Dumheten blommar

15,januari, 29

Dumheten står som spön i backen när det gäller betygsättning i skolan.

Alla media hjälper till för att stoppa betyg i 4an  precis som samma media tidigare  stödde flumskolan och hånade dem som vågade kritisera den.

Några år senare hade hade slaskmedia  sida upp och sida ner med rapporter från den katastrofala dumflumskolan, då var det panik och skrik på hjälp. PK-journalisterna – finns det andra i Sverige ? –  hade börjat upptäcka att deras egna barn drabbades av marxisternas  experiment med deras barn. 

SVT hade riktig otur igår. De var på besök i en skolklass, 3an eller 4an antar jag. Journalisten uppmanade dem som ville ha betyg i 4an att räcka upp handen. Ca 75% räckte upp handen!!!! Vilken otur!!! Att inte ungarna hade lärt sig att tänka vänster!

Det är naturligt att eleverna vill veta var de befinner sig kunskaps- mässigt. Så fungerar normala individer.

Skägg-68orna tom varnade för att införa betyg i 4an!!  Detta SKIT återger media, inklusive SVD.

Skägg- och träskomarxisterna har lika fel nu som de alltid haft.  Deras ”forskning” är inte ens värt pappret som den är redovisad på.


Skolvänstern attackerar utbildningen

15,januari, 28

På senare tid två institutioner yttrat sig om den för dem oerhört svåra frågan om betyg i 4e klass.

Den ena hette något liknande ”Kungliga vetenskapsakademin” , den senare ”Vetenskapsrådet”.

Man skall tydligen bli impad av ett skal som bara döljer tomhet.

Bägge hävdar som huvudargument att ”betyg förbättrar inte lärandet”. Det kan delvis vara sant men det är ju inte poängen med betygen!!!!

Betygen är till för uppföljning och kontroll!!!  Fullständigt självklart för folk med rent mjöl i påsen.

De här figurerna tillhör inte den kategorin. De finns långt ute på vänsterkanten, många av dem slasade omkring i träskor och brun manchester på 70-talet. I dag är de professorer i ”pedagogik”.

Ett annat ”tungt” argument från  de här är att de som har det svårast kan knäckas av att de får dåliga betyg!!!  En ny variant av det tidigare idiotargumenet att ”ungarna kanske tror att det är DE som individer som betygssätts, inte deras studieresultat”!!!

Man måste befinna sig på en apas IQ-nivå för att själv tro på detta dravel.

Poängen är att de med dåliga betyg kommer fram i ljuset, då är det bara att sätta in stöd och uppmuntra dem!!  Var det svårt????  Ja för ljusskygga skoldemagoger är det oerhört svårt att studienivå på detta sätt sätts på pränt. Nu blir det svårt att låta ungarna gå igenom skolan för att på högstadiet upptäcka att de inte kan läsa och skriva.

Ett annat argument för att sabotera betygsättningen: Vi bör vänta och ”utvärdera” betygen i 6an. Utvärdera vad???  Det finns inget att utvärdera!!!

Betygen är till för uppföljning, kontroll och statistik för skolan för föräldrarna och på nationell nivå. Samt inte minst för eleven själv.

 

 


Statliga myndigheter är inga stater i staten

15,januari, 27

Hörde en del av riksdagsdebatten i dag. Om vargjakt och polisens nya organisation.

Hur var det, skulle inte upp till 90 vargar skjutas för att målsättningen om en hanterbar population skulle erhållas?

I Dalarna har länsstyrelsen tillåtit att endast 8 vargar får skjutas!! När det borde skjutas minst 20. Totalt så kommer högst 50 vargar att skjutas !! Försöket att delegera vargförvaltningen har misslyckats pga vargkramare ute på länsstyrelserna.  Det bästa vore att helt överföra beslut om licensjakt till regeringen. Utan möjlighet för korkade vargkramare och domstolar  att sabotera jakten.

En kvinna är tyvärr landshövding i Dalarna och då blir resultatet därefter. Kvinnor gråter av känslosamhet bara vid tanken på att skjuta den söta vargen.

En moderat påpekade att om inte regeringens representanter i länen genomför vad riksdagen har beslutat så borde ansvarig minister, i detta fall den sk landsbygdsministern Bucht ingripa. Denne flinade dock dumdrygt och försäkrade att han inte vill lägga sig i länsstyrelsens beslut.

Rörande polisens nya organisation hördes något liknande. En påstådd målsättning med den nya organisationen är att polisens skall  vara mer lokal och närvarande. Samtidigt så läggs lokala stationer ner, det skall sparas, det är det mantra som gällt i minst 10 år. Verksamheten kommer i andra hand.

Ministern Ygeman påpekade att han inte vill ”peta” polisens verksamhet. Det förutsätter den naiva inställningen att man kan lita på polisens ledning, att det inte smygs in korkade idéer i verksamheten som gör att kärnverksamheten spårar ur.

Det är vad som skett inom polisen de senaste åren. Dialog, krypande för huliganer, inte bråka med dräggen mm.

I bägge fallen så är det en ministers förbannade skyldighet att ingripa och peka med hela handen om det är uppenbart att regeringens utdelegerade  verksamheter inte sköts på rätt sätt. Oavsett om det är statliga verk, länsstyrelser eller annan myndighet.


Knogsläparnas fest

15,januari, 27

Hjärnspecialisten David Ingvar uppmanar MMA-neanderthalaren att sluta.

Han fick tydligen ta emot hårda slag mot huvudet när han redan låg på golvet.

Ingvar har inte förstått denna oerhört fina sport.  Det är det som är meningen, att hjärnan skall helst flyta ut på golvet så att den utvecklingsstörda pöbeln på åskådarplats får  njuta av denna mänskliga förnedring i organiserad form.

Gatuslagsmål inför betalande publik. För att slagen mot skallen skall ta bättre så har man särskilt tunna handskar. Grov misshandel inför ett slödder som jublar på publikplats. Ett civiliserat land skulle förbjuda detta.

Det kommer inte att ske eftersom det fordras en regering som har en tillstymmlse till ryggrad och moral.

Han kommer inte att sluta. En förutsättning för att gå in i denna motsats till sport är att hjärnan är svag redan från början.


Frankrike, drömmen för ”svenska” politiker

15,januari, 9

Frankrike, det multikulturella paradiset. Så fint med nya spännande religioner, nya spännande människor med andra spännande gudar.

En dröm för sju ”svenska” riksdagspartier. Speciellt för moderaterna.


Har Norrmän dåligt omdöme?

15,januari, 9

Reinfeldt lär ha varit i Norge och föreläst för någon näringslivs- organisation.  Det verkar som om norrmännen inte vet något om denne tragiska person.

Han lär ha gett dem råd om hur de skall utveckla en fungerande bostadsmarknad!!

Detta kommer från en individ som under åtta år totalt har misslyckats med att utveckla en fungerande bostadspolitik i Sverige!!

Han uppmanade Norge att utveckla de urbana områdena för att kunna ta emot invandrare. Alltså satsa på städerna! Samma sak  yttrade han till Expressen i en intervju före valet.  När  verkligheten är den motsatta, en stor satsning bör göras på landsbygd och mindre orter. Men det är klara besked, moderaterna är ett storstadsparti som inte kommer att satsa en krona på landsbygdens utveckling.

Enligt Exponerat:

”Han sade bland annat:
Att han konstaterar att flera städer i Europa kommer att stoppa den ökande arbetskraftsinvandringen. Han tror dock att arbetskrafts- invandring måste anpassas och utnyttjas, så att det blir en fördel för landet.

– Det faktum att vi är öppna för andra länder, innebär också att vi är öppna för andra kulturer och religioner, sade han.”

Har vi arbetskraftsinvandring så är den väl lönsam redan från början? Så vad yrar han om?  Uppenbarligen menar han flyktinginvandring men maskerar detta med  ”arbetskraftsinvandring”.  Vi skall ha mer muslimer och medeltida religioner tycker han. I vilket land har det visat sig vara bra??

I dag i TV som sände extra pga attentatet i Paris så sade en man som var hälften fransman och hälften svensk men med mycket goda kunskaper om Frankrike:
”Frankrike har varit enormt splittrat de senaste åren…”

En följd av främmande kulturer och religioner. Det tycker Reinfeldt och moderaterna är bra. De sju judiska quislingpartierna arbetar hårt för att skapa ännu mer splittring och kaos i landet genom import av falska flyktingar.

 Jag har hittills inte betraktat Norrmän som korkade, men man kan ju undra när man bjuder in Reinfeldt som rådgivare. Någonstans tycks det klicka rejält.

Sparka ut lyxflyktingarna

15,januari, 2

”Flyktingarnas” fräckhet når nya nia nivåer.  En busslast asylsökande som fått förläggning i närheten av Östersund vägrar att stiga ur bussen med motiveringen att detta ställe låg utanför stan och att det var för kallt!!!

De har ockuperat bussen i två dygn. Förutom detta så har bussföraren fått sin dator stulen.

Nå vad hände, pekade Migrationsverket med hela handen och förklarade att kliv ur annars blir ni utvisade allihop omedelbart?

Polisen tillkallades för att slänga ut dem ur bussen. Nej det ville inte polisen, det var Migrationsverket som skulle föra DIALOG med ”flyktingarna”, tyckte polisen. Det måste vara tjänstefel. Om någon ockuperar annans egendom så är det rimligen polisens sak att kasta ut dem. Återigen ser vi hur polisen har beordrats av RPS att inte agera korrekt  polisiärt, det skall föras dialog med allt och alla som spårat ur.

Dialog kan man tillämpa i förebyggande syfte så länge inget akut händer, när det icke önskade händer så är det slut med pjåskandet, då är det hårdhanskarna som gäller.

Det har inte polisen förstått.

Det senaste om fallet är att Migrationsverket har fått ut ”flyktingarna” ur bussen med löfte om att de skall flyttas till ett för dem”roligare” ställe inom tre månader.

Lyxflyktingar som kommer hit på sannolikt falska premisser och ställer krav på Sverige!! Svenskarna kröker rygg för de heliga flyktingarna och gör som de vill.

Flyktingar har rätt att söka asyl. Ja men landet har ingen skyldighet att bevilja uppehållstillstånd. Den här gruppens ansökningar bör snabbehandlas och ges avslag. Sedan snabbtransport ut ur landet.

Det skulle ha skett om Sverige haft politiker med svensk identitet.

Migrationsverket får nu betala skadestånd till bussägaren pga uteblivna inkomster. Dvs skattebetalarna får betala pga flyktingarnas beteende, samt polisens inkompetens.

Åtskilliga flyktinggrupper har tidigare klagat på maten, att de inte för den mat de är vana vid hemma.

Det skall vara samma medicin här, knip käft eller få snabbtransport ur landet.

Lena Mellin i AB  vågar bryta mot PK-flocken och påpekar att det är kan få negativa  konsekvenser för flyktingar i fortsättningar. Det är ju modigt att gå mot PK-maffian men samtidigt oerhört naivt.  Att juntan och Migrationsverket skulle ställa krav på ”flyktingar” , fullständigt uteslutet. I stället så kommer de att anpassa sig till varje krav som ”flyktingarna” har.

Hmm, borde inte varje flykting få en egen butler som kan serva dem??