Klimat och växthus

18,juni, 30

Vattenånga svarar för ungefär för 50% av växthuseffekten, moln ca 25% och koldioxid för ca 20%.

Således så beror växthuseffekten till ca 75% på annat än koldioxid.

Så varför denna upptrissade hype om koldioxid?

Det är lätt att få intrycket att det är något som inte stämmer.

Dessutom är koldioxid en tung gas ,tyngre än luft. Den sjunker inte stiger. Så hur kan man hävda att koldioxid alstrad vid jordytan går upp i atmosfären??

Koldioxid är bränslet för växterna utan co2 skulle det inte finnas växter, därmed inget liv på jorden. Co2 skulle därför kunna kallas livets gas. Växthusägare sprutar in co2 i växthusen för att växterna skulle växa bättre. Jag minns i min barndom så sade tanterna att om man pratar med krukväxterna som man hade stående på fönsterbrädorna så växte de bättre. Det var inte pratet det berodde på utan på den koldioxid de andades ut när de pratade med pelargonierna.

I sista numret av NYA TIDER, Nr 26-27, Sveriges bästa konservativa icke-PK-tidning, så skriver Tege Tornvall hur klimatet varierat och förklarar det mesta av klimatproblemen. Rekommenderas.


Oj vad svårt det är……..

18,juni, 29

……. det där med asyler och migration.

Speciellt om man inte vill lösa problemet. Om man tex är en Bilderberg/Kalergi-agent. I regeringen finns det tre stycken. Saknar man dessutom ryggrad i största allmänhet och inte sätter Sverige främst, betraktar Sverige som en global allmänpark dit vem som helst har rätt att flytta, då blir det riktigt svårt.

Den här regeringen uppvisar alla symptomen. EU har haft sammanträde och försöker att tänka skarpt (?).

Jag har nog dragit förslagen förr men jag tar en repris.

Följande regler bör gälla om migrant/asyl-eländet skall ta slut:

1.
Varje kontinent är skyldiga att lösa sina egna migrant/flyktingproblem.

2,
Flyktingar/migranter från kontinenter har ingen rätt att söka eller få asyl på annan kontinent.

3.
Ett land har bara skyldighet att behandla asylansökningar från de närmaste grannländerna.

4.
Beviljade asyler är bara tillfälliga i tid. Kan förlängas vid speciella behov. Permanent uppehåll fordrar mycket speciella skäl och kan endast beviljas av regeringen.

5.
Ingen rätt att ta hit familj vid beviljad tidsbegränsad asyl. Det stärker incitamentet att återvända till hemlandet. Vilket är den övergripande målsättningen.

6.
Besked i asylärende kan inte överklagas.

7.
Lång asylvistelse i ett land är inget skäl till permanent uppehåll.

8.
Ett land eller kontinent kan få materiellt eller ekonomiskt stöd vid tillfälliga svåra situationer från andra länder/kontinenter.

9.
Asylansökningar som uppenbarligen är ogrundade skall medföra omedelbar avvisning eller sökanden placeras i förvar tills avvisning kan ske.

10.
Systemet med kvotflyktingar och ”vidarebosättning” avskaffas eftersom det helt saknar motivation.

11.
Migranter som illegalt tar sig in trots asylförbud skall sättas i förvar och transporteras ut ur landet så fort som möjligt.

12.
Asylanter som begår ett grovt brott eller begår upprepade mindre brott skall alltid utvisas på livstid, medborgarskap skall upphävas vid behov.

13.
Asylanter som  med sitt beteende visar att de inte respekterar Sverige och svenskarna, som visar att de inte vill anpassa sig till det svenska samhället skall utvisas på livstid.

.
.
.

Det här är några av de tyngsta reglerna/ lagarna som om de genomfördes skulle löst de stora problemen som drabbat både EU och andra kontinenter. Afrika, Afghanistan, Syrien skulle
inte ha orsakat de problem som nu är fallet pga en föråldrad icke fungerande lagstiftning.

EU diskuterar just nu ett alternativ att upprätta asylcentraler i Afrika så att sökanden inte behöver behöver transportera sig till Europa. Hörde just på TV att Merkel påpekade att man måste tala med dessa länder inte bar om dem. De känner sig troligen förolämpade. Helt Rätt för en gångs skull.

De problem som EU skaffat sig kan lösas direkt genom att införa ovanstående regelverk som naturligtvis måste kompletteras, det ovanstående är stommen som löser de största problemen.

Ungern,Polen Tjeckien,Slovakien har haft rätt hela tiden. De är föredömen som de vänsterliberala anarkistländerna hatar men tvingas att följa förr eller senare.

Just nu så har liberalerna någon sammankomst i Bryssel tror jag. Slampan är minsann där för att sannolikt planera för det fortsatta sabotaget av EU. Det enda dessa stackare kan prestera.


Det heliga hycklande biståndet

18,juni, 28

”Aktuellt” tog upp och ifrågasatte biståndets storlek. Det har gått långt när tom vänstervridna SVT tar upp ämnet spontant.

Biståndet uppgår till ca 49 miljarder. Det skall utgöra 1% av BNP har den humanitära stormaktens hycklare  bestämt.

Om man som politiker vill bedra väljarna så är det ekonomiska begreppet BNP perfekt. BNP indikerar bara allmän ekonomisk aktivitet i landet och är värdelöst som mått på en nations betalningsförmåga.

Biståndet bör vara 1% av statsinkomsten vilket för 2017 innebär ca 10 miljarder. Det är ett realistiskt värde.

Statsinkomsterna var för 2017 ca 1000 miljarder. BNP ca 5 gånger högre ca 5000 miljarder.

Andra länder betalar betydligt mindre av BNP:

UK ca 0,7%

Frankrike ca 0,45%

Kanada ca 0,3%

USA ca 0,2%

Dessa länder som har oerhört mycket större BNP än Sverige har naturligtvis tittat på vad det innebär i absoluta pengar och anpassat procenten efter det. Judarna som vi någon anledning tillåter styra Sverige bryr sig inte om det eftersom de inte sätter Svenskarna och Sveriges intresse först. De vill använda svenskarnas pengar till att spela Allan på den internationella arenan och framstå som godhetens apostlar.

Det nuvarande biståndet på 49 miljarder utgör nästan precis 5% av statsbudgeten.

Har folk förstått det?? Knappast.

Ett fullständigt barockt värde.

Man kan inte betala med BNP, det kan man däremot med statsbudgeten. Det är därifrån ca 5% av statens inkomster tas för att bekosta de mest korkade och ineffektiva projekt över hela världen.

Biståndet har blivit så stort att SIDA har svårt att veta var man skall göra av pengarna!!!

I detta land har vi stora problem med att finansiera försvar, vård och rättssystem, i det läget kastar regeringen ut 50 miljarder till länder som inte har tillstymmelse till rätt att kräva något av oss.

Med mitt förslag som är realistiskt, så frigörs nästan 40 miljarder till de nationella akuta behoven.

Tex 10 miljarder till försvaret, 10 miljarder till vården, 10 miljarder till rättsväsendet för att nämna de mest akuta objekten.

Vissa afrikanska länder börjar säga nej till bistånd därför att det medför negativa konsekvenser för landet.

Återigen: Ca 5% av statsbudgeten skänker regeringen bort samtidigt som det finns akuta behov i Sverige att åtgärda.


Det svåra tiggeriet – för vissa

18,juni, 19

”Man kan inte förbjuda fattigdom”

”Man kan inte förbjuda folk att be om hjälp”

Känns de svagsintas tänkande igen? Ja det har blivit ett mantra för kvinnliga politiker och andra som inte kan tänka klart.

Jo man kan förbjuda fattigdom, jo man kan förbjuda folk att be om hjälp. Särskilt som det är individer från andra länder.

Man kan förbjuda att U-länder som inte borde fått bli medlemmar i EU att exportera sina interna problem till Sverige för att här orsaka obehag och problem för samhället.

I AB så gråter en hord MP-politiker på dessa välkända mantra. Det är vi som på olika sätt skall lösa tiggarnas problem.

Vad annat kan förväntas från det partiet?


Brandskyddet i Norden

18,juni, 19

Som bekant har det brunnit mycket i svenska skogar senaste tiden pga den höga värmen och torkan.

På nytt har vi fått demonstrerat att Sverige inte kan klara en akut situation med de resurser vi har till förfogande.

Precis som 2014 i Västmanland då också.

Inte ens med militära helikoptrar. Man fick begära hjälp från Italien med deras vattenbombare.

Vad jag förstår så är det Italiens flygplan, inte en EU-resurs. Det vore kanske lämpligt att EU köpte in 2-3 plan och placerade dem centralt i Europa, lämpligen Tyskland då transporttiden skulle bli
tämligen kort vid utryckning.

Min idé har länge varit:
De nordiska länderna och kanske Baltstaterna och Polen köper in 2 plan gemensamt. De placeras strategiskt beroende på den aktuella situationen. Dessa plan är amfibieplan och kan i viss utsträckning även assistera vid sjöräddning. Även för kustbevakning.

De har visat sig oerhört mycket effektivare än helikoptersläckning. De hjälpte till att släcka flera bränder på olika håll under kort tid nu senast.

Eftersom de ekonomiska skadorna kan bli mycket stora på kort tid vid skogsbränder så är det motiverat att investera i effektiva och snabba verktyg för att bekämpa elden.


Söder har rätt

18,juni, 18

Björn Söder (SD) svarade på något korkat inlägg från Annie Lööf om de minoriteter som finns i Sverige.

Han försökte påpeka skillnaden mellan etnisk tillhörighet och medborgarskap. Vilket kan vara två skilda saker. Han uttryckte sig kanske lite otydligt.

Ett antal judar gick i taket i vanlig ordning och skrek om ”rasism”. Det skall man höra från DET folket!!

Juden Willy Silberstein hävdar att han är både jude och svensk. Med det menar han att han är etnisk jude och har svenskt medborgarskap.

Han kan ju inte vara både etnisk jude och etnisk svensk.

Söder tog exemplet att: En svensk som flyttar till Japan blir ju inte Japan dvs etnisk japan. Möjligen japansk medborgare men japanerna är mycket restriktiva med att utfärda medborgarskap. De känner ansvar för sitt folk och land till skillnad från det klientel som styr detta land.

De sk minoriteterna är ju erkända av både riksdag och regering just för att de har annan etnisk bakgrund än svensk. Däremot har de flesta svenskt medborgarskap. I den betydelsen ”svenskar”, men inte etniskt.

Willy Silberstein har återkommit och i en debatt hävdat att han kan vara både 170% jude och 170 % svensk!! För det första så vittnar det om begränsade kunskaper i matematik. Han kan vara 100% jude vilket han är och 100% svensk medborgare vilket han är.

Sedan är det en annan sak om han tycker att han delar svenska värderingar i allmänhet så mycket att att han är 100% svensk i den generella betydelsen.

När det gäller Silberstein så är det tveksamt om han kan betecknas som svensk i den sistnämda avseendet då han är en judisk aktivist i judiska organisationer.

Från Fria Tider i dag:
Likud-ledamot: ”Den judiska rasen” är överlägsen andra

Skrytet från Israels regeringsparti: andra folk odugliga i jämförelse med oss judar. ”Jag behöver inte skämmas över att det judiska folket är det utvalda folket; de smartaste, mest speciella människorna i världen.”

Slut citat.

Det är representanter för detta folk tex Stefan Löfvén ,Morgan Johansson ,Willy Silberstein och Annie Lööf som skriker i högan sky och anklagar svenskar  för rasism!!!

De här tämligen enkla sambanden förstod inte att antal journalister och politiker. Tex Stefan Löfven och Morgan Johansson och Annie Lööf som tyckte att detta var ett fruktansvärt påstående. Som man kan förvänta sig från svenskfientliga globalister.

Vem är förvånad??

Det är bara en ny bekräftelse på den låga nivån på politiker och journalister i detta land.


Problemet Annie Lööf

18,juni, 17

Två dagar i rad har Lööf gjort bort dig i Riksdagen.

I  veckan så försökte hon ”sätta dit” Åkesson genom att avkräva honom en definition av ”rasism”. Det enfaldiga syftet var sannolikt att stämpla SD som ”rasistiskt” pga deras kritik av invandringen.

Det misslyckades helt. Åkesson förklarade lugnt att kritik av invandringen pga de problem som den orsakat var helt legitim och hade inte med rasism att göra.

Hade Åkesson varit riktigt cool så skulle han sagt ungefär så här:

En definition på Rasism kan tex vara att vissa individer/organisationer försöker att utrota sitt eget folk, eller den folkgrupp de parasiterar på, och som de inte känner någon samhörighet med. I syfte att gynna den folkgrupp som de egentligen känner att de tillhör. Detta kan ske genom att argumentera för massinvandring från primitiva u-länder och den därpå följande rasblandningen.

Rasismen kan också ta sig uttryck som att man deltar i ökända organisationers hemliga möten och konspirationer mot enskilda länder och folk. Bilderbergsgruppen är en sådan organisation. Trilaterala kommissionen en annan.

En annan variant av rasism är att samarbete med förmögna oligarker som har som målsättning att kollektivt förstöra en kontinents befolkning. (Kalergi Del 2. Soros.)

Dessa aktiviteter har nära koppling till begreppet folkmord.

Detta Annie Lööf är definitioner på kvalificerad rasism”

På Statsministerns frågestund så framförde hon kritik mot regeringens restriktioner mot viss arbetskraftsinvandring.

”I år har 235 städare rekryterats utomlands , tycker regeringen att det är ett problem att dessa har kommit hit?” var Lööfs fråga tämligen ordagrant.

För en gångs skull så levererade Löfvén ett förnuftigt svar. Han förklarade pedagogiskt för Lööf att i vissa branscher så kan det behövas extern rekrytering pga brister i de svenska utbildningssystemen, MEN i de fall att det finns gott om folk i Sverige som behöver dessa enkla jobb, då ska vi inte ta in folk utifrån.

Det finns tusentals analfabeter som Löfvén ,Reinfeldt och Migrationsverket omotiverat har tagit hit som passar för dessa enkla jobb eftersom de helt saknar förutsättningar att fungera i mer kvalificerade sammanhang. Flertalet av dessa kan inte heller utbildas till högre nivå. Det är bara flum från vissa politiker.

Han var tvungen att ta detta två gånger för att Lööf skulle begripa.

Lööf vet mycket väl att det är så. Ändå tycker hon att det är rätt att importera städare.

HERREGUD, har det skurit ihop fullständigt i hennes lilla slemmiga hjärna??

Hon vill riktigt briljera, stoltsera med sin dumhet och samtidigt håna svenska folket.

Om man skall se något budskap i hennes destruktiva beteende så kan man ana att hon upprepar sin inställning till invandring: Öppna gränser, alla som vill ska få komma hit oavsett konsekvenserna för dem eller för Sverige.

Lööf och hennes politik skulle kunna fungera som en definition av begreppet dumhet och terrorism. Speciellt kvinnlig sådan.

Finns det ingen styrelse i detta parti?? Ingen som kan tänka? Hur kunde man utnämna detta rödljus på två ben till partiledare?? Har det något med partiets enorma partikassa att göra?

Ingen skall inbilla mig att de gamla centerpartisterna helt plötsligt ville bli liberaler. De har sannolikt ingen ny ideologi men har påtvingats denna smörja av några fräcka individer i den sk Stureplanscentern där Lööf och Federley är centralgestalter.

Finns det inga med krut i sig i detta parti som kan ta tag i situationen och se till att det fräcka klientelet i partitoppen kastas ut??

Det är obegripligt att närmare 10% av väljarna stöder den katastrofala rasistiska  politik som ledningen prackat på medlemmarna.

Håll tassarna borta från migrationen Lööf – Debattartikel