Terror från varg och lo Västmanland

11,mars, 31

Info om rovdjuren  på ett möte  i Arboga. Det är som bekant varg och lo som är problemet. Dessa problem ökar  i stark takt i Västmanland.

Från VLT:

Jag jobbar under rovdjursstress. Jag kan inte längre låta djuren vara ute under natten. Det har blivit mycket värre på bara ett år”

Så säger en gråtfärdig kvinna som föder upp får vid mötet . ”Det är respektlöst av staten” säger hon. Många andra hade samma åsikter. Det var tänkt med ett vargrevir i Västmanland, nu är det fem och fler blir det. En utveckling som påhejas av politiker och de lågpannade knogsläpare som anser att människor skall lämna plats för blodtörstiga rovdjur.

En  förvirrad anarkist som representerade (mp) lämnade lokalen i protest eftersom det var en massivt negativ attityd till den av regeringen förda rovdjurspolitiken.

Varg och lo tar ca 70% av rådjuren.  Älgen torde snart vara utrotad i Västmanland pga vargens destruktiva  inverkan. ”Det har spårat ur” sade en representant för jägarkåren.

Ja det har spårat ur. Vad är det för jävla pack som styr det här landet??   Under ca 60 år i på det förra seklet ansåg landets politiker att vargen skulle  reduceras till ett minimum. När det stod klart att vargen nästan var utrotad så stoppades jakten.

Varför ville man inte ha varg i Sverige?? Jo pga av den massiva negativa erfarenheterna av detta rovdjur under 150 år. Man drog slutsatserna av detta och tog det riktiga beslutet att utrota  detta värdelösa rovdjur.

Nu håller några personlighetsstörda individer på att införa denna pest igen. Deras förakt för landsbygdsbefolkningen är totalt. Centerpartiet som förr jobbade för landsbygden stöder idioterna, dvs man visar öppet ett förakt för landsbygden.

Det är populärt att skylla på EU. Man kan lätt fullständigt mosa EUs argument. Det är inte EU som bestämmer detta, det klarar varje land själva.

Nu är det Centerpartiet som svarar för miljö och landsbygd och då exponeras – som man kan förvänta sig – den totala inkompetensen.


Angrepp från varg och lo ökar

11,mars, 29

Enligt viltskadecenter så noterades 201 angrepp från varg och lo i hela landet 2010.  Angreppen har ökat som man kan förvänta sig med en ökande population  av bägge arterna. Värmlands län är hårdast drabbat.

Angreppen från lo har ökat 3 år i rad. Flest angrepp i Dalarna.

Jaktjournalen 1

Jaktjournalen 2


Flygande stridsvagnar ??

11,mars, 27

10326:
USAs krig i Libyen:
Obama säger  ungefär  ”Amerikanska folket är stolta över……..våra soldater…..   för våra intressen och ideal…”  Försade han sig?  Det avslöjar vad det handlar om, amerikanska intressen oavsett var och vad det handlar om. I det här fallet handlar det mycket om oljan precis som i Irak. Man talar om ”oljestäder ” vid kusten.

Man kunde också se att flyget slog ut regimens  stridsvagnar.  Var inte uppdraget att spärra luftrummet?   Flyger stridsvagnar?

Det visar att man helt har lämnat det ursprungliga FN-uppdraget.  Man bedriver nu ett regelrätt krig som styrs av deltagarländernas egna intressen.  Är inte det att betrakta som ett krigsbrott som kan behandlas juridiskt?

SVD


Vilka skyddsinsatser för civila gjorde USA,EU och NATO vid Gazaslakten??

11,mars, 26

Rubriken på SVD-artikel i dag säger det mesta:

”Rebellstyrkor intog i dag, med stöd av FN-alliansens flygangrepp, den strategiskt viktiga oljestaden Ajdabiya…”

Det står sedan länge klarat att  det inte handlar om ”skydd av civila” i  Libyen.  Det är ett regelrätt anfallskrig mot Libyen med USA som huvudpart.    

Det ser ut som en kopia av Irak-kriget.   Det handlar om att avsätta en för judarna misshaglig diktator, precis som i Irak.  Det fattas nu bara marktrupper, men lugn det kommer. Som en nödvändig ”förstärkning för att skydda det Libyska folket” , skall vi gissa något liknande från judarnas överstepräst Clinton???

Nej varken USA eller EU gjorde något för att förhindra slakten i Gaza. Tvärtom de markerade sitt stöd. Det är skillnad på ”heliga” och andra.  Koalitionens bombningar har orsakat mer än 100 civila döda. Skydd av civila??

SVD


LO: Mot framtiden med backväxeln ilagd

11,mars, 24

LOs ordförande  skriver ett debattinlägg på DNs debattsida.  Hon är orolig för att politikerna håller på att förlora greppet om väljarna.

Det är skrämmande för henne att väljarna börjar tänka själva.

Hon propagerar för att politikerna skall ta kontrollen över medborgarna och i minsta detalj bestämma hur de skall leva sina liv.

Det är som att höra en politisk dinosaurie från Sovjet  som vaknat upp och  vill  styra medborgarna med klassiska socialistiska/kommunistiska metoder.  Kampen för detta skall ske med jämlikheten som vapen. Observera att nu har de marxistiska drömmarna trappat upp, det räcker nu inte med jämställdhet dvs samma grundförutsättningar, nu gäller absolut likhet,  rent kommunistiska idéer.

Från DN:

”…..Bara var tionde medlem instämmer helt och hållet i att politiken kan lösa vardagsproblem och bidra till ökad individuell frihet. Bara 18 procent av våra medlemmar instämmer helt och hållet i att politiken är den bästa arenan att lösa de stora samhällsproblemen på. Det är en oroväckande utveckling – inte minst för demokratin. Den största och viktigaste uppgiften för arbetarrörelsen är därför att återvinna tron på politikens möjligheter. Politiken är inte bara en nivå för beslutsfattande – den är också avgörande för vilket samhälle vi får. ….”

DN


Angreppet på Libyen…….

11,mars, 23

Interventionen i Libyen är minst sagt tvivelaktig. Huvudskälet att ”skydda civila” är bara en täckmantel för judiska intressen för att eliminera ett potentiellt hot mot Israel.  Det var även ett av de inofficiella skälen till angreppet på Irak av den judiska skurkstaten USA.

Påståendet att den libyska regeringen skjuter på sina egna oskyldiga civila är direkt löjlig. Varför skulle de göra det??

I Libyen har uppstått ett inbördeskrig där oppositionen dels består av militära styrkor som bytt sida och dels civila som deltar i kampen med militära vapen och samverkar med deserterade militära styrkor.

Civila som med militära vapen angriper regimen är inte civila längre. De är jämställda med militär trupp. Att de inte har uniform gör ingen skillnad.

De judiska styrkornas intervention för att stödja ett uppror mot regimen har inget som helst stöd i FN-stadgar eller annan lagstiftning.

Hyckleriet om skydd av civila och humanitet är bara en täckmantel för USA och judarna att eliminera en besvärlig regim.  Det är ett nytt regelrätt krig som startas med andra syften än de officiella lögnerna.

Skall man spärra luftrummet så gör man det genom att  patrullera området med flyg  och tvinga ned eller skjuta ned regimens flyg, inte genom att peppra militära anläggningar med kryssningsrobtar eller låta attackflyg gör samma sak.

I DN ifrågasätter en militärstrateg det välbetänkta i den krigseufori som även svenska (enfaldiga) politiker drabbats av.

DN


(m) vill ha maskerat socialbidrag

11,mars, 20

Två dagar i följd så har svagsinta inlägg gjorts på SVDs debattsida.   Det handlar om den idioti som benämns ”rätt till heltid”.

Borde   inte högsta prioritet vara att helt arbetslösa skall ha ”rätt till jobb”??

Det innebär att rent kommunistiska principer införs. Individen har inget ansvar för sin utbildning och yrkesval längre. Slappar man i skolan och därför tvingas in i ett låglöneyrke, dessutom deltid så skall inte normala rutiner gälla. Vilka är att om man inte kan försörja sig så får man begära försörjningsstöd.

Eller byta jobb så att man får ett heltidsjobb. Men har man slappat i skolan så är det inte lätt att hitta ett sådant.

Den ide som länge saluförts av LO  och (s) och nu stöds av (m) är att arbetsgivarna skall svara för det försörjningsstöd som  samhället tidigare stått för. Ett maskerat socialbidrag finansierat av arbetsgivarna.

Det blir ett slags anställningsstöd av den typ som arbetsförmedlingen ger till vissa jobb.  Fast  nu på livstid.

Ett av de enfaldiga skälen från (m) och (s) är att det skulle ge ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Jämställdhet betyder samma förutsättningar. Resten beror på individen. Ett annat påstående är att EUs tillväxt skulle kunna öka med 25-30 % om sysselsättningsgraden hos kvinnor ökade kraftigt.  Vad menas med tillväxt? Ökande BNP antar jag.  Att öka  utgifterna i den offentliga sektorn utan att produktiviteten ökar, det är en tillväxt vi kan vara utan.

Allmänt flum från (m) och (s)  i en fråga med svagt  fundament.

Reinfeldt framför budskapet via sin partisekreterare.

För LO och (s)  är det offentliganställda kvinnor som är problemet. Inlägget från (m) är visserligen  riktat till  (m)-kommuner ute i landet men underförstått så är det (m)s riktlinje för alla.

Moderaterna

Kvinnoförbundet (s)