Energiflum från regeringen

16,mars, 29

Energiministern och en miljöpartist skriver på DN debatt att om 20 år så är Sverige fritt från kärnkraft och fossilt  energiberoende.

Alternativa energikällor skall ha tagit över. Vindsnurror och solkraft i huvudsak. Till 2020 så skall fyra kärnkraftverk läggas ned vilket de ser fram mot. Samtidigt så inser de att det blir problem med energi- försörjningen i södra Sverige.

Någon lösning på det anges inte.

Redan när jag såg rubriken så blev jag nyfiken på hur de skall lösa problemet med energilagring av alternativkraften.  De nämner det bara i förbigående, att nya tekniska lösningar måste till.

Detta är helt avgörande. Annars kommer bara alternativkraften att konkurrera ut kärnkraften, utan att fungerande system ersätter den. Så länge som marknadskrafter skall sätta priset på energi. Så länge inte lagringsfrågan är löst så måste regeringen vidta åtgärder för att säkra att kärnkraften kan drivas lönsamt under den drifttid som kvarstår. Man kan tex avskaffa effektskatten till att börja med.

Det finns ingen lösning på lagringsproblemet vad jag vet. Då menar jag storskalig lagring som gör att industrin kan drivas störningsfritt under minst en vecka. Så länge inte detta problem är löst så är det bara gammal orealistiskt  flum från regeringen som presenteras på nytt.


Regeringen energiflummar

15,juni, 26

I Ny Teknik skriver Baylan och Romson om energiplaner för framtiden, 100% förnybart heter det.

Det är en fin tanke men det finns vissa problem på vägen.

De påpekar att Sverige är efterblivet när det gäller utnyttjande av solel. Helt rätt för en gångs skull. Sverige är förmodligen sämst i Europa. Det bygger på missuppfattningen att vi hart så få soltimmar vilket är felaktigt. Vilket de påpekar.

Men denna satsning på ny energi motiveras med att det är nödvändigt för att uppnå klimatmålen.

Det är liksom en missuppfattning av de totala klimatproblemen i världen. Sveriges utsläpp är minimala jämfört med Kina och Indien.

Det vore mer effektivt att satsa på solkraft i Indien så att de slipper elda med koskit och trä ute på landsbygden. Utsläppen från denna del av världen är enorma. Man talar om ett brunt bälte över Asien pga detta eldande.

Ser man på möjligheten i Sverige att byta ut nuvarande energikällor mot de nya så spricker resonemanget. Så länge man inte har kommit på metoder att lagra stora mängder energi så är det omöjligt att lägga ned både kärnkraft och fossil kraft som MP vill.

Detta låtsas de som  att de inte förstår eller vill förstå, för då spricker de tjusiga målsättningarna pga av brist på realism.

Industrin måste ha tillgång till jämn och säker försörjning av elkraft. Det kan inte de nya systemen leverera med nuvarande teknologi. Det kan däremot kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Det kravet har nog även hushållen även om det är möjligt med  viss energilagring lokalt.

Energiflum från regeringen


Elbörsen måste ges restriktioner eller läggas ned

15,juni, 24

Fler kärnkraftreaktorer riskerar att läggas ned  i förtid pga bristande lönsamhet. Dels beror det på skatt på ca 10 öre/kwh dels på låga marknadspriser.

Den sk elbörsen (Nord Pool) startades av Sverige och Norge för ett antal år sedan. Tanken var att marknadsbehovet skulle bestämma priset på tillgänglig el.

Vad som framkommit och det som nu riskerar att ske visar enligt min mening att denna vara, elkraft, inte lämpar sig för marknadshandel.

De starka pendlingar i priset som skett skapar problem både för konsumenter och producenter.

Under en kallperiod en vinter ganska nyligen så var priset tillfälligt upp i flera kronor/kwh.

Just nu under sommaren 2015 så är priset på väg ner under 10 öre/kwh.

Elkraften är sannolikt vår viktigaste ”råvara” och infrastruktur i det moderna samhället. Då kan man inte låta priset på denna råvara fladdra som om det vore en auktion på Kiviks marknad.

Jag har inte lyckats få klarhet i om den skapade elbörsen var ett regeringsförslag eller om det var en konstruktion av både statliga och privata elproducenter.

Hur som helst, den nuvarande konstruktionen fungerar inte.

Naivisterna, de gröna, talar om att sol och vind skall lösa framtida elproduktion  men kan inte förklara hur basproduktionen av el skall fungera när varken sol eller vind existerar. Det enda alternativet är kol eller oljekraft. Men de gröna vill lägga ner alla fossila kraftkällor så hur skall det fungera då ? Romson har fått frågan i riksdagen men svarar på något annat. Endera begriper hon inte problemet eller så är det medveten destruktivitet vilket inte skulle förvåna från det partiet,MP.

När det låga priset riskerar att slå ut enormt dyra men effektiva kärnkraftverk då är det dags att dra i bromsen.

Om börssystemet alls skall behållas så måste det kompletteras med begränsningar nedåt och uppåt på priserna. Inom detta intervall kan priserna variera enligt börsens utslag.

Troligen bör det lägsta priset ligga på 20 – 25 öre/kwh.

Kris i elproduktionen – Di


Sparka ut MP från regeringen

15,mars, 10

Den svenska Saudiaffären tycks spåra ur allt mer.

De röda utopisternas oförmåga att begripa realiteter kan skapa stora problem på flera områden, export, handel i allmänhet och politik.

Ibland måste även anarkister som MP begripa att  man måste kompromissa när motståndaren är övermäktig.

Saudi är en stormakt avseende olja som vi är beroende av.  Att de är en diktatur kan inte några naiva markeringar från Sverige göra något åt. Inte heller går det att på kort sikt förändra den interna lagstiftningen som har religiös grund.

Ibland måste  fakta inses och på kort sikt accepteras för att undvika skadeverkningar för Sverige som kan bli avsevärda.

Man måste inse detta och sedan parallellt med rådande tillstånd arbeta med politiska och diplomatiska metoder för att försöka ändra det som vi i väst betraktar som oacceptabelt.

Det är ett långtidsprojekt som omfattar stora delar av den Islamska världen. Att tro att lite sprattel från ett litet land som Sverige kan förändra något snabbt är mer än naivt.

Frågan är om inte Löfvén borde sparka ut MP från regeringen och ta in (v) i stället. (v) har troligen samma grundinställning men är sannolikt mer resonabla och kan inse realiteter.


Egendomliga signaler från börserna

14,december, 14

Oljepriset är lägre än på många år. Huvudskälet torde vara att USA lyckats att vaska ut så mycket olja ur skiffersand att de dels är självförsörjande och dels kan exportera en del. Beroendet av de traditionella oljeländerna har därmed upphört. Temporärt.

Nå vad har detta fått för bieffekter?. Jo börserna dyker kraftigt. Är det inte märkligt att när världens viktigaste produktionsresurs, både för industri och privatpersoner blir billig så reagerar börserna negativt!!!

Det borde rimligen vara tvärt om. Så här säger Niklas Wellfelt, aktiestrateg på Remium i  en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt, återgivet i Privata Affärer:

”Men ‘bottom-line’ kan oljeprisfallet jämföras med en global skattesänkning finansierad av Saudiarabien och detta är den största tillväxtimpuls världsekonomin fått sedan centralbanker och finansministerier rullade ut sina extraordinära stimulanser i kölvattnet av finanskrisen 2008.”

Ja det borde medföra en rejäl spark uppåt i konjunkturen. Psykologi och felaktiga signaler från börserna gör att det går trögt. Oljebolagen är stora på börserna och går de dåligt så slår detta igenom på ett sätt som ger felaktiga signaler. Det ger upphov till frågan om regelverket för börserna borde ändras, stora aktörer kanske borde ha ett särskilt regelverk. Om de alls skall finnas på börserna.

Oljan har till och från gett politiska effekter. Reagan sade en gång att USA skulle rusta ihjäl Sovjetunionen. Vilket de också gjorde. Den nuvarande dippen i oljepriset kan möjligen få en liknande effekt på Ryssland med bäring på problemen i Ukraina. Ryssland är starkt beroende av olje/gasexport  och nuvarande läge kombinerat med sanktioner kanske öppnar för en förnuftig lösning i Ukraina. Utan att det var USAs avsikt med oljeutvinningen.


Japaner smarta?

11,mars, 14

Hur smart är det att lägga kärnkraftverk på japans östkust??

Sannolikheten för jordbävningar och tsunamis måste vara  betydligt större på östkusten än på västkusten.  Hade kärnkraftverken legat på västkusten så hade i detta fall  troligen effekten blivit mindre både avseende skalvet och tsunamin.

Nödkylningen slogs ut. Japanerna vill ju vara framstående på teknik men det klickar tydligen avsevärt i praktiken.  Elsystemet i kraftverken slogs naturligtvis ut alltså kunde man inte nödkyla.

Tankeverksamheten tycks inte varit särskilt utvecklad när det gäller säkerhetstänkande.  Rimligen borde de eldrivna pumparna kompletterats med dieselmotordrivna pumpar. Dessutom borde dessa pumpar placerats utanför reaktorbyggnaden eftersom det kan inträffa våldsamma  ting på detta ställe.

Det klassiska ”tänkte inte på det” får inte förekomma i denna verksamhet.

SVD


Drive in – Piss in

11,mars, 10

Man kan inte skita i allt men snart kan man pissa i tanken. Enligt ”MiljöAktuellt”.

Urin är intressant som medium i bränsleceller.  Urin från kor skulle kunna användas och för att leverera  avsevärda mängder elkraft.

Girlpower har jag hört talas om men nu kommer också Cowpower .

MiljöAktuellt