Lös upp och starta nytt EU

16,juni, 13

Den kris som vi nu ser i EU med ”BREXIT” och potentiella följare i andra delar av EU är helt och hållet självförvållad.

Den modell som de styrande haft har varit USA. EU skulle bli en kopia av USA strukturmässigt, Europas Förenta Stater,EFS.

När man gjorde USA av Amerika så använde man linjal som lades på kartan och sedan ritade man fyrkanter som skulle bli nya delstater. Med några undantag.

Det gick i stort sett bra, någon gammal kultur som hindrade fanns inte, befolkningen var en blandning av Europeer utan några djupare bindningar till Amerika.

Samma grepp fungerar inte alls i Europa. Gränserna finns redan. Det som hindrar samma metod är den mer än 1000-åriga kulturen i Europa inklusive olika språk.

Att tro att man kan nollställa allt detta då är man mer än dum.

Till detta kommer de fatala felbedömningarna av vissa staters ekonomiska förutsättningar att ingå i en ekonomisk/politisk union.

För att frihandel skall fungera mellan olika länder/regioner så måste länderna befinna sig på ungefär samma ekonomiska och politiska utvecklingsnivå. Samma sak gäller för införandet av en gemensam valuta.

Inte heller kan man ha den slappa synen på invandring och asylpolitik som man haft. USA som betraktas som världens friaste och mest demokratiska union har mycket strikta regler för både invandring och flyktingmottagande.

Det övergripande misstaget som gjorts har varit att man vill skapa ett liberalt system. I praktiken ett slappt system. I denna skumdager så kan ljusskygga intressen utöka sitt inflytande. Då går det snett förr eller senare.

Alla dessa misstag som EUs styrande har gjort har till slut orsakat en kris där en upplösning av EU kan bli följden.

Sverige, Polen, Slovakien,Tjeckien,Ungern och Österrike borde mötas för att diskutera ett gemensamt utträde ur EU.

Detta kommer troligen att medföra en upplösning av EU även om de centrala länderna har diskuterat ett ”miniEU”.

Detta vore bra. Att nollställa och rensa bordet.

Ett nytt EU kan upprättas där centrala prínciper i viktiga avseenden ändras.

Rent allmänt: Lagstiftning och regelverk skall vara rekommendationer till medlemsländerna, inte tvingande.

Försöken att tvinga på länder med helt olika förutsättningar lagar och regelverk är en del av förklaringen till EUs kollaps.

Bryssel kan med bli ett ställe där man diskuterar gemensamma problem och lösningar men respektive land bestämmer om man skall anta lösningarna.


Liberalernas konspirationer har orsakat EUs kris

16,juni, 12

Anna Dahlberg printar en ledare i Expressen som går ut på att beskriva hur eländigt allt kommer att bli om den ”liberala världsordningen” hotas.

Kan det möjligen vara denna liberalism som är orsaken till den reaktion som hon beskriver kommer både från höger och vänster??

”Den liberala demokratin och den amerikanska hegemonin – Pax Americana – håller på att undergräva sig själva.”

Så är det. Det är i själva verket en sund reaktion från folk i de nationer som är föremål för de sionistiska konspirationer som produceras i BILDERBERG-gruppen , Trilaterala Kommissionen och andra  liknande  globala konspirationsforum.

De fräcka försöken från sionisterna att avskaffa landsgränser, tillåta fri invandring med avsikten att rasblanda så att nationella befolkningar i praktiken försvinner, det har till slut fått en mycket sund motreaktion, dels i England men även i EUs östra medlemsstater.

Det är helt och hållet orsakat av en inkompetent EU-kommission som har målsättningen att göra EU till Europas Förenta Stater enligt amerikansk modell. Konspiratörerna jobbar på att skapa en NWO, en ny världsordning. Många av dessa aktivister hittar man i BILDERBERG-gruppen.

Den inkompetenta flyktinghanteringen med det föråldrade och felaktigt utformade asylssystemet har varit en utlösande faktor.

”Dessutom verkar EU ha insett hur centralt det är att få kontroll över den yttre gränsen för att stävja fortsatt splittring och högerpopulisternas framfart.”

Till det kommer TTIP som i huvudsak är till för att USA skall få utnyttja EUs marknad effektivare. Även om det finns vissa fördelar för EU-företag så är det ett USA-intresse som dominerar.

Expressen  – Anna Dahlberg


Finansministern till BILDERBERG

16,juni, 11

Nu i helgen så sker BILDERBERG-mötet 2016 i Dresden i Tyskland.

Från Sverige så har den judiske oligarken Jacob Wallenberg bjudit in Magdalena Andersson, finansminister.

Wallenberg är lokal representant för Bilderberggruppen i Sverige. Han ingår i den högsta maffian i organisationen.

Andersson blir därmed den tredje i Lövfens regering att delta i denna judestyrda skumraskorganisation vars möten är hemliga utan insyn. Löfven och Damberg har tidigare deltagit.

Dock finns det mediarepresentanter närvarande men de tillhör judemedia och släpper inte ut något pga solidaritet/beroende till de judiska oligarkerna som är toppfigurer i organisationen.

Bilderberg  1  – Youtube

Bilderberg 2 – Youtube

Bilderberg 3 – Youtube

Bilderberg 4 – Youtube

 


Asylrätten föråldrad

16,juni, 9

En konferens skall hållas i Oslo med temat att den föråldrade asylrätten måste göras om och moderniseras för att passa nutida förhållanden.

Som i förbigående länkar jag även till ett inlägg som jag skrev den 5:e mars.

Asylkonferens i Oslo

Sverige skräckexempel

Tidigare inlägg


Den hycklande kappvändaren

16,juni, 8

” Jag är lyckligt lottad som är född i Sverige……..”  lär Löfven ha sagt när han talade i det invandrargetto som heter Botkyrka nationaldagen 2016. Han ville väl markera att det är denna miljö som han gillar bäst. Svenskar gillar han inte. Han ville väl också visa sin mentor, den judiske oligarken Jacob Wallenberg att han fullgör sitt BILDERBERGSKA uppdrag.

Annars så är inledningen på talet när nog identiskt med ett uttalande från en annan socialdemokrat som gjordes på 60-talet.

Det lät ungefär: ” Vi är lyckligt lottade som är en homogen befolkning med en stark sammanhållning och en gemensam kultur……………….”

Den som sade det var Tage Erlander.

Efter detta började en judisk flykting vid namn David Schwartz att driva en kampanj bla i DN genom debattartiklar som angrep det homogena samhället och dess kultur. Exakt hur argumenten såg ut vet jag inte men det det torde varit det vanliga snyftandet om den stackars juden. Målet var tydligen att den judiska ”kulturen” skulle få plats i Sverige.  I denna kampanj deltog även en judetant vid namn Gottfarb samt en Estländare av någon anledning. Troligen pga att han hade judisk bakgrund.

Palme och Fälldin backade för detta och det var så stödet för den katastrofala mångkulturen började i Sverige.

Löfven hyllade den svenska sammanhållningen som han tyckte  var viktig  för att hålla ihop samhället.

Det han i praktiken sysslat med under sin tid i regeringen har varit det motsatta, att söndra nationen med en initialt obegränsat insläpp av ”asylsökande”.  När det bar åt skogen så fick han kalla fötter och drog åt handbromsen. Tillfälligt.

Den rasistiska rasblandningen vill både han och alliansen fortsätta med.

Målet är  att utrota den nationella befolkningen medelst massinvandring och rasblandning. Exakt samma mål hade Reinfeldt och moderaterna.

Händelsevis så har både Reinfeldt och Löfven varit inbjudna av juden Wallenberg till det judiska hemliga årliga konspirationsmöte som kallas BILDERBERGGRUPPEN.

Efter detta så har bägge uttryckt svenskfientliga åsikter.

Inte bara det, de har också agerat svenskfientligt.

Man kan få intrycket av Löfvens tal att han nästan hyllade Sverige och svenskarna dvs det nationella.

När han och Reinfeldt kom hem från  Bilderbergmötet 2014 så sade de bägge två: ”Det nationella är det sämsta som finns”.

En hycklande falsk svenskfientlig  kappvändare som är helt opålitlig.

Tydligt och klart uttalade fientliga värderingar om den egna befolkningen och det egna landet borde självfallet resultera  i juridiska åtgärder.

Som jag tidigare sagt så måste Riksrätten återinföras för att kunna åtgärda politiker som uppträder som quislingar mot det egna landet.


Flykten från Centerpartiet har börjat

16,juni, 4

En centerpartist , Edward Norén, i Skåne meddelar att han lämnar centerpartiet och går över till det nybildade Borgerlig Framtid (BF). Han skriver i ett inlägg i Dagens Samhälle om orsaken till sitt beslut.

Skälet är tillståndet inom det egna partiet men också tillståndet i den svenska politiken i allmänhet.Bristen på ledarskap och vilja är pinsamt påtaglig.

Händelsevis så finns det just nu två artiklar i DS som behandlar just ledarskap med koppling till etik och moral.

Att inte centerpartiet har förlorat väljare det är egendomligt. Det verkar som att inte folk ute i landet har förstått vad det är för folk som tagit makten i partiet.

De tycks klamra sig fast vid att partiet nog är som förr, ett social- konservativt parti som prioriterar svenska nationella intressen före internationella flumprojekt.

Man kan notera att av alliansens fyra partier har tre av dem kvinnor som partiledare. Dessutom två av dem tämligen unga och oerfarna. Hur dessa tre partier har kommit fram till att kvinnor skulle vara lämpliga som partiledare det är den intressanta frågan.

Generaliserat så fungerar inte kvinnor på den högsta nivån särskilt bra. När det fordras kurage och ryggrad så brister det. Dessutom så är det konstaterat att kvinnor inte begriper det för en nation det kanske viktigaste området, nämligen det militära försvaret.

Kvinnor passar helt enkelt inte för det här jobbet. Det kan som vi sett få svåra konsekvenser i den förda politiken.

Det är en del av förklaringen till problemen i den svenska politiken.

Länkar till tre artiklar i DS.

Edward Noren  byter parti

Ledningarnas bristande ansvar

Låt politikerna bli bättre ledare


Värdlandsavtal är ett quislingavtal

16,juni, 2

Det sk värdlandsavtalet är ett nytt rekord i politikerförakt för väljarna.

Det beslöts preliminärt utan information till medborgarna, inte ens de egna politikerna var informerade.

Reinfeldt och Löfven bestämde detta i kulisserna själva. Ett exempel på  konspiratorisk fräckhet.

Den sk försvarsministern står i riksdagen och mer eller mindre och råljuger om avtalet när det har diskuterats.

Sverige skall kunna begära hjälp av NATO vid ”kriser”.

Frågan är då vad som menas med kris. Det kan vara hot som kommer utifrån. Men det kan också vara en kvalificerad politisk kris inom landet.

Enligt uppgift i en nättidning så har NATO övat för det fall att det skulle bli kris inom ett land.

Tex om det osannolika skulle inträffa att det skulle bli en folkligt uppror mot  pöbelstyret i Sverige så skulle regeringen kunna begära hjälp av NATO för att säkra fortsatt  maktinnehav i Sverige för den inbillade ””eliten””.

Försvarsministern har varit i USA och diskuterat försvaret av Sverige. Mycket egendomligt!!! Har han redogjort i riksdagen eller i media vad dessa förhandlingar har innehållit??

Inte vad jag vet.

Är det kanske så att att ministern Hultqvist har erbjudit USA möjligheten att agera från svenskt territorium  i utbyte mot att USA på något sätt stöder Sverige vid eventuell kris inom eller utom Sverige?

Hultqvist har talat om den ”transatlantiska länken” i försvars- sammanhang vid åtskilliga tillfällen, vad innebär det?? Har han informerat om det??  Inte vad jag vet. Det styrker ovanstående hypotes om ett byte av baser mot någon form av stöd.

Avtalet är i viktiga delar diffust och kan tolkas på olika sätt. Sannolikt medvetet från regeringen.

Från  en eventuell militär motståndares synpunkt så är Sverige ,om NATO-trupper stationeras här, likvärdigt med ett NATO-land vilket kommer att medföra bomb- och missilangrepp. Inte bara mot NATO-baserna utan även mot viktiga delar av samhället i övrigt.