Skolans anarki

08,april, 29

I media så kan vi läsa artiklar om det dårhus som skolan tycks vara idag. Lärare som blir mobbade och tom misshandlade!!! Man tror inte att det är sant.

Vem är ansvarig??? Det började med att Centerpartiet drev frågan om förbud mot ”aga”. Precis som om lärarna gick omkring och bankade på eleverna för att det var kul!!!? Innebörden av aga som det tillämpades på 20 – 30-talet var att man i något slags förebyggande syfte tillämpade lätt fysisk handpåläggning. Lagen om aga behövs inte eftersom det redan finns lagstiftning mot misshandel.

Jag kommer väl ihåg att stöket i skolan började direkt efter att lagen trätt i kraft.

”Nu får de inte röra oss” vilket togs som intäkt för ett rövarliv i skolan.

Problemen har bara tilltagit pga följande faktorer:

Invandrarbarn som inte hänger med i undervisningen.

Dagissystemet som producerar en viss andel barn med
psykiska problem.

Den usla lärarmetodiken i skolan.

Den usla lärarutbildningen

Lärarnas bristande befogenheter att upprätthålla disciplin och
miljö i klassrummet.

Rektorernas bristande kompetens map ledarskap och kurage att ta
tag i problemen.

Politikernas flathet och tom uppmuntrande av slappheten (s).

Nuvarande läroplan LP94

Kommunaliseringen av skolan som har gett en osäker arbetssituation för rektorer och lärare.

Mycket av dumflummet har sin grund i gällande läroplan LP94. Lärarutbildningen har anpassats till denna, verksamheten i skolorna likaså. En central formulering i LP94 är att eleverna i allt högre utsträcknng skall ta ansvar för sin egen utbildning. Det är detta som är grunden till avsaknaden av lärarledda lektioner, dvs självstudier, söka kunskap på nätet och diverse andra dumheter.

Barn är omogna och odicsiplinerade av naturen och det är enfaldigt att tro att de skulle bete sig annorlunda bara för att de befinner sig i skolan. När de dessutom vet att lärarna inte får göra någonting mot dem då spårar det naturligtvis ur.

Regeringen har gett lärarna något utökade befogenheter att agera mot stöket men det är komiskt otillräckligt. Om en elev inte VILL lämna ifrån sig mobiltelefonen så behöver han inte, bara som ett exempel. Daltet fortsätter.

Följande åtgärder måste vidtas:

Skolan förstatligas

Lagen mot ”aga” i skolan tas bort.

Lärare skall ges befogenhet att använda det fysiska våld som behövs för att upprätthålla ordning och disciplin i klassrummet.

LP94 avskaffas omedelbart och en ny läroplan formuleras.

Rektorernas skall ges ett ökat ansvar för skolmiljön men också
större befogenheter.

DN
SVD


Sanningen om vargen

08,april, 24

I P1s naturmorgon 2001 säger miljöministern (s):

”Vi måste försöka bryta myterna om vargen. Ingenting säger att man behöver vara särskilt rädd för den. Vi har inga exempel på att vilda vargar är farliga för människor”

Följande är hämtat ur en insändare i DN 2001.

Skribenten har bland annat gått igenom 1500 sidor rysk varglitteratur.

Resultatet av denna undersökning är som följer:

I Sverige har vi inte haft varg under närmare 150 år så det är naturligt att det inte inträffat några angrepp på människor. I det vargrikare Finland dödades 75 personer under 1800-talet. Åren 1880 – 82 dödades 22 barn.

I Ryssland har flera hundra människor dödats efter 1800. Akademiledamoten Pavlov rapporterade 1990 i boken ”Volk” 26 dödade barn i Kirovdistriktet 1944 – 52 och två dödade kvinnor i Postavskij 1980. I Prjsasja nära Finland dödades en sexåring 1999 och i Pomorsk en man i februari 2001.

En ledande vargforskare vid namn Bibikov skriver 1985:
”Varg som inte jagas slutar att frukta människor. Ständig hård jakt är därför nödvändig för att skydda boskap – och människor. Varg frukter aldrig barn – betraktar dem som mat. Ryska forskare hävdar att 30 % av Centralrysslands vargar kan angripa människor”

Man bedömer att det finns minst 40000 vargar i Ryssland.

Så ser den hårda verkligheten ut i områden där vargen får utbreda sig. Skogarna rensas på vilt och när det blir födobrist så blir den farlig för människor.

De svenska vargkramarna inklusive korkade politiker vet inte vad de talar om. Det är rätt fantastiskt att komma på idén att plantera in ett rovdjur som är ökänt i hela världen.

Det är likvärdigt med att medvetet så ogräs på en åker där man nyligen utrotat det.

Svenska politiker befinner sig på den IQ-nivån.

SVD


Klass 9A 080415

08,april, 16

Länk till tidigare inlägg

Klassen hade gått starkt framåt det konstaterades. Samtidigt som en lärare uttryckte det som: ”Det var som att starta ett tågsätt…”, det var med andra ord trögt.

Jo det märktes utan tvekan. Tåget fick upp farten och ångar nu på. Kris i musikundervisningen. Alla ville inte ställa upp i julshowen. Det kan jag ha viss förståelse för. Alla känner inte för att uppträda, speciellt som man dessutom skall ha hyfsad kläm på aktuellt instrument.

Eleverna uttryckte rakt ut sin uppskattning av de nya lärarna. Ordning och reda och engagemang i olika ämnen samt ett personligt tilltal till var och en av eleverna.

Det bekräftar vad jag tidigare skrev, det handlar om ledarskap. Att ta tag i de problem som finns och ställa krav, att visa vem som har befälet i klassrummet. Att våga slänga läroplanens dravel om ”demokratiska former” i papperskorgen och agera på ett sätt som behövs för att klassen och undervisningen skall fungera.

Frågan är hur spontant elevernas agerande var. Man får en obehaglig känsla av att det var en del regi från TV-gänget. Även det var jag inne på tidigare, en viss risk för korruption pga medias uppmärksamhet.

Eleverna uttryckte tydligen farhågor om att betygen nästa termin skulle sjunka. Det förstod jag inte riktigt. Skall det tolkas som att finns en del ”luft” i betygen denna termin?? Eller att de gamla lärarna skulle vara sämre i sin utövning?

Lärarna ställdes inför en orimlig uppgift, att rycka upp en dålig klass på en termin till toppnivå. Det riskerar att skapa konstiga effekter, inte minst pga medias uppmärksamhet.


Finns inget motiv för homoäktenskap

08,april, 15

På SVD brännpunkt finns ett nytt inlägg i frågan om homoäktenskap. Denna gång MOT, vilket naturligtvis är den enda korrekta hållningen.

Äktenskapet behöver inte kopplas till fortplantning eller religion. Det gör det bara f ö r lätt för homogänget att motargumentera.

Äktenskapet är till för olikkönade med normal könsidentitet. Så är det och det finns ingen som helst anledning att ändra på den definitionen.

Att politikerna fallit undan för gaphalsarna ur homomaffian som lider av svåra personlighetsstörningar, det visar bara än en gång vilket C-lag som lyckats kravla sig in i riksdagen.

Först fick de ”partnerskap” lättvindigt. Eftersom det gick så lätt att bluffa politikerna så höjde RFSL målet att försöka en ännu större bluff, att hävda att homos skall få ”gifta” sig.

Skälet till att politikerna omotiverat backar för gaphalsarna är att RFSL med sin lögnpropaganda lyckats framställa homosexualitet som ett ”normaltillstånd” jämställt med heterosexualitet.

Det är det inte. Snällt uttryckt så är det en svår medfödd personlighetsstörning. Jag har sett flera foton av homosexuella där det tydligt framgår av utseendet vad det handlar om. Det syns inte på alla homos, möjligen skulle en expert kunna se tendenserna. Homosexualitet är bara ett av flera symptom på den underliggande störningen.

Att en kategori med en svår medfödd personlighetsstörning och medföljande funktionshandikapp skulle få gifta sig på den grunden, det kan bara omdömeslösa och svagsinta hävda.

De fick partnerskap lättvindigt, inte ens det är motiverat. Tiotusentals heterosexuella bor som sambos, varför skulle inte det räcka för homosexuella ??

Snacket om ”diskriminering” är mer än enfaldigt. Det bygger vidare på den bluff som jag beskrivit, att homosexualitet är normalt och jämställt med heterosexualitet.

För att diskriminering skall gälla så måste grundförutsättningarna vara lika. Som jag påpekat så gäller inte detta och därmed faller tjafset om diskriminering helt till marken.

SVD


Lärareländet

08,april, 13

Återigen har en av huvudorsakerna till skolproblemen uppmärksammats: Den usla lärarutbildningen. Det har varit känt länge, utreeeeedningar tillsatts men några krafttag från politiker har inte setts till.

Man gör stor affär av att det inte finns tillräckligt antal ”disputerade” på en del skolor. Skulle det vara avgörande?? Knappast. Det handlar ju om att ställa elementära krav på eleverna. Samt att se till att avgörande bitar i utbildnigen INGÅR.

Hur kan man ta in vilka som helst utan krav på betyg??

Här tar man i elever som inte ens är godkända i viktiga ämnen bara för att fylla platserna!!!

Hur JÄVLA korkade kan utbildningsansvariga vara? Det skall naturligtvis vara fastställda betygskrav för att komma in på utbildningen.

När till och med eleverna totalsågar utbildningen då har det gått långt.

Hur kan det vara möjligt att varje liten skitskola som helst får utbilda lärare?? Det är bara en del av dårskapen. Det är naturligtvis bara de etablerade större skolorna som skall få utbilda lärare.

”Det är bedrövligt”, ungefär så uttryckte sig Björklund. Har han glömt att han är minister? Hur skulle det vara peka med hela handen och kräva omedelbara förändringar?

Hur länge skall det förbannade packet från 68 få fortsätta att sabotera samhället??

Tar det aldrig slut? I dag sitter de som rektorer, på skolverket, en del har myglat sig in på högskolorna.

Vem är ytterst ansvariga? Naturligtvis politikerna. Här är ett nytt exempel på att vi har ett inkompetent, slappt, korrumperat C-lag i riksdagen. Har någon hört någon kritik eller konstruktivt från moderaterna i skolfrågor det senaste halvåret? De ligger lågt. I kulisserna är de överens med sossarna om flumskolan.
Av det skälet att de godkände läroplan 94.

Tomhylsan Tolgfors uttryckte sig hånfullt om ”katederundervisning” när han var lika inkompetent skolpolitiker som han är inkompetent försvarsminister.

SVD


Sveket mot Gotland

08,april, 13

Bo Pellnäs hävdar att det är nödvändigt att Gotland har ett försvar.

Pellnäs har självklart rätt. Jag har hävdat samma sak länge.

Att överhuvudtaget släppa en så strategiskt och kritiskt placerat område som Gotland militärt det är inget annat än kriminell dårskap. Sveriges försvarspolitiker uppfyller kriteriet med god marginal.

Något ansvar för gotlänningarna som folk det känner uppenbarligen inte Sveriges politker. Resonemanget är tydligen: ”Tja vill de ta Gotland så för de väl göra det då. Vi har inte råd. Vi hävdar arbetslinjen”.

Hur är det möjligt att vi kunnat rösta in detta defekta klientel i riksdagen??

Av två skäl: Samförståndet i de politiska kulisserna för att föra folket bakom ljuset. Det andra skälet är massmedia som hjälper till i samma avsikt.

I sista valrörelsen så nämdes inte försvaret. Politiker och massmedia var överens.

Detta plus massmedias bedrägeri i flyktingfrågan visar att vi inte kan lita på massmedia som en granskande kraft.

Det räcker inte med det nuvarande försvarsbedrägeriet. Quislinggänget i Rosenbad förbereder en ny attack mot Sverige och dess folk. Hemvärnet skall reduceras med ca 60%. För att få ett formellt skäl så har regeringen bett försvarsledningen att ”utreda” hemvärnets organisation de närmaste 20 åren.

Förslaget går tydligen ut på att hemvärnet skall reduceras från 40000 man till ca 16500.

Hemvärnet blir bara kvar i tätorter. Landsorten och mindre orter avväpnas.

Den som ligger bakom detta är naturligtvis hästsvans-feminist-fjanten från Östergötland.

Han och Reinfeldt har aldrig haft ett riktigt jobb och har svårt att begripa den där konstiga världen som inte består av budgetposter.

Om man rustar ned det vanliga försvaret så vore det naturliga att man förstärkte hemvärnet. Detta stöder misstanken att det finns en dold agenda med den totala nedläggningen av försvaret. Kan det vara för att underlätta en invasion från de blå-vitas styrkor? Som är detsamma som USA.

Jag uppmanar alla att protestera mot reduceringen av hemvärnet, med E-post till Reinfeldt eller Tolgfors.
Via regeringens hemsida – kontakt.

Samtidigt så kan ni kräva att Gotland får ett försvar.

Förslag till text:

”Jag protesterar mot förslaget att reducera hemvärnet. Eftersom ni på ett ansvarslöst sätt lagt ned det ordinarie försvaret så är det i stället desto mer motiverat att FÖRSTÄRKA det nuvarande hemvärnet.

Ni har på ett ansvarslöst sätt medverkat till att Gotland inte har något militärt försvar.

Jag kräver att Gotland snarat förses med militära förband som kan försvara Gotland och dess befolkning.”

Länk till regeringens kontaktsida

SVD


Problemet Borgström

08,april, 9

Borgström, färsk jämställdhetsdemagog för (s), vill ha hårdare straff för män som betalar för att få sex.

Så länge den asymmetriska lagstiftningen består, bara män straffas, så förtjänar hans vänster-feminist-joller bara ett hånskratt.

Det stående mantrat i argumenten är att kvinnor ”utnyttjas”. Hur kan kvinnor utnyttjas, så oerhört duktiga, jämställda som detta släkte framställer sig som när det passar?

Sker det sex utan samtycke så är det våldtäkt, men det är det väl inte? Alltså sker den sk ”prostitutionen” med kvinnans samtycke. Inte nog med det, en stor del av denna sker med initiativ från kvinnan som inte ser det som ett ”lidande” utan som ett sätt att extraknäcka. Samt ÄNNU värre ur hycklaren Borgströms synpunkt, rätt många kvinnor förenar nytta med nöje.

Eventuellt är fenomenet ”trafficking” ett tveksamt fenomen, speciellt om det handlar om yngre kvinnor, men tvingas de verkligen till det? De kommer väl ofta från öststaterna och de gör det väl för att tjäna pengar.

Så frågan återkommer: Hur mycket av prostitutionen sker under tvång? Sannolikt en mycket liten del. Det mesta av sådana påståenden är hjärnspöken från feminister.

Skall staten lägga sig i relationer mellan vuxna människor ? Betalning eller inte gör ingen skillnad.

Ansvarig för fnasklagen är de värsta stupidfeminister som Sverige haft. Deras tänkande ligger på ett barns nivå, inte bara i detta sammanhang. Det faktum att de undantagit kvinnan som medansvarig för prostitutionen bevisar att det inte är mentalt fullgångna individer som skapat lagen.

Konsekvensen av lagen är att riksdagen slagit fast att kvinnan inte har något ansvar för sitt sexuella beteende.

Kvinnor skall ha rätt att vara prostituerade, det är tydligen en kvinnlig rättighet. Lyckas de lura en man så skall HAN straffas.

Kvinnor har rätt att klä sig halvnakna, och visa så mycket som möjligt av sin kropp i alla sammanhang. Det får inte kritiseras.

Kan man inte dra vissa slutsatser om kvinnor pga detta?

SVD


Asylbedrägeriet

08,april, 8

DN-debatt 080408 så gör en fd SVT-journalist upp med hyckleriet och lögnerna runt ”flyktingarna”. Han menar att mediavärlden har fört allmänheten bakom ljuset genom att systematiskt undanhålla fakta eller angripa kritiker av asylpolitiken.

Förklaringen till journalistkårens bedrägeri kanske finns i följande länk till bloggen Swedewatch.

Journalisten Gunnar Sandelin säger det många försökt säga men blivit nerklubbade med argument som nazist, rasist, främlingsfientlig, fördomar mm mm.

Nio av tio som kommit hit har inte strikta flyktingskäl. Hälften är ”anhöriga” osv. Informationen finns på Migrationsverkets hemsida.

Det är något som är ruttet i en nation där all massmedia jobbar hand i hand med politikerna i ett syfte, att föra folket bakom ljuset.

Sådant brukar förekomma i kommunistdiktaturer.

Går det att åtala en hel yrkeskår??


Mer sorteringsskola tack!

08,april, 8

I dagens DN så utdelar två politiker från Haninge samt en rektor ut dödsstöten mot vänsterns kampanj mot betyg.

En av politikerna är socialdemokrat (!!), den andra moderat.

Det är dock inte första gången som en socialdemokrat från Haninge började göra upp med socialdemokraternas demagogi och falska argumentering i betygsfrågan, troligen samma person.

Den förra debattartikeln möttes med total tystnad. Ganska naturligt eftersom argumenteringen mot betyg ligger på intellektuell avgrundsnivå.

I Haninge har man gjort försök med prov och tester på lågstadiet och konstaterat att studieresultaten dramatiskt förbättrats hos eleverna. Det känns skönt att få en bekräftelse på min argumentering för betyg som jag gjort i minst ett par tidigare inlägg på denna blogg.

De bekräftar att en verksamhet måste ha en uppföljning, en kontroll av att det som kommer ut ur den har tillräckligt hög kvalitet. På företag så är det en självklarhet. På ekonomisidan så har man revisorer som kontrollerar. På större företag så har man ofta en särskild avdelning som bara sysslar med kvalitetskontroll av produktionen. Det är mycket egendomligt att man inte har en kvalitetskontroll av skolans produktion.

Betygen har just den funktionen. Betygen är inte till för att stämpla eleven som vänstern tror, utan de är till för att kontrollera att skolans utbildningsverksamhet fungerar. Det handlar om en återmatning till skolans personal, lärare, rektor av utfallet av skolans verksamhet. Samtidigt är det också en återmatning till eleven om hur väl han lyckats i studierna. Dessa kontroller har ett syfte: Att möjliggöra förbättring om det behövs.

Vänsterns enfaldiga mantra om sorteringsskola har varit obegriblig. Ingen har förklarat vad som menas med detta. Dock fick jag en antydan nyligen. Uttrycket skapades på 70-talet som det mesta av vänsterns dumheter som de fortfarande vill hänga kvar vid. Genom att ge betyg så menade man att man ”klassade” elever, du duger till det men inte till det osv. Blir det bättre av att man döljer sanningen för eleven som slutligen ändå avslöjas om han nu hamnat där han inte hör hemma? Det är bara ett bedrägeri som slutligen drabbar eleven själv.

Regeringen bör revidera sitt förslag till nytt betygssystem. Det skall vara betyg från första klass. Det skadar inga barn. Den viktigaste perioden i elevens skolgång, det är årskurs 1-3. Det är då grundkunskaperna, läsa , skriva, räkna skall utvecklas. Därför finns det extra stor anledning att ha kontroll på elevens utveckling med hjälp av betyg. Dessa ”omdömen” man talar om ger inte den direkta och snabba information som ett betyg ger.

Regeringen har inte vågat göra rent hus med vänsterns inkompetens och falska argumentering i skolpolitiken.

Den här artikeln med de erfarenheter som redovisas fullständigt mosar sossarnas gamla enfaldiga argument.


Fantastiskt i DN!

08,april, 8

I dagens DN så finns två debattinlägg som närmast mosar två heliga tabun eller dogmer i medierns och politikens värld, nämligen försöken att tysta ner det bedrägeri som kallas flyktingpolitik samt vänsterns sjuka, falska kampanj mot betyg.

Jag skall kommentera dessa separat.