Centern på rätt väg – nedåt.

14,januari, 31

Centern har i IPSO 3,1% Hos NOVUS tidigare 3,5%.

Nyliberalen Lööf räknar med att de kommer få mer än 6,6% i valet. Det var förra valets resultat. Då fordras nog att hon själv, Fredrik Federly och Per Ankersjö lämnar partiet.

”Håll ut” manar hon centerpartisterna. Hon borde väl ha tillagt ” ..tills våra fina riskkapitalister har förädlat vårdcentraler och skolor och sålt med 100% vinst, då blir nog allt bra”.

Sanningen torde vara att hon är körd. Det blir ingen ändring förrän partistyrelsen rensat i toppen.

Om man dessutom vill ha fri invandring med 30 miljoner ”nybyggare” delvis på rasistisk grund – det är kaos i kommunerna redan nu – då skall man jävlar UT från riksdagen.


Dags att städa på Naturvårdsverket

14,januari, 30

Så är då även årets vargjakt stoppad.

Allt pekar på att det är ett medvetet sabotage från Naturvårdsverket. De visste mycket väl vad som skulle hända när beslutet om jakt togs. Överklagande som skulle ta lång tid. Jaktbeskedet lämnades dessutom väldigt sent.

Dessutom så skulle jakten ske på så löjligt  kort tid som 14 dagar!!! Det visar tydligt att jaktbeskedet inte var seriöst menat.

I höstas  släppte regeringen  en utredning om viltvården och hur detta skulle ske. Den kom bl a till slutsatsen att en ny  myndighet måste skapas för att göra det som Naturvårdsverket borde göra men inte gör.

Pinsamt!!

Östersjön kokar av säl som förstör fisket och sprider parasiter. Naturvårdsverket vill helst inte tillåta jakt alls. I fjol tillät man visst att  230 sköts. Med idiottillägget ” Vi bedömer att denna reducering inte påverkar sälstammens status”  Ungefär så.  Finland skjuter av 1000 sälar varje år på betydligt kortare kuststräcka.  Sverige borde skjuta av minst 3000 varje år för att reducera skadeverkningarna.

På Naturvårdsverket tror man  att dessa uppgift är att skydda och tillåta en obegränsad population av diverse djurarter oavsett vad konse- kvenserna blir.  I verkligheten så skall man ha  en balanserad syn på naturskyddet där människans behov har  högsta prioritet. Vilket innebär att skadliga populationer skall kraftigt reduceras vid behov.
Varg, säl, skarv är tre fall som detta verk inte klarar av att hantera.

Det tycks vara känslopjåskande som ligger till grund för deras beslut.

Det har varit tydligt länge att detta verk måste reorganiseras med en ny ledning.

Hur ser ledningen ut?

Jo de sju högsta cheferna är kvinnor!!! En ren feministklubb. Det förefaller som om någon har missbrukat sin ställning.

Så här det det ut:

Generaldirektör

Maria Ågren

Ställföreträdande generaldirektör

Kerstin Cederlöf

Intern revison

Karin Andersson

Strategiska funktioner

Funktionen för strategisk styrning och uppföljning

Lisa Fuller

Funktionen för strategisk information

Berit Oscarsson

Funktionen för strategiska personalfrågor

Kristin Lindgren

Funktionen för strategiska IT-frågor

Britt Grevér Eriksson


Det salta problemet

14,januari, 28

I DN  tog man nyligen upp det som regelbundet tycks dyka upp, den för salta maten i Sverige.  Det orsakar tusentals dödsfall  varje år. Saltet orsakar högt blodtryck som i sin tur leder till stroke eller hjärtproblem.

Det som orsakar det höjda blodtrycket är det natrium som ingår i saltet. Vad man i dessa artiklar undviker att nämna är att det finns salt som innehåller mycket mindre natrium och är därmed hälsosammare.

Sedan många år använder jag ett salt som heter ”Seltin”, finns i varje affär. Detta salt innehåller 50% mindre natrium och ger alltså mindre skadlig effekt på kroppen. Bara genom att byta salt så kan många sänka sitt blodtryck.

Tyvärr så innehåller färdigmat mycket salt. Nu har det utgått bud från myndigheterna att man skall sänka salthalten.

Artikel DN


Det årliga hyckleriet om försvaret

14,januari, 27

Försvarskonferensen i Sälen. Sämsta talare: Fredrik Reinfeldt. Näst sämsta: Karin Enström. Bästa talare: Jan Björklund.

Björklund gjorde det särklassigt bästa intrycket. Men verbal svada är en sak, om inget positivt händer så blir skillnaden mellan retorik och verklighet en belastning. Även Löfvén talade vitt och kaxigt om det dåliga försvaret men när det blev  tal om mer pengar så måste han lyssna på försvarsberedningen!!  Eftersom beredningen kommer med det budskap som partiledarna beställt så blir allt som förr med stor säkerhet. Löfvén har alltså ingen egen åsikt trots att ÖB sagt att vi klarar bara att försvara en region i högst en vecka!! Vet försvarsberedningen bättre??

Björklund  påpekade att arméstyrkorna måste öka avsevärt samt att Gotland måste befästas militärt. Helt rätt. Dessutom att ett mobiliseringssystem för tidigare militärpersonal måste komma till.

Övriga partier refererade alla till försvarsberedningens slutsatser som tydligen skall presenteras i mars. Mantrat var att det viktigaste är att man är överens. Så har det låtit ända sedan Juholt med anhang lade ner försvaret. Björklund påpekade det självklara att det viktiga är att beredningens slutsatser håller en hög kvalitet, då är det bra att man är överens.

Att vara överens om ett dåligt beslut är en katastrof!!!!  Men så har det varit  den senaste 10-årsperioden minst, det ena korkade beslutet efter det andra har man varit överens om.

Löfvén poängterade starkt att han tänkte följa beredningens beslut.

Det låter misstänkt. För vad är beredningen för folk? Jo vanliga riksdagsledamöter utan särskild specialistkompetens. De har direktiv från sina bossar att driva en viss linje i  beredningen så besluten blir en urvattnad mix där sämsta budet blir minsta gemensamma nämnare. Det gör att försvarsberedningen i nuvarande form är ett dåligt skämt, en kuliss som skall ge intryck av att det är en objektiv process som äger rum.

I skolsammanhang har Jan Björklund beslutat att tillsätta en kommitté där utländska specialister skall granska den svenska skolan för att den nakna sanningen skall komma fram. Det låter bra men om dessa utlänningar till hör flumkategorin så blir resultatet därefter?

På ungefär samma sätt borde försvarsberedningen vara sammansatt. Både svenska och utländska specialister bör ingå för att få en bättre och förhoppningsvis objektiv bedömning av läget. Det kan ifrågasättas om svenska politiker alls skall ingå i beredningen. Landets säkerhet är för viktigt för att politiker med låg kompetens och moral skall vara styrande.

I ett tidigare inlägg har jag diskuterat detta, se länk.

Ett annat mantra från regeringen: ” Det finns inget militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid…”

Då vet man att det är enfaldiga oansvariga amatörer som styr det här landet.

Kände sig Polen militärt hotat före Tysklands anfall 1939?  Österrike?  Kände sig USA militärt hotat före japanernas anfall i Pearl Harbour?

Ett försvar måste vara dimensionerat för det värsta tänkbara fallet, inte som nu att inget fall alls  inträffar. Detta påpekade också Björklund. Han är ju vice statsminister så se då till att det händer något!! Eller lämna regeringen!

Det gamla skälet till att invadera ett land,för  att permanent utöka det egna territoriet utan särskilda skäl är kanske  ett mindre sannolikt fall, såvida det inte sker av rent strategiska skäl. Gotland är ett oerhört intressant område ur denna synpunkt.

Andra skäl som kommer att bli mer och mer aktuella är kampen om naturtillgångar. Sverige har stora tillgångar av järnmalm, uranmalm, vissa sällsynta jordartsmetaller, skogar, vattenkraft för att nämna de intressantaste objekten.

Stormakterna kommer att lägga beslag på dessa naturtillgångar oavsett vad mindre nationer tycker. Det måste vara frestande att lägga beslag på dessa länder på ett tidigt stadium när deras försvar är svagt.

Ett annat skäl är en rysk  konflikt med NATO som då kanske laddar upp i Norge. För säkerhets skull så kan då Ryssland invadera både Gotland och det svenska fastlandet.

Ytterligare en möjlighet är en konflikt i Barentsregionen som kan spilla över på Sverige.

Om någon har tvivlat på Reinfeldts tillstånd länge i likhet med mig själv, så gjorde han ett uttalande i en TT-artikel som gör att man inte längre behöver tvivla.

”….Många tycks leva kvar i tron att försvaret fortfarande är till för att kunna  möta en invasion.…”

Det måste finnas möjligheter att avsätta en statsminister som uppenbarligen har tappat kontrollen och utgör en säkerhetsrisk för landet.

Tidigare inlägg om försvarsberedningen


Israel vill förbjuda ordet nazist!!!

14,januari, 24

Israel tänker förbjuda ordet ”Nazist”!!!

Då finns det anledning att bli misstänksam. Att det skulle vara en allmän sanering av debattklimatet till det bättre det kan vi nog glömma.

Sannolikt är orsaken att Israels beteende på Västbanken och mot palestinierna gör att de styrande – judarna – allt oftare blir kallade för nazister. För en gångs skull ett ganska korrekt tillmäle. Trots allt finns det en ganska stor minoritet som inte stöder regeringens kriminella  pöbelfasoner.

Annars har jag själv föreslagit liknande lagstiftning i Sverige, ett förbud mot obefogade beskyllningar, användning av uttryck som ”rasist”, ”nazist”, ”antisemit”,”främlingsfientlig”, ”homofob” m fl liknande idiotbegrepp. Dessa uttryck används oftast av folk som inte kan diskutera sakfrågan utan hoppas att tysta diskussionen genom att falskt ”stämpla”  motståndarna. Ett standardgrepp av PK-maffian dvs journalistkåren i huvudsak.

Böter på upp till ett hundra tusen för privatpersoner och 10 miljoner för media och organisationer skulle sannolikt hyfsa debatten avsevärt.

En sådan lagstiftning kommer aldrig till stånd så länge katastrofen Reinfeldt tillåts sitta kvar och sabotera detta land. ”De får väl skylla sig själva” sade han efter våld mot ett politiskt parti.

Artikel – exempel på missbruk


Kapten klänning snart ute

14,januari, 24

Den förre länspolischefen Lindberg kommer snart ut från kåken, dömd för sexbrott.

Skall vi gissa att Bengt Svensson ger honom ett chefsjobb på RPS??


Nya pinsamheter från Reinfeldt

14,januari, 23

Reinfeldt intervjuades i Davos av Aftonbladet. Om Camerons inställning till invandringsproblemet.

Reinfeldt:

”…Jag är övertygad om att man kan visa att även för brittiska ekonomin är det positivt att människor kommer från andra delar av världen och arbetar i Storbritannien.
…………………………………………….

Tvärtom kan vi entydigt se att migration i alla delar inom Europa sker hos människor som befinner sig mitt i livet och som vill arbeta. Vår erfarenhet är mycket mer positiv. Europa kan inte bygga framtida tillväxt på kraftig befolkningstillväxt som Asien och Afrika. Vi måste se till att då människor kommer och vill arbeta så bör öppenhet vara svaret istället för att misstänkliggöra rörlighet.”

Med tanke på de avancerade och allvarliga problem som Storbritannien haft under många år med invandringen, problem av negativ karaktär som nu poppar upp i Sverige  så ger hans uttalanden ett märkligt intryck. Merkel har sagt att mångkulturen är värdelös. Cameron har tvingats till samma slutsats. Det är bara Reinfeldt som inte hör och inte ser. Men Reinfeldt har ju ljusskygga avsikter med invandringen av rasistisk karaktär.

Detta samt hans tal i Sälen på försvarskonferansen ger samma intryck, att han inte riktigt har  kontakt med verkligheten. Han flummar omkring i något slags vakuum  utan hänsyn till realiteter.