Federleys/Ursulas problem

10,februari, 24

Juden Fredrick Federley – som skickade pengar till judiska armén under senaste libanonkriget – gråter över att judarna blivit impopulära i Malmö. Till och med så att de flyttar.  De tycks inte vara populära i Stockholm heller.

Vad kan det bero på?? Har judarna som folk gjort något otrevligt??  Det är väl inte möjligt!  Slakten på 7- 800 civila i Gaza är väl inget att bråka om. Dessutom tycker väl ingen att den kontinuerliga stöldverksamheten av Västbanken är något  felaktigt?  Organstölder, vem bråkar om det?

Judarna gör aldrig något fel. Det är alltid någon annans fel. Standardargumentet i detta fall är att det är inte judarna i Sverige eller i något annat land som agerar i Gaza och Västbanken. Inte fysiskt men judarna är ett homogent folk med en stark sammanhållning.  En stor del av judarna i Sverige stödde de judiska aktionerna  i Gaza.  Inte minst de i (fp).  Att ett folk  blir impopulärt oavsett om de är aktiva eller ej det är ganska naturligt. Det fick amerikanerna erfara under Vietnamkriget.  Var svenska folket populärt under 1600-talet när svenska kungar härjade och slaktade folk i centraleuropa??

Federley – eller är det Ursula? –  hackar på Reepalu. Vad har han med detta att göra?  Blir judarna angripna eller trakasserade så är det en polissak, inte ett kommunalt problem.

Federley kommer från Kungsör, varför kandiderar han inte till riksdagen i eget distrikt??  Satsar han på Malmö med förhoppningen att där finns det ännu fler judar än i Västmanland som röstar honom kvar i riksdagen? Finns det möjligen en misstanke om att Ursula inte är populär i Mälardalen??

Hans agerande är ett egoistiskt apspel för att ställa in sig hos judemaffian i Malmö.  Vem bryr sig om denna individ? Han skämmer ut både sitt  parti och  riksdagen.  Det är nog bara perifera grupper som stöder honom politiskt.

SVD


Röda Kors-tjafset

10,februari, 17

Bengt Westerberg är inte precis  min favorit men jag är lite förundrad över denna debatt om hans arvode.  Han lär ha 68000:-/mån och det har gett upphov till en långdragen debatt.

Är denna lön hög??

Vilken nolla till riksdagsledamot som helst har ca 50000:-/mån. Röda Korset är en mycket stor organisation både lokalt och internationellt.  Att leda detta är jämförbart att vara vara VD för ett företag som inte är litet.  Sett mot den bakgrunden så är inte detta arvode omotiverat.

Det  framförs åsikter om att han borde arbeta idéellt, dvs gratis eftersom  RK är en hjälporganisation.  Det är en naiv och amatörmässig inställning. En så stor organisation måste ha en ledning som jobbar heltid professionellt och  skall ha en ersättning för detta.

Många tycks ha en mycket gammaldags syn på RK. Dessutom bristande insikt i organisationens storlek och svårigheten att leda denna.

SVD


IQ-testet

10,februari, 16

En kommun i Hälsingland har beslutat att kommunen skall vara vargfri.   En förnuftets seger. Vargens närvaro försämrar livskvaliteten
säger man. Ja visst är det så. En självklarhet.  Vem tycker att det trevligt är att ha en mordmaskin stryka runt knutarna?

Även om det inte finns direkta möjligheter att realisera beslutet så är det en sund principdeklaration.

Även AB hade nyheten i tidningen. Jag läste en del av kommentarerna.

Det är det vanliga. IQ-nivån på kommentarerna är så låg att man känner obehag.  Vargdebatten har på ett intressant sätt avslöjat folkets tankeförmåga.  Resultatet är skrämmande.  ”Gärna varg bara den är tillräckligt långt bort”.   Det är stadsbefolkningen som visar sitt förakt för landsorten som får ta problemen.

Det håller tydligen på att bildas ett vargrevir i närheten av Norrtälje. Utmärkt! Då får snart Stockholmarna se varg på gatorna regelmässigt. Så fint, det är bara att klappa den snälla vargen! Det har man ju sett i TV.  Söder om Huddinge finns en rätt häftig vildmark av kolmårdsklass. Där skulle passa med något dussin vargar. Så får folk träffa varg varje gång de är ute och går eller joggar. För att nu inte tala om Tyresöreservatet.

För att nu inte tala om Djurgården!  Det hörs ju att området är gjort för varg!!

Men då kanske inte galoscherna passar??

SVD


Ny mobilrapport

10,februari, 16

Ännu en sk forskarrapport om mobilstrålning har släppts.  De forskare som ligger bakom den kommer händelsevis från de länder som har stora mobiltelefontillverkare. Sverige, Finland, England, Frankrike och USA.

Så vad sägs?? Det som kan förväntas, det är ingen  risk med med mobiltelefoner.

Det är en sammanställning av de rapporter som kommit ut de senaste åren.  Den intensiva användningen av mobiltelefoner har varat i drygt 10 år.  Det är för lite för att dra säkra slutsatser. Det kan ta 15 – 20 år för cancer att utvecklas. Detta erkänns också, att tiden är för kort.

Dock tycker de att man skall använda öronsnäcka eller liknande vid användning av mobiler.  Så vad kommer ut? De säger att det inte är någon risk samtidigt som de indirekt säger att det är en risk. Inte heller finns det samband mellan radiofrekvent strålning och elöver- känslighet.  Eftersom jag vet vad elöverkänslighet  är så kan konstateras att de inte vet vad de talar om.

De fall som dykt upp under senare år säger något annat om riskerna.  De som fått tumörer har använt mobil extremt mycket.

Dessa återkommande rapporter börjar ha en viss likhet med IPCCs rapporter. Trovärdigheten är lika låg.

SVD


De röda och Laval

10,februari, 8

I SVD så hotar de röda med att riva upp konsekvenserna av Laval-domen.

Man försöker maskera det verkliga syftet med att det är av omsorg om de utländska arbetarna som de hävdar att facket skalla ha rätt att bestämma utlänningarnas löner.

Alla inser att detta är inte sanningen. Det är en skenargumentering för att förhindra konkurrens  inom LO-områden, kanske mest inom byggsektorn.

LO och de röda vill inte ha konkurrens  inom sina revir. Medan det är en allmän insikt om att konkurrens ger bättre produkter och lägre priser i andra sammanhang så vill LO och de röda använda lagstiftning och kollektivavtal för att  avskaffa konkurrens inom sina egna områden.

Var finns konsekvens och logik??  Sko- och textilindustri flyttade till Portugal därför att lönerna var lägre där.  Mängder med produkter importeras till Sverige från låglöneländer med låga priser till Sverige.  Skall inte LO och de röda stoppa importen eller bojkotta produkterna?? De konkurrerar ju med svenska produkter och riskerar att LO-medlemmar blir arbetslösa.

Nej det hör vi inget om. LO och de röda vill behålla Sverige som en skyddad verkstad där konkurrens från utlandet om möjligt skall    förhindras. Den person som nyligen hävdade att arbetstakten på svenska byggen var mycket låg var nog inte helt fel ute.  Även fackbossen medgav att det delvis kunde vara sant.  Att produktions- kostnaderna i byggsektorn är höga måste ha en förklaring även om det finns fler faktorer.

Lönekonkurrens är en realitet i hela världen. Mycket av den svenska välfärden är en följd av billiga produkter från andra länder.
Det aktuella fallet visar än en gång att de röda inte vill acceptera verkligheten och i vanlig ordning lösa problemet med att skaffa sig större skygglappar.


180-graderssvängen

10,februari, 7

I SVD intervjuas Allan Widman av Claes Arvidsson om försvaret.

Skulle man läsa (fp)s åsikter om försvaret för drygt ett år sedan så skulle man bli förvånad minst sagt.  Nu låtsas man att man fått djupare insikter. Man skyller på Ryssland. De har fräckheten att återställa sitt försvar till normal nivå för en stormakt. Stor förvåning hos svenska politiker. Ryssland skulle ju befinna sig på U-landsnivå i decennier. Med denna lysande ”insikt” så lade man ner försvaret för att kunna tilldela sig själva ännu mera ”välfärd”.

Nu har Ryssland haft fräckheten att spräcka planeringen  för den svenska politikerintelligentian.

Hm, hm, vi kanske trots allt måste ha ett försvar.  Nu skall vi även försvara Gotland. Jag var en av de första att påpeka dårskapen med att inte ha militär kapacitet på Gotland. Bo Pellnäs har gjort ett bra jobb med samma argumentation.  Man pratar om luftvärn, två rotar JAS borde vara permanent stationerade på Gotland.

Men dumheterna fortsätter. Det nya försvaret med ett fåtal tusen kontraktsanställda räcker inte för att utgöra ett effektivt försvar. Det är ett misstag att tro att  20 – 30000 hemvärnssoldater kan svara för det tunga försvaret.

Det är ett misstag att avskaffa värnplikten. Kärnan i försvaret måste vara en välutbildad värnpliktsarmé.  Vi har inte råd med att anställa tillräckligt många soldater för att få tillräcklig styrka. De som nu skall anställas är inte mycket mer än en larmstyrka som kan ta första stöten. Sedan måste värnpliktssoldater fylla på.  Hemvärnet skall göra det de är avsedda för, att utgöra ett lokalt försvar.

Sedan kan man diskutera formerna för värnplikten. Fp har även fått insikten att upprustningen kräver högre försvarsanslag. Det är redan en realitet i grannländerna.  Det måste vara som att svära i politikerkyrkan. Det är obehagligt när verkligheten kommer i kapp fiktionen.


Avskaffa Migrationsverket?

10,februari, 3

Enligt media så har en statlig utredning föreslagit att gömda flyktingbarn skall få gå i skola. Skolan skall inte få polisanmäla den gömda familjen. Kostnaderna står staten för.

Detta är väl första steget mot att avskaffa Migrationsverket. Får man asylavslag så är det OK att ändå stanna i landet.

Man uppskattar att det finns uppåt 2000 gömda barn.

Den självklara lösningen som jag föreslagit flera gånger är att asylsökande som inte fått uppehållstillstånd skall förvaras inom inhägnat och bevakat område. Att man skall få jobba  under söktiden är sinnessvagt.

SVD