Rätt men trögt som vanligt

14,mars, 24

Så var det dags igen med ett utspel om skolan. Sänkt betygsålder.  Naturligtvis rätt.  Kritiseras förstås av slaskpressen som alltid oppurtunistiskt har stött flumskolan i det längsta.

Vänstervridna  flumrektorer, forskare och politiker får breda ut sig och förklara hur dåligt det är.

Råkade sätta på TVn när Björklund presenterade förslaget. Han visade en uppställning på vilka länder som hade betyg från låga åldrar. Det var en mycket stor majoritet som hade betyg från klass 1.  Det var  i stort sett bara de skandinaviska länderna som umärkte sig negativt med sena betyg.

Korkade motargument:

1.
”Stigmatiserande” att sätta betyg på 10-åringar. De tappar motivationen om de får F. 
För några år sedan intervjuades ett par sjuåringar om detta. ”Jaa  får man dåligt betyg så får man väl plugga mer för att bli bättre…”.
Det förstår  sjuåringar men inte flumrektorer och dito lärare.

2.
Betyg ger inte mer kunskap  bara för att man mäter.
Pinsamt korkat. Betyg fyller fem behov: Lärarens kontroll på att eleverna har uppnått tillräckliga kunskaper. Rektorns kontroll att undervisningen fungerar på skolan. En information till eleven vad han uppnått. Information till föräldrarna hur det går för deras barn.  Information till högre instans om hur skolan fungerar.

Var det svårt?

Indirekt så kan betygsmätningen mycket väl ge högre betyg pga eleven inser att han måste jobba mer.  Eleverna är nog inte lika korkade som flumgänget vill göra gällande. Å andra sidan har det inte varit lätt att höja sig när det står i läroplanen att eleven skall sköta sin egen utbildning. Just den skrivningen har försvunnit från Lgr11 men mycket annat dumflum kvarstår som gör det svårt i skolan.

3.
Yngre barn kan inte skilja på om betyget avser dem själva eller ämnet
En ”professor” från en ”högskola” långt ute i skogen påstår det. När jag gick i skolan så hade vi  inga som helst problem att förstå att betygen gällde ämnet vi läst i 1:a och 2:a klass.

Det är bara en av dessa konstruerade idiotargument som dessa inkompetenta mörkröda ” ”forskare” ”  fantiserat ihop. Allt för att förhindra betyg och därmed sabotera utbildningen. Vore intressant att höra  hur de vill förklara att det funnits elever i 9:an som varken kan läsa eller räkna. Det är marxisternas avsikt. Att medvetet skapa ett okunnigt , beroende och lättmanipulerat proletariat.

Vissa lärare och elever säger att det blir ”stressigt”.  Har man följt med i kursen och läst på ordentligt så blir inte prov något problem. Försöker man däremot läsa in kursen några dagar för provet då blir det stressigt. Ganska självförvållat. En elev sade att ”då får man ju plugga, då blir det mindre fritid”.  Grundskolan är inte en fortsättning på dagis som många tycks tro. Det skall inte vara en lekstuga, men i verkligheten tycks det vara det på många håll. Pga svag skolledning som inte vågar peka med hela handen och klargöra vad som gäller.

Slutklämmen var dock egendomlig som mycket annat som kommer från denna minister. Förändringen skall inte införas förrän 2017!!!

”Vi hade kunnat infört detta redan i höst men lärarna har ju så mycket annat nytt” ungefär.   Nästan hånfullt så skjuter han fram  denna extremt enkla förändring 2 år!!!

Detta är egendomligt precis som det idiotiska beslutet att införa 9000 extra platser i lärarutbildningen.

Björklund börjar mer och mer framstå som underlig figur som kan misstänkas för en icke ljustålig agenda.  Vilket också blir regeringens agenda.

 


Erdogan har rätt, stäng Twitter

14,mars, 22

Erdogan hotar att stänga Twitter. En utmärkt idé. Denna internetkloak fyller ingen funktion. Det begränsande utrymmet gör att det inte går att föra något  resonemang med substans. I stället har det blivit ett tillhåll för lågsint slapp dyngspridning med enbart negativa konsekvenser. Det liknar en dålig sajt för tonårschatt. Så mycket lägre går det inte att komma.

Stäng skiten överallt, det vore en positiv sanering av internet.


Enström tuggar luft

14,mars, 20

Karin Enström gör ett av sina desperata försök att försvara det pågående försvarssabotaget.  Regeringen  påstod något tidigare att man skall satsa något mer på försvaret de närmaste åren, en marginell komiskt otillräcklig ökning. För någon vecka sedan meddelade Borg att försvaret skall spara 100 miljoner, ungefär hälften av den utlovade höjningen. I går meddelade Borg att det kan vara dags att satsa på försvaret!!! Detta pga händelserna i Ukraina.

En virrpanna fullständigt livsfarlig för Sveriges säkerhet. Han har naturligtvis virrpanna nr 2  Reinfeldt bakom sig.

Peter Hultquist (s) gjorde ett inlägg i SVD där han frågar om Borg nu kommer att korrigera tillbaka besparingen.

Enströms inlägg skall föreställa ett svar till Hultquist.

Det vanliga flummet om hur bra försvaret är och att det faktiskt är bättre än 2009. Det avgörande är inte att det är bättre utan dess absoluta kapacitet. Men det som är mest anmärkningsvärt och en bekräftelse på Reinfeldts degenererade och defekta tänkande om försvaret är att det är en fråga om EKONOMI!!

”Socialdemokraterna talar nu om satsningar men saknar finansiering och därmed trovärdighet (Brännpunkt 17/3). När jag nyligen ställde frågan i en riksdagsdebatt till Peter Hultqvist, om hur han ska finansiera sina vidlyftiga löften och hur han ska få ihop sin försvarspolitik med V och MP, kallade han detta för trams.”

”Frågan om hur vårt lands försvar ska finansieras är allt annat än trams. Att tala om för väljarna hur sitt regeringsalternativ ser ut är allt annat än trams. Svaret från Socialdemokraterna och Peter Hultqvist är ett eko från 1980-talet. Den retoriken fungerade inte då och den fungerar inte nu.”

”Genom en ansvarsfull ekonomisk politik har vi kunnat göra satsningar på försvaret och är beredda att fortsätta satsa för att stärka vår försvarsförmåga. ”

Min kommentar:

Jo att ifrågasätta finansiering av försvaret är trams. Av den enkla anledningen att försvarets finansiering har alltid prioritet 1 – för individer som är  fullvuxna mellan örona – och därför är  resonemanget trams.

” Genom en ansvarsful lekonomisk  politik…….”   Snacka om fräckhet!!!  Satsningarna är minimala relativt det som behövs. Det lilla som har satsats är dessutom en följd av ”en ansvarsfull ekonomisk  politik”.  Liksom tur att det blev några kronor över som kunde ”satsas” på försvaret. Annars så inte en krona !!!!  Dvs dårens  resonemang att försvaret är ett (lågprioriterat) ”särintresse” det gäller fortfarande.!!!!

38 miljarder/år till bistånd till korrupta u-länder.  Mer än 100 miljarder/år  till regeringens (Bilderbergarnas) rasblandningsprojekt, det som maskeras som flykting/asyl politik för att bluffa enfaldiga och lättlurade svenskar.

Detta har högre prioritet än försvaret med moderat logik.

Ett degenererat och defekt tänkande beror sannolikt på degenererade och defekta hjärnor.

”Det som nu sker i Försvarsmakten är en omfattande ambitionsökning med syfte att skapa ett modernt och tillgängligt försvar.

Karin Enström”

Ambitioner kan stanna på skrivbordet. Det är konkreta synliga resultat som räknas.  Modernt, ja om det moderna är bra vilket inte  är självklart. Tills helt nyligen så var det moderna att försvara Sverige genom att bedriva krig i Afghanistan .Det räcker inte med ”tillgängligt” . Det måste finnas ett djup och en slagförmåga, inte bara en fasad att ställa upp. Enligt tidigare rapport så saknas den support och uppbackning bakom linjerna som är nödvändigt för att någon som helst uthållighet skall erhållas.

Bifogar en länk till en motion till riksdagen som Karin Enström skrev en gång i tiden. Bland undertecknarna finns Reinfeldt.  Allt som finns i denna skrift är glömt. Av moderaterna. Inte av Sverigevänner för att göra en markering.

Motion av Enström – Stockholms försvar

 


Ynkryggarnas ryggmärgsreflex

14,mars, 19

Bilderbergska Quislingpartiet har uteslutit medlemmar. För att de sagt sanningen om partiets rasblandarpolitik. Samt omdömen om dess förespråkare. Omdömena tycker jag är ganska träffande. Fast lite mesiga i underkant. Men ska man vara så grym mot folk som är födda med dåliga arvsanlag och klent förstånd?

Ja eftersom de av olyckliga omständigheter har hamnat på en position där de pga sitt tillstånd orsakar Sverige svåra skador.


300 vargar skjuts i Lettland

14,mars, 16

300 vargar skall skjutas i Lettland. De beräknar att det finns ca 700 vargar i landet. Trots den avskjutningen så är tendensen att populationen ökar. Det kan delvis bero på inflödet från Ryssland som kryllar av denna ohyra.

Det officiella antalet i Sverige anges till 400 vilket troligen innebär närmare 500 vargar.  Det behöver skjutas minst 75 vargar per år om inte antalet skall öka.

Se länk till artikel i Jaktjournalen.

Artikel – Jaktjournalen.


Frågor till försvarsmakten – inget svar

14,mars, 13

140123 skickade jag nedanstående frågor till försvarsmakten.  Inget svar.   Första frågan hade jag skickat tidigare, samma sak, inget svar.

Det uteblivna svaret är också ett svar, det bekräftar bara tillståndet i försvarsmakten.

Några frågor:

1.
För närvarande finns tydligen ca 20% kvinnor i försvaret. Jag antar att målet är 50%. Innebär detta att kvinnor skall tjänstgöra i stridande trupp i frontlinjen??

2.
Stockholm/Mälardalen är Sveriges viktigaste region ur ekonomisk och befolkningsmässig synpunkt.  Då är frågan:
Vilka resurser finns i regionen för försvaret vid ett massivt anfall mot området? Var finns flygvapnet och var finns krigsbaserna? Var finns pansarförbanden?? Var finns Luftvärnet?   För att inte tala om infanteriet?

Ett anfall kommer inte förannonserat som en del tycks tro, det kommer som ett blixtangrepp. Så var finns resurser och beredskap??

3.
Gotland har inget försvar. Vilka trupptransportfartyg finns tillgängliga för att transportera soldater och materiel?

4.
Utbildas det i dag fortfarande fallskärmsjägare? Samma fråga för kustjägare?


Märkligt inlägg av ÖB

14,mars, 12

ÖB gör ett inlägg i DN där  hävdar att Gotland inte är avgörande för Sveriges försvar.

Ett rätt märkligt påstående.

Han har även tidigare sagt att det är fel att ”låsa” styrkor på Gotland eftersom det försvagar det övriga försvaret.

Han utgår felaktigt från att resurser skall tas från den nuvarande minimala organisationen utan tillskott. Det som skall gälla är  att det Gotländska försvaret skall byggas med  helt  nya ekonomiska resurser.

Han menar att ”insatsförsvaret” klarar även av att försvara Gotland. Den som tror det skall nog inte ha fyllt 10 år.Om det är han som satt rubriken vet jag  inte, men om så är fallet så verkar det som att FM redan från början har gett upp Gotland och satsar det lilla man har på fastlandet.

Det verkar som om han fått en varning av regeringen. Prata för vår linje, inga fler avslöjanden om det svaga försvaret om du vill sitta kvar.

Nu finns ju möjligheten att avgå frivilligt i stället för att administrera det försvarssabotage som regeringen genomför. Man kan fråga sig vilken moral och ryggrad denna försvarsledning har  när man spelar med i detta
oansvariga experiment med försvaret.

Det bör påpekas att förslaget till insatsförsvar kom från försvarsledningen och inte från regeringen. Det kanske förklarar en del.

Inlägg ÖB – DN

Svar från (fp) – DN