Don´t go bananas

15,november, 27

”Den okände bananens grav”

Lennart Hellsing


Var 5:e stöder IS

15,november, 27

”SD är fast i ett Islamofobiskt träsk” säger den extrema judinnan Birgitta Ohlsson.

Den extema judinnan Mona Sahlin har ungefär samma åsikt. Muslimer är ofarliga och snälla.Det kanske de flesta är men om det finns många som inte är det. Enfalden bland svenska politiker är magnifik.

Det finns de som hävdar att det finns ingen koppling mellan ortodox Islam , sharialagar och IS. Man måste nog vara en liberal hycklare för hävda detta.

Det motiverar att särskild bevakning av gruppen sker.

Åkesson har föreslagit att muslimers eventuella radikala åsikter skall kartläggas. Det utlöser krigsrubriker och panik.

I England har man gjort en sådan undersökning. Den avslöjar något som inte stämmer överens med den svenska enfalden. Det finns ingen anledning att tro att det är annorlunda i Sverige.

Länk till undersökning

 


Som väntat, flumpartierna flippar ur helt

15,november, 26

Flyktingbeslutet.

Återigen så har en kvinna visat att hon inte klarar en högre befattning där det gäller att tänka klart utifrån verklighetens fakta.

Åsa Romson.

En person som är så mentalt instabil så att vederbörande grinar vid svåra beslut skall inte befinna sig i riksdagen, ännu mindre i regeringen.  En person som inte förstår realiteter utan kräver sin rätt att agera obegränsat känslomässigt är en katastrof i kvalificerade sammanhang.

Maud Olofsson lär också ha grinat på vissa regeringssammanträden.

Som jag förutsåg i går så säger centerpartiet nej till förslaget till ny flyktingpolitik. De säger nej till allt som kan begränsa inflödet av ”flyktingar”. Ca 70% är ekonomiska migranter. De kommer i stället med ett antal förslag som är mest luft som inte löser problemet.

Centerpartiet jobbar varken för Sveriges eller svenskarnas intressen. Däremot tycks deras ambitioner stämma väl överens med de idéer som Peter Sutherland har.


Hycklarnas nederlag

15,november, 25

Så har då (s)  och (mp) blivit nyfascistiska, rasistiska och  lika-värde förnekare. Partier med en vidrig människosyn.

Det är vad Löfven  och de andra hycklarpartierna beskyllde SD för.

Den reviderade flyktingpolitiken innebär att de gör precis vad SD rekommenderat i flera år.

Det svänger snabbt på den politiska bazarmarknaden.  Hycklar- partiernas mest förhatliga fiende, verkligheten, slår ibland till med grym kraft. Vilken nesa att behöva kapitulera för verkligheten när man helst vill vara kvar i den isolerade UTOPI-bunkern  och flumma enligt de direktiv som kommer från primitiva känsloyttringar från något suspekt organ söderut.

Det som hänt visar bara att SD haft rätt hela tiden, i flera år. De judiska hycklarpartierna har haft helt fel.

Ett parti har inte tagit ställning. De vill analysera det nya beslutet. Det nyanarkistiska Centerpartiet. Resultatet är givet, de kommer att  säga nej till allt och förorda helt öppna gränser och mer invandring. För att uppnå sin målsättning, att utplåna svenskarna som nationell etnisk folkgrupp. Vad är det för dårar som röstar på detta rasistiska parti??

Det framgår att (mp) tvingades till uppgörelsen av (s). Det är tragiskt att (s) väljer att samarbeta med denna politiska avfallsprodukt.


Aftonbladet är den verkliga faran för demokratin

15,november, 24

ABs svagsinta chefsledare Karin Pettersson producerar ännu ett lågkvalitativt inlägg på ledarsidan.

Det är ju precis inte första gången. Mer en rutinmässig vana.

Hon hävdar att ”demokratin” är i fara pga ”hatsajterna”.  Hon nämner Avpixlat och Fria Tider. Den sistnämda belönas med epitetet ”högerextrem”.

Man riktigt ser hur desperationen stiger hos de professionella dogmatikerna som uppfostrat medborgarna  att tänka rätt i decennier. Det rätta röda tänket. Precis som DDRs politiska kommissarier.

Innan internet kom hade de ingen opposition. Oliktänkande censurerades eller hängdes ut som dissidenter.

Man hånskrattar högt över de medvetna lögnerna och nervositeten över att det finns en motpol till de rödas hjärntvätt och propaganda. Nåja inte bara de röda, de liberala slemhjärnorna har oftast samma åsikt.

De som inte tycker som de röda stämplas som hatsajter eller högerextrema.

Hur kan det komma sig att det inte finns en enda papperstidning som säger emot det röda och liberala packet och deras svenskfientliga propaganda??

Det beror på att de judiska mediaoligarkerna kontrollerar all media som har något inflytande i landet.

Bonnier,Hjörne,Lejonborg. Lejonborg?? Nej han äger väl inte tidningar men han är styrelseordförande i Mittmedia vilket innebär att Mittmedia har judiska intressenter som ägare.

Till denna obehagliga ägarstruktur kommer en röd journalistkår som på 70-talet bestämde att de skulle ta kontrollen över media. Fick de inte som de ville så skulle de sittstrejka. Allt tyder på att det är det som gäller än idag om än i något mer polerad form.

Det som är en fara för demokratin är inte att det växt upp  alternativa media på nätet, en direkt följd av mainstreammedias misskötsel av sin uppgift, faran är den närmast totala dominansen av vänster- och liberala media. Både ägarmässigt och redaktionellt.

Aftonbladet gillar ju olika, är de nöjda med den invandringssituation som nu uppstått?? En situation som Pettersson och den lika enfaldiga Jan Helin har understött.

Om AB hade rent mjöl i påsen så skulle de välkomna en ökad mångfald i media. Har någon sett det?  Nej i stället så angriper de oliktänkande media med förtal och fega spottloskor.

En sämre representant för demokratin än Aftonbladet torde vara svår att finna i Sverige.

Den situation som uppstått i flyktingfrågan kommenteras av Lena Mellin i en tidigare ledare.

”Hur har det kunnat bli så här” frågar hon!! Snacka om hyckleri. Den situation som uppstått har AB, socialdemokratin och liberaler starkt understött.

Pga av detta har Sverige gått in i väggen.

Då sätter de upp en förvånad attityd. Den egna skulden är som försvunnen i det lilla minne de eventuellt har.

Vill ni uppleva ett spontant hånskratt så läs Pettersson ledare.

Karin Pettersson

Lena Mellin – Skräckrapporten från MSB


MS spionerar även i Win 7,8

15,november, 24

Enligt nättidningen Nya Dagbladet så installerar Microsoft samma spionprogram som Win 10 innehåller,  även på Win 7 och 8 utan ägarnas medgivande.

Tidningen  visar vilka uppdateringar det gäller samt anger färdiga kommandon för att ta bort dem. Bara att kopiera in dem på kommandoraden.

Glöm inte att ta bort ”automatisk uppdatering”, annars installeras de igen.

Nya Dagbladet


Vargterrorn fortsätter

15,november, 17

Efter att en gård i närheten av Gnesta fått ett 60-tal får dödade av varg. Senast i förra veckan 5 döda, så polisanmäler ansvarig myndighet, Länsstyrelsen i Stockholm, gårdsägaren för djurplågeri.

De anser att det är hans skyldighet att ”stängsla” så att vargen inte kommer åt fåren.

De vill inte beordra skyddsjakt.

Man gnuggar sig i ögonen, man tror inte det är sant.

Offren för statens inkompetenta rovdjurspolitik polisanmäls för att statens vargar dödar fåren!!!!

Att det sitter enfaldiga vargkramare på länsstyrelserna det är konstaterat.  Ofta är de kvinnor.

Men för att göra något så korkat som att polisanmäla offren fordras något mer. Jag visste inte vem som var Landshövding i Stockholms län. Jag kollade. Mycket riktigt, en kvinna. Chris Heister.

Tanken med att delegera ansvaret för vargpolitiken till Länsstyrelserna var väl att man lokalt skulle ha insikt i problemen och vidta rätt åtgärder. Att ta ansvar för den lokala situationen.

Samtidigt så har man också fått uppgiften att sprida vargen över landet, bara det idiotiskt.

Nyligen meddelades att 44 vargar för skjutas under vintern. Jag har för mig att det var samma antal förra året. Jag tror inte man sköt mer än ca 30 pga Naturvårdsverkets trixande med så korta jakttider som möjligt så att det bestämda antalet inte skulle  uppnås.

Det här innebär att tillväxten i vargstammen ökar eftersom tillväxten sannolikt är betydligt större än avskjutningen.

Det är också Naturvårdsverkets avsikt.

Antalet vargar är nu sannolikt mellan 500 och 700 trots att det inte skulle vara med än 270.

Man skulle behöva skjuta minst 100 några år för att komma ner till bestämt antal.

Det här visar att delegeringen till Länsstyrelserna inte fungerar. Det behövs en överordnad instans som inte styrs av primitiva känslo- mässiga eller fundamentalistiska  värderingar.

Naturvårdsverket skulle vara det men sköter inte det jobbet.

Regeringen borde ta över men med Romson som miljöminister och en statsminister som inte fungerar så  går inte det heller.

Vargfrågan – politiken – håller på att bli en motsvarighet till flyktingkatastrofen som korkade politiker har prackat på Sverige.

Det blir bara värre för varje år.

Senare tillägg:
Förundersökningen lades ner. Dvs det fanns inget underlag för anmälan. Chris Heister och de övriga vargkramarna på Länsstyrelsen för väl fundera på nya skamgepp på boskapsuppfödare.

Frilevande skall bort