Skärp åtalsrutinerna

15,december, 31

Mängder med rättegångar får ställas in varje år pga att den åtalade inte infinner sig i domstolen.

Detta kostar samhället mycket pengar, dessutom orsakar det rättssystemet besvär och ökar trögheten i systemet.

Lösningen är enkel. Om  den åtalade inte meddelar giltigt skäl för frånvaron så genomförs rättegången ändå. Den åtalades advokat finns där och har all väsentlig information från klienten.

Om det medför en hårdare dom förutom straffet för frånvaron så är det självförvållat.

Rättssystemet kan inte hålla på och dalta med folk som medvetet försöker sabotera  domstolarnas verksamhet.


Illegaler skall UT inte hjälpas

15,december, 30

Moderaterna vill förlänga bonustiden för illegala invandrare till  åtta år. I dag är det fyra år som gäller. Dvs har man illegalt lyckats gömma sig i landet efter att ha fått asylavslag så kan man söka på nytt.

Det är ungefär som att politikerna säger:
”Nej just nu får du inte asyl, Men om du i stället för att lämna landet som du är skyldig till, kan gömma dig i  Sverige i fyra år då kan du söka på nytt. Då kan vi referera till ömmande skäl, barnen har rotat sig, kan inte sitt hemlands språk mm, då får du troligen asyl, det får de flesta.”

Vad är det för slag politiker som kan stifta en sådan korkad lag??  Förmodligen Åsa Romson med stöd av Fredrik Reinfeldt.

Förslaget kan tyckas vara i rätt riktning. Tanken är väl att ingen skall stå ut med att vänta i åtta år, att leva illegalt under så lång tid. Det går alldeles utmärkt i Sverige. I stort alla sociala förmåner gäller även för illegaler.

Ändå är förslaget fel. Det som skall göras är naturligtvis att  slopa möjligheten att leva illegalt för att ”kvalificera” sig, dvs att helt ta bort den nuvarande lagen, De flesta länder har självklart ingen sådan lag, länder där sannolikt inte det liberala packet är i majoritet som i  Sverige.


Öppenheten har fått ett deltidsjobb

15,december, 11

”Reinfeldt får nytt toppjobb” kan man läsa i  bladet.

Jaha. Har hans bästa kompis Netanyahu gett honom ett jobb??

Eller ska han bli ombudsman för Judiska Världskongressen??

Eller agent för NSA??

Eller ska han bli VD för Liberala Rasblandarnas internationella organisation??

Nä han ska bli styrelseordförande för en underlig organisation som kallas  ETI. ”Det har varit en gedigen urvalsprocess….” säger Reinfeldt. Liksom för att framhäva sin  förträfflighet.

Jobbet beräknas ta en dag i veckan.

Kontoret finns i Oslo.

Norske utrikesministern:
”– Vi känner Fredrik Reinfeldt som en kunnig och högt respekterad ledare…..”

En ny variant av Norgehistoria.


EU svagt utan militär kapacitet.

15,december, 9

Den militära stormakten USA har bett den militära stormakten Sverige om hjälp. Det är ju naturligt att jämbördiga samarbetar.

Frågan har väl varit: ”Kan ni skicka bägge soldaterna?”

USA vill dra in så många som möjligt i kriget i MÖ.  Men man är ovillig att själva sätta in marktrupp.

Jag skrev för ett par månade sedan att om EU, Ryssland och Iran skulle göra en massiv insats i området så skulle IS vara borta inom kort tid. Med det avsåg jag en insats av flyg plus  marktrupp.

Tyvärr är det så att det är soldater på marken som måste göra jobbet. Att enbart försöka bomba bort fienden blir oerhört dyrt samt det omöjliggör  insatser i tätort där fienden finns utan att döda civila samt omfattande förstörelse av byggnader.

Den effektiva lösningen är och har varit marktrupp med starkt flygunderstöd. En flygattack skapar tillfälligt kaos hos fienden och detta kan marktrupp utnyttja för att rycka fram.

Det är bedrövligt att inte EU har en militär kapacitet att sätta in vid den situation som nu råder.

Det är betydligt mer logiskt att arbeta för en militär EU-pakt än att gapa om NATO-medlemskap.

I nuvarande situation är det övertydligt hur svagt EU är utan militär kapacitet.

Den sk flyktingkrisen måste tyvärr lösas genom en kraftfull militär insats i aktuellt område.