Konspiratörernas nederlag – Julia Caesar

16,november, 23

Jag kan inte avstå från att länka till ett inlägg av Julia Caesar.

Hon uttrycker här sin gränslösa beundran för sina fd kolleger.

Dessa ljusets, sanningens och moralens fanbärare.  Dessa folkuppfostrares synkroniserade agendus operandi  map att inpränta det rätta tänket i de förmodade okunniga massorna samt ett energiskt bekämpande av de oliktänkande dissidenterna. Modell Sovjetunionen.

Vem faller inte i stum beundran för dessa upplysningens soldater?

Krönika – Julia Caesar


Surt sa räven

16,november, 20

Hillary Clinton säger att hon ” inte nog kan beskriva sin besvikelse” över att hon förlorade presidentvalet. Betvivlas inte.

Hon såg riktigt trumpen ut.


Dra din feministpucko

16,november, 19

Jag har noterat debatten om Strandhäll och hennes twittrande. Speciellt medias uppträdande utan att en enda har debatterat kärnfrågan.

En kompis till Strandhäll skrev något om att vita män borde fråntas rösträtten i samband med presidentvalet i USA. Strandhäll svarade ungefär: ”Även jag har tänkt på möjligheten”.

När sedan Strandhäll fick  det hett om öronen så kom hon på nödlösningen: ”Jag skämtade bara”.

Jaså? På vilket sätt framgår det??  Inte alls. Om man skriver något tvetydigt som kan tolkas på flera sätt så måste man i texten markera hur texten skall tolkas.  Tex med tillägget: ”Jag skämtar naturligtvis”.

Det gjordes inte och därför blev reaktionen häftig.

Det som gör det hela extra allvarligt är det faktum att Strandhäll är minister. Om man i den rollen uttrycker något så drastiskt som att inskränka mäns rösträtt då kan det tolkas som att detta är inte främmande för den regering som hon sitter i.

Debatten har helt handlat om den moderata tjänsteman som kallade Strandhäll ”hora” på en video.

Det var ett klumpigt ordval som associerade till något som inte har med saken att göra. Hade han sagt ”feministhora” så hade ”hora” fungerat som en negativ förstärkning av det som hon  uppenbarlígen är, en radikalfeminist. Hade han i stället sagt ”feministpucko” så hade konsekvensen för honom inte blivit vad det nu blev, avsättning från tjänsten.

Sedan kan man undra vilket omdöme som innehas när man trampar ner i den internetkloak som kallas Twitter. Som minister bör man tänka sig noga för innan man går ner i det träsket.

Den insikten hade inte Strandhäll vilket inte förvånar mig. Det är inte lätt att vara Göteborgare.

Det grundläggande i konflikten som jag tagit upp har inte markerats av något media. Speciellt inte agendamagasinet DN. Gläfset är massivt mot moderaterna. Man kan fråga sig är DN en borgerlig tidning eller ett regeringsorgan?

Än en gång så har PK-media visat sin uselhet.

Löfven betecknar händelsen som ”fruktansvärd”. Han syftar väl på Strandhälls klumpighet?


Trump troligen den bäste

16,november, 15

Trump blir troligen den bästa president som USA haft på 30 år. En som får något uträttat. En som vill prata med Putin i stället för att framkalla en krigssituation som NATO  och USA hållit på med.

Oavsett hur mycket hycklaren Göran Rosenberg hulkar i SVT.


Enkel lösning för mindre stök i skolan

16,november, 13

Såg en rubrik i någon tidning där skolministern anser att eleverna skall röra på sig mer. För en gångs skull från det hållet helt rätt.

Jag har länge haft den idén att för att tagga ner stökiga elever så kan man göra det genom fysisk aktivitet. Tex: På rasterna så beordras eleverna att springa två varv runt skolgården, eller mer om varvet är kort. Eller de som av någon anledning inte kan eller vill, gå i snabb takt.

Det kommer garanterat att ge ett lugnare beteende i skolsalen.

Eller inomhus om det blir stökigt: Eleverna beordras att stå upp. Sedan beordras de att göra fem knäböjningar, fler ju äldre de är.


Bakslag för den feministiska vintern

16,november, 11

Gudrun Schyman har gått på en riktig nit. Igen. Den feministiska snöröjningen fungerar inte.

Den går ut på att gång- och cykelbanor skall snöröjas först eftersom, antar man, kvinnor går och cyklar medan män  åker bil.  I det snökaos som rått i Stockholm de senaste dagarna så har detta orsakat problem. Räddningsfordon tex har inte kommit fram. Polisen totalsågar dessa dumheter som det rödgröna styret beordrat.

Vad blir nästa radikala grepp? Feministiska kassaköer?


Kontorslandskap en förolämpning av anställda

16,november, 10

Kontorslandskap är för mig ett obegripligt fenomen. Att de skapades någon gång på 70-80-talet berodde på att arbetsgivarna tyckte att det var smart eftersom det skapade flexibla miljöer där man snabbt kunde  omskapa landskapet efter behov.

Men tänkte man på vad de anställda tyckte om detta?  Uppenbarligen inte. Det som förvånar mig är att inte facken sade ifrån.

Troligen begrep man inte de negativa effekterna på de anställda som systemet medförde.

På senare tid dvs mer än 30 år sedan dessa negativa miljöer skapades så dyker skarp kritik mot detta sätt att organisera arbetsmiljöer. Då och då har systemet ifrågasatts men inga skarpa reaktioner har märkts.

Märkligt nog så är det ett telecomföretag, TELENOR som i betalda annonser går ut med tung kritik mot kontorslandskapen som arbetsmiljö.

Vad de flesta vill ha på en kontorsarbetsplats är en visuell och akustisk integritet. Dvs man skall inte känna att man är påstirrad av andra i närheten, inte heller skall man behöva störas av andras samtal, med eller utan telefon.

Det är två grundläggande behov för att en person skall kunna arbeta någorlunda ostörd och kunna koncentrera sig på arbetsuppgifterna.

Nu finns det ju skärmar som kan ställas upp för att avhjälpa de värsta störningarna. Skall dessa fungera tillräckligt bra så måste de vara minst två meter höga samt vara ljuddämpade. Det är sällan som dessa krav är uppfyllda.

Att placera anställda i denna miljö i dess värsta form  – inga avskärmningar –  är en grov förolämpning av av personalen. Koncentrationssvårigheter och andra störningar samt allmän vantrivsel torde vara en grov beskrivning av problembilden.

Öppna kontorslandskap stör…….


PK-media, lögnmedia förlorade amerikanska presidentvalet

16,november, 9

Tänk vad verkligheten är grym. Den lyder inte svenska PK-media. Speciellt inte i USA.

Clinton ledde minsann med 10 – 14 %. Märkligt att den ledningen totalt försvann. I stället vann Trump elektorsrösterna med ca 20%. Total utklassning.

Den svagsinta liberalpopulisten Annie Lööf fick en klump i magen meddelar hon. Förhoppningsvis så växer klumpen så att hon slår kroknäsan i backen och blir kvar där.


Äntligen – retur Afrika

16,november, 6

Tyska regeringen har börjat fundera på att returnera ”flyktingarna” som kommer över Medelhavet enligt Australisk modell.

Äntligen. Det tog tid innan poletten ramlade ner.

De flesta är afrikaner utan asylskäl. De är migranter. Afrika är en kontinent med ett 50-tal länder. Det självklara är de söker asyl i ett  annat Afrikanskt land. Det är AU och inte EU som skall lösa Afrikas interna problem.

Artikel – Die Zeit


Vidskepelse och politik

16,november, 3

En pilutta som är ledarskribent i lokaltidningen hävdar att det är ett problem om vidskepelse tränger in i offentliga institutioner.

Hon påstår tex tvärsäkert att elallergi existerar inte, därför behövs inga elsaneringar av vårdinrättningar. Hur hon blivit expert på detta område det framgår inte. Hon kanske lider av vidskepelse?

Med tanke på att tusentals personer har detta problem så har hon indicierna emot sig.

Hon menar att fakta och beslut skall vila på solid vetenskaplig grund. Problemet är att ibland så kommer verkligheten före vetenskapen.

Hon fick ett bra svar i dag i en insändare. Han frågar om gudstro och religion vilar på solid  vetenskaplig grund. Eftersom svaret är nej så skall därmed inte miljontals kronor överföras till detta område.

Sedan undrar jag om inte vidskepelse finns inom politiken. Jag tvivlar på att liberalism, speciellt nyliberalism är vetenskapligt verifierade.

Jag tror att det handlar om politisk vidskepelse.