Vargterrorn fortsätter

15,november, 17

Efter att en gård i närheten av Gnesta fått ett 60-tal får dödade av varg. Senast i förra veckan 5 döda, så polisanmäler ansvarig myndighet, Länsstyrelsen i Stockholm, gårdsägaren för djurplågeri.

De anser att det är hans skyldighet att ”stängsla” så att vargen inte kommer åt fåren.

De vill inte beordra skyddsjakt.

Man gnuggar sig i ögonen, man tror inte det är sant.

Offren för statens inkompetenta rovdjurspolitik polisanmäls för att statens vargar dödar fåren!!!!

Att det sitter enfaldiga vargkramare på länsstyrelserna det är konstaterat.  Ofta är de kvinnor.

Men för att göra något så korkat som att polisanmäla offren fordras något mer. Jag visste inte vem som var Landshövding i Stockholms län. Jag kollade. Mycket riktigt, en kvinna. Chris Heister.

Tanken med att delegera ansvaret för vargpolitiken till Länsstyrelserna var väl att man lokalt skulle ha insikt i problemen och vidta rätt åtgärder. Att ta ansvar för den lokala situationen.

Samtidigt så har man också fått uppgiften att sprida vargen över landet, bara det idiotiskt.

Nyligen meddelades att 44 vargar för skjutas under vintern. Jag har för mig att det var samma antal förra året. Jag tror inte man sköt mer än ca 30 pga Naturvårdsverkets trixande med så korta jakttider som möjligt så att det bestämda antalet inte skulle  uppnås.

Det här innebär att tillväxten i vargstammen ökar eftersom tillväxten sannolikt är betydligt större än avskjutningen.

Det är också Naturvårdsverkets avsikt.

Antalet vargar är nu sannolikt mellan 500 och 700 trots att det inte skulle vara med än 270.

Man skulle behöva skjuta minst 100 några år för att komma ner till bestämt antal.

Det här visar att delegeringen till Länsstyrelserna inte fungerar. Det behövs en överordnad instans som inte styrs av primitiva känslo- mässiga eller fundamentalistiska  värderingar.

Naturvårdsverket skulle vara det men sköter inte det jobbet.

Regeringen borde ta över men med Romson som miljöminister och en statsminister som inte fungerar så  går inte det heller.

Vargfrågan – politiken – håller på att bli en motsvarighet till flyktingkatastrofen som korkade politiker har prackat på Sverige.

Det blir bara värre för varje år.

Senare tillägg:
Förundersökningen lades ner. Dvs det fanns inget underlag för anmälan. Chris Heister och de övriga vargkramarna på Länsstyrelsen för väl fundera på nya skamgepp på boskapsuppfödare.

Frilevande skall bort


Spelar ingen roll vad experterna anser om antalet

15,oktober, 7

Så har då Naturvårdsverket levererat ett ”expert”-utlåtande om det ”nödvändiga” antalet vargar som måste finnas i Sverige för att arten skall överleva.

Minst 300 st påstår man. NV erkänner att det nog i dag finns 400 vargar. Sannolikt omkring 500. Man måste räkna in de som finns i Norge eftersom det ur vargsynpunkt är samma område.

Oturligt nog så spelar det ingen roll vad dessa enögda biologer tycker om antalet. Det som helt avgör antalet är det antal som kan tålas med tanke på de problem och obehag detta skadedjur orsakar.

Så ligger detta antal under experternas uppskattning så är det detta maxantal som gäller oavsett vad experterna tycker.

Inavel snyftar kramarna. Det förekommer jämt inavel i naturen, men raserna överlever ändå. Jag utesluter inte att naturen har utvecklat någon form av mekanism som gör att inaveln inte blir destruktiv.

Oavsett detta, det antal vargar som riksdagen beslutade, 270, är alldeles för många.  150 – 200 är troligen det maximala som kan tålas.

Sedan måste det tillåtas dynamiska jaktmetoder, inte det enfaldiga begrepp som NV kallar ”skyddsjakt” , ett begrepp som missbrukas av NV på allt oavsett art. Alltså i restriktivt syfte.

Varg måste få skjutas direkt av berörda individer utan särskilt tillstånd. Även utan angrepp så skall skjutning tillåtas, då vargen uppvisar ett obehagligt närgånget beteende avseende mänskliga boningar. Det är nödvändigt för att lära vargen att människan är farlig att närma sig.

Sedan måste årlig jakt tillåtas för att hålla stammen nere.  Förra vintern så uppnåddes inte det antal som var målsättningen. I efterhand så konstaterades det att i vissa områden fanns det betydligt mer varg än man trott.

Så delegeringen till Länsstyrelserna har inte fungerat bra. Det antal som beslutats skall skjutas skall skjutas. Jakttiden skall förlängas till det bestämda antalet uppnåtts.

Om det skulle visa sig att det lägre antalet gör att vargen inte klarar en fortlevnad med  detta antal, så visar det bara vad som tänkande individer för länge sedan begripit: Att det inte finns några förutsättningar för att ha detta skadedjur i Sverige.

I så fall så är det bästa att med jakt skjuta bort de som finns kvar. Så vi får tillbaka den positiva miljö som vi haft i närmare 100 år pga avsaknad av varg.


Politiker: Landsbygden skall ägas av vargen

15,juni, 22

Tjugosex får dödades av varg nyligen  i närheten av Gnesta. I Sörmland. Ett vargrevir har bildats alldeles i närheten.

Hur långt kan idiotin gå i det här landet?? Det är förmodligen en naiv fråga med tanke på den sekunda sortering av politiker som har krälat in i Riksdagen.

Vad i h-e har varg i Sörmland att göra??

Den för-de pesten har naturligtvis inget i detta landskap att göra. Bara det faktum att politiker kommer på idén att återinsätta detta notoriskt ökända och mordiska djur i tättbebyggda och boskapstäta områden  efter att våra förfäder förtjänstfullt  utrotat den , det är ytterligare ett bevis på att perverterade och landsbygdsfientliga individer infekterat riksdagen.

Det går inte att skylla på EU. Undantagsreglerna är direkt tillämpbara i Sverige.  Vargen är dessutom inte globalt utrotningshotad. Det är världens mest talrika och ökända rovdjur.

 


MP styr regeringens vargpolitik

15,mars, 3

Riksdagsdebatt om vargen i eftermiddag. Det gav ett bedrövligt intryck. Det bedrövliga stod regeringen och landsbygdsminister Bucht för.

Det som ett par debattörer sade rent ut var uppenbart, regeringen har lagt sig platt för MP i vargfrågan.

Den miniminivå som forskare angett var 100 vargar. Sedan höjde politikerna nivån till 170. Sedan lät man naturvårdsverket öka nivån till 270!!!

Varför bry sig om vad vargkramarna på detta verk anser??

Men detta räcker inte, MP vill ha många fler. Redan idag så finns det många fler vargar än vad som officiellt anges. Troligen uppåt 500 eller fler. Redan med nivån 270 så kunde 90 ha skjutits men vad jag förstår så är tilldelningen från Länsstyrelserna bara 44 och fler lär det inte bli.

Bucht vill inte lägga sig i. Rädd för MP.

Man talar om ”gynnsam bevarandestatus”,  ”livskraftig vargstam” . Dessutom ”respekt för både varg och människor”. Det är ju oerhört generöst av regeringen att respektera människor. Det gäller dock inte i praktiken. I verkligheten har vargen prioritet för att några mentalt perverterade biologer och naturfundamentalister skall bli känslomässigt tillfredsställda.

Det sabotage som Naturskyddsföreningen riktat mot Sverige och dess befolkning borde få juridiska konsekvenser. Ända sedan slutet av 60-talet så har de bedrivit lobbyverksamhet för varg. En del öppet men misstanke finns om att de tex i Bryssel i kulisserna påverkat politiker att driva den svenska vargfrågan.

Hela frågan är felaktigt initierad och målsättningarna felaktiga.

Följande leder till rätt position:

1.
Människan har alltid prioritet före vargen.
2.
Det antal vargar som kan accepteras är det antal där obetydliga problem skapas för människor på landsbygden. I alla avseenden.
3.
Varg skall skjutas så fort den visar sig i närheten av mänskliga boningar.
4.
Någon hänsyn till vargarnas genetik, inavel mm skall inte tas.

Det kan innebära att antalet reduceras till mindre än 100. Om det innebär att det blir inavel och vargstammen dör ut så vad bevisar det i så fall:

Jo att det inte finns förutsättningar för varg i Sverige. Vilket varit klart sedan 200 år. Då insåg man att det inte gick att ha varg i Sverige, vilket medförde att man utrotade den. Ett helt riktigt beslut.

Sannolikt dör inte vargen ut även om den reduceras till minimiantal. Inavel i naturen är normalt. Ett av de mest spektakulära exemplen på detta är följande: Någon gång i slutet på 40-talet så fick Tyskland två tvättbjörnar i present av USA. Jag antar att de placerades i ett zoo från vilket de rymde. Dessa två har sedan förökats sig så att det idag finns tusentals tvättbjörnar i Tyskland. På sina håll en ren plåga.  Alltså från två exemplar.

De har alltså inte dött ut trots maximal inavel. Debatten om genetiken är bara ett stickspår från vargkramarna, ett skenmotiv för att motivera en högre vargstam.

Det finns inget som helst motiv för att införa varg i Sverige. Dumskallarna talar om att vargen är ”rödlistad”. Det finns mer än 100000 vargar i Ryssland med angränsande stater i öster. I Kanada och USA ungefär lika många.

Med tanke på att vargen är världens mest talrika rovdjur och dessutom notoriskt ökänd och hatad, vilka idioter vill ha varg i Sverige??

 


Statliga myndigheter är inga stater i staten

15,januari, 27

Hörde en del av riksdagsdebatten i dag. Om vargjakt och polisens nya organisation.

Hur var det, skulle inte upp till 90 vargar skjutas för att målsättningen om en hanterbar population skulle erhållas?

I Dalarna har länsstyrelsen tillåtit att endast 8 vargar får skjutas!! När det borde skjutas minst 20. Totalt så kommer högst 50 vargar att skjutas !! Försöket att delegera vargförvaltningen har misslyckats pga vargkramare ute på länsstyrelserna.  Det bästa vore att helt överföra beslut om licensjakt till regeringen. Utan möjlighet för korkade vargkramare och domstolar  att sabotera jakten.

En kvinna är tyvärr landshövding i Dalarna och då blir resultatet därefter. Kvinnor gråter av känslosamhet bara vid tanken på att skjuta den söta vargen.

En moderat påpekade att om inte regeringens representanter i länen genomför vad riksdagen har beslutat så borde ansvarig minister, i detta fall den sk landsbygdsministern Bucht ingripa. Denne flinade dock dumdrygt och försäkrade att han inte vill lägga sig i länsstyrelsens beslut.

Rörande polisens nya organisation hördes något liknande. En påstådd målsättning med den nya organisationen är att polisens skall  vara mer lokal och närvarande. Samtidigt så läggs lokala stationer ner, det skall sparas, det är det mantra som gällt i minst 10 år. Verksamheten kommer i andra hand.

Ministern Ygeman påpekade att han inte vill ”peta” polisens verksamhet. Det förutsätter den naiva inställningen att man kan lita på polisens ledning, att det inte smygs in korkade idéer i verksamheten som gör att kärnverksamheten spårar ur.

Det är vad som skett inom polisen de senaste åren. Dialog, krypande för huliganer, inte bråka med dräggen mm.

I bägge fallen så är det en ministers förbannade skyldighet att ingripa och peka med hela handen om det är uppenbart att regeringens utdelegerade  verksamheter inte sköts på rätt sätt. Oavsett om det är statliga verk, länsstyrelser eller annan myndighet.


MP vägrar licensjakt

14,oktober, 17

Som väntat så vill inte MP ha någon licensjakt på varg. Vad som händer ute i landsbygden det intresserar inte MPs Stockolmsbaserade politiker. För MP är det viktigare att världens mest ökända rovdjur får förstöra landsbygden med sin mördarterror än att folk och djur skall kunna leva i en säker miljö.

Vargen är världens mest talrika rovdjur, det finns långt över 100000 globalt. Det kryllar av varg i Ryssland tex.  Det är bara folk med sjuka hjärnor som vill införa denna pest i ett tidigare vargbefriat land.

Bernkonventionen är underlag för EUs rovdjurspolitik. Där finns ett antal undantag som är direkt tillämpbara för Sverige.

Utdrag av detta undantag:

”The Convention provides for exceptions to the above provisions:

* for the protection of flora and fauna,
* to prevent serious damage to crops, livestock, forests, fisheries, water and other forms of property
* in the interests of public health and safety, air safety or other overriding public interests,
* for the purposes of research and education, of repopulation, of reintroduction and for the necessary breeding,
* to permit, under strictly supervised conditions, the taking, keeping or other judicious exploitation of certain wild
animals and plants in small numbers.”

Flera punkter är aktuella  i Sverige vilket gör att konventionen inte är något stöd för införande av varg.

Det bästa vore att säga upp avtalet om viltförvaltning. Den saken kan vi sköta själva utan EU-inblandning. EU har grundligt visat att man inte förstår problemen. Det gäller säl- och skarvfrågan också.

Löfvén kan ju söka stöd hos alliansen i denna fråga. Eller SD om han nu inte gjort det korkade beslutet att inte i något sammanhang förhandla med dem.

Tidigare inlägg – Vargkramarnas svaga argument


En mordmaskin mindre

14,oktober, 2

Den varg som härjat i Vittsjötrakten har äntligen skjutits. På ca två månader har den dödat 50 får.

Bild i Jaktjournalen. Den är ljusröd!!!  Dvs det är en av de vargar som importerades av Naturvårdsverket från Ryssland. Ryssarna lurade på NV en korsning mellan hund och varg. Eller det är avkomma till dessa vargar.  Om vi alls ska ha varg i Sverige så skall de se ut som vargar och inte som  snedavlade missfoster.

Vi skall inte ha frilevande varg i Sverige. Det har utvecklingen visat att det är omöjligt. Däremot ett större inhägnat reservat, det är mer än tillräckligt.

Artikel + bild från Jaktjournalen


Obalanser rättas till

14,oktober, 1

Ca 1000 fågelungar har slagits ihjäl på en ö utanför Gävle.  De tillhör den bevingade ohyra  som kallas skarv.

Av någon anledning så är min sorg något begränsad.

Om inte myndigheterna gör vad de ska  – det gör inte Naturvårdsverket – då går det så här. Folk tar saken i egna händer och korrigerar uppkomna missförhållanden.

Om inte den nya regeringen ser till att det händer något fort i vargfrågan så kommer samma sak att ske även i  skogarna. Dvs licensjakt måste omedelbart realiseras. Vargantalet närmar sig snabbt 500, sannolikt har denna nivå redan passerats. Det innebär att det finns dubbelt så många vargar som riksdagen beslutat om.

Om Romson blir miljöminister, hur skall Löfvén klara detta ärende?  Det bör nog klaras ut innan hon får den posten.


Sex personer angripna av varg

14,augusti, 19

Sex personer blev angripna av en vargflock i Kina. Det finns mycket varg i området och pga torkan så hade  bytesdjuren minskat.

Då inträffar det som jag förutsagt åtskilliga gånger, då ger sig vargen på människor vilket enfaldiga vargkramare förnekar.

De angripna fick omfattande skador men överlevde.  Länk efter artikeln visar bilder på de skadade.

Artikel -Jaktjournalen

 


Varg och säl – trööögt börjar verkligheten tränga på hos politikerna

14,maj, 22

Råkade sätta på TVn under em då SVT Forum diskuterade varg- och säljakt inför EU-valet.

Numera tycks majoriteten av partierna vara överens om att jakten skall vara en nationell fråga och inte något EU skall lägga sig i.

Det verkar som om Svenska Naturskyddsföreningen håller på att förlora mygel- och lobbyverksamheten i Bryssel.

Det finns undantag i det regelverk som ligger till grund för ”Habitat”- reglerna som är direkt tillämpbara i Sverige. Men den svaga och fega regeringen vågar inte gå fram med detta argument. Nu har man tydligen underdånigt ansökt om ett ”nationellt  undantag” för Sverige.

Det naturliga vore att säga upp alla dessa avtal och förklara att detta sköter vi själva. Till detta fordras en regering med kurage och  jävlar anamma som arbetar för Sverige.  Vilket saknas.

Dessa regelverk är naivt skrivna av naturflummare och byråkrater som i vanlig ordning inte tar hänsyn till realiteter. Nu vill flera partier ha en revidering av dessa regler vilket är helt riktigt.

Sälproblemet är av samma storleksordning som vargen.  Östersjön och Bottenviken kokar av säl men naturvårdsverket gör sitt bästa för att hindra en nödvändig reducering. Skadorna på kustfisket är avsevärda. Till detta har vi nästa skadedjur, skarven som hjälper till att rensa havet.

I Finland inventerade  man befintlig stam av gråsäl 2012.  Man kom fram till 28000. Då finns ett avsevärt mörkertal på säl man ej observerat.  Sverige här väl minst dubbla kuststräckan.

Det borde skjutas av flera tusen sälar  per år totalt i Östersjön.  Naturskyddsföreningen vill inte ha någon avskjutning alls.  SNF blir allt mer en komisk verklighetsfrånvänd organisation med direkt destruktiva ambitioner.

Ur historieboken:

”År 1829 sköts 558 vargar varav 18 i Stockholms län och 136 i Mariestads län.”

Man kan väl misstänka att mörkertalet är mycket stort, att det i skogarna avlivades många fler.  Det visar vilka oerhörda mängder varg det fanns som orsakade stora skador på djuruppfödningen.