Äntligen, en genushycklare har gett upp

11,februari, 26

Det klagas ofta på att media bara vältrar sig i negativa händelser. I viss mån naturligt, det som fungerar är normalt, det negativa är avvikelser.

Dock ibland blandas det upp med riktigt positiva nyheter.

SVD  meddelas att genusforskare Eva Lundgren Uppsala Universitet slutar.  Vem sörjer förutom den lilla navelskådande sekt av själv- och manshatare som kallar sig feminister???

Det antyds samarbetssvårigheter. Mycket naturligt, vilken normal funtad person kan sänka sig ned till de avgrundsnivåer där genushäxorna befinner sig??

Man  får hoppas att detta är början på en trend där förnuftet börjar infinna sig. Och när säger övriga  genusforskare upp sig?? Behöver ni hjälp?

-:)  -:)  -:)  -:)   -:)  -:)  -:)  -:)

SVD


Inför skatt på mobiltelefoner.

11,februari, 25

Jag är precis ingen stark anhängare av höjda skatter.  Det finns ett undantag. Om man använder skatteinstrumentet för att styra konsumtion så anser jag att det är OK. Det kan finns olika skäl till detta, hälsoargument eller tex för att bromsa förbrukning av resurser för lyxprylar.

Jag tror det var Anders Wijkman som i en SVD-artikel frågade ungefär: ”Behöver vi senaste modellen av mobiltelefoner?”

Det är en bra fråga. Mobiltelefoner produceras i sanslösa mängder och förbrukar stora mängder av plast och mycket speciella sällsynta metaller.

Vi har sett flera program från Afrika där svåra missförhållanden uppstått pga jakten efter dessa metaller.  Till detta kommer skrotproblemet, mängder med apparater skrotas, tydligen skeppas mycket till Afrika där de tas om hand under primitiva ohälsosamma omständigheter.

Mobiltelefonen har för länge sedan lämnat funktionen som en nyttopryl för att ringa med. Det är snarast i dag en bifunktion. I stället har
det som en gång var en mobil telefon blivit en leksak, en mobildator för internet och spel  och allt möjligt som inte är särskilt nödvändigt.
Det har blivit en leksak för ungdomar i första hand.

Mitt förslag är att en skatt på 50% läggs på mobiltelefoner.  En billig bastelefon kan säkert säljas för 500 kr i handeln i dag. Med skatt 750 kr.  Lyxtelefoner som kostar 5000 kommer att kosta 7500 kr.

Denna skatt får minst två sunda konsekvenser: Att bromsa förbrukningen av naturresurser samt ökar statsinkomsterna. Man kan tänka sig att mer selektivt sätta skattens storlek beroende på hur stor mängd sällsynta metaller man använder i  apparaten.  En annan parameter som kan styra är hur mycket strålning apparaten avger och hur den påverkar användaren. Man får här in en ren hälsoaspekt. En annan effekt blir att man använder telefonerna längre, idag skrotas de i förtid, de har blivit ett modeattribut.


Enhetsskatt löser problemen en gång för alla

11,februari, 23

I SVD så argumenterar 17 centerpartister för sänkta marginalskatter för högre inkomster.    Det var oväntat att något klarsynt skulle komma från ett parti som har snöat in i vargdimman och som under långa tider varit en släpvagn efter socialdemokraterna.

Det är naturligtvis rätt,  att ”värn” – skatten skall bort är en själv- klarhet , det är bara en början på en korrigering av  ett perverst socialistiskt skattesystem.

Men detta lappande som politiker håller på med är ett symptom på bristande klarsyn och en vilja att radikalt förändra skattesystemet  så att det gynnar både medborgarna och samhället.

Det greppet finns och stavas e n h e t s s k a t t, dvs en skattesats för alla inkomster.

Till att börja med kan den läggas  på 30% med ambitionen att sänka den till  25 – 27%.   Det skattebortfall som sker kan täckas med  konsumtionsskatter och diverse punktskatter.  Man betalar skatt när man konsumerar.  Höga skatter på lyxprylar mer eller mindre onödiga kan styra  konsumtionen mot sundare  banor.

Progressiva skatter som Sverige plågas av är ett socialistiskt påfund som innebär att höginkomsttagare diskrimineras och betraktas som ett sämre slags folk vilkas löner delvis kan konfiskeras.  Socialister, som drivs av en primitiv avundsjuka,  vill inte förstå att det är höginkomst- tagarna som  är ansvariga för utvecklingen i samhället i olika avseenden. Det gäller teknik, forskning, produktion mm.Det är denna kategori som gör att LO-knegare har något att göra tex.

Är det lämpligt att klämma åt denna nyckelkategori??

Självfallet inte, snarare tvärtom, de borde ha en extra bonus i skattesystemet.

SVD


Ingen förbättring trots nya poliser

11,februari, 22

Trots fler poliser så händer ingenting eller det blir sämre inom rättsväsendet.

Från SR:

”Andelen uppklarade ekonomiska brott i Sverige har sjunkit från 30 till 7 procent mellan 2006 och 2010. Samtidigt ligger andelen stölder och inbrott på på oförändrade nivåer, vilket innebär att 39 av 40 fall inte klaras upp.”

Beatrice Ask har påtagligt svårt att förklara sig.

Den förra RPS-chefen införde det nya systemet för polisarbete: ”Man skall inte åka på allt”. Det gäller fortfarande men det talar ingen om.  Det viktigaste är att spara pengar åt RPS. Det finns direktiv i systemet som förhindrar en  förbättring.

Till detta kommer lokala direktiv från Länspolischeferna som bromsar utvecklingen. Sedan har vi inofficiell praxis inom polisen som kanske inte ens länspolischeferna är medvetna om.  Vardagsbrott  skrivs rutinmässigt av för att de är besvärliga att hantera.

Felaktig metodik samt låg moral gör att det spelar ingen roll att det kommer nya poliser. De mals ner i det gamla systemet vilket gör att någon högre effektivitet inte märks.

SRKlass 9A 110221

11,februari, 22

På nytt uppdagades att en elev som haft problem sedan ettan inte fått någon effektiv  hjälp. Lider troligen av dyskalkyli, problem med att se siffror och tolka dem rätt. Går det att hjälpa en sådan person??

En rektor – kvinna – som undviker att ha kontakt med verkligheten i klassrummen för att slippa ta itu med problem som hon redan vet finns.

En lärare som inte vet varför hon valt detta yrke. Uppenbarligen inte pga något naturligt intresse.  Dessutom en personlighet som inte passar i sammanhanget.

Läraryrket är ganska speciellt, nästan som läkaryrket. Att ständigt ha kontakt med människor och dessutom ha förmåga att leda dem och mobilisera ett intresse för ämnet.  Vid antagningen till lärarutbildningen så borde de sökande testas och bedömas, har de rätt attityd och personlighet för att lyckas med detta speciella och ibland  svåra yrke? Speciellt med de dåliga förutsättningar politikerna skapat.

I stället sker det motsatta, man sänker betygskraven för att fylla kursen och tar in vem som helst.  Har Jan Björklund rätt inställning till grundläggande problem eller är det bristande insikter?

Är det konstigt att det uppstår problem i skolan för att nämna ett av problemen?

Ett annat problem som är känt sedan tidigare som syntes här, bristande ledarskap från rektorn.  Rektorer skall inte vara fd lärare. Lämpligen ingenjörer och fd militärer som har erfarenhet och intresse för ledarskap, som kan peka med hela handen.


Skolan – den ständiga katastrofen

11,februari, 18

Nedanstående skrevs för några månader sedan men är fortfarande aktuellt.

Tittade  på ”Skolfront” i TV för en tid sedan.  På en skola hade man börjat ”forska”. Det var ett krav på denna skola  som hade gjort dåliga resultat.

Ett av inläggen på slutet var att lärarna kanske borde fundera på ”vad deras kärnuppgift är i skolan”!! Man tror knappt sina öron.

Dumflummet i skolan är av sådan art att det är svårt att begripa.  I en massa år har man tex krävt ”fler vuxna i skolan.” Vad då för vuxna?? Vad menar man?  Menar man lärare eller vem som helst?   Ingen har ställt den självklara frågan.  Jag hörde i ett visst sammanhang att man ville ha en ”klassmorfar”, dvs  någon som fungerar som reserv- förälder!

Är kanske tjatet om ”fler vuxna” ett erkännande av att nyutbildade lärare  (de senaste 15 åren) är så kass att man kan ta in vem som helst från gatan, det är ingen större skillnad?  I ett annat sammanhang sade en lärare att skolan handlar mer om omsorg än utbildning. Dvs skolan har blivit en fortsättning på dagis,  det viktigaste är att eleverna har det bra och trivs eftersom  föräldrarna har fullt upp med jobben och att tjäna ihop till 4-miljonersvillan och således inte har tid med barnen.

Det har tjatats om forskning i skolan länge. Man kan tro att skolan uppfanns för 20 år sedan, något nytt och okänt som det måste forskas om i all oändlighet.

Är undervisning så fb-t svårt??  Nej det är det inte. För varje person som här något mellan örona så är det ingen konst att bedriva en hyfsat effektiv undervisning. Det är bara att tillämpa sunt förnuft. Det räcker långt. Men för folk som har kommit in i skolan på fel grunder, den enda utbildning som deras låga betyg räckte till,  så är skolan något svårt och mystiskt. Deras låga betyg tyder på att de saknade både begåvning och intresse.  Det är sannolikt den här kategorin som  hellre vill syssla med sidoaktiviteter som ”forskning” eftersom de är mer eller mindre kass  som lärare.

Våra odugliga politiker ställer inga krav på lärare. Det självklara är att det skall vara absoluta betygskrav vid intagningen till lärar- utbildningen. Inte som nu, man sänker kraven tills man får full kurs.  Vid anställning av lärare borde det vara test i de  ämnen som de skall undervisa i.  För låga resultat, inget jobb.

Dock är den gamla läroplanen orsaken till mycket av problemen. De röda tråden är att eleverna kall sköta sin egen utbildning, lärarna skall finnas i bakgrunden.

Detta är delvis korrigerat i den nya läroplanen där det står att lärarna skall leda en strukturerad undervisning. Samtidigt finns de gamla formuleringarna  kvar om att eleven skall ta ansvar för sin utbildning.

I kväll 101122 så var det storforum om skolan i Kunskapskanalen.  Resultaten har blivit sämre de senaste 20 åren.  Men OJ OJ vad svårt det vara att komma fram till vad det beror på.  Trots allt så kom det fram men inte på ett markant tydligt sätt.

1.
Den perversa dårskap som innebär att eleverna skall sköte sin egen utbildning. Är föreskrivet i Lpo94 läroplanen. Det klarar inte den sämsta fjärdedelen, alltså misslyckas de.

2.
Den idioti som innebär att varje elev skall ha en egen studieplan. Hur skall en lärare klara av det till 25-30 elever?

3.
Avsaknad av gemensam strukturerad undervisning, sk katederundervisning.  En följd av punkt 3, läraren har inte tid.

4.
Dåliga lärare, en följd av dåliga löner och låga krav i lärarutbildningen.

5.
Flum- och omsorgsskolan har prackat på lärarna en massa uppgifter som inte är direkt kopplade till lärarjobbet.  Vilket får som följd att fokus inte sker på kunskaper utan på andra perifera verksamheter.

Jo man har så sakta börjat inse att man – hrrrm – kanske skulle fokusera mer på kunskaper. Mycket radikalt. Vänstern kommer att rysa över  denna ärkereaktionism.


Klass 9A 110214

11,februari, 16

Förra gången sade Stavros att matteprovet var en katastrof.  Nu visade lästestet att vissa inte har elementär ordkunskap.  Attityden är slapp och ” öööh… vadå?”

Det börjar på dagis  (det är dagis inte ”förskola” som de korrupta ärthjärnorna i riksdagen låtsas)  där det går ut på att ha kul.  Tanterna fixar hela tiden skojiga saker.

Sedan fortsätter det på samma sätt i grundskolan. Inga krav, inga betyg, det räcker med närvaro, inte ens det är så viktigt. De skall sköta sin egen utbildning så mycket som möjligt, det står i läroplanen.  Så kommer man till 8:an, får betyg,  och upptäcker att man är kass, inte räcker till.

För sent för de flesta, saknar förutsättning att fortsätta i gymnasiet, många klarar inte ens krav till yrkesgymnasiet.

En fortsatt liv som A-lagare, förtidspensionär, degare. Politikerna tycker att det är OK.  Fruktansvärt att ställa krav i låg- och mellan- stadiet, ge betyg, då skulle ju politikernas och skolans bedrägeri avslöjas, att ungarna inte kan något.

Det är det som är meningen, de ska inte kunna något. Vänstern vill på det här sättet skapa en ny underklass, ett nytt proletariat som man skall grundlura varje val. Arbetarklassen håller ju på att försvinna, de håller på att bli medelklass, då måste man ju fixa en ny underklass som skall hålla (s)ionisterna kvar i riksdagen.