Politikernas draksådd ger skörd

13,januari, 31

Svenska studenter är så dåliga att de inte klarar vare sig att skriva eller läsa texter på universitetsnivå.   Det kommer larm från två universitet. Samma sak hördes för inte länge sedan.  Det är ganska logiskt . Det är nu som konsekvenserna av flumskolan kommer fram.

Inga betyg, inga krav, eleverna skall bestämma i skolan, det skall vara elevdemokrati, elevernas skall sköta sin egen utbildning mm idioti. Det räcker med närvaro, kunskaper är inte så viktigt.

Allt detta har vi hört under åren. De som gick i den riktiga skolan, före 70-talet har hela tiden vetet att detta är dårskap.

Genom grundskolan, högstadiet och gymnasiet har rektorerna släppt igenom elever med dessa usla kunskaper utan att reagera.

Det är dags att utkräva ansvar med konsekvenser för dessa medlöpare. Avsked är den minsta påföljden. De skall vara glada om de slipper åtal.

Varför sker inga ingrepp från politiker? Svaret är att även dessa är så korkade av samma skäl, de har nu myglat sig upp på politikerposter med dessa katastrofala brister på basnivå. Vänstern har med näbbar och klor försvarat dårskapen, moderaterna har varit ytterst ovilliga att göra förbättringar.

Med läroplan 94 så har marxisterna lyckats med vad de misslyckades med på 70-talet – att sabotera samhället för att skapa det kaos de planerade för att genomföra revolutionen.  Att angripa utbildnings- systemet är det effektivaste sättet att sabotera samhället.

Det här är terroristverksamhet som bör  medföra konsekvenser för de ansvariga. Det är inte svårt att identifiera huvudmännen. De finns/fanns  på skolverket, i riksdagen och i regeringen. 15 – 25 års fängelse bör detta brott mot nationen rendera.

Artikel – SR


Försvaret har ingen prioritet – Reinfeldt

13,januari, 30

Reinfeldt har deklarerat att försvaret är ett särintresse som inte har någon prioritet alls relativt andra utgiftsposter i budgeten.

Återigen bekräftas misstanken att det är något i Reinfeldts huvud som inte står rätt till.  Av någon anledning dyker ett ord spontant upp som börjar på ”i”.

Alliansen är internt rörande enig om försvarets nuvarande och kommande status. Ingen vill höja anslagen. De kommer sannolikt att sjunka. Björklunds tal om förstärkning är således bara ett sätt att bluffa folk.  De fyra judarna är överens om att riskera Sveriges säkerhet.

Att Lööf skulle ha någon åsikt är inte att räkna med. Kvinnor har aldrig begripit något av försvarets verksamhet. Enström är ett exempel.

Resonemanget är att det är inte sannolikt att ett angrepp på Sverige i närtid kommer att ske. Därför behövs inget territoriellt täckande försvar.

Men om situationen snabbt ändrar sig, och det kan den göra av skäl som inte nu är kända. Vad gör Reinfeldt då??  Hur lång tid tar det att bygga upp försvaret till anständig nivå??  En sak är säker: Den tiden finns inte.  Det är den osäkerhetsfaktorn som gör att man aldrig  får urholka försvaret till krisnivåer. Det förstår inte Reinfeldt. Av ett enkelt skäl: Han är för dum.  De skäl som kan orsaka ett militärt angrepp är den kommande bristen på råvaror.

Sverige har Europas största tillgångar på järnmalm, en basvara för industrin. Samma sak med tillgångar på uran, vi har troligen Europas största tillgångar. Mängder med kärnkraftverk byggs, det kan snart uppstå brist. Vi har stora tillgångar på skog dvs trävirke. Vi har troligen Europas största tillgångar på   färskvatten, något som kan komma att bli en bristvara både i Europa och andra världsdelar.  Det kan bli konflikter i den arktisk regionen som kan beröra Sverige. Den som vill kontrollera Östersjön i ett krisläge ockuperar Gotland.

Det här tillsammans gör att det finns mycket starka skäl för att Sverige skall ha starkt försvar vilket vi inte är i närheten av idag. Ansvaret faller tungt på regeringen i första hand men även på oppositionen som tidigare är huvudansvarig för nedbrytningen av försvaret.

Han ställer frågan vad annat skall minska om försvaret får mer, sjukvård eller skola?  Ett simpelt fegt grepp. Som jag tidigare påpekat, 10 miljarder från U-hjälpen bör omedelbart överföras till försvaret. Då återstår ändå 26 miljarder som även det är ett perverst  högt värde.

Reinfeldt riskerar Sveriges säkerhet genom att skänka skatte- betalarnas pengar till en sällsynt ineffektiv och korrupt verksamhet i stället för att ge Sverige ett anständigt försvar.

Det är en självklarhet att försvaret har högsta prioritet när det gäller anslag. Det begriper alla som har en fungerande hjärna och elementär moral.

Man kan notera ett Sverige befinner sig i samma situation som före  både VK1 och VK2.  Det finns tydligen någon slags hjärnpest hos svenska politiker som drastiskt sänker tankeförmågan. Före VK1 var det ”liberalerna” som inte ville förstärka försvaret. Är det annorlunda nu?

Återigen visar Reinfeldt att han inte känner någon svensk identitet eller solidaritet med Sverige. Han har ju tidigare sagt att han är neger och invandrare. Av det skälet tycker han uppenbarligen att hans bröder och systrar från Afrika har rätt att komma hit precis som han.

Artikel – DN


Försvarshycklarna avslöjar sig

13,januari, 29

I samband med ÖBs nödvändiga avslöjande av försvarets minimala kapacitet så gjorde några politiker uttalanden.

Från  SVD:

”Centerns Staffan Danielsson menar att det säkerhetspolitiska läget nu gör att Sverige förutsättningslöst måste pröva möjligheten att samverka med andra nationer, inom Norden, Europa eller med Nato.

– Mycket talar för att försvarsbudgeten måste ökas och min analys är att den måste ökas mer om vi inte utvecklar ett närmare samarbete med andra nationer. Sverige har aldrig i modern tid varit mer beroende av sin omvärld för att försvara sig. Ändå blockeras en analys av den frågan i försvarsberedningen av både Moderaterna och Socialdemokraterna. Följden är att vi i stället med många små steg närmar oss Nato allt mer, men helt utan en öppen debatt, säger Staffan Danielsson.”

Detta är väl snudd på en sk försägelse.Vad Danielsson menar med hjälp utifrån är i praktiken NATO. Centern hjälpte energiskt  (s) att  nedrusta, en process som sedan fortsatt pga enfaldiga och olämpliga politiker. När nu försvaret nästan är utplånat så tar Danielsson tillfälligt i akt att argumentera för medlemskap i NATO!! Det kom väldigt spontant!!  Som om det var denna situation som Danielsson väntat på!

Helt ologiskt. Skall man bli medlem i NATO skall man ha ett försvar att bidra med.  Inte snylta på andra.

Det självklart naturliga och logiska i denna situation är att tillskjuta de pengar som behövs för att kunna bygga upp försvaret igen. Det hade varit en  självklar första reaktion på tillståndet. Danielsson börjar omedelbart prata om NATO!!  Eftersom försvaret har högsta prioritet vad avser resurser, något som svenska politiker sannolikt inte håller med om, speciellt inte centerpartiet,  så finns det alltid pengar till försvaret. Tex så kastas bort fullständigt otroliga 36 miljarder på U-hjälp.  Det är bara att ta 10 miljarder av dessa pengar och överföra dem till försvaret.  Om man har rent mjöl i påsen.  Det har inte centerpartiet. Inte moderaterna heller. Det nya idéprogrammet visar att mjölet är mera svart än vitt.

Allan Widman:

– Det territoriella försvaret har varit nedlagt i 15 års tid. Det är ett stort och omfattande arbete att bygga upp det igen. Målet är inte längre att ha en gubbe i varje buske utan att satsa på flexibla och rörliga förband, men vi befinner oss i ett uppbyggnadsskede och det är en återställning som kommer att ta tid, säger Allan Widman.”

Här kommer helt plötsligt ett erkännande att  vi inte haft ett försvar under 15 år!!  I detta har (fp) var synnerligen delaktigt. Varför det??

Tio miljarder per år i tillskott behövs för att finansiera soldatlöner som är alldeles för låga, samt att anskaffa den materiel som försvaret behöver och återuppbyggnad av nya försvarsstrukturer som ger en bättre täckning av Sveriges yta.  Dessutom måste försvarets budget inflationssäkras.


Business goes on

13,januari, 29

Många judar utnyttjar reduktionen genom att skriva böcker om judars öde. Gör pengar. Det brukar kallas Holocaustbusiness.

Jonas Gardell skriver böcker om bögars öde.  Gör pengar. Vi får val kalla det för Homocaustbusiness.


Protest mot genuspacket – helt rätt

13,januari, 28

På AB debatt idag så skriver en psykolog att genushycklarna skall sluta med att unifiera barn av olika kön.

Modigt. Skall han hängas torteras eller styckas?? Eller allt på en gång?

Den här korkade processen startade redan på 70-talet då dumvänstern  lyckade plantera dumheten i samhället på de flesta områden.

”Könet är en social konstruktion” hette det. Det finns ingen skillnad mellan män och kvinnor.  Faktiska beteenden är en följd av påtvingade normer och fördomar.  Hå hå ja ja. Feministerna gick i spinn när det gällde att presentera nya dumheter.

Nå nu har feministerna under det nya armébeteckningen ”genus” försökt att styra både pojkars och flickors beteende från traditionella
”roller.” Har de lyckats? Bara marginellt.  I stort sett väljer ungdomar som förr, en del provar annat men ofta backar de ur.

Det är rätt fantastiskt att det måste refereras till en professor för att bevisa att det finns grundläggande medfödda skillnader hos de bägge könen. Jag har sett sådana formuleringar förr. Detta måste alltså till för att bevisa för idioter och demagoger att ”den sociala konstruktionen” är en bluff.  Könens olika läggning beror på kromosomer och hormoner som sätts redan i fosterstadiet beroende på om aktuell spermie var av hon- eller hansort.   Detta tillhör allmänbildningen.

Att utsätta små barn för denna manipuleringsprocess är både korkat och meningslöst.  De förstår knappast  vad det handlar om. Risken är stor att de blir störda och förvirrade.

När de blir så stora att kan tänka själva så  har hjärntvätten ingen effekt. När hormonerna börjar koka under puberteten och senare så förstärks den basala könstillhörigheten och personligheten, denna process kör helt över det joller som feministerna på dagis predikat.

Artikel i AB


Detta skall vi minnas

13,januari, 27

Det är tydligen någon minnesdag i dag. Jag tror det är judarna som vill minnas sig själva.  De är ju lite lätt egocentrerade med ett akut tunnelseende.

Vid närmare eftertanke så tycker jag det är helt rätt. Judarnas insatser bör uppmärksammas och minnas av alla.

Vi skall alltid minnas:

Den judiska statens   slakt av palestinierna i Gaza.

Den judiska statens ockupation och stöld av Västbanken.

Den judiska staten Israels vägran att följa FNs resolutioner. (Varför skall Iran göra det?)

Judarnas anklagelse om antisemitism mot andra etniska kategorier när de i hög grad själva skapar antisemitismen.

De judiska bankerna Lehman Brothers och Goldman & Sachs ledande roll i finanskrisen.

Den judiska banken Goldman & Sachs hjälp till Grekland att dölja sina usla finanser så att de skulle godkännas av EU.

Den judiska statens oprovocerade attack mot Irak

Den judiska statens omotiverade hot om krig mot Iran

En judiska statens förnekande av sina egna kärnvapen samtidigt som man förnekar grannländerna att inneha dessa vapen

Judarnas sjuka och falska påstående om att de är utsända av gud och att de fått ett särskilt uppdrag på jorden

Judarnas rasistiska inställning till andra etniska kategorier.

Judarnas organstölder som vid avslöjandet helt felaktigt  påstods vara antisemitism.

Den judiska kamporganisationen EXPO som  har starkt finansiellt stöd av judiska intressen

Judisk rasism – Artikel


Nyliberalen Lööf visar korten

13,januari, 26

Ett krav på kortare betalningstider i näringslivet har hamnat på riksdagens bord. Trettio dagar är praxis i många sammanhang men ingen lag. Nyligen fick jag ett krav på betalning inom 15 dagar.

Problemet har varit att storföretagen bedriver utpressning mot mindre leverantörer. ”90 dagars betaltid annars får ni inte ordern”.

Detta orsakar självfallet finansproblem för de mindre företagen. Beteendet är på gränsen till kriminellt. Nu tvingades  regeringen komma med ett lagförslag. Det ursprungliga förslaget skulle bara gälla den offentliga sektorn relativt leverantörer. Redan på detta stadium visar regeringen och näringsministern att de inte ville hjälpa småföretagen mot storföretagens misshandel.

Detta förslag försvann dock fort, istället kom ett förslag som skulle gälla alla men med förhandlingsrätt, dvs parterna skulle kunna komma överens om en längre tid. Det innebar i praktiken att de rådande missförhållandena skulle kunna fortsätta.

Inte heller detta förslag gick igenom och regeringen tvingas att komma med ett nytt förslag.

Ask och Lööf skrev en snyftartikel i SVD om hur fel det var att tvinga storföretag att betala i tid. Detta skulle marknaden sköta bäst tyckte de!!

De fick svar från representanter som verkar i den verklighet som regeringen inte vet så mycket om. De fullständigt mosar Ask och Lööf
med tung argumentation.

Här hade Centerpartiet och Lööf chans att visa att de står på småföretagens sida. I stället hänvisar Lööf till ”marknaden” med svaga argument.  Pinsamt, här syns tydligt vilket misstag det var att välja Lööf till partiledare. Hon visar här sin nyliberala bindning.

Får hon sparken före eller efter valet??

Ask/Lööf – Artikel

Verklighetens folk – Artikel