Rapport från dårhuset Sverige

12,oktober, 30

1.
Svenska soldaters uniformer är livsfarliga. Impregnerade med insektsgift. Får ej användas under resa – farligt för omgivningen. Ej heller i Sverige.  Nervgift, hormonstörande, potentiellt cancerogent. Svenska soldater lever i dessa uniformer i 6 månader i Afganistan.

2.
Ca 4,5 % av statsbudgeten går till U-hjälp. Är det vad svenskarna vill??  Invandringens  kostnader motsvarar ca 5,5 % av statsbudgeten netto. Dvs motsvarande  ca 10% av statsbudgeten kastas till korrupta regimer och  i hög utsträckning till ekonomiska flyktingar samt falska asylanter. Pensionärer,  äldrevård, försvaret, rättssystemet och skolan betalar.

3.
Regeringen skänker bort Sveriges naturtillgångar – malmen – till utländska gruvbolag eftersom det ger ”sysselsättning”. Ungefär som att Norge skulle skänka bort oljan med motiveringen att det ger ju jobb åt norrmän.

4.
FPs förslag till betyg från 4:an möts med massivt motstånd.  Med kända idiotiska argument. Ingen vill veta om ungarna lär sig något.
Sabotaget av skolan skall fortsätta.


Kulturen i Sverige

12,oktober, 26

I Sörmlands  läns landsting meddelade MPs landstingsråd att Sverige har inget kulturarv.  KDs gruppledare instämde i detta.

Grunden för detta var att SD krävt att mångkulturen inte skulle prioriteras.

121025 så har Sörmlands Nyheters kulturchef en krönika med svaga grumliga argument där helhetsintrycket blir att hon instämmer med dessa två politiker.  Detta argumenterande är vad som kallas kulturmarxism.

Det är rätt fantastiskt att vuxna människor kan uttrycka något så urbota jävla dumt!

Endera har de en ljusskygg agenda som går ut på att radera allt som kan kallas svenskt för att plantera något nytt som ligger i deras personliga eller  folkgruppens intresse. Eller så är de så svaga  mellan örona att de inte har ett enda  kreatur hemma.

Tyvärr så är det nog en kombination av dessa alternativ. Detta hån av det svenska har vi hört från judinnan Mona Sahlin och KintaKunte Reinfeldt. Svenskar  har ingen kultur, vi är barbarer.  Det är naturligtvis fel, men detta tillstånd skulle nog uppstå om Sahlin och Reinfeldt skulle ha makten för länge. Kulturfrågan är väldigt enkel: Varje land har en kultur och högst troligt ett kulturarv.  USA skulle kunna vara ett undantag pga av dess korta historia som enad nation. Men strikt så har Amerika ett mycket gammalt kulturarv, det indianska arvet.

Om man skulle fråga dessa svagsinta och obildade politiker om andra länder har ett kulturarv så skulle svaret förmodligen bli jakande.
Men inte Sverige!!!

Det indikerar starkt en dold ljusskygg agenda.

Vad är kultur frågas ibland. Nästan vad som helst som sätter sin prägel på landet. Det kan vara traditioner av olika slag. Det kan vara speciella inriktningar inom konst , musik  och teater. Det kan vara arkitektur mm.

Varje land har sina egenheter som skapar en atmosför och mentalitet mer eller mindre, i varje fall i bakgrunden. Allt detta  borde man inte behöva förklara för vuxna människor. I varje fall inte för mentalt vuxna människor.

Politikerna och marxisten vill hävda att ”kulturen är global och gränsöverskridande.” I stort sett ett felslut och ett missförstånd.

Om man talar om nationell kultur, vilket vi gör här,  så är denna kultur lokal och nationell med den särprägel det kan innebära.

Det faktum att alla nationer får influenser från andra nationer förändrar inte detta. Det är ofta påverkan som kommer långsamt och innan dessa influenser skall kunna sägas ingå i den lokala kulturen så måste det gå avsevärd tid. Kåldolmar lär komma från Turkiet men har ingått i den svenska husmanskosten under lång tid, det betraktas som en del av den svenska matkulturen. Kebab kommer också från Turkiet men är  en ny företeelse som man inte gör i köket. Tveksamt om den någonsin kommer att betraktas som svensk.

Att utländska kulturer kommer över gränsen i form av migration förändrar inget. Det genuint svenska försvinner inte pga detta, framför allt behöver inte den svenska kulturen backa undan för den migrerade.  Speciellt skall  inte det svenska kulturarvet förnekas bara för att utlänningar kommer hit.

Det är något unikt löjligt över svenska politiker. Att slänga sig platt underdånigt till marken så fort en invandrare dyker upp.  En enfaldig inställsamhet, där självklara hävdande av elementära nationella intressen anses som oerhört fult. Även invandrarna blir förvånade över enfalden.

Är dessa politiker svenska mentalt? Nej, det är det som är Sveriges obehagliga problem.


Polis och rättsröta

12,oktober, 25

Anna Dahlberg ,ledarskribent i Expressen, träffade tämligen rätt i ett inlägg 121014. ”En räddningsplan för polisen” var rubriken.

Hon föreslår ett antal punkter som behövs för att återupprätta en poliskår som helt spårat ur i de flesta avseenden.

Tex en polisinspektion. Rätt , men det bör vidgas till en Rättsinspektion som även kan ta tag i rötan på åklagarsidan och  andra problemhål  i rättssystemet.

När man fått 3000 nya poliser och resultatet blir ökad ineffektivitet så är det en signal som borde ge drastiska åtgärder. Men det händer i stort sett ingenting eftersom Reinfeldt ser justitieministerposten som ett försörjningsjobb åt en gammal kompis.

Den föreslagna reformen med en myndighet istället för 22 är att steg i rätt riktning under förutsättning att det sker en total omorganisation där chefer som bevisat sin inkompetens skall rensas ut. Den nuvarande RPS-ledningen skall naturligtvis inte leda den nya organisationen.

Mycket av de underliga problem som uppstått har att göra med en katastrofal rekryteringspolitik.

Dels har RPS mot gällande regler rekryterat 50% kvinnor. Att kvinnor skulle öka effektiviteten är en illusion. Dels pga barnledighet, dels att de flesta måste han en manlig dada med sig för att klara jobbet.

Om man därtill i distrikt med  etniska kategorier som är ökända för kriminalitet och låg moral  rekryterar poliser  så blir resultatet som man kan förvänta sig. Jag avser inte invandrare.

Den som tror att dessa poliser sätter åt sitt eget folk vet inget om solidariteten inom dessa ökända folkgrupper alternativt så är personen idiot.

Det handlar också delvis om att moralen inom poliskåren brutits ner genom stupida jämställdhetsprioriteringar.  För att kompensera detta så har RPS gett direktiv om att statistik och pinnjakt är det viktigaste. Jämställdhet kan självklart inte vara ett prioriterat område för polisen.

Rekryteringsfrågan är oerhört viktig och det är helt klart att i den nya organisationen skall ingen lokal rekrytering ske inom de nya avdelningar som ersätter myndigheterna. Rekrytering skall ske centralt. Det kan ifrågasättas om polisen alls skall få bedriva egen rekrytering, mitt tidigare förslag var att en särskild enhet direkt under justitiedepartementet skall hantera all rekrytering. Detta för att motverka den lokala korruption som råder idag.

Vid den nya reorganistationen så skall alla poliser sägas upp och de får söka tjänster på nytt.  Nödvändigt för att rensa ut den röta som kommit in i organisationen.  Jag gissar att runt 3000 – 5000 inte bör återanställas.

Problemen är lika stora på åklagarsidan. Det behövs en utrensning även där av olämpliga individer.

Jag har bott i både Östergötland och Västmanland så jag har rätt bra på fötterna.

Artikel i Expressen


Inkompetent kriminalpolitik

12,oktober, 24

Enligt RAPPORT så återfaller två av tre dömda i kriminalitet inom tre år.

Förvånar mig inte .  Det är vad myndigheterna ber om.  När de dömda kommer ut från kåken med en plastsäck med sina prylar så har de ingenstans att ta vägen.

Vad händer ? Jo de letar upp någon kompis i krimsvängen och ber att få bo där en tid.  Så är de inne på krimspåret igen. Sedan in på kåken, ut, återigen samma visa.

Denna idioti kostar samhället oerhörda pengar plus att många aldrig kommer på rätt köl igen.

Ungefär så här skall det skötas:

1.
Den frisläppte får inte bosätta sig på den ort han bodde sist.
2.
Han tilldelas en bostad på den nya orten som skall ligga minst 10 mil från förra orten. Där skall han bo i minst ett år.Under denna tid får han inte besöka den gamla orten utan tillstånd.
3.
Han kommenderas till en arbetsplats där han skall arbeta under minst 6 månader. Om inget  normalt jobb finns placeras han på Samhall.
4.
Under denna jobbtid bedöms han av arbetsledningen. Sköter han sig får han goda omdömen och får därmed en plattform att gå vidare med vid jobbsökande.

Det här innebär att frigivningen bara är villkorlig. Missköter han sig får han påbackning eller flytt till ny ort.

Det här förfarandet ger individen  en grundläggande  förutsättning för att komma igång i ett icke-krimellt normalt liv.


Befolkningsproblemet

12,oktober, 23

I  SVD  tar två skribenter upp problemet med jordens överbefolkning.  De pekar på att detta ämne är tabubelagt och behandlas som icke existerande.  Samma ämne  har jag kommenterat i tidigare inlägg på denna blogg.

Livsmedelsbrist behandlas som ett produktionsproblem, vi måste odla mera , vara effektivare.  Den andra änden, att vi kanske är/blir  för många på denna jord undviks sorgfälligt.

Återigen, precis som religioner ofta är orsak till konflikter och krig så är religion även här en stark faktor som hindrar klartänkande och
åtgärder.

I USA är det religiösa hyckleriet så starkt att inte ens abort tillåts  i vissa stater. Det är det judisk-kristna komplexet som stoppar ett framåtskridande i frågan.

Nu är det väl inte nativiteten i USA som är huvudproblemet men detta imperiums stora inflytande i världspolitiken gör det svårt att komma framåt. Ämnet borde tas upp i FN, om det är gjort är okänt. Om det görs så kommer USA att stoppa  eventuella förslag som går emot judisk-kristna intressen.

Nativiteten i Afrika och Asien  kommer att orsaka olösliga problem om det fortsätter som nu.

Visserligen brukar nativiteten sjunka med högre levnadsstandars men det är mycket tveksamt om den standarden kan uppnås med kom- mande folkmängder i U-världen.

Det kan i stället sluta med katastrof.

Kinas politiker har för länge sedan förstått problemet och lagstiftat om högst ett barn per familj.

Något liknande blir nödvändigt i U-världen och det måste ske snabbt.

Artikel i SVD


Om torkning

12,oktober, 22

Jonas Gardell har kommersialiserat sina personliga närliggande problem.  Därvid påpekar han vikten av att inte torka tårar utan handskar.

Jag vill komplettera med ett annat viktigt budskap: Torka er aldrig utan papper.


Två dåliga: Ramberg och Enström

12,oktober, 21

Lördagsintervjun med försvarsministern var riktigt dålig. Media tycker att hon var dålig i förklaringen av Saudiaffären och FOI.  Ja hon borde sagt , ingen kommentar, nästa fråga.

Dock var Ramberg ännu sämre. Han var helt inriktad på att sätta dit henne i Saudiaffären, ett rent billigt tjafsande. Pga medias agerande i denna fråga så kommer nu Sverige att missa denna affär på någon miljard, vilket innebär att något annat land tar den, tackar och bugar för svenska medias scoop-kåthet.

I stället borde han gått inpå de uppenbara brister i försvaret som råder, både materiellt,  finansiellt och organisatoriskt.  Knappast något av detta.

Om Enström var dålig så var Ramberg ännu sämre.