Nya militärområden

12,december, 30

För en gångs skull så kommer något från regeringen som verkar positivt angående försvaret, nämligen indelning av landet i nya militärområden.

Indelningen är Syd,Väst, Mitt och Norr.

Tittar man på Wikipedia, se länk,  så framgår det vilket virrvarr och kaos som existerat under de senaste 20 åren.  Nya indelningar som tillsatts och skrotats efter några år.  Hur skall man kunna bygga upp ett stabilt  försvar med denna inkompetenta styrning både från försvarsmakten (FM)  och regering??

Att regeringen är svårt inkompetent i försvarsfrågor är inget nytt men man kan begära att FM har en klar uppfattning om hur organisationen skall se ut.

Nu skall man koncentrera sig på att bygga upp det territoriella försvaret heter det. Dvs man har  efter knivskarpt tänkande kommit på att Sveriges territorium skall försvaras.

Tidigare har Bongo Reinfeldt hävdat att man försvarar Sverige bäst genom att föra krig i Långtbortistan. En direkt kopiering av tjockskallehusse USAs problemformulering.

Det är bara en med svag hjärna som kan uttrycka något så urkorkat. Det finns ingen som helst likhet mellan USAs självförvållade problem och Sveriges situation.

Om man tittar på område Mitt så kan man anta att det omfattar Östergötland upp till Jämtland.  Frågan är om inte det borde vara ett område till,  nämligen Mälardalen som skulle omfatta landskapen runt Mälaren inklusive Närke.

Varför det?

Jo därför att detta område är Sveriges viktigaste ekonomiska, befolkningstäta och politiska region.  Därför borde extra vikt läggas vid att tungt försvara denna region.

Hur ser det ut idag? Verkligheten är den motsatta, det torde vara Sveriges sämst försvarade område. Var finns pansarstyrkorna i regionen?

Finns inga, P10 i Strängnäs lades ner av den berömda generalen Göran Persson, malaj som värnpliktig.  Var finns det militära flyget i regionen? Finns inget, det enda som fanns kvar F16 lades ner av general Persson med stöd av övriga kroknäsor och dumskallar i riksdagen.

Luftvärn? Det torde vara  av närmast symbolisk karaktär som med tanke på behovet är ett skämt.

Beträffande flyget så brukar amatörerna i riksdagen säga att flyg kan man flytta på. Ja vart då? Var kan militärflyget krigsbaseras i regionen?  Jag känner till två krigsbaser som Persson lagt ned, en tredje finns kvar av speciella skäl. Troligen är minst två krigsbaser i andra delar av regionen också nedlagda. F16 lämpar sig inte för krigsbasering, inte heller civila fält som Arlanda och Skavsta.

En ny flottilj måste anläggas i regionen  för att ha resurserna på plats och för att ha en hög beredskap.  F16 ligger för nära Uppsala och är för lätt att slå ut.

I en motion till riksdagen för några år sedan så argumenterade Enström för nödvändigheten av ett starkt försvar av Stockholm.
Reinfeldt var en av undertecknarna. Som framgår av motionen så var centern stark stödjare för sabotaget av försvaret. Då var moderaterna i opposition. Nu när de har möjlighet att göra något åt det har de helt glömt vad de då tyckte. Se länk nedan. Enligt slaskmedia så har 52% av väljarna högt förtroende för Reinfeldt.

Finns det så många blinda och döva i landet??

Artikel från (m)

Militärområden – Wikipedia

Motion av Enström/Reinfeldt


Havets vargar förstör kustfisket

12,december, 2

För en tid sedan dök två nyheter upp, på samma tema. Bristen på fisk.  I ett TV-inslag så klagade Stockholmare på att det var svårt att få tag på färsk fisk i Stockholm. ” Trots  att vi bor vid havet” som någon uttryckte det. Det märkliga var att ingen analys av orsaken gjordes.
Skälet var uppenbart: Den söta sälen som en av skurkarna fick inte avslöjas

Från Skåne kom en notis om att kustfisket försämrats drastiskt.

Skälet till problemen på båda platserna är sannolikt detsamma: säl och/eller skarv.

Bara utanför Skånes kuster beräknas det finnas minst 30000 sälar!   Dessa rensar havet på fisk.  Längre upp efter kusten tillkommer skarven som är lika effektiv som skadedjur.  Att Stockholms skärgård varit i det närmaste tom på fisk har varit känt länge  Av samma skäl, säl och skarv.

Att det finns en stor överpopulation  av säl och skarv har varit uppenbart länge. I första hand är det Naturvårdsverket som skall föreslå åtgärder. Som bekant fungerar inte detta verk särskilt bra diplomatiskt uttryckt. Fanatiska djurvänner på detta ställe vill absolut inte vidta åtgärder mot sina skyddslingar. Speciellt inte mot den söta sälen.  I det läget måste regeringen ta tag i frågan.  Enskilda politiker har agerat i frågan men inget händer.

Säl och skarv är ur fiskesynpunkt skadedjur och därför skall inte populationerna var större än nödvändigt.  En reduktion med minst 50% kan göras utan att arternas existens hotas.

Av någon anledning så hittar man bara kvinnor i högsta ledningen för Naturvårdsverket. Är det någon som har missförstått eller missbrukat begreppet jämställdhet??

Naturvårdsverkets chefer

Generaldirektör   Maria Ågren

Ställföreträdande generaldirektör Eva Smith

Funktionen för strategisk styrning och uppföljning Lisa Fuller

Intern revision Karin Andersson

Funktionen för strategisk information Berit Oscarsson

Funktionen för strategiska personalfrågor Kristin Lindgren

Inavel normalt

Vargförvaltning på felaktig grund