AKB ute och cyklar om rasism

16,september, 24

Ganska nyligen så förklarade Anna Kinberg-Batra AKB, varför SD är rasister. Hon har förmodligen tjatat om detta åtskilliga gånger.

Jo så här ligger det till enligt AKB: ” Eftersom SD skyller alla problem på invandrarna så är de ju rasister….”

En intressant nydefinition på rasism. Grupper i trängt läge har gjort det förr. Bögarna omdefinierade begreppet ”fobi” så det skulle även gälla dem som vågade ha en kritisk syn på homorörelsen. Fobi betyder fundamentalt ”rädsla eller skräck” för något.

Nå, om det vore ett korrekt påstående att nästan alla nuvarande problem av basal karaktär i samhället  skulle bero på invandringen, är det fortfarande motiverat att kalla SD för rasister??

Svaret är naturligtvis NEJ.  En sanningssägare blir självfallet inte rasist för att han säger sanningen.

Inte ens om SD skulle ha fel, att det bara vore mindre problem som berodde på invandringen, så skulle de inte vara rasister för det.

För att rasistvillkoret skall vara uppfyllt så måste kritiken gälla specifika egenskaper hos en eller fler folkgrupper.

Det handlar inte om det utan om de allmänna problem som uppstår i samhället då man tar emot fler invandrare än systemet kan hantera.

Detta har alla politiker utom de från yttersta vänstern,C,V,MP erkänt.

AKB har ett prekärt personligt problem som hämmar hennes personliga driv för att fatta korrekta beslut i flyktingfrågan. Hon är gift med en ”currytomte”  vilket gör det svårt för henne att inta en restriktiv ställning mot invandring.

Har man sådana problem då skall vederbörande överväga om den har hamnat på rätt plats.


Bodströms återförening

16,september, 22

Den snyftande advokaten Bodström gjorde ett pinsamt intryck i aktuellt 160921.

Som motpart i debatten hade en annan sosse ,Vidar Andersson inbjudits.

Debatten gällde flyktingproblemen.

Bodström försörjer sig tydligen delvis i asylsvängen.

Bodström var naturligtvis för en stor asylinvandring, i eget intresse.

”Ta tex fallet på min egen advokatfirma, en 8-åring som inte får återförenas med sina föräldrar dvs ta hit sina föräldrar från Turkiet!”

Här dyker flera reflektioner upp.

1.
Turkiet är ett säkert land.

2.
Hur har 8-åringen tagit sig hit?

3.
Det finns en mycket naturlig lösning på återföreningen.

Uppenbarligen med iskall cynism så har föräldrarna skickat 8-åringen över Medelhavet till Sverige för kunna bli ”ankare” dvs ett falskt  skenmotiv för att föräldrarna skall kunna återförenas med sitt barn!!!!! Som de själva skickat iväg!!

Eller han kanske inte alls kom via Medelhavet. Han kanske kom med flyget direkt till Arlanda?? Troligast.

Eftersom detta är ett medvetet försök till bedrägeri så skall självfallet inte föräldrarna tillåtas att komma hit.

Däremot skall det motsatta ske. Om de önskar återförening så är den naturliga lösningen att  barnet skickas tillbaka till föräldrarna i Turkiet.

Bodström hade inga problem med att argumentera för den onaturliga lösningen.

Rent allmänt så stod Vidar Anderson för realistiska lösningar på flyktingproblemet. Han är en av få sossar som står med fötterna på marken och har mod och kurage att säga det flumsossarna inte vågar säga. Om de ens förstår problembilden.


Åt rätt håll men för mesigt

16,september, 22

Regeringen låtsas att de vidtar kraftåtgärder mot illegalerna som stannar kvar i landet utan tillstånd.

Regeringen vet mycket väl att polisen inte har resurser till detta, de har inte ens resurser till en del akuta brottsfall.

Skulle polisen göra raider på allvar så skulle man sannolikt hitta mängder med illegaler. Var skall man göra av dem? Det skulle behövas transitläger på flera platser i landet där man kan placera illegalerna i väntan på lämplig kollektiv transport ur landet.

Varför bara företag?? Även bostäder skall kunna kontrolleras.

Om det var allvarligt menat så skulle följande åtgärder vidtagits

1.
Fyraårsregeln tas omedelbart bort . Dvs den idiotiska regel som säger att den som lyckats gömma sig kvar i landet i fyra år kan söka asyl på nytt. Vad jag förstår så har det kriminella beteendet regelmässigt belönats  med PUT. Så har det varit med nuvarande ledning för MV. Med det gamla regelverket.

2.
Lagstiftning som gör  det straffbart för företag att anställa illegaler. Straffet skall vara mycket kännbart ekonomiskt och i extrema fall skall företaget kunna konfiskeras.

3.
Kontroller på företag, det som nu föreslås, skall kunna göras när som helst.  Inte bara det, kontroller skall kunna göras i bostäder på samma sätt som man kontrollerar andra kriminella.

4.
Alla former av förmåner och bidrag dras in för illegaler.

Vem har föreslagit 4-årsregeln?? Någon sinnesrubbad? Regeln är en indirekt uppmaning till asylsökande med avslag att gömma sig. Bara genom att ta bort denna regel så kommer de att inse att det lönar sig inte att stanna kvar.

 


Partiernas bruna smet

16,september, 19

Joakim Mårtensson gör en nyttig och intressant genomgång av partiernas ”bruna” bakgrund.

Det blir inte många som klarar sig.

Det avgörande är självfallet vilket partiprogram de har idag och den politik de vill driva.  De flesta partier har all anledning att undvika tal om ”brun” bakgrund. I eget intresse.

Ett exempel:

Centerpartiet 1933:

Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar.”

Mårtensson  –  brunsmeten


Äntligen – Danielsson ut

16,september, 16

Anders Danielsson slutar på  Migrationsverket.

Ett efterlängtat beslut. Han har sagt något om att han inte kan bedriva en verksamhet som går emot hans egna värderingar!!

Han har alltså inte förstått att det är regeringens direktiv som styr, inte hans egna åsikter.

En så svag person har alltså varit Länspolischef, SÄPO-chef och GD för migrationsverket.

Nu har ju direktiven som skrevs av den förra regeringen sammanfallit med hans personliga värderingar: Ta in så många som möjligt oavsett skäl.

Det senare årets händelser har dock krockat med hans värderingar.

Av Morgan Johanssons kommentarer så får man intrycket att han i praktiken fått hjälp med att avgå. Dock den vanliga proceduren när det gäller högre tjänstemän.


Liberalt kaos

16,september, 16

Bråket i den judiska sekt som numera kallar sig Liberalerna är rätt roande och avslöjande.

Den extrema judinnan Birgitta Ohlsson har åter demonstrerat vilken knäppgök hon är.

För ca 15 år sedan så höll hon ett tal där hon ansåg att nationer och nationella befolkningar skulle upphöra att existera med ett undantag: Israel skulle inte beröras av detta.

Detta råkar vara vad den internationella judendomen har som målsättning  för att gynna sina egna rasistiska och fascistiska intressen.

För drygt ett år sedan skrev judinnan Lena Andersson  – hon med hötorgspekoralen om sina misslyckade knull – ett inlägg i DN där hon ifrågasatte om svenskarna skulle ha rätt till sitt eget land. Senare höll Ohlsson ett tal där hon gjorde samma ifrågasättande.

Frågan är om man får vräka ur sig vad som helst under hänvisning till yttrandefrihet. En politiker har ett större ansvar än en privatperson. Att ifrågasätta det egna landets existens är en form av landsförräderi som inte borde tolereras. Det är en fråga dels för riksdagens talman dels för SÄPO.

När det gäller striden om religiösa friskolor så håller hon med Björklund om det mesta utom på en punkt: Det skulle drabba den judiska Hillelskolen från att expandera. Följaktligen går hon emot förslaget att förbjuda religiösa friskolor.

Ett förslag som är rätt. Att de hittills har tillåtits är pinsamt.

MEN i Europakonventionen står:
”Europakonventionen slår fast att föräldrar ska kunna välja en utbildning och undervisning för sina barn, vilken överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse.”

Skrämmande. Föräldrar bestämmer vilken religiös inriktning som barnet skall få som vuxen!!

Det är skrämmande att dessa unkna värderingar stöds av EU. Det finns all anledning att kraftfullt gå emot dessa medeltida åsikter.

En del kommentarer till Liberalernas konflikt går ut på att de står för ett vägval. Åt vilket håll skall partiet gå.

Kanske så här:

”Skall vi fortsätta med att vara ett judiskt ortodoxt parti som i första hand stöder judendomen nationellt och internationellt???”

”Eller skall vi ta det obehagliga beslutet att arbete för svenska nationella intressen??”

 


Rasistiska fördomar – hrrrrrm

16,september, 15

Det som sägs i rapporten från USA bevisas dagligen i Sverige.

”I ett helvitt Chicago skulle morden minska med 90 procent, våldtäkterna med 81 procent, och rånen med 90 procent…….”

Det här gillar Wallenberg, Reinfeldt och Löfven. För att inte tala om de liberala partierna.

Det liksom berikar.

Rapport från USA

Sade sanningen – stängs av


NATO och USA är inget alternativ för SVENSKAR

16,september, 10

NATO-lobbyns enfaldiga företrädare och deras argument är precis så ljusskygga som man kan förvänta sig.

Från fyra partier som fungerar som USAs och Israels mullvadar i den svenska politiken.

De saknar all trovärdighet.

Deras syfte är inte i första hand militärpolitiskt det är att ge den judiska stormakten USA en formell rätt att använda Sverige som militär plattform. Sannolikt för att ge judiska intressen en militär uppbackning.

Deras massiva stöd till massinvandringen har samma bakgrund, att uppfylla den internationella judendomens målsättning att förstöra nationella folkgruppers homogenitet samt att helst också att avskaffa nationella gränser

Deras huvudargument att det är Ryssland som är hotet, att Ryssland blivit alltmer hotfullt och aggressivt.

Det började för många år sedan när Ryssland gick in i en lokal konflikt med Georgien. Ryssland gick naturligtvis lätt segrande ur den konflikten.

Detta utlöste djup chock hos svenska politiker. De hade ju bestämt att Ryssland inte hade någon militär kapacitet längre. Därför så lade platthjärnorna i regering och riksdag ner det svenska försvaret. Vi skulle ju ha tio år på oss att  bygga upp det igen. Juholt och centerpartiet var överens om det.

Så kom Ukraina och de komplikationer det medförde. En ny aggression från Ryssland enligt  NATO-gänget i alliansen. Vilket visar att de inte kan analysera orsakerna till skeendet.

Quislingavtalet med USA, det sk värdlandsavtalet, orsakade att ryska politiker påpekade att det skulle få åtgärder på den ryska sidan. Detta självklara påpekande slogs upp med krigsrubriker i Sverige som ett ryskt ”hot”!!!!  Tyvärr så åkte Wallström med på det tåget.

Varken Georgien eller Ukraina är något tecken på en generell aggression mot väst.  Följaktligen inte heller något hot.

Att Ryssland bygger upp sin militära förmåga från 90-talets dipp är ju självklart. Vad hade  judarna i riksdagen förväntat sig??  Att Ryssland för evigt skulle vara en nedgången dekisnation??

JA det var vad judarna i riksdag och regering trodde.

Stor förvåning och chock när Ryssland börjar återta sin naturliga militära kapacitet.

HJÄÄÄÄLP vi måste ha hjälp av NATO skriker packet i alliansen.

Rysslands ökade närvaro i de västra regionerna är ett direkt svar på NATOS och USAs provokationer med robotbaser och förband.

USA har med NATO som kuliss lyckats med att återskapa det kalla kriget.  Allt för att oligarkerna i den amerikanska krigsindustrin skall tjäna nya miljarder på militär upprustning.

I DN skriver Ewa Stenberg att Sveriges val står mellan NATO och USA.  Helt fel.

Så här ser alternativen ut:

1.
En kraftig upprustning av det svenska försvaret. För att reparera de enorma skador som politikerna orsakat på försvaret  de senaste 20 åren. När skall dessa politiker ställas till svars för detta brott mot nationen?? Ställas mot muren vore det korrekta för att pöbeln i  dessa partierna skall fatta galoppen.

2.
En militär samverkan mellan nordiska länder. Med Finland redan en realitet, önskvärt med Norge och Danmark för att skapa en lokal stark militär kapacitet.

3.
Att kraftfullt agera för att EU skall bygga upp en egen militär kapacitet. Faktum är att det redan finns en armékår på ca 60000 man preliminärt organiserad. Detta har svenska judemedia nogsamt förtigit. Glädjande nog  har diskussioner i EU tagits upp om detta. Pga BREXIT. Det har framkommit att Storbritannien motsatt sig en sådan styrka. Uppenbarligen för att inte USA med NATO som kuliss skulle förlora inflytandet i Europa. Det är bara positivt att denna kärringnation som inte ens kan hålla oönskade invandrare ifrån sig lämnar EU.

4.
Arbeta för att USA lämnar NATO alternativt att NATO delas upp i en Europeisk del där USA inte har något inflytande och en internationell del där NATO fungerar som idag. Gärna med en frisering av regelverket.

Detta är de realistiska alternativen för de som har rent mjöl i påsen. Det har inte alliansen.