Krimvården är ineffektivt organiserad

09,februari, 27

På senare tid så har underliga resonemang hörts som går ut på att om polis och åklagare blir effektivare så har vi inte plats att låsa in dömda, vi måste bygga nytt vilket kostar pengar.  Man skulle göra en avvägning, kostnader för inlåsning eller acceptera en högre kriminalitet.

Det skulle inte förvåna mig om dessa resonemang kommer från Rosenbad. Samtidigt som (m) låtsas arbeta för ett effektivare rättsväsende.  Det faktum att mycket lite har synts från alliansen i praktisk handling  tyder på att det är mest munväder.

Att öppet hävda att det är för dyrt att låsa in kvalificerade brottslingar är inget annat än ett moraliskt haveri, det är ett förbjudet resonemang i en rättsstat.

Kriminalvården kan nog lungt  beskrivas som missslyckad.  Elementära  åtgärder för att förhindra återfall   vidtas inte.  Bostad är en elementär förutsättning,  tvångslokalisering till annan ort är en annan åtgärd vid frigivande, arbete en tredje åtgärd.

Det finns ett stort antal  fängelser och anstalter i landet. De flesta små.  Dessa små anläggningar måste ändå ha en full uppsättning av diverse system och personal för att fungera.

Konsekvensen blir sanslöst dyra driftkostnader per intern.

Det som måste göras är följande:
Minst 75% av alla småanstalter läggs ned. I stället byggs en stor centralanstalt. Där kan man samla resurserna på ett ställe.  Man kan bedriva effektivare rehabilitering  och vård i största allmänhet. Bortsett från investeringskostnaden så blir driftkostnaden per intern dramatiskt mycket lägre än nu.

Beträffande byggande och investering, internerna kan bygga sin egen anläggning under  professionell ledning.

De mindre anstalter som blir kvar ute i landet kan användas för de  som dömts  för enklare brott och som egentligen  i  grunden inte är kriminella.

SVD


Ny propaganda från BRÅ

09,februari, 27

Återigen en rapport från BRÅ som få tror på.

Förtroendet för rättsväsendet skulle ha ökat när otroliga 25% av befolkningen blivit utsatt för brott på ett år!!!!

Vem tror på det??? Dessutom, endast 25% av brotten polisanmäldes vilket är  ett bevis för att allmänheten har tappat förtroendet för polisen, de vet att det är meningslöst att anmäla.

Endast 50% har stort förtroende för åklagare och domstolar!!

En katastrofal siffra.

BRÅ påminner om diverse propagandainstitut i öststaterna som hade som huvuduppgift  att  producera propaganda för systemet och dölja verkliga förhållanden.

SVD


Gazakrigets konsekvenser

09,februari, 26

Bränderna i Södertälje är troligen inte fixade av flyktingar från mellanöstern.

Det som är intressant är  skälet till bränderna.

Detta skäl är sannolikt  en efterskörd till Gazakriget och samhörande problem.  Udden sägs vara riktad mot USA.

EU och USA har orsakat den senaste krisen i Mellanöstern genom att sätta näsan i vädret  och bojkotta Hamas vilket medfört att Gaza blev ett gigantiskt fångläger, som resulterade i en massaker.  För detta är Sveriges politiker starkt medansvariga.

Vad  händelsen visar är att om inte de grundläggande problemen i mellanöstern löses så kan det få  obehagliga konsekvenser långt utanför denna region.   I värsta fall en militär storkonflikt.  EUs, Sveriges och  USAs stöd till Israel  riskerar en fortsatt negativ utveckling.

SVD


Saab fortsätter med skygglapparna på

09,februari, 26

En av Saabs nya bilar som ska göra Saab lönsamt, 9-3x,  kommer att kosta 319000 på gatan.   Hur många kommer man att sälja av den??

Samtidigt annonserar Dacia ett rumänskt märke som backas upp av Renault, om  en bil i golfklassen  för 79000 inkl miljöpremie.

Vilken tror ni kommer att sälja mest??

Är 9-3x Saabs räddning frågar SVDs testare. Svaret är självfallet nej.

Saab  fortsätter med hopplösa modeller som inte ger några volymer.
Om en köpare dyker upp så är det första som bör göras, för att lån skall beviljas, att sparka hela ledningen.

Nu säger Saab att det finns 8 seriösa  spekulanter.  Det är troligen asiatiska tillverkare som vill ha en produktionsanläggning i Europa.

De är sannolikt inte intresserade av Saabs nuvarande bilprogram.
Så de interna problemen kommer då att lösa sig själva. De kommer att endera att beordra ett helt nytt Saab-program, eller de kommer att enbart tillverka sina egna bilar.

Med eller utan den nuvarande ledningen det är frågan.

SVDHomos inbillade rättigheter

09,februari, 25

Så nu är det dags igen!  Bögfesten skall ha temat ”Hetero”. En ny frontalattack på heterosexuella.  Samtidigt ett nytt tacksamt symptom på de homosexuellas  tillstånd och därmed den grundläggande orsaken till deras handikapp.

Underförstått att det är de 90% som är heterosexuella som skall anpassa sig till de homosexuella, inte tvärtom.

Som sagt det är ytterligare ett starkt symptom.

Nu är det så att det som gäller för andra kategorier av handikappade det gäller också homosexuella.  Endera försökar man anpassa sig till samhället i sin funktion och beteende eller så hamnar på någon institution.

Heterosexuella har ingen som helst skyldighet att anpassa sig till homosexuella.

Hur länge skall vi tåla spottloskor från denna kategori?? Måste vi bilda en organisation för att skydda oss??  RFHR,  Riksförbundet för Heterosexuellas Rättigheter ?

SVD


Grumligt på SVD

09,februari, 24

SVDs ledarsida skriver en journalissa (eller zionissa?) Paulina Neudling om ”Grumliga vatten” avseende tennismatchen mot Israel.

”Grumliga vatten” betyder  i Sverige att någon vågar sticka ut från  fisvärmen mitt i flocken och säga sådant som borde sägas men inte tillåts av flockens feghet och inskränkthet.

Att SVD och moderaterna har intresse av att angripa (s) är en sak men man kan kräva att det finns någon anständighet i argumenten.

Det räcker enbart med säkerhetsaspekten för att motivera  tomma läktare. Man behöver inte vara ett snille för att begripa det.
Det är ju för att skydda Israelerna (judarna) som åtgärden vidtas!

Bojkott?? Vilken bojkott?

Så det ständiga tjatet om varför inte andra länder drabbas av restriktioner.

Det svinaktiga som nu har hänt i Gaza  har Israel (judarna)  ansvarat för.  Därför så  införs det restriktioner.  Inte mot Isarel utan för att skydda deras idrottsmän.

Neudling fiskar inte i grumliga vatten. Hon fiskar i vatten som inte finns.

Det var det svagaste på länge från SVD.  Men det är svårt att vara på topp jämt.


Konstfack och AFA

09,februari, 22

I media så intervjuas elever från konstfack. De tycker att rektorn ”vikit sig” och backat för politikerna.

Det är knappt  man tror det man läser. Det är helt asociala värderingar som uttrycks.  Kriminella handlingar är inget större fel tycker man.

Jag gjorde tidigare en koppling till AFA. Det visar sig vara helt rätt.  De här individerna uppvisar liknande moraluppfattning. Eller värre.

Om man alls skall låta konstfack existera så är det uppenbart att det behövs  intagningsprov som närmast liknar en personundersökning.

Ett bra alternativ, ett förslag till regeringen, gör ett antal installationer på konstfack.

Installation1:
Stäng konstfack med omedelbar verkan.

Installation2:
Släpp in ett 20-tal grisar i konstfacks lokaler under ett par dagar.

Installation3:
Jämna konstfacks byggnader med marken.

Tillsammans bildar dessa installationer ett verk.

Det sista verket.

DN