Problemformulering och grindvakter

13,november, 24

En PK-journalist, Per Hagman, på judetidningen Expressen har rest till Lampedusa och levererar som man kan förvänta sig en snyfthistoria om de stackars båtresenärerna.

Som rubrik på artikeln har han satt ”Europas skam”.

Är det rätt rubrik? Svaret är nej. Rätt rubrik är: ”Afrikas skam”.  Denna kontinent har fått hundratals miljarder i bistånd under de senaste decennierna, men vad har hänt pga detta??  Inte mycket. I vissa länder har det börjat gro en ekonomisk utveckling, jag gissar att det i många länder händer inte mycket. Man är inte intresserad.  Eller den intellek- tuella kapaciteten räcker inte för att åstadkomma något positivt.

Beträffande flyktingproblemet så måste gälla följande princip gälla: Varje region måste klara sina egna uppkomna problem. Med  stöd från omvärlden i vissa fall.

Den nuvarande lösningen att skyffla folk till länder flera hundra mil bort är en katastrofalt felaktig lösning. Dels pga kulturella, bildningsmässiga eller religiösa skäl. I viss utsträckning så dräneras u-länderna på den kompetenta del av befolkningen som finns, de borde naturligtvis stanna och utveckla landet.

Anna Dahlbergs krönika är av motsatt slag, hon vågar säga nästan rent ut att det finns gränser för vad en välfärdsstat kan ta på sig för åtaganden om man vill behålla en hyfsad standard. Hon talar om ”grindvakter”.  Ja sådana finns det i administrationen men när deras arbete totalsaboteras av rygglösa odugliga politiker på riksnivå så blir deras arbete hopplöst.

Anna Dahlberg – Expresen


Gruvskatt, landsbygd mm

13,november, 15

Nyligen så skrev ett par ekonomer om gruvskatt i DN. De anser – helt rätt – att en sådan bör finnas, den dårskap som nu råder att vi skall skänka bort våra naturtillgångar till utlänningar måste bekämpas. Argumentet att det ger jobb är mer än enfaldigt ställd mot vad det faktiskt gäller, att sälja ut våra strategiska tillgångar av malm, en ändlig resurs som det finns all anledning att hushålla med.

I dag så stöder SVD på ledarplats att en mineralskatt införs.

I gårdagens ”debatt” i SVT så kom landsbygdens problem upp. Skall landsbygden leva eller skall delar helt läggas ner.

Moderaterna vill naturligtvis lägga ner eftersom de inte riktigt förstår varför det skall finnas liv utanför Stockholms stadsgräns. Folk som känner ett ansvar för landet som helhet, vilket moderaterna inte gör eftersom de vill göra Sverige till en internationll socialbyrå och flyktingläger, tänker naturligtvis på ett annat sätt.

Där folk bor skall det finnas fundamental infrastruktur som telefon, kommunikation, sjukvård mm.  Sedan får det kosta vad det vill, det är en nationell fråga inte ett regionalt lokalproblem.

Problemet på lokal nivå är att det blir så lite skatteintäkter att man har svårigheter att finansiera grundfunktioner i samhället. Pga detta har man skapat ett skatteutjämningssystem. Det hjälper en del men inte alltid. Direkta statliga stöd bör ges till viktiga funktioner på landsbygden, som handel, skolor apotek som exempel.

Här kom frågan upp om inte en del av intäkterna  från naturtillgångar som vattenkraft  och gruvbrytning bör stanna i regionen. Så lär det vara i Norge som har en utvecklad och positiv landsbygdspolitik till skillnad från Sverige.

Det är rimligt, speciellt som Norrland försörjer övriga Sverige med elkraft och malm.

Det är dags att överge den föråldrade 70-talsmentaliteten att allt skall centraliseras till städerna och landsbygden kan läggas ner. Det är ett felaktigt synsätt ur flera synpunkter, inte minst ur nationell  försörjningssynpunkt.


Diverse 131111

13,november, 11

I Indien så är det tydligen ett val på gång. En partirepresentant sade att de valt ett nytt sätt för att skapa ett valmanifest. De gick ut till väljarna och frågade vad de tyckte i olika avseenden. Det var radikalt även i Indien. I Sverige anses ett sådant förfarande vara  oerhört lågsint, snudd på kriminellt. Det betecknas som populism och är det fulaste som finns i den svenska politiska världen. Det normala är att partierna i nära samarbete med PK-media, (som vanligen är judemedia) och kommunister bestämmer vilka åsikter folket skall ha.

Det som skenbart är en demokrati är i verkligheten en åsiktsdiktatur.

I går kunde höras i ett SR-program att mängder av yngre judar från Israel flyttar till Berlin!!! Ca 20000 har redan flyttat in.

Frågetecken uppstår. Varför släpper tyskarna in dem, de är ju inte flyktingar?? Saknar tyskarna helt självbevarelsedrift?? Har judarna i Bryssel fått till ett avtal så att judar har rätt att fritt flytta till EU??  Eller vågar inte Tyskarna säga nej pga judarnas  vulgärpropaganda? Kommer  judarna att bli ett problem i Europa? För några månader så föreslog några rubbade rabbiner att en stad i Tyskland skulle bli en judisk stad.

För inte så länge sedan så bildades i EUs lokaler i Bryssel ett judiskt parlament!!!!

För vad då??  En förberedelse för ett judiskt maktövertagande?

SR fortsätter att låta juden Göran Rosenberg att utnyttja ”Godmorgon Världen” för sina personliga judiska problem.

Nu var det holocoustpropaganda med anledning av ”kristallnatten” då några judar snubblade och fick skrubbsår på knäna. För några veckor sedan använde han programmet för att starkt argumentera för judars rätt att skära i snoppen på nyfödda barn.


Räntebubblan kommer att spricka

13,november, 8

Enligt Di så sade riksbankschefen i går ungefär ”Folk förstår inte hur höga boräntorna kan bli….”

Det är troligen sant i underkant. Folk invaggas i tron att det nuvarande löjligt låga ränteläget är något normalt.

Det är en följd av diverse finanskriser och när detta problem börjar avta, det syns tecken nu, så kommer räntorna att stiga under en lång period.

Reporäntor på 3,5 – 4,5 % kommer att bli det normala. Frågan är om bankerna har kalkylerat med det. Jag hittade ett tidningsklipp från början av 90-talet. Där angavs dåtidens boräntor. De låg på ca 13%!!!!

Jag gissar att man inte talade om bubblor på den tiden. I varje fall inte bolånebubblor. Som bekant fanns det andra problem.