Centerpartiet vill inte förbjuda omskärelse

19,september, 28

Centerstämman har beslutat att man ska arbeta för att förbjuda omskärelse på pojkar där det inte finns mediciniska skäl.

Ett tidigare förslag var att man ska förbjuda omskärelse.

Det ville inte partiledningen för det skulle kunna uppfattas av judar och muslimer som att man vill förbjuda dessa religioner.

Därför blev det ett slemmigt beslut som kan förhalas och i praktiken begravas.

Att inte ledningen ville ha förbud förvånar ingen. Med judinnan Lööf och juden Federley i ledningen så är det uteslutet. Lööf skulle ha varit med på den ortodoxe juden Bindefelds 60-årsfest om inte politikjobb kommit emellan.

Från judehåll blev det gråt och tandagnisslan.

”Om detta går igenom så går det inte att leva ett judiskt eller muslimskt liv liv i Sverige”

Samma sak hördes för några år sedan av en representant för den judiska släkten Schwarz, Han skrev då och då i judetidningen DN. Frågan har tydligen varit uppe i EU för behandling.

”Då går det inte att leva ett judiskt liv i EU” hördes från honom.

Den fråga som bör dyka upp i varje tänkande individs hjärna är:

På vilken nivå befinner man sig då man för sin existens är beroende av ett jack i snoppen? På vilken civilationsnivå befinner man sig? En ritual som är anlog med könsstympning på kvuínnor. En primitiv ritual som i någon form brukar påträffas hos primitiva stammar i djungeln som ett bevis på att man är man eller krigare. På vilken nivå befinner man sig med denna barbariska medeltida ritual som inte bör tolereras i ett utvecklat civiliserat samhälle ?

Troligen kommer påståendet att det är en del av ”religionsfriheten”. Nej det är det inte i ett civiliserat land.

Kan man inte leva i Sverige utan denna barbariska ritual då finns det utmärkta alternativet för en del att åka hem till de länder där detta är norm.


Sabotaget av skolan

19,september, 27

Regelmässigt tjatas det om att bara ett visst procental av eleverna får godkänt i grundskolan så att de blir behöriga till gymnasiet.

Oftast klarar inte ca 15-20 % kraven. I en del skolor är procenttalet betydligt högre. Dvs icke godkänt i alla ämnen. Är det självklart att alla skall göra det? Nej det är inte självklart. Så enkel är inte utbildningen i 9:e året.

Hur som helst så räcker det med lägsta betyg dvs E för att komma in på gymnasiet. En del måste läsa på sommarlovet för att bli godkända.

Varför släpps de in på gtymnasiet med de förutsättningarna??

Är det troligt att de klarar gymnasiet när de går in med lägsta betyg från grundskolan?

Det är ju närmast självklart att de inte kommer att klara det!! Vilket också visar sig med ca 30% underkända i gymnasiet.

Man måste vara idiot eller extremt illvillig för att tillåta detta pågå år efter år.

Så varför släpps de in?? Det är uppenbart. Att medvetet sabotera utbildningen för en stor grupp för att få en stor kategori ängsliga  individer som ska bli socialdemokraternas nya proletariat som ska bli lättlurade offer vid valen för att hålla socialdemokraterna kvar vid makten.

Eftersom arbetarna allt mer blir lägre medelklass och lämnar socialdemokraterna och röstar på andra partier.

Men de som trots krampaktiga försök inte blir godkända för gymnasiet vad händer med dem?

Jo här kommer nästa medvetna sabotage , bedrägeri från social- demokraterna.

Dessa elever placeras i det som nu kallas introduktionsprgrammet där de ska parallellt både läsa in grundskolan samt bedriva gymnasiestudier. Fullständigt meningslöst, dömt att misslyckats vilket resultaten också visar. Ca 4% av de som går in på detta program klarar av gymnasiet.

Observera att de som luras in i gymnasiet utan förutsättningar att klara studierna eller de ca 95% som misslyckas på intrduktionsprogrammet har ingen avklarad utbildning att stå¨på för att komma in arbetslivet.

Så vad ska göras??

Det är givet: De som inte blir godkända för gymnasiet ska fortsätta i yrkesskola. Detta ska vara obligatoriskt. Annars går det ut i arbetslivet helt utan chans att etablera sig där.

Yrkesskolan avskaffades av socialdemokraterna , demagogerna, för alla skulle in i gymnasiet. Det självklara att inte alla har förutsättningar för detta betydde inget för dessa, lögnens folk.

Yrkesskolan bör omedelbart upprättas igen.

Samtidigt med detta så ska betygskraven för att komma in på gymnasiet höjas minst ett steg. Dvs D ska vara lägsta betyg. På vissa krävande program så bör kraven höjas till C i viktiga ämnen som matematik, fysik och kemi.

Sammantaget ger detta att andelen underkända på gymnasiet kraftigt sjunker samt att de som tidigare sparkades ut i samhället utan att ha någon kompetens alls, får en yrkesmässig grund att stå på.

Samtidigt så läggs den falska, bedrägliga introduktionsutbildningen ner.

Detta ger en realistisk och sund struktur på ungdomsutbildningen. Dvs flum och bedrägeri kastas ut.


Inkompetent regering och enfaldig opposition

19,september, 26

Efter att den kriminella verksamheten alltmer börjat likna krig och allmän anarki så har regeringen motvilligt tvingats att ta ett initiativ.

Inte pga egen insikt eller vilja utan pga att den mjäkiga opposition som trots allt finns började ställa krav på regeringen samt en viss uppbackning från vanligen sverigefientliga liberala media.

Den sk inrikesministen kallade till ett samråd med alla partier utom SD.
Skälet till att inte SD var med var att de har fel värdegrund. SD företräder
svenskarna och Sverige. Det är fel värdegrund enligt Socialdemokraterna.
Det understryks också av regeringens politik som inte stöder vare sig Sverige eller svenskarna.

Damberg säger därmed att regeringen inte vill ha med ett parti som företräder svenskarna och Sverige  att göra vilket Socialdemokraterna inte gör.

Varför ställer oppositionen upp på detta?? Som inställsamma byfånar som
kommer  när skurkregeringen kallar!

Varför säger man inte: ” Det är ni som är regering, det är ni som skall och kan regera, sätt igång!. Vi vet vad som bör göras , det gör vi om ni lämnar över makten till oss”

På det här viset så blir oppositionen uppbunden av regeringen och medansvarig för det som eventuellt görs. Det är smart av regeringen men visar också att regeringen varken vill eller har några ideér om vad som skall göras.

Samtidigt enfaldigt av oppositionen att ställa upp och hjälpa en inkompetent regering.

De kriminella har alltid varit socialdemokraternas bästa vänner, det visar man nu än en gång.

De primitiva grobianer som styr denna regering  har ingenting emot att svenskar misshandlas och mördas. Det visade de tydligt vid IKEA-morden.


Alingsås befrias från dumheten?

19,september, 26

En liberal tidning i Alingsås har gått i konkurs. Vem sörjer?
Det måste bero på att de hade fel v ä r d e g r u n d.

För inte beror det väl på att svenskarna har tröttnat på propaganda för massinvandring , öppna gränser , ansvar för hela världen och  krim-liberalism?

En schvänsk reagerar aldrig.

Han koagulerar.


Klimatalarmism gammalt och välkänt

19,september, 23

Kimatalarism är inget nytt. I länkarna nedan så framgår det tydligt. I slutet på 40-talet så lät det ungefär som nu, uppvärmning , vi går mot en katastrof. Drygt20 år senare på 70-talet så lät det tvärtom. VI ÄR PÅ VÄG MOT EN ISTID katastrof. På detta förutspådda svältkatastrofer mm.

Man har fortfarande inte lärt sig att klimatet i allt vädentligt styrs av faktorer som vi inte kan påverka. I huvudsak är det solen med dess variarande grad av utbrott, kosmisk strålning, jordens magnetfält, jordens omloppsbana runt solen för att nämna några tunga parametrar.

Till alarmismen kommer i dag mera ljusskygga intressen bakom aktiviteterna som inte direkt har med omsorg om klimatet att göra.

Penninghunger är en faktor, ambitioner att utnyttja situationen för att vissa finansintressen även ska öka sin politiska makt.

Om det eventuellt skulle finnas någon positiv avsikt med alarmismen så skulle det kunna vara att komma ifrån beroendet av fossila bränslen pga att man tror att oljereserverna skall ta slut ganska fort.

Inte heller dessa förutsägelser har stämt. Att man rör sig bort från det fossila kan vara OK men takten och insatserna bör ske på ett balanserat sätt.

Men fanatismen hos svenska politiker är på väg att orsaka svåra skador på samhället. Sveriges bidrag till de globala utsläppen är minimalt.

Det motiverar inte de dramatiska åtgärder som tex vänstern förordar.

Många av de framtidskatastrofer som vissa har varnat om har inte inträffat. Inte ens begränsat.

Påståendet att vi har 10 år på oss börjar bli lite slitet för att inte säga löjligt. Detta påstånde att vi har 10 år på oss har upprepats ett antal gånger sedan 70-talet. Börjat bli lite komiskt.

Hade Al Gore rätt??

Är det CO2 som orsakar uppvärminigen?? Vattenånga svarar för ca 70-75 % av växthuseffekten. Varför håller man tyst om det??

Att sedan en korkad okunnig snorunge kan resa världen runt och upphetsa folk och politiker det är mer än pinsamt. I dag har hon dock gjort bort sig vid ett ”tal” i FN.

Alarmism historiskt I

Alarmism historiskt II

 


Förklaringen

19,september, 12

I samband med att det sk januariavtalet så gjorde många iakttagelsen att Löfvén tycktes gå med på vad som helst bara han fick behålla makten och ”styra” landet .

Nu har förklaringen dykt upp. Inga nyheter men alla tycks ha glömt. Men den förklarar:

-Varför Socialdemokraterna är så flata relativt muslimerna.

-Varför Socialdemokraterna inte vill stoppa den omotiverade invandringen från muslimska länder

– Varför Morgan Johansson, den sk justitieministern, är så ovillig och långsam med åtgärder mot terrorism inklusive brottslighet av mer vanligt slag i Sverige.

Förklaringen finns i länken nedan. Klicka på videon från SWEBBTV , intervjun med Stefan Torsell. Obs: Videon är bara ett smakprov, klicka på textlänken. Hela programmet är ca 53 minuter.

Rent allmänt så har väl många gissat att S hoppats att muslimerna ska stödja dem politiskt i kommande val , men riktigt varför har nog inte de flesta haft klart för sig.

1999 ingicks tydligen ett avtal mellan socialdemikratiska Tro och Solidaritet (T&S) och Sveriges Muslimska Råd SMR om att de skulle få fördelar och rättigheter om de stödde socialdemokraterna. SMR har nära koppling till Muslimska Brödraskapet. Detta skulle hållas hemligt. Samarbetet med SMR påbörjades redan 1994. Långt senare avslöjade Carina Hägg detta avtal med följd att hon uteslöts från riksdagen. Vilket var en bekräftelse på att avtalet skulle hållas hemligt bakom ryggen på svenska folket.

Drivande i T&S är Ulf Bjereld fanatisk globalist och asylkramare.

”….De bägge parterna skriver också i dokumentet att man ska ”aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder””

Löfvéns bedömning är troligen att till valet 2022 så har så många muslimer fått medborgarskap att det medför ytterligar tre procent röster för socialdemokraterna.

Med följd att socialdemokratern kan etablera en evig majoritet och fortsätta förstörelsen av Sverige vilket de ogenerat demonstrerar både öpppet och dolt. Tex antagandet av FN:s Global Compact är en av Wallströms sabotage av Sverige. De försökte göra det bakom ryggen på väljarna men tack vare alternativmedia så avslöjades konspirationen.

Vad S demonstrerar är det jag påpekade i ett tidigare inlägg nyligen att ett långt maktinnehav korrumperar och i praktiken saboterar demokratin. Vad som ytterligare av detta framkommer i intervjun är att med bidrags- metoden tvinga organisationer stödja regeringen dvs socialdemokraterna annars så förlorar de statsbidragen.

C och L medverkar gärna i sabotaget eftersom de är globala och svenskfientliga partier.

Länken komer från Varjagers/Petterssons blogg.

S-Makten framför allt


Att släcka skogsbränder

19,september, 9

Fjolårets bränder gav en hård inblick i hur dåligt den svenska beredskapen var. Trots att en viss skärpning hade skett pga erfarenheterna från branden i Västmanland.

Varken i luften eller på marken räckte resurserna till. Det som inträffade var kanske ett värsta-fall men resurserna måste klara detta, inte något medelsvårt fall.

Nå men de nya erfarenheterna har väl gett MSB nya insikter om vad som behöver göras. Bla har man skaffat kontrakt med ett antal helikopterföretag. Dock framkom i media att det var tveksamheter i kvalitén på dessa kontrakt.

Helikoptrar kan räcka till för att släcka skogsbränder, men det förutsätter att de engageras i ett tidigt skede med tillräckligt antal insatta. Har branden spridit sig så blir det allt svårare för helikoptrar att klara uppgiften. I det scenariot måste vattenbombare sättas in. Sådana rekvirerades sent om sider i fjol med flygplan från södra Europa.

Det är en alldeles för komplicerad process som tar för mycket tid. De måste finnas tillgängliga direkt. Min idé har varit att Norden gemensamt köper in ett par flygplan av den typ som användes både i fjol och vid branden i Västmanland.

Dessa plan har en vattenkapacitet av 6 kubikmeter som inte räcker särskilt långt.

Det finns dock större plan för sådana uppgifter. Den ryska flygtillverkaren BERIEV är ett  företag specialiserat på amfibieflygplan.

Den typ som demonstreras i länken nedan BE-200 kan ta in 12 kubikmeter vatten genom att skopa upp vattnet från lämpligt vattendrag. Dock är det ett plan som är ganska stort, det kan tex ta 65 passagerare. Drift med 2 fläktmotorer. Ett lite mindre format skulle kanske vara lämpligt i Norden.

Länk BE-200


LO har rätt för en gångs skull

19,september, 6

LO har bla föreslagit att det skall bildas ett statligt fastighetsbolag som bygger bostäder.

Den idén har jag haft i många år. Av den anledningen att något så fundamentalt som tillgång på bostäder kan man inte överlåta åt marknadskrafter.

Den ryckighet som uppstår i tillgången på bostäder , med spekulativa marknadskrafter som aktörer, orsakar som alla erfarit stora
och skadliga effekter i samhället.

Ett statligt bolag som har en jämn och långsiktig produktion ovsett hur tillgång/efterfrågan ser ut skulle kunna eliminera den ryckighet och ojämna tillgång som råder för närvarande.

Till skillnad mot moderaterna och andra enfaldiga liberaler anser jag att bostäder är någonting som man bor i, inte använder som finansiella spekulationsobjekt.

Den katastrofala brist som råder nu beror delvis på den kriminella migrationspolitiken men också på den förra moderatledda rgeringen som inte var intresserad av att producera bostäder för flertalet.

De var mest intresserade av att skapa bostäder som gick att köpa och sälja. Inte för att folket ville det utan för att spekulanterna skulle få fler objekt.

Den här åsikten har jag inte för att jag är ”vänster” utan pga förnuft och rationellt tänkande.


En grym uppgörelse med Israels politik och sionismen

19,september, 5

”The General´s son” är titeln på en bok skriven av Miko Peled.

Israel, jude, son till en israelisk general. Han har under en stor del av sitt liv jobbat med Israel/Palestinafrågan med bäring på att få till någon form av lösning på frågan. Länkar till video. Omedelbart efter första videon kommer in till då Peled är i Amsterdam och föreläser.

Länk video


Socialdemokraterna – noll krismedvetande

19,september, 2

Tvingade av den för socialdemokrater alltid lika obehagliga verkligheten så har S inbjudit alla riksdagspartier utom SD till förhandlingar om den krigsliknande kriminaliteten som  M och S medvetet har skapat.

Skälet som Damberg anger för uteslutningen är att SD har fel ”värdegrund” och att deras problemanalys är ”grund”.

1.
Värdegrund

Ja det är helt rätt att SD har en starkt avvikande värdegrund än S.
Det som är så obehaglgt för S är att:

– SD ärbetar för svenkarna och Sverige till skillnad mot S.
– SD har inte deltagit i Bilderberggruppens hemliga konspirationsmöten till skillnad från Damberg, Löfvén och Magdalena Andersson.
– Det innebär att man inte medverkar i dess globala ljusskygga verksamhet  till skillnad mot Socialdemokraterna.

2.
”Grund” problemanalys

– Damberg påstår att situationen inte är enkel utan komplex.

Ja för demagoger och för folk med begränsad fattningsförmöga samt med svart mjöl i påsen, så blir det oerhört svårt.

Verkligheten är att grundproblemet är mycket enkelt vilket alla vet utom lögnens och konspirationens kreatur.

Problemet beror på:

– En invandring som är minst fyra gånger så stor som Sverige klarar av.
– En polismakt som har upphört att fungera. Dels pga medvetet sabotage (korv och kaffe) dels pga av inkompetent ledning.
– Politikers flathet inför fräcka krav från primitiva kulturer angående religion och andra primitiva vanor. Politikers självklara skyldighet att ställa krav på invandrare.
– Politikers mycket medvetna avsikt att förstöra den svenska folkgruppen med rasblandning med mindre önskvärda folk. (S,M,C,L,MP). Därav inga åtgärder att begrämsa inflödet. Folkrättsbrott, brott mot mänsklig- heten, folkmord är aktuella åtalsbegrepp.

-Socialdemohraternas medvetna sabotage av skolan vilket medför att
ett stort anral elever varje år lämnar skolan  utan varken teoretisk eller praktisk utbildning. Vilket  grundar för ingång i krlminell verksamhet.

– Socialdemokraternas avtal med FN om att anta Global Compact för migration som i praktiken innebär öppna gränser och mängder med rättigheter för immigranter. Regeringen försökte smyga igenom detta utan att diskutera det i riksdagen. En konspiration eftersom man visste att
folket inte ville ha avtalet.

Socialdemokraterna vill inte höra talas om att begränsa invandringen dels pga det ingångna skurkavtalet med FN, dels för att judarna i regeringen anser att vi gjorde inte tillräckligt för judarna under kriget, en typisk oförskämd judisk lögn.

Det enda som är sant i Dambergs framställning torde vara att S och SD har olika värdegrund.

SDs variant är positiv för senskarna och Sverige, S variant är en destruktiv plan för att göra Sverige till en globalistisk allmänning dit vem som helst kan flytta och där makten över landet fråntas svenskarna och ges till judiska oligarker. Detta föregås av en kriminell rasblandning för att förhindra nationell sammanhållning,