Kemin slår tillbaka

08,september, 11

I SVD och andra tidningar kan i dag ses en artikel som avslöjar obehagliga konsekvenser från en kemikalie som finns i många plaster.

Kemikalien kallas BPA, bisfenol A.  Finns i mängder med plaster inte minst i hushåll, även i tandproteser och nappflaskor.

Testresultaten närmast chockar experterna.  BPA tycks påverka många funktioner i kroppen negativt.

Några citat ur artikeln:

”– Det viktigaste med studien är att den visar att synapsbildningen upphörde nästan helt på primater, och vid doser som är relevanta för exponeringen av människor i västvärlden, säger Nicolas Olea till SvD.”

”En grupp i Cincinatti som studerat mänsklig vävnad fann att BPA, liksom i Yale-studien, blockerar receptorer för det kvinnliga könshormonet östrogen vilket påverkar insulinbalansen och kroppens immunförsvar.

”– Det finns en uppsjö av studier där man ser negativa effekter vid en nivå som är 500 gånger lägre än vad EU anser. De studierna har EU bara lagt åt sidan, säger Sten Flodström, vetenskaplig rådgivare vid Kemikalieinspektionen.”

”Experter knutna till Karolinska institutet pekar även på en trolig koppling till fetma, diabetes typ II, hjärtsjukdomar och en rad psykiska sjukdomar.”

Vad är det vi håller på med?

Är det inkompetens hos de som analyserar kemikalier map deras inverkan på  den mänskliga organismen eller är det iskalla kommersiella intressen som driver  på och manipulerar kontrollinstanser?

Korruption i dessa sammanhang lär förekomma.  Baksmällan kan bli ytterst obehaglig när man ser vilka möjliga konsekvenser det kan bli vid användning av kemikalier i människonära sammanhang.

DDT, PCB, Dioxin är några fall där man först i efterhand begripit att  dessa kemikalier är starkt hälsofarliga.

Det börjar bli smått obehagligt. Mobtfn-sjukan, elöverkänslighet, resistenta bakterier och nu detta. Det kommer garanterat mer  där man låtsas att man inget visste eller förstod.

Ny rapport i samma ämne: Länk , Länk2