Dårskap att skrota C/D-versionen

16,oktober, 14

Debatt om flygvapnet i riksdagen. 60 nya Gripen skall byggas delvis genom att skrota 60 ex av C/D-versionen som nyss kommit ut på förband.

På det räknar man med att spara in 100 miljoner per flygplan  jämfört med att bygga allt nytt.

Då uppstår två frågor:

1.
Är CD-versionen så värdelösa att de inte fungerar i en aktuell stridsmiljö?
2.
Är 60 plan tillräckligt  för att försvara Sverige??

Även om den nya E-versionen är  bättre när det gäller radarkapacitet och uppdaterad elektronik i beväpningssystemet  så betvivlar jag att C/D-versionen kan betecknas som värdelös.

En viss uppdatering av denna kan troligen förbättra prestanda en del , tillräckligt för att den skall kunna tjänstgöra rätt många år framåt.

Hur många plan behöver Sverige?

Sverige är ett avlångt land med stor landarea. Ett avlångt land blir besvärligt och dyrt att försvara.

Man kan inte räkna med att enkelt flytta tung och avancerad materiel redan när ett angrepp har skett. All typ av kvalificerad materiel måste finnas på plats i de olika landsdelarna.

Om vi fördelar  de tänkta 60 planen  över Sverige , hur skulle det se ut?

Mälardalsområdet är Sveriges befolkningscentrum. Mycket av den tunga industrin finns där. För att inte tala om myndigheter och olika styrfunktioner för samhället. Alltså måste en rätt stor del av planen placeras i denna del av landet. Förslagsvis 30 stycken. Återstår 30 som skall fördelas på södra Sverige och Norrland.  För enkelhetens skull 15 stycken på varje del. Ett löjligt litet antal.

Någonting som politiker tycks vara helt omedvetna om är följande:

1.
Alla dessa plan är inte tillgängliga för användning. Pga fel eller rutinservice i fredstid. Minst 20% är inte tillgängliga. I krigstid kan man skippa rutinservice, man kan även flyga med enklare fel.

2.
I krig så  skjuts plan ner eller blir skadade så att stora reparationer måste göras.  Detta reducerar antalet tillgängliga pla, mer ju längre tid kriget pågår.

Slutsatsen blir att man måste ha ett överskott av plan inte som nu ett stort underskott.

120 operativa plan är ett absolut minimum . För att ha en reserv så är i praktiken 150 plan det minimum som bör innehas.

Detta borde göras:

1.
Inga plan av CD-versionen slaktas.
2.
I stället tillskjuts de 6 miljarder som behövs för att bygga nya E-plan. En liten summa i sammanhanget.
3.
För detta tillskott på  6 miljarder får man:  60 nya E-plan.  +  nuvarande C/D -plan  summa  ca 160 plan.

Sedan har vi ett annat litet (stort)  problem. i Mälardalen, Sveriges viktigast region ur alla avseenden, där finns ingen flygflottilj. Det är en fantastisk prestation av våra försvarshatande och måttligt begåvade politiker. Det måste omgående byggas en ny flottilj.

För inte så länge sedan så fanns det fem operativa flottiljer i området.

Om det i dagens läge skulle bli fullt krig så så ligger närmaste  flottilj 30 mil härifrån.  Man kan inte flyga därifrån, bedriva luftstrid för att sedan åka 30 mil hem igen för att tanka och ombeväpna.

Normalt så ombaseras flottiljerna till krigsbaser och vägbaser vid krig. Var finns dessa i Mälardalsområdet? De flesta har lagts ned eller sålts till privata intressen. Vilket ansvar för landet har dessa politiker visat, dessa ansvariga?

Dessa brister har också påtalats från FM på senare tid.

Det återstår ett enormt uppbyggnadsarbete för att flygvapnet skall kunna operera effektivt i krigstid.

Det gäller inte bara Mälardalen, nedläggningar har gjorts i hela landet.

Det är uppenbart att politikers ansvarsfrihet och immunitet måste avskaffas.

Lika klart är att den institution som kallades RIKSRÄTT måste återinföras.

Annonser

Värdlandsavtal är ett quislingavtal

16,juni, 2

Det sk värdlandsavtalet är ett nytt rekord i politikerförakt för väljarna.

Det beslöts preliminärt utan information till medborgarna, inte ens de egna politikerna var informerade.

Reinfeldt och Löfven bestämde detta i kulisserna själva. Ett exempel på  konspiratorisk fräckhet.

Den sk försvarsministern står i riksdagen och mer eller mindre och råljuger om avtalet när det har diskuterats.

Sverige skall kunna begära hjälp av NATO vid ”kriser”.

Frågan är då vad som menas med kris. Det kan vara hot som kommer utifrån. Men det kan också vara en kvalificerad politisk kris inom landet.

Enligt uppgift i en nättidning så har NATO övat för det fall att det skulle bli kris inom ett land.

Tex om det osannolika skulle inträffa att det skulle bli en folkligt uppror mot  pöbelstyret i Sverige så skulle regeringen kunna begära hjälp av NATO för att säkra fortsatt  maktinnehav i Sverige för den inbillade ””eliten””.

Försvarsministern har varit i USA och diskuterat försvaret av Sverige. Mycket egendomligt!!! Har han redogjort i riksdagen eller i media vad dessa förhandlingar har innehållit??

Inte vad jag vet.

Är det kanske så att att ministern Hultqvist har erbjudit USA möjligheten att agera från svenskt territorium  i utbyte mot att USA på något sätt stöder Sverige vid eventuell kris inom eller utom Sverige?

Hultqvist har talat om den ”transatlantiska länken” i försvars- sammanhang vid åtskilliga tillfällen, vad innebär det?? Har han informerat om det??  Inte vad jag vet. Det styrker ovanstående hypotes om ett byte av baser mot någon form av stöd.

Avtalet är i viktiga delar diffust och kan tolkas på olika sätt. Sannolikt medvetet från regeringen.

Från  en eventuell militär motståndares synpunkt så är Sverige ,om NATO-trupper stationeras här, likvärdigt med ett NATO-land vilket kommer att medföra bomb- och missilangrepp. Inte bara mot NATO-baserna utan även mot viktiga delar av samhället i övrigt.

 


Nedrustningen fortsätter

15,april, 17

Lyssnade för en stund sedan på redovisningen av försvarsuppgörelsen.

Oj,oj,oj vad bra den var, den bräkande dalmasen Hultquist levererade högar av självberöm. Sedan fortsatte medbrottslingarna att trava på  mera. Man hade tex kommit på att det behövs ammunition till vapen. Det är rätt viktigt som Oskarsson påpekade.

Nu skulle minsann utlänningarna bli imponerade av Sveriges försvars- satsning, förstå att trenden var bruten.

Försvaret hade begärt ca 4 miljarder/år för att det skulle vara möjligt att uppfylla 2009 års försvarsbeslut.

Då är frågan: Anser politikerna att ÖB ljuger? Att han brett på i överkant?? Då bör han väl i konsekvensens namn få sparken om han försöker bedra politikerna??

I går kväll så gick ett program i TV om den katastrofala politikerstyrda nedrustningen av försvaret.  Det egendomliga enkelriktade pratet om solidaritet med andra länder och att Sverige förväntade sig samma solidaritet från dem vid ett eventuellt angrepp.

Från något utländskt håll hade man gjort den beska kommentaren att tendensen var att ju mer Sverige nedrustade ju mer prat om solidaritet kom från Sverige.

Vilka är ansvariga till detta inkompetenta och felaktiga beslut?

Högst hittar vi en statsminister som redan på Folk och Försvar meddelade att han bara marginellt kunde tänka sig att förstärka försvaret. Ni vet Ådalen 31 och det. Ett mycket tungt argument på sossehåll. Men motviljan mot att försvara Sverige sitter djupt hos sossarna, Per Albin Hansson, Göran Persson för att nämna två.

I övrigt så hittar vi fyra kvinnor som är födda med en motvilja mot militär verksamhet som kategori. Magdalena Andersson, Åsa Romson, Annie, Lööf, Anna Kinberg.När det gäller Romson så är det en del av Mp:s  ideologi att försvaret kan läggas ner.

Folkpartiet var konsekventa och logiska när det krävde det ÖB hade begärt. När de övriga mesarna inte ville det så lämnade de förhandlingen. För en gångs skull ett helt riktigt beslut.

Anna Kinberg hade begärt 10 miljarder när behovet var minst 20 miljarder. Hon är ju en av Reinfeldt fjärrstyrd zombie så ingen skulle väl förvänta sig något vettigt skulle komma från detta parti. Dessutom en kvinnohjärna som inte förstår det där med försvar. Pengarna behövs ju dessutom för att bygga hus åt Afrikaner.

Skall kvinnor överhuvudtaget få delta i försvarsbeslut??

Det här innebär att bara att vissa delar av försvaret kan repareras. I stort så innebär även detta beslut en fortsatt nedrustning relativt vad som behövs.

En byfånarnas triumf.


Även denna regering är ointresserad av försvaret

15,april, 10

En skribent i Dagens Samhälle, Leif V Erixell, ställer välmotiverade frågor om journalisternas bristande uppföljning av diverse utspel från politiker. Han tycker att media bara behandlar utspel som ett drag i ett spel och nöjer sig att rapportera på den ytliga nivån.

Speciellt reagerar han på journalisternas brist på följdfrågor angående finansministerns mycket snåla tilldelning till försvaret när behovet är det flerdubbla. Försvaret har begärt ca 4 miljarder /år för att man skall uppnå det som beslutades i 2009 års försvarsbeslut. Wisemans Wisdoms påpekar dock att i den proposition som låg till grund så förekommer reservationen ” om ekonomin tillåter ” inte mindre än åtta gånger!!

Det var Reinfeldts och Borgs sätt att tala om att vi har ingen avsikt att prioritera försvaret, vi vill lägga pengarna på annat.

Nu är det ju (tyvärr) en kvinna som är finansminister. Att kvinnor har mycket svårt att förstå försvaret och dess funktion det är inget nytt.  I det här finns den extremt negativa faktorn i bakgrunden som heter Åsa Romson. Mp vill ju inte ha något försvar alls så kombinationen av två kvinnor där en av dem är en  ansvarslös flumanarkist, det ger vissa svårigheter att komma fram till ett korrekt beslut angående försvaret.

Å andra sidan så är detta förankrat hos Löfvén.

När han nyligen  var i USA så sade han att vi måste förstärka försvaret. I går sade han i TV att i stället för att be NATO om hjälp så måste vi bygga upp vårt eget försvar.

Helt korrekt men det stämmer ju inte alls med de beslut som regeringen föreslår!!

Skribenten ställer 5 välmotiverade frågor till finansministern om försvaret, se länk till artikeln nedan.

Artikel Dagens Samhälle


Försvaret är inte så viktigt

15,mars, 13

Som väntat så vill inte den nya judiska regeringen ge något seriöst bidrag till försvaret.

De tidigare judiska regeringarna har heller inte velat ha något försvar. Juden Reinfeldt för att bara ta ett exempel.

Behovet för de kommande åren är minst 4 miljarder per år. Regeringen bjuder ca 1,5 miljarder/år. I detta ingår nya uppgifter.

De vill ha 130 soldater fast stationerade på Gotland. Det är regeringens satsning på Gotland.

Hmm, behövs det verkligen så många för att stoppa ett anfall från en stormakt??

Skulle det inte räcka med 10 – 12 stycken??.

Det skulle ju bli billigare. Om vi dessutom utrustar dem med gevär modell 96. Denna modell hade extra lång pipa vilket ökar avskräckningen avsevärt.

Då skulle man ju kunna använda mer pengar till tiggarna på Sveriges gator. De behöver ju bostäder och välfärd.

Försvar är ju inte så viktigt. ”Vi krigar ju aldrig” som skarptänkande kvinnor ofta påpekar.

Judinnan Andersson påpekar att det kan bli nödvändigt med skatte- höjningar för att finansiera försvaret.

Samtidigt så skänker juden Löfvén och judinnan Andersson bort ca 40 miljarder i bistånd och minst 100 miljarder till asylindustrin utan att blinka.

Försvaret är inte så viktigt. Som juden Reinfeldt så förståndigt uttryckte saken: Vi försvarar Sverige bäst genom att kriga i Afganistan.

Det är konsekvent , när Löfvén och Reinfeldt hade kommit hem från den judiska BILDERBERBERG-gruppens senaste möte så uttryckte de bägge två: ”Det nationella är det sämsta som finns”

Det nationella råkar var Sverige och svenskarna.


U-båt konstaterad

14,november, 14

Så har försvaret kommit med en rapport om ubåtsjakten. Man anser att det är klarlagt att det var en miniubåt inne i skärgården. Vad den gjorde där är oklart likaså dess ursprung. Den kanske spanade efter nya försvarsarrangemang på botten eller den övade bara navigering i den unika skärgården. Många tror det är Ryssland vilket inte är säkert, det kan lika gärna varit NATO. Under Odenbergs tid som försvarsminister så ville USA öva navigering i den svenska skärgården.

Nå vad blir slutsatsen för svenska politiker? Förmodligen drar kärringmaffian i riksdagen, jag syftar inte på något särskilt kön, slutsatsen att det här motiverar en rejäl bantning av det svenska försvaret.

I linje med den logik som styrt svenska politiker under lång tid.

Med tanke på den höga IQ-nivån i riksdagen och det skarptänkande som den presterar så kommer motiveringen sannolikt att vara. ” Men den gjorde ju ingenting! Den sänkte ju inga fartyg! Det var troligen bara ett vänskapligt besök. Att avvisa den med våld strider mot svenska humana principer. Vi måste öppna våra hjärtan även för utländska U-båtar. Allt annat måste betecknas  som främlingsfientligt. Naturligtvis även rasistiskt”.


Särintresset hänger inte med

14,oktober, 21

U-båtsjakten pågår för fullt. På sjön och i media. I utländska media så hånar man Sverige pga våra  små resurser.

Reinfeldts och Borgs ”särintresse”  tycks inte fungera så bra.  Men radarparets eget särintresse, massinvandringen, den fungerar desto bättre.

Jag är inte säker på att det är ryssarna som smyger i skärgården. Alla tycks ha glömt senaste ubåtsjakten, på samma ställe. Starka indikationer pekade på att det var en NATO-ubåt som var aktuell den gången.

I och med att våra mycket intelligenta politiker lade ner kustartilleriet så försvann tydligen också de fasta minlinjer som fanns utlagda i skärgården. Livsfarliga för ubåtar. Det bekymrar inte våra smarta politiker.

Det skulle inte förvåna mig om både NATO och Ryssland använder den svenska skärgården som övningsområde. Det är ju numera riskfritt.

För några år sedan så hade USA framställt en önskan om att få använda skärgården som övningsområde för navigering.Försvarsministern var naturligtvis positiv. Sedan blev det märkligt tyst i frågan.

”Fred i vår tid”  var det visst någon politiker som sa strax före VK2.