Det moderna samhället

08,februari, 27

I DN så kan man läsa rubriken ”Barn blir till arbetshinder”. Jag har väntat på det länge, att det skulle sägas rent ut. I det här fallet gällde det arbete på obekväm tid.

Annars har ju detta varit ett problem länge, att barnen är en störning för realiseringen av socialisternas könlösa samhälle där alla kan agera som om inte barn fanns.

En rubrik från SR är ”Placering i familjehem allt vanligare”. Det gäller 13 – 18 åringar som inte kan bo hemma pga att de blir misshandlade eller mår dåligt rent allmänt.

Kategorin har ökat med 30% på 6 år. En följd av det socialistiska ”moderna” samhälle som alla partier stöder.

Bägge rubrikerna är så att säga på samma spår.

I riksdagspartiernas krig för den socialistiska utopin mot verkligheten och förnuftet så offras barnen/ungdomen. Några tusen som förtidspensioneras direkt efter skolan. Psykisk ohälsa. Självdestruktivt beteende.

I kriget så uppstår det förluster. Nödvändigt anser politikerna.


Klass 9A 080226

08,februari, 27

Jaha så var den andra redovisningen från klass 9A avverkad. Inte särskilt uppmuntrande. Eleverna vill fortsätta sitt slappa och strula. Hårda sanningar sades om deras stil.

En av orsakerna till den dåliga disciplinen i klassrummet har noterats långt tidigare, här blev det tydligt än en gång.

Nämligen att det skall ”gruppas” . Med det menas att man sitter i långbänk eller ännu värre, bänkarna står i 4-kant. Det ger stora lockelser till en ständig privat kommunikation som sällan rör det ämne som skall studeras. I praktiken innebär denna fysiska disponering i klassrummet att man får en stark störande miljö som inte inbjuder till studier. När Stavros blev urförbannad på ett gäng så hade de flyttat ihop borden. ”Ni fem skall inte sitta ihop….” Precis.

Detta gruppande började man med på 70-talet, det var något progressivt. En korkad tanke som utsägs än idag är att eleverna skall hjälpa varandra!! Det kan nog behövas med dagens lärarstandard. Enfald är ett snällt ord.

Lösningen för att få en lugnare miljö är att ställa upp bänkrader om högst två och två. Behövs det så ställ upp enkelrader. Det bromsar pladdret ganska mycket. I det här gänget är det enkelrader som behövs, det syns tydligt.

En skulle bli fotbollsstjärna och ansåg att han behövde inte lära sig så mycket. Hans mor tyckte tydligen detsamma. Hon gillade inte högre krav. Hade tydligen hotat med att flytta honom till annan skola. Han gillade inte att läsa. Läste nästan aldrig. Då är frågan, är han överbegåvad och behöver inte läsa, snappar allt med en gång? Fattade jag rätt att han fixat MVG på fysiken?

Om han inte är ett kvickhuvud så är det svårt att överhuvud förstå att han ens kan tänka på gymnasiet. Med tanke på allt som måste inhämtas. Dessutom i en tuffare miljö där inte läraren kan vara dadda jämt. Han hade tydligen två syskon som hade klarat gymnasiet hyfsat utan att läsa särskilt mycket. Är det en stark indikation att kraven på gymnasiet sänkts så mycket att det i stort sett bara är en förlängd grundskola?

Man kan undra över den allmänt slappa stilen. Det började förmodligen på 70-talet som det mesta som är (vänster)korkat. Fri uppfostran. Daghemmen där allt går ut på att ha kul. Föräldrar som inte ställer krav eftersom de har dåligt samvete för att de slänger in ungarna på dagis tidigt på morron.

Det framgick att de tidigare aldrig fått läxor. Oerhört progressivt. Kunskap är ju inte så viktigt i sosseskolan. Mycket riktigt så hade de dåliga kunskaper.

Biträdande rektorn påpekade att det blivit hårdare krav pga de nya lärarna. Att man inte kunde maska från lektioner som tidigare var möjligt. Dessutom komma i tid till lektionerna.

Obehagliga hårda krav som var svåra att svälja.

Klass 9A 080304


Gratis knark i Danmark

08,februari, 26

I Danmark skall man ge heroinister gratis heroin. Fördelen med det är uppenbar.För att ha råd att köpa heroin så begår missbrukarna ständigt kriminella handlingar. Butiksstölder, lägenhetsinbrott mm. Småbrottsligheten orsakas i stor utsträckning av missbrukare pga deras beroende och ständiga behov av nytt knark.

Ger man dem gratis heroin så försvinner en stor anledning till till att begå brott.

Dessutom om man genomför systemet i stor skala: Man kortsluter heroinmarkanaden för knarkkungar och langare. Man uppnår direkt två stora fördelar med detta system.

En av sossarnas besserwissrar förklarar naturligtvis att detta är inte bra, det skall inte provas i Sverige.

Det är precis vad man skall göra. Det brukar bli bra om man gör tvärs emot sossarna.

Så här borde ett svenskt system fungera:

1.
Missbrukarna erbjuds gratis knark, inte bara heroin utan även kokain och amfetamin och evuentuellt andra frekventa medel.

2.
Förutsättningen för att de skall få gratis knark är att de registrar sig och går med på behandling för sitt missbruk.

3.
I behandlingen ingår även att få in dem i ett normalt liv , hjälp med bostad, jobb mm vid behov.

4.
Polisen skall stå utanför systemet och skall inte ha tillgång till registren.

Fördelarna blir de som beskrevs i inledningen. I Sverige råder en demagogisk principfasthet runt drogkulturen. Ett dynamiskt grepp på problemen som det ovanstående möts med panik och nejsägande. Det gäller det ”riktiga” knarket som utmålas som oerhört farligt. Vilket det är vid missbruk. Dock inte allt knark uppenbarligen.

Såg i går ett program om olika typer av knark där man klassade de olika preparaten beroende på farlighet.

Alkohol och tobak ansågs farligare än LSD och andra ökända preparat.

Staten tjänar miljarder på att sälja flytande knark i form av alkohol. Skatten på tobak ger mycket stora statsinkomster.

Vad staten säger med det är: Folket behöver knark, därför förser vi dem med det.

Men det är tydligen skillnad på knark och knark.


Hemspråk åt utlänningar

08,februari, 25

I morse i EKOt så var det ett bekymmer att det var svårt att hitta lärare till hemspråksundervisningen. Speciellt var det svårt att hitta lärare till språken Romani, Kurdiska och Somaliska.

Tänka sig. Sverige är skyldiga att undervisa ”flyktingarna” i deras hemspråk!!!

I Södertälje hade de till och med en särskild hemspråksrektor. En finsk tjej som talade klockren svenska tyckte att det skulle vara bra att kunna skriva till sina släktingar i Finland på finska.

Man bara undrar hur korkade politiker i detta land kan bli. Inte nog med att man krälar som underdåniga maskar för dessa sk flyktingar, de skall kunna behålla sitt språk och utländska identitet även sedan de fått uppehållstillstånd.

Det anses väl oerhört oförskämt att påpeka att det är deras egen sak eller skyldighet att underhålla sina språkkunskaper inom familjen??

Är det konstigt att den svenska skolan är världens dyraste och världens mest ineffektiva?

Det kanske finns förklaringar till att Sverigedemokraterna har framgångar?


Värnplikt för alla

08,februari, 25

DN debatt tas frågan om kvinnlig värnplikt upp. Äntligen. Hälften tjejer och hälften killar på varje lucka. Det har bassarna krävt länge. Jämna par så att säga.

Nåja, om man ser skämtsamt på det. Begreppet ”könsneutral” har ju varit flitigt använt i annat sammanhang, här kan begreppet få en mer seriös innebörd. Argumenten mot kvinnor i försvaret har tidigare varit bla att man inte kan använda kvinnor stridande befattningar i armén tex.

Nu finns det mängder med befattningar i försvaret som inte är direkt stridande. Bakom den stridande fronten finns en stor understödsorganisation.

Det finns också en viktig psykologisk aspekt som man hittills har missat. Män som gör värnplikten får en grundlig insíkt i försvarets funktion, både dess direktfunktion och dess betydelse i ett större politiskt sammanhang. Eftersom inte kvinnor gör värnplikten så missar 50 % av svenska folket en del av dessa insikter.

Detta innebär en möjlig känsla av bristande delaktighet som kan ta sig uttryck i en fientlig attityd till försvaret. Sådana attityder är vanliga hos kvinnor, tyvärr även hos kvinnliga politiker. Maj-Britt Theorin sade vid ett tillfälle ungefär att försvaret är ”en lekstuga för tekniktokiga män som gillar pang-pang”. Innebörden i uttalandet var av den kalibern. Det indikerar för det första ett tänkande som ligger på ett barns nivå och som man kan förvänta sig från den nivån, en barnslig avundsjuka som har sin grund i att man inte ”får vara med”.

Om en stor del av den kvinnliga befolkningen har liknande åsikter så är det ett allvarligt problem för nationen.

Min idé tidigare för att råda bot på denna kunskapslucka var att alla kvinnor skulle gå igenom en obligatorisk orienteringskurs om försvar och militär teknik. Det skulle kunna gå till så att man rycker in till ett regemente och sedan genomgår utbildningen under en tid av 3 – 6 veckor. Vilken tid som är rätt det får andra avgöra. Man jobbar intensivt under denna tid med teori, praktik, fysisk träning mm. Minst 12 timmar per dag. Det kan man göra under så kort tid. Man får bla lära sig att hantera handeldvapen.

Man kommer att få en rejäl insikt om vad försvaret är, vad det är till för i olika sammanhang.

Som minimum så borde det vara obligatoriskt med en kurs i försvarskunskap i gymnasiet.

I artikeln kommenteras även en eventuell yrkesarmé. Debattören har en negativ till detta alternativ. Jag tror att en mindre kärna av försvaret bör vara heltidsanställda för att vara direkt insatsberedda för det nationella försvaret. Sedan får man fylla på med värnpliktiga efter hand.


Klass 9A 080219

08,februari, 21

I en artikel i SVD så gör man en stor sak av att klass 9A, den skolklass i Malmö som man gjort ett TV-program om, hade bättre betyg än vad som sagts officiellt.

Det är tämligen ointressant. Vad som framkommit tämligen kvickt när de nya lärarna börjat är att betygen inte stämmer med elevernas verkliga kunskaper!! De har för höga betyg! Så TVs eventuellt initialt felaktiga rubriksättning visade sig i efterhand vara korrekt.

De nya lärarna verkar nästan chockade. ”De saknar baskunskaper, de har stora kunskapsluckor ” och liknande är omdömen från de nya.

Varför det då? Jo inga betyg fram till 8:an , allmän kravlöshet och slapphet.

Hur kan man ändå få bra betyg?? Det finns troligen flera orsaker till den närmast totala röta som råder i skolan. Odugliga lärare som vill dölja sin inkompetens. Löneutvecklingen är kanske kopplade till lärarens ”betygsproduktion”. Rektorer som vill ha hyfsade betyg för att inte sticka ut negativt, för att inte skolan skall få dåligt rykte.

Det fanns tydligen elever som inte visste var Sverige eller London låg på kartan. Det är kanske inte är så underligt. Geografi och historia nedprioriterades kraftigt för många år sedan.

Det som tydligt framgår av de nya lärarna är att de är starka personligheter som vet vad de vill. De utstrålar auktoritet. Nästan som förr i tiden. De som drev pluggskolan. Den där skolan som Socialdemokraterna och Aftonbladet hatar. Eftersom den skolan fungerade och eleverna lärde sig något.

Grunden till flummet finns i läroplanen LPo94. Den har förpestat både lärarutbildningen och skolorna. Jan Björklund skall visserligen komma med en ny men det tar evigheter. Varför? Det är bara att förklara att de värsta dumheterna i läroplanen inte gäller längre. Var det kanske den borgerliga regeringen som godkände LPo94?

En annan orsak till pesten är kommunaliseringen av skolan som gör att skolorna aldrig får arbetsro. Det första kommunerna gör när det skall sparas pengar är att dra ner på skolbudgeten.

Ett förstatligande av skolan är ett av de viktigaste åtgärdrna för att få skolan på fötter igen. Fortsättning


Sloppymaffian

08,februari, 21

SVD brännpunkt försöker fyra av ABs journalister försvara sig mot Pär Ströms kritik av feministisk vinkling av händelser.

Deras förklaring är lika usel som deras journalistik. När AB skall släppa något riktigt slappt och tvivelaktigt då mobiliseras tidningens sloppy-journalister.

Kommer ni ihåg 83/100-kampanjen för några år sedan? Det är bland det uslaste jag läst i en kvällstidning. Envetet hävdade man att kvinnor bara tjänade 83% av vad män tjänade och det var en följd av medveten diskriminering. Två av journalisterna då är med även nu med tvivelaktiga påståenden.

På ledarsidan tyckte man att dessa falska uppgifter var så pinsamma att man minst två gånger förklarade att det fanns naturliga förklaringar till nästan hela skillnaden.

Feministernas moral påminner om de missförhållanden som redovisats av DN på lärarhögskolan angående ”kränkning”. Man kan påstå vad som helst och man behöver inte kunna styrka det.

Av femåringar vore det normalt och en följd av bristande mental utveckling.