Hälsoskatt bör snarast införas på fett mm

11,april, 28

Enligt SVD så vill en expertgrupp införa fettskatt pga de starkt ökade vårdkostnaderna pga övervikt.  Kostnaderna beräknas att snart uppgå till 25 miljarder per år.

Detta är ett näst intill perverst problem.  Förklaringen anges ofta till stillasittande pga TV och Internet. Det är säkert  en del av orsakerna.  Skräpmat en annan.  Skolan som försummat den fysiska träningen.

En annan bidragande orsak kan vara kemiska substanser som påverkar kroppen på ett försåtligt sätt som är att svårt att exakt definiera.

Ett sådant ämne är Bisfenol A som påverkar kroppen skadligt i en mängd avseenden under graviditet och uppväxt enligt de obser- vationer som gjorts. Dessutom i mycket låga koncentrationer. Det finns troligen ett antal kemiska substanser som påverkar kroppen negativt även i detta avseende utan att man har klarhet i detta.

Att styra konsumtionen med skatter anser jag vara helt rätt. Det ger dessutom pengar till staten för att täcka de vårdkostnader som felaktig konsumtion orsakar.  Det gör man  när det gäller alkohol och tobak så det är inget nytt. Läsk, fett, godis och socker är  produkter som bör beläggas med hälsoskatt.

Frågan har varit uppe tidigare men politikerna vågar inte av rädsla för att tappa väljare.  Det här är en fråga som jag tror kan bli en sk blocköverskridande fråga.

SVD


Joggarskor – bedragarnas marknad

11,april, 26

I lokaltidningen så redovisas ett test av joggarskor. Bara kändismärken. Pris från 1200 till 1700.

Rubriken var: ”Mediokra skor för damer”.

Inget av märkena var av toppkvalitet, brister i ett eller flera avseenden.  Dessa skor oavsett prisläge är mycket enkla att tillverka, ett par kostar sannolikt under 50 kronor att producera i Kina.

Då jag förbrukat ett antal par skor under  många år så  får man intrycket att ”konstruktörerna” aldrig  joggat själva.  Huvudsaken tycks vara design, skorna ser ut som garnerade bakelser.  Kvalité och funktion kommer i andra hand.

Min målsättning har varit att aldrig ge mer än 500:- för ett par. Av den anledningen att högre pris sällan eller aldrig ger en bättre sko.

För snart 30 år sedan fanns det ett märke som hette ”Lejon”, ett uppstickarmärke. Lågpris, de var instabila men hade en fantastisk spänst i hälpartiet. Man studsade fram. Det är den känslan jag vill ha. Man fick stötenergin tillbaka.  Nu talar man bara om ”stötdämpning”, det skall kännas om att trampa på en död råtta.  Helt misslyckat.  Lejonskorna hade garanterat god stötdämpning men gav tillbaka den upplagrade energin. Så skall det fungera, det har inte amatörerna i branschen förstått.


”Vi avvaktar istället för att göra vårt jobb…..”

11,april, 20

Så är rättsläget i Sverige när det kravaller och huliganangrepp.   Polisen har inte rätt resurser och befogenheter.

Nya kravaller i Göteborg.  Bränder och förstörelse.  Räddningspersonal blir utsatt för stenkastning och kan inte göra sitt jobb.

Vilka medel har polisen att ta till i sådana lägen?   Inga alls, för skjuta får man inte.

Det är en självklarhet att man skall få skjuta mot folk som försöker hindra räddningstjänsten att göra sitt jobb.  Människor kan dö för att inte ens polisen kan stoppa huliganerna.

Det man först borde använda är vattenkanoner om de hinner fram.  Det kyler bokstavligen ner dräggen väldigt fort.   Var finns vattenkanonerna??

Det finns inga i Sverige därför att RPS vill inte ha några!!

Det bör anskaffas sex bilar med vattenkanoner fördelade på Stockholm, Malmö och Göteborg.  Sedan bör bör polisens regelverk ändras så att man i dessa situationer har rätt att omedelbart skjuta skarpt mot folk som attackerar polis och räddningstjänst.

SVDVargens rätta natur 8.

11,april, 17

En kvinna med barnvagn och hund attackerades av varg i Roslagen strax söder om Norrtälje  i dag. Den ena vargen gjorde ett anfall mot kvinnan som sprang bort med barnvagnen medan den andra angrep och dödade hunden.

Från DN:
”Det var helt otroligt. Den ena vargen gjorde ett utfall mot min sambo och hon sprang från platsen med barnvagnen. Samtidigt attackerade den andra vargen vår hund, grep tag i honom och drog in honom i skogen, säger kvinnans sambo till DN.se.”

Nästan exakt samma händelse inträffade alldeles utanför Skultuna i Västmanland för några veckor sedan. Där lyckades de dock rädda hunden

Det är detta samhälle som vargkramarna med  Naturskydds- föreningens general Mikael Karlsson i spetsen vill ha.  Inte nog med det han vill ha minst dubbelt så många vargar i Sverige. Vilket en utredare föreslagit på rent genetiska grunder.

Vad denna händelse  och många andra visar är att det går inte att ha varg i Sverige.   Det är inget nytt.  Med den befolknings- och näringsstruktur vi har på landsbygden så är vargen en omöjlighet.

Det konstaterades redan på 1800-talet, det var därför som dåvarande och efterkommande regeringar ända till 60-talet bestämde att vargen skulle utrotas. Ett helt riktigt beslut som lågintelligentian nu försöker att kompensera med återinförande av detta blodtörstiga och värdelösa skadedjur.
SVD

DN

Varg i Sverige + Ryssland


Nybyggnad för att bevara en kopia av Vasa

11,april, 17

I en artikel  i SVD  så går man igenom historien om skeppet Vasa.  Den fråga som jag ställt mig är hur man tänker sig fortsättningen för Vasa. Med diverse konstgjorda metoder försöker man hindra nedbrytningen. På sikt är detta meningslöst, nedbrytningen och förruttningen går inte att förhindra, bara att fördröja.

Vad skall man då göra?

Det beror på vilket kulturellt värde som politikerna sätter på detta skepp.  Tycker man  att det är kul att ha detta skepp att titta på några decennier, när  förruttnelsen gjort skeppet till en sophög så rycker man på axlarna åt det. Kul så länge det varade.

Sätter man däremot ett högt värde på Vasa så finns det bara en sak att göra.

Man startar ett nybyggnadsprojekt som innebär en  kopia av Vasa.  Det kan bedrivas som ett långtidsprojekt som kanske tar 15-20 år. Några miljoner i anslag varje år.  Det kommer att ge ett skepp som håller i sekler  förutsatt att det brandskyddas.

Det behöver inte byggas i ek, det går säkert med billigare, mer lättarbetade  träslag. Det viktiga är att man får en nära nog exakt avbildning som kan bevaras i  hundratals år.

I Holland gör man precis det jag föreslår. Rekonstruerar och nybygger skepp från 1600-talet då Holland var Europas ledande skeppsbyggar- nation.

SVD


Folkets uppror?

11,april, 10

En fd jägare skriver på SVD debatt om den låga moralen hos jägarkåren. Han tycker att det  är skamligt och kräver uppryckning.

Vad det gäller är vargen och attityden mot denna som tycks finnas inom jägarkåren. Han hänvisar till vargfällor, förgiftning, tjuvskytte mm.

Vad svenskarna  är kända för är en närmast sjuklig flathet när det gäller att platt lägga sig för myndigheters beslut hur korkade dessa än må vara. I detta fall är det regeringen som tagit ett beslut om varg i landet som stora grupper ogillar och som skapat starkt försämrad livsmiljö på landsbygden.

Det är sällsynt med uppror mot regeringar i modern tid. Det brukar begränsa sig till överlämnandet av namnlistor till en flinande minister som lika flinande lägger handlingarna i arkivet när dissidenterna avlägsnat sig. Sedan är ärendet avslutat.

Backar man historien så var upproren mera konkreta och drastiska. Dackefejden är ett av de mer kända, diverse uppror med dalmasar inblandade är också exempel.  I ett modernt land med (sken?)demo- krati räknar man med att missnöjet kan visa sig i valen, möjligheten finns,  men om politikermaffian har kortslutit den möjligheten genom ”blocköverskridande”  överenskommelser då är den möjligheten avskaffad.

Det kan medföra någon form av utomparlamentariska fenomen av gerillakaraktär, i det här fallet riktat mot ett oönskat , olämpligt och onödigt rovdjur i den svenska miljön.

Det är självförvållat av politikerna.  Det går inte att skylla på EU, detta är en angelägenhet för lokal bestämmanderätt.

Vargprojektet startades av Naturskyddsföreningen på 60-talet och stöddes sedan av socialdemokratiska regeringar.

Naturskyddsföreningen är den organisation som mest aggressivt stöder  det missanpassade vargprojektet förutom de förvirrade individer som ingår i Rovdjursföreningen.

SVD

Vargprojektet + Ryssland


Lönsamhet kan inte alltid krävas i Samhall

11,april, 8

I SVD Kommenterar Sanna Rayman ett förslag från sossarna i Stockholm att ta bort lönsamhetskravet på Samhall.

Det beror på hur lönsamhetskravet är formulerat av staten.  Är det ett absolut lönsamhetskrav som gäller vilket normalt företag som helst så är det mycket tveksamt.

Är det däremot formulerat som att man skall sträva mot lönsamhet med de begränsningar som är inbyggda i denna verksamhet så kan det möjligen accepteras.

Samhall är till för folk med diverse handikapp, fysiska eller mentala.  Det är mycket tveksamt om man kan kräva lönsamhet med de förut- sättningarna.  Skall de som inte är ”lönsamma” petas ut och förtidspensioneras eller hur går resonemanget?   Det finns sann0likt en stor spännvidd inom Samhall avseende prestationsförmåga. Det går inte att ha samma prestationkrav på alla.  De med  minst problem kan säkert jobba lönsamt. Samtidigt finns en stor kategori som inte kan det.

Min idé har länge varit att Samhall skall utnyttjas för den kategori som nu stämplas som långtidsarbetslösa.  Här har man en stor organisation som är till för folk med problem på arbetsmarknaden. Utnyttja den organisationen för att låta denna kategori komma igång med det som kan bli ett första steg in på den vanliga arbetsmarknaden. Denna kategori är säkert högpresterande med Samhallmått.

SVD