Aspirin – dundermedicin mot allt

11,oktober, 28

Nu har man konstaterat att acetylsalicylsyra motverkar cancer.  Tidigare  har man sett att det hjälper mot hjärt/kärlsjukdomar.

Det tycks vara bra mot det mesta. Förr skämtade man om att militärläkare ordinerade Albyl mot allt inklusive benbrott.  Om jag inte minns fel så läste jag för rätt länge sedan någonstans att acetyl- salicylsyra faktiskt påskyndar läkning av benbrott. De kanske inte var helt fel ute.

SVD – Artikel


Vargmotståndet växer

11,oktober, 28

Vid ett möte i Svenljunga där Länsstyrelsen skulle informera om utsättning av varg i regionen så blev det nästan upplopp, dvs protester mot förslaget.

Miljöaktuellt – Artikel


Bisfenol A – skador konstaterade.

11,oktober, 28

 Forskare i Uppsala har konstaterat skador på hjärnor i möss vid exponering för Bisfenol A.

Citat Miljöaktuellt:

”I vår studie såg vi att en engångsexponering för Bisfenol A, under den korta kritiska perioden av hjärnutveckling under nyföddhetsperioden, leder till förändringar i spontanbeteende och försämrad anpassning till nya miljöer samt hyperaktivitet hos den unga vuxna individen. När man undersöker detta igen senare under vuxen ålder finns dessa funktionella störningar kvar, vilket indikerar att skadorna är permanenta och faktiskt inte försvinner, säger forskaren Henrik Viberg vid institutionen för organismbiologi, i ett pressmeddelande.”

Det här bekräftar bara vad andra redan misstänkt/konstaterat.  Det här är bara en av mängder med kemikalier som vi kommer i kontakt med dagligen.

Har skall naturligtvis försiktighetsprincipen gälla , förbjud redan vid misstanke.

Hur var det , skulle inte Carlgren förbjuda Bisfenol A i Sverige? Men har regeringen gjort det?  Tror inte det.  Det är viktigare att plastfabrikanterna får tjäna pengar.

Miljöaktuellt – ArtikelThe hemmafru strikes back

11,oktober, 25

Yngre kvinnor vill bli hemmafruar, varannan vill bli det i en undersökning, står det i bladen!!

Knäppgöksfeministerna Birgitta Olsson, Gudrun Schyman, Gunilla Carlsson och Anders Borg får väl blodstörtning.

Nästan kriminellt att undanhålla staten skatteintäkter kan man tänka sig att Borg anser.

SVD – Artikel


Ny utsugning av nya moderaterna

11,oktober, 20

Regeringen tänker införa förmögenhetsskatt på fondsparande  från årsskiftet.

O,4% av fondens värde skall tas upp som inkomst. Först för- mögenhetsskatt sedan reaskatt på 30% vid försäljning.  Anmärkningsvärt att en ”borgerlig” regering  inför något sådant.

Det kanske är den cyniska insikten att det är pensionärer som har stora sparbelopp i fonder som gör att  man riskfritt vill mjölka denna kategori.  Pensionärer skall ju dö, de behöver väl inga pengar.  Denna hånfulla syn på pensionärer har regeringen tidigare visat i form av särbeskattning av pensionärer relativt  yrkesaktiva. Hånet gäller inte bara detta, man vill inte införa diskrimineringslagar för äldre som de flesta EU-länder redan har.

Fondbolagens representant pekar på att det också kommer att drabba barn!!???  Skatteverket har tidigare protesterat mot att barn blir skattskyldiga!

Hur och varför?

Jo i dag är det självklart att barn har så stora sparbelopp att de ofta är placerade i fonder av föräldrarna.  Barnbidraget går raka vägen in på barnens konton eftersom föräldrarna har så god ekonomi att de behöver inte barnbidraget.  De talar ofta om bidraget som ”barnens” pengar. Det är en missuppfattning. Barnbidraget infördes som ett försörjningsstöd till föräldrarna. Dels var det också ett stöd till ökat barnafödande i slutet av 40-talet.

I en undersökning som gjordes för några år sedan så framkom att barn hade i genomsnitt 28000 på sitt sparkonto. Så långt har det gått med förmögenhetsöverföringen till barnfamiljer att tom barn har stora belopp på sina konton.

Barnbidragen kostar drygt 20 miljarder per år.  10 miljarder kan sannolikt dras in då mottagarna inte behöver pengarna i medel- och överklass. Bidraget bör inkomstprövas då det inte kan sägas finnas ett allmänt behov av det.  Det räcker mer än väl ca 10000/mån/barn som samhället subventionerar daghemsvistelsen med. Daghem är just daghem för att förvara ungarna då föräldrarna tjänar pengar, inte en ”förskola” som politikerna falskt hävdar för att motivera överföringen av medel till föräldrarna.

Delar politikerna  ut denna  onödiga lyxpresent till folk som inte behöver dem så kan väl andra grupper kräva samma förmån?

När fick ensamstående någon skattefri  present av staten??

SVD  – Artikel


Den sjuka bostadsmarknaden

11,oktober, 19

”Stockholm och Malmö kommer att fortsätta att plågas av sjunkande bopriser”   kan man  läsa i Dagens Industri.  Plågas??? Är det inte bra att priserna sjunker för nyköpare?

Det intresserar inte kroknäsorna och deras lakejer i Rosenbad.  Bostäder det är något man handlar med för att tjäna pengar.  Ju större  prisökning ju bättre, det ger högre vinst.  Det är detta som ligger bakom moderaternas  kampanj för att privatisera stora delar av allmännyttan.

En fullständigt sjuk mentalitet som var en av huvudkomponenterna i finanskraschen i USA.

Nu stöder denna regering samma tänk i Sverige.


Första dödsfallet för genusrörelsen?

11,oktober, 5

En kvinnlig fångvaktare har mördats av en intern.  Märkligt att det inte skett tidigare.  Hoppas man att män nog inte vill slå kvinnor??

Det inträffade är förutom ett formellt fel att låta bara en vaktare  bevaka personen , ett fel på högsta nivå inom kriminalvården.

I klartext: Fångvaktare är ett av de yrken som inte är lämpliga för kvinnor. Under årens lopp har det varit ett antal affärer där endera kvinnliga vaktare haft sex med intagna eller andra oegentligheter.

Men sannolikt är det den enfaldiga genusfanatismen (”Genus” är  det nya namnet på feminismen)  som gjort att ansvariga tvingas anställa kvinnor även i olämpliga sammanhang. Pga av tryck uppifrån. Alla är lika även om det är uppenbart att de inte är det.

I ”Debatt” så framkom att den väktare som kom till hjälp efter en stund också var kvinna. Även hon fick stryk och flydde.  Skulle detta ha inträffat om bägge varit män??  Hade väktarna tårgas som beväp- ning?  Troligen inte.

SVD – Artikel