Debatt 121129

12,november, 30

”Debatt” i P1 121129. Tre ämnen: SD, skola & kyrka och  frigivning av mördare.

Att idisslandet om  SD måste vara med, det är naturligtvis ett obligatorium för varje PK – bunden journalist.  Dessutom perfekt att fylla ut tiden med.

Men faktiskt så kom det fram en viktig synpunkt från Per Gahrton.

Han påpekade att SDs framkomst är en följd av avsaknad av politisk opposition i Sverige och i riksdagen.  Visst är det så.  När de etablerade partierna spårar ur och går emot väljarnas intressen då sker det fenomenet att nya partier uppstår.  Det är en sund demokratisk process som ger en pluralism som i andra sammanhang hyllas men som i detta fall med alla medel bekämpas  av en politiskt och etniskt korrumperad journalistkår.

När de etablerade partierna klumpar ihop sig i två block som dessutom ideologiskt ligger mycket nära varandra då har man i praktiken avskaffat demokratin, väljarna har inget alternativ.   Därför är det helt självförvållat att nya partier som SD dyker upp.

Så detta enfaldiga trams om skola och kyrka.  Präster och frimicklare vill till varje pris ha möjlighet att prata om gud och frälsare och hela sagogarnityret om elever av någon underlig anledning dyker upp i kyrkan.  Pga av årstiden talades det nu om att ”fira advent”.  Hur skall det gå till, advent infaller ju på söndagar!!!??  Skall eleverna gå till kyrkan på fredag eller måndag på ordinarie skoltid???

Det verkar vara förvirrade individer som inte vet vad de pratar om.

Om det skall ske någon förändring i skollagen så inte är det en uppluckring av nuvarande förbud mot religiös propaganda, det skall göras en skärpning av lagen så att det blir ett absolut förbud att arrangera vistelse i kyrkor på skoltid. 

Det tredje ämnet var frigivningen av två individer som brutalt tog livet av en efterbliven 10-åring och sedan sänkte honom i en sjö.

De fick 10 år men kom ut efter  endast 6 år.   S och M  tycker så synd om brottslingar att de tycker att de skall få komma ut efter 2/3-delar av strafftiden.  Detta var detta diskussionen gällde men den kanske viktigaste frågan kom inte alls upp, varför fick de bara 10 år??

Den advokat som var där var försvarare av de dömda om jag fattade det rätt, han tyckte ärendet var korrekt hanterat. Det skulle varit mycket intressant att veta motiveringen till domen, en lagman och en åklagare borde varit där. Passade det inte programledarens politiska värderingar eller ville ingen ställa upp??


Separation skola – kyrka tack

12,november, 27

På AB debatt skriver en person, tidigare stabschef i Kd, om bråket om skolan och kyrkan.

Han är, som förväntat, kritisk till det nuvarande förbudet att inget religiöst skall förekomma vid skolavslutningar i kyrkan. Förslag om förändring av det nuvarande förbudet. Liknande hörs från skolministern.

Jag tycker problemet är mycket enkelt att lösa, skolan har inget i kyrkan att göra oavsett vad skälet skulle vara.

Vill man ha något jippo pga av någon ”högtid” så  kan man förlägga detta till aulan om denna finns eller gymnastiksalen.

Trots att svenskarna inte är religiösa, är mycket lite intresserade av religion, så sitter det kristna/religiösa fast som ett flugpapper på politiker och beslutsfattare.

Det kanske är förklarligt, så sent som på 50-talet så började skoldagen med att klassen stod upp och läste Fader Vår.
Denna religiösa hjärntvätt sitter tydligen djupt hos en del.

Ett argument är att de högtider som ibland firas är förbundna med påstådda religiösa fenomen i urtiden.

Ja det finns att rätt stort antal helgdagar som alla här en koppling till religiösa myter. De flesta svenskar tänker inte på det, de tycker att det är kul med en ledig dag ibland, inget annat.

Mitt förslag är att konsekvent rensa i namnsättningen av dessa helger och sätta religiöst neutrala namn på dem. Det är många på våren men glest på hösten. Någon av dessa dagar kan flyttas till hösten. Det är dags att definitivt  klippa banden med det religiösa hyckleriet som ändå bara en liten minoritet tror på.


Svensk politik

12,november, 21

Införande av vildsvin i Sverige.

Resultat: Katastrof

Införande av en läroplan (Lpo94) som sade att eleverna skall sköta sin egen utbildning.

Resultat: Katastrof

Kommunalisering av skolan

Resultat: katastrof

Införande av varg i Sverige:

Resultat: Katastrof

Införande av massinvandring

Resultat: Katastrof

Avskaffande av det nationella försvaret och införande av yrkessoldater.

Resultat: Katastrof
Om försvaret

Anders Borgs övertagande av försvarsekonomin med Karin Enström som frontattrapp.

Resultat: Katastrof

Så vad kan man säga om intelligens, omdöme och kompetens hos de politiker som är ansvariga?

Göran Persson och Fredrik Reinfeldt och deras partier är huvudansvariga.


Delstaten Sverige

12,november, 7

Presidentvalet i USA är tydligen en mycket svensk angelägenhet. SVT och TV4 höll valvaka i USA.

Det tycks ha slagit slint fullständigt i skallen på ansvariga. Alldeles nyss så hörde jag att i P1 så sköt man upp väderrapporten inklusive sjörapporten  0700 pga ett viktigt meddelande från USA. Vad?? Jo Romneys erkännande att han var besegrad!!  Det var då helt klart att Obama vunnit.

Då var det bara någon minut kvar till ordinarie nyhetssändning.

Sveriges löjliga anpassning till USA, många gånger kan man tro att vi är en delstat i detta suspekta land, tar sig komiskt enfaldiga uttryck.


Facit finns i Holland

12,november, 4

I en artikel i Avpixlat så finns ett utdrag ur den Holländska regeringsförklaringen gällande invandringen.  Det är ungefär som motsatsen till den svenska motsvarigheten.

Dvs den präglas av sunt förnuft, klartänkande  och respekt för väljarna.  Som sagt en motsats till svensk invandringspolitik.

Skälet är naturligtvis det de erfarit under de senaste 10 åren av invandringsproblem och ett uppväxande  politiskt motstånd bland befolkningen.

Vi är på väg dit pga det rygglösa lågpannade klientel som tagit sig in i riksdagen.   Nedan länk till Avpixlat.

Holländsk regeringsförklaring


Sandelin om invandring och Journalister

12,november, 2

Gunnar Sandelin är en journalist som inte är PK , svartlistad av de flesta tidningar eftersom han vågar svära i kyrkan.  Han är starkt kritisk till invandringspolitiken samt till svenska journalisters sätt att behandla detta ämne. Detta senaste debattinlägg nobbades av 6 av de största tidningarna. Han fick gå till Danmark för att få det infört. Nedan länk till ”Avpixlat”.

Artikel i Avpixlat


Inavel är troligen normalt

12,november, 1

Någon gång på 30-talet inplanterade Herman Göring två tvättbjörnar i Tyskland. De har nu förökat sig så att de håller på att bli en lands- plåga. Man beräknar att de snart kommer att uppgå till en miljon.

Med referens till  tjafset om den svenska vargstammen och dess inavel där det hävdas att stammen är utrotningshotad pga inavel om den inte blir större och får inflöde från Ryssland, hur kan det komma sig att den enorma inavel som måste råda bland tvättbjörnarna i Tyskland inte orsakar stammens utdöende??

Jag har länge misstänkt att inavel är något normalt bland vilda djur och det orsakar inte några stora problem.

En genetikprofessor hävdar att Naturvårdsverkets hypoteser om inavel i vargstammen är helt felaktiga. Så här skriver han på sin blogg:

”Naturvårdsverkets förslag om behövligt vargantal (”gynnsam bevarandestatus”) 121019 är helt irrelevant och allvarligt missbruk av genetik.”  Källa: Jaktjournalen

Det kan ifrågasättas om inte detta påstådda inavelsproblem medvetet har blåsts upp av diverse ”experter”  för att kunna användas som ett skenargument för att öka vargstammen i Sverige.