sverige ensam stå för kostnaden så är det ändå välmotiverat. Motsvarar ca en JAS.

Kostnaden skall jämföras med de ca 4,5 % av statsbudgeten, ca 38 miljarder av skattebetalarnas pengar  som regeringen skänker till inkompetenta och korrupta U-länder varje år under rubriken ”bistånd”.

För att inte tala om  de 50 – 200  miljarder som regeringen offrar på ekonomiska migranter varje år, helst från Afrika.

Där är det inte frågan om att spara.

Allt som har med försvar att göra har denna inkompetenta regering saboterat. Militärt, brandförsvar,  kustbevakning, tullen, polisen.

Expressen har idag en sällsynt korkad ledare där utgångspunkten är att angripa MP pga deras förslag. Samtidigt också ett försvar av regeringens passivitet.

Korkad ledare – Expressen


Polis och rättsröta

12,oktober, 25

Anna Dahlberg ,ledarskribent i Expressen, träffade tämligen rätt i ett inlägg 121014. ”En räddningsplan för polisen” var rubriken.

Hon föreslår ett antal punkter som behövs för att återupprätta en poliskår som helt spårat ur i de flesta avseenden.

Tex en polisinspektion. Rätt , men det bör vidgas till en Rättsinspektion som även kan ta tag i rötan på åklagarsidan och  andra problemhål  i rättssystemet.

När man fått 3000 nya poliser och resultatet blir ökad ineffektivitet så är det en signal som borde ge drastiska åtgärder. Men det händer i stort sett ingenting eftersom Reinfeldt ser justitieministerposten som ett försörjningsjobb åt en gammal kompis.

Den föreslagna reformen med en myndighet istället för 22 är att steg i rätt riktning under förutsättning att det sker en total omorganisation där chefer som bevisat sin inkompetens skall rensas ut. Den nuvarande RPS-ledningen skall naturligtvis inte leda den nya organisationen.

Mycket av de underliga problem som uppstått har att göra med en katastrofal rekryteringspolitik.

Dels har RPS mot gällande regler rekryterat 50% kvinnor. Att kvinnor skulle öka effektiviteten är en illusion. Dels pga barnledighet, dels att de flesta måste han en manlig dada med sig för att klara jobbet.

Om man därtill i distrikt med  etniska kategorier som är ökända för kriminalitet och låg moral  rekryterar poliser  så blir resultatet som man kan förvänta sig. Jag avser inte invandrare.

Den som tror att dessa poliser sätter åt sitt eget folk vet inget om solidariteten inom dessa ökända folkgrupper alternativt så är personen idiot.

Det handlar också delvis om att moralen inom poliskåren brutits ner genom stupida jämställdhetsprioriteringar.  För att kompensera detta så har RPS gett direktiv om att statistik och pinnjakt är det viktigaste. Jämställdhet kan självklart inte vara ett prioriterat område för polisen.

Rekryteringsfrågan är oerhört viktig och det är helt klart att i den nya organisationen skall ingen lokal rekrytering ske inom de nya avdelningar som ersätter myndigheterna. Rekrytering skall ske centralt. Det kan ifrågasättas om polisen alls skall få bedriva egen rekrytering, mitt tidigare förslag var att en särskild enhet direkt under justitiedepartementet skall hantera all rekrytering. Detta för att motverka den lokala korruption som råder idag.

Vid den nya reorganistationen så skall alla poliser sägas upp och de får söka tjänster på nytt.  Nödvändigt för att rensa ut den röta som kommit in i organisationen.  Jag gissar att runt 3000 – 5000 inte bör återanställas.

Problemen är lika stora på åklagarsidan. Det behövs en utrensning även där av olämpliga individer.

Jag har bott i både Östergötland och Västmanland så jag har rätt bra på fötterna.

Artikel i Expressen


Kontorslandskapets dårskap

09,januari, 14

Nu har man undersökt konsekvenserna av att arbeta i kontors- landskap.

Undersökningen bekräftar de åsikter som jag alltid haft om detta koncept.

Ett stort företag i Västerås i elbranchen hade kontorslandskap på 80-talet. Det kanske de har än.

Jo de hade skärmar i de flesta fall, men inte högre än man kunde titta över kanten. Folk satt som i kalvboxar. Jag reagerade oerhört starkt. Det är en ren förolämpning mot de anställda, en ytterst hånfull attityd mot personalen,  att förvägra dem den mest elementära integritet.  Alla hör allt,  i vissa fall  ser allt  där man inte ens har skärmar.

Det är obegripligt att inte fackliga organisationer reagerat starkt mot denna  usla arbetsmiljö.

Ett av arbetsgivarens argument var troligen att denna lösning skapade flexibilitet. Man kunde snabbt göra om disponeringen av lokalerna.
Ett annat mera cyniskt argument, kanske inte utsagt, var troligen att detta sätter press på anställda att jobba mer, de var ju ständigt observerade.

Vill man så går det sannolikt att göra en hyfsad miljö även med detta koncept. Skärmar som är ljuddämpande och 2,10 m höga plus en del annat.

Personalpolitik var nog inte Percy Barneviks bästa gren.

SVD


Vad är olaga hot??

08,juli, 19

Om någon hotar en annan verbalt med stryk ”du ska ha en smäll….”   dvs hot om misshandel, är inte detta att betrakta som olaga hot?  Rimligen är det så.

Men polis och åklagare i Västerås anser att det är OK att hota på detta sätt, det är inte olaga hot.

Möjligen kan det bero på att rättstillämpningen i Västerås är speciell och selektiv. Det beror på vem som hotar.

I augusti 2007 fanns det en insändare i VLT från en person som blivit hotad, inte första gången. ” Du skall akta din rygg, jag vet var du jobbar och din familj ska passa sig..” . Han anmälde det till polisen i Eskilstuna eftersom hotet gjordes på  Sörmlandssidan. Redan efter en timme ringde polisen tillbaka för att få mer uppgifter. Eftersom båda parterna bodde i Västmanland så skulle ärendet fyttas till  Västeråspolisen.

Efter mer än tre månader så hade inte polisen i Västerås hört av sig.  Den hotade skriver: Har inte detta ärende samma prioritet i Västmanland som i Södermanland?  Man kommer inte ihåg detaljer hur länge som helst och kommer personen och hotar mig och min familj så är det väl lika bra att ta lagen i egna händer, för någon hjälp verkar man inte få från  Västmanlandspolisen.  Inte konstigt att förtroendet sjunker hos stadens invånare.  Hoppas på ett svar från polisen om ni har tid”.

På detta svarade polisens dåvarande informationsansvarige Ulf Palm.

Han påpekar att olaga hot är ett allvarligt brott oavsett om det begås i Västmanland , Södermanland eller någon annanstans. Ett sådant brott är naturligtvis viktigt att utreda , dels för att det är ett allvarligt  brott som kan ge fängelse upp till fyra år, dels för att minnesbilden bleknar.

Normalt skall en kontakt tas omgående hävdar han. Varför skribenten inte blivit kontaktad av polisen är omöjligt att svara på  eftersom det med anledning av de uppgifter som lämnats i insändaren  inte är möjligt att hitta något ärende som passar in på beskrivningen……. osv.

Han kommer inte att få någon hjälp. Det här är en normal attityd från västeråspolisen.  Rötan i polishuset är total. Skälet är att polisen är lokalt rekryterad i hög utsträckning, en medveten policy.

Om man rekryterar folk till rättssystemet lokalt där en stor del av befolkningen  består av etniska kategorier med en underlig moraluppfattning  (ej invandrare)  så får man  ett rättssystem som upphör att fungera. I det här fallet så  var troligen skurken någon variant  ur  lokala maffian. Därmed så ingriper inte polisen eftersom den lokala solidariteten är stark. I Västmanland så är stamtänkandet fortfarande starkt. I civiliserade delar av landet så är denna attityd historia. Gillar inte polisen i Västerås en anmälan så ”försvinner ” den bara.


Ondskan är inte entydig

08,maj, 11

Göran Skytte gör i SVD en betraktelse över det han kallar ondskan. Nu hör det till saken att Skytte är av Judiskt ursprung. Från det hållet har man alltid förklarat att det är någon diffus illvilja som tex drabbat Judarna.

Riktigt så enkelt är det inte. Det är ett sätt att unvika en analys av den egna skulden till den uppkomna situationen. Om man som Judarna hävdar att man är utsänd av gud, är heliga, uttrycker extrema rasistiska värderingar, då tigger man om stryk vilket också blir följden.

Ganska mycket av det som kallas ondska kan betecknas som strukturell ondska som tex de politiska systemens kamp mot varandra vilket medfört oerhörda grymheter mot individer.

Återigen, ofta används ”ondska” som ett försök att dölja att det kan finnas ett skäl till det som kan verka vara illvilja. Ofta finns det ett skäl, även om det ibland är sådant som är svårt att godkänna som skäl.

Men visst finns det illvilja. Jag vet eftersom jag bor i Västmanland.


Ny variant av äldremobbande

08,mars, 21

I Surahammar har man problem med byggande för +55-kategorin.

Man hade tänkt att bygga markbostäder någonstans i centrum men det blev för dyrt.

Det finns en kö på 50 familjer till sådana lägenheter. Vi måste ju hitta boende för ”de här” annars flyttar de till annan ort säger byggansvarig i kommunen.

Jag reagerar starkt på att man utpekar folk som har fyllt 55 som några nedgångna vrak som behöver äldreanpassade lägnheter för att klara sig. Det är bara ett ny variant av äldremobbande nu klart formulerat av politiker.

Visst finns det folk som är vrak i tidig ålder det har det alltid funnits, det finns missbrukare som är vrak och dör i 35-årsåldern.

Det innebär inte att man har rätt att generalisera och stämpla 56-åringar som utslagna individer med speciella behov. Det är en förolämpning av dem som befinner sig mellan 55 och 65 år.

Det här sättet att uttrycka sig bara spär på den diskriminering av ”äldre” som redan finns i Sverige.

I dag är folk så pass fysiskt pigga att inte ens vid 65 år så finns det särskilt stora behov av specialbostäder.

Man borde kalla detta specialboende +70-bostäder med tillägget att vid speciella skäl så kan yngre komma ifråga.