Utsugningen av svenska naturresurser

13,augusti, 23

Regeringen fortsätter att skänka bort Sveriges mineraltillgångar till utländska  kapitalister.

Regeringen har gett tillstånd till Nickel Mountains AB att starta gruvbrytning i närheten av Tärnaby. Det gäller nickel- och kobolt- fyndigheter, alltså mycket värdefull malm.

Gruvföretaget heter Nickel Mountains Resources AB. Detta företag ägs i sin tur av företaget IGE Resources AB. Slutligen ägs detta företag av Altro Invest AB efter att en tid ägts av  Amarant Mining LTD som har sitt huvudkontor i Dubai!!.

Det kanske inte är så svårt att räkna ut att vinsterna från projektet hamnar i något utländskt bolag  efter diverse bokföringsrockader?

I närheten av Jokkmokk sker ett liknande projekt. Ett engelskt företag benämnt Beowulf skall anlägga en gruva. Vinsterna hamnar i England.

Jag kopierar in en insändare från Östersundsposten:

Ӏndra minerallagen

I Sverige förfasar vi oss över hur utländska bolag lägger beslag på afrikanernas mineraltillgångar utan att lokalbefolkningen får ta del av dessa rikedomar.

Fram till 1993 ägde svenska folket enligt lag hälften av alla mineraltillgångar i landet. Den så kallade kronoandelen. Men för att skapa arbeten inom gruvindustrin i Sverige ändrades denna lag så att gruvindustrin bara behöver betala 0,5 promille av värdet av den brutna malmen till staten. Ett olyckligt politiskt beslut från1993 som gör att svenska folket kommer att förlora mångmiljardbelopp till utlandsägda företag.

Om inte minerallagen ändras till bättre nytta för svenska folket kan vi i detta avseende jämföra oss med vilken afrikansk stat som helst.

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt motsvarar värdet av våra mineraler värdet av de norska oljetillgångarna. Bolagsskatt till Sverige trollas bort inom de internationella koncernerna. Jobben går till största delen till utländska bemanningsföretag.

Själva bygger vi vägar för miljardbelopp för att stötta gruvindustrin. Svenska folket får stå för utgifterna medan vinsterna hamnar utomlands.

Björn Wahlberg”

Instämmer helt med skribenten.  Regeringen skänker bort våra mycket värdefulla naturtillgångar till utländska företag. Bara för att det skapas jobb under några år vid gruvorterna.  Förstår denna regering vad den gör? Troligen inte.  Det är som vanligt med andra ord. Det är närings-departementet som fortsätter att driva denna dåraktiga linje, Dvs Centerpartiet. Vem är förvånad?

Det var regeringen Bildt som fattade det felaktiga beslutet 1993. Förslag från oppositionen fanns också att återta den statliga prospekteringen, ett helt riktigt förslag.  Detta sade dåvarande alliansen nej till.

Artikel – SR

Bakgrund gruvföretaget

Nickel Mountain

IGE Resources

IGE utreds för EKO-brott

Ägarförändringar IGE


Det idéfattiga svenskfientliga partiet

13,augusti, 20

Reinfeldt har hållit sitt ”sommartal”. Av medias rapportering att döma så var det beklämmande magert på intressant innehåll. Vad annat kan förväntas från det partiet??

Han vill muta väljarna med ett 5:e jobbskatteavdrag. Ett gammalt politiskt trick som sossarna varit specialister på i decennier, att ställa ut löften till höger och vänster. Efter valet brukar dock den stora minnesförlusten inträffa. Jobbeffekterna  torde vara minimala tvärtom vad (m) påstår. Pensionärerna skall få några tröstkronor.

De tidigare jobbskatteavdragen har varit motiverade eftersom det minskat den socialistiska utsugningen av låg- och  medel- inkomsttagare.

Men det man vill fortsätta med är att lappa och laga på ett socialistiskt progressivt skattesystem som bara skadar en modern utvecklad stat.

Vad de redan från början skulle ha gjort var att ersätta det nuvarande föråldrade skattesystemet med ett med proportionell skatt, dvs med samma procentsats för alla inkomster.

Den som förhindrar detta är som inses socialisten Borg som precis som sossarna har en statisk syn på beskattningen.

Samtidigt skänkar Reinfeldt bort 38 miljarder,4,5% av statsbudgeten under det idiotiska system som benämns u-hjälp. Precis som att det inte finns interna akuta problem att åtgärda. En skola som är en katastrof, ett försvar som inte existerar eller fungerar,  sjuk- och äldrevård som går på knäna, ett rättssystem som har slutat fungera.

Reinfeldt och Ask har aldrig haft några riktiga jobb, De har myglat sig fram som politiker, ett fegt och simpelt val. De lever kvar i en MUF-bubbla utan kontakt med verkligheten. Vilket medfört att de inte fungerar på de poster de har.  Bägge har av olyckliga omständigheter hamnat på en nivå de inte klarar av. Reinfeldt brukar göra expeditioner ibland ut i det där gröna utanför Stockholm för att försöka utröna vad som sker där ute.

Moderaternas huvudprojekt är att rasblanda Sverige genom att importera falska asylanter.  Dvs de vill utrota svenskarna som etnisk kategori.Ett projekt som stämmer överens med den judiska Bilderberggruppens målsättning. Där Reinfeldt närvarit en eller flera gånger.Numera hör även Löfvén till den gruppen. Sannolikt ingen tillfällighet. Det är inget annat än grov rasistisk verksamhet samt en attack på svenska folket.

Vilka jubelidioter röstar på detta parti??


Idrott på dekis – ett samhälle på dekis?

13,augusti, 18

Kul för Etiopien att de fick ett damguld på 1500 meter i VM. Det betyder mycket för små nationer på det psykologiska planet att kunna hävda sig i något sammanhang. Speciellt om de mer eller mindre tillhör kategorin U-länder.

Nå vad presterade den högutvecklade nationen Sverige?

I stort sett ingenting.  Den patetiska höjdskutterskan från Göteborg lade sin energi på  homopropaganda i stället för på idrott.  Det är inte lätt att vara född med en judisk hjärna och förhindra de medfödda starka instinkterna.

Har svensk friidrott någonsin varit sämre?  Är det det förslöande välfärdssamhället som gjort att allt som betyder fysisk ansträngning bortväljs?

Eller är det den av politiker medvetet saboterade skolan som helt bortkopplats från den fysiskt fostrande uppgift som den skall ha?

Lägger man därtill politikernas bristande intresse för fysisk fostran och idrott så har man troligen de tre huvudfaktorerna som  gjort friidrotten till en bakgård i Sverige. Eller som Reinfeldt troligen skulle uttrycka det: ”Ett ointressant särintresse”.

Fysisk grundläggande fostran i ungdomsåren är inte i första hand frågan om att producera elitidrottare utan det är en viktig del i att  bygga upp ungdomars fysik vilket är avgörande för hälsan i vuxen ålder, speciellt vid högre åldrar.

Som en bieffekt av detta så fortsätter en del yngre att själva utveckla  sin fysiska kapacitet, en del når elitnivå.

Sedan har det konstaterats att elever som beordras till lättare fysisk aktivitet under skoldagen presterar bättre studieresultat. Näst intill självklart för vuxna med elementär slutledningsförmåga.  Med politiker som tillhör ett moraliskt och intellektuellt C-lag så degenereras det mesta i samhället vilket vi under det senaste decenniet sett många exempel på.


Den ofarliga och snälla vargen

13,augusti, 13

Nedan kommer  några rubriker från Vargfakta.

Myten om att inte varg angriper människor är just bara en myt skapad av okunniga naturfascister.

Två angrepp under augusti, en med dödlig utgång.  I Portugal dödades 12 hästar under 2012.

Över 5000  tamdjur dödade i Spanien.  ”De kan ju ha varg i Spaniens så……….”
Men den är ju så söt.

8-årig flicka dödad av varg, Kashmir 2013/08/07

30-årig kvinna angripen av varg, Ryssland 2013/08/08

Sex får vargdödade i Eriksmåla, Småland  2013/08/11

Häst dödad av varg, Dalarnas län 2013/08/11

Fyra får döda, Löderup  2013/08/11

12 hästar dödade av varg 2012, Portugal 2013/08/08

5070 boskapsdjur dödade till en kostnad om 14 miljoner, Spanien 2013/08/06

Länk till Vargfakta


Obamas oönskade besök

13,augusti, 9

Obama kommer tydligen oombedd till Sverige.  Kommentarerna till detta i SVD är pinsamma och obegränsat enfaldiga.

Man lägger sig platt i barnslig beundran för den store ”ledaren av den fria världen” som juden Jan Björklund uttryckte det.

Obama kommer hit för att uttrycka sin tacksamhet för att sionist- regeringen försöker göra Sverige till en ”delstat” i USA, och för denna ”regerings” stöd till USA i alla sammanhang oavsett hur skumma de är.

En fråga som ställdes var vilka frågor som Reinfeldt kommer att ta upp. Ingen sade att  han borde ta upp USAs bedrägeri  i ”fredsför-handlingarna” om Västbanken. Israel har meddelat precis som dessa förhandlingar pågår att de utökar stölden av  mark på Västbanken för bosättningar. Precis samma sak har man gjort vid tidigare förhandlingar.

Detta sker i bästa samförstånd med USA i kulisserna för att sabotera förhandlingarna.  USA kan hur enkelt som helst tvinga Israel till ett
avtal om ickeannektering, men detta vill man inte, man stöder stölden av Västbanken som den sionistiska skurkstat USA är.

Inte heller kommer Reinfeldt att ta upp NSA-spioneriet, ett spioneri som han stöder som den enfaldiga USA-marionett  han är.


Säl- och skarvplågan måste åtgärdas

13,augusti, 7

Äntligen har Naturvårdsverket insett att sälstammen måste reduceras i Östersjön.  Det satt långt inne för sälen är ju så söt.

Ett mycket tungt vägande skäl för vissa intressen även i vargfrågan.  Någon hänsyn till verkligheten och  de realiteter som erfars där vill de inte veta av.

I Stockholms skärgård har säl och skarv härjat och förstört fisket i många år.  Stora mängder dyrbar ädelfisk  släpps ut varje år men den går rakt i gapet på dessa skadedjur. Inte bara där, det gäller hela östkusten.

En debatt i SVT mellan  representanter för Wärldsnaturfonden och Naturvårdsverket gav ett mycket egendomligt intryck.  De verkliga skälen för behovet av en reducering av sälstammen nämndes inte utan andra konstiga skäl angavs!

De verkliga skälen är skadorna skadorna på fisket och att planterad ädelfisk  blir mat åt säl och skarv. Att det är människans behov som skall prioriteras högst det anses oerhört fult av naturfascisterna

De  anser att naturen skall sköta sig själv, människans behov och ingrepp skall helst inte existera.

En representant för Naturskyddsföreningen vägrade blankt att  gå med på någon jakt. Det är samma sak i vargfrågan som bekant.

De har så lite bakom pannbenet att de inte inser att skall de få någon respekt för sina åsikter så måste de inta en balanserad ståndpunkt där flera intressen beaktas. Så icke där inte, Det är fanatikers galna ståndpunkter som jämt kommer från detta håll.

Ett enögt fanatiskt särintresse som inte förtjänar någon som helst respekt pga sin bristande kontakt med verkligheten.


LCHF – ett stort missförstånd

13,augusti, 6

Några professorer påpekar i DN det söm nästan borde vara självklart, att högt intag av animaliskt fett under längre tid ger  hälsoproblem i form av hjärtinfarkt och stroke.

Statistiken visar tydlig ökning under den tid som propaganda för metoden har ägt rum.

Det är den sk LCHF-dieten som spökar. Missförstådd både av dem som skapat den och användare.

Att metoden att gå ner i vikt med mindre kolhydrater som ersätts med animaliskt fett kan fungera för vissa har lett till missförståndet att  fettdieten skulle vara ofarlig. Eller man har helt enkelt inte förstått konsekvenserna på lång sikt med denna metod.

För några år sedan rapporterades från England att två pojkar i 10-12-årsåldern med övervikt hade avlidit i hjärtinfarkt efter att ha använt metoden. När tom barn kan dö av metoden då är de inte särskilt konstigt att äldre gör det.

Artikel – DN