MPs dragning till naturprodukter

14,oktober, 28

MP är ju ett grönt parti så det att man har en positiv inställning till gräs är väl naturligt.  En annan naturprodukt är svamp som tydligen är populär på hög nivå. Det ses väl som ett plus om den har en stimulerande effekt.

En svampig politik krefva svamp.

Artikel berörande emnet

 


Chemtrails är nog en realitet

14,oktober, 27

Till och från så har begreppet ”Chemtrails” dykt upp. Med det menas en typ av spår efter flygplan som flyger på relativt hög höjd. De kan skenbart se ut som kondensstrimmor som är en följd av jetmotorernas heta avgaser.

Chemtrails förnekas av folk som borde veta samt av folk som inget begriper av det hela.

Jag länkar till en artikel i ”Newsvoice” som har haft tidigare artiklar i ämnet. Det är nog svårt att avfärda detta som lösa rykten.

Newsvoice – Artikel om  chemtrails

MP-politiker sparkas – artikel


Ställ kvalitetskrav på politikers bakgrund

14,oktober, 26

Jag tror det var i ”Ring P1” som en person föreslog att politiker borde certifieras.  Det är en bra idé.

Jag har varit inne på liknande tankar tidigare.

När man ser vad det är för sorts folk som tom hamnar i en regering så blir  man benägen att ställa grundläggande krav på kvalifikationer för att komma ifråga.

Bland moderaterna i den förra regeringen så fanns det flera personer som aldrig haft ett riktigt jobb.

Först MUF och sedan in i politiken på livstid. Inte nog med det, de anser att de har rätt att vara politiker på heltid. Dessa politiska broilers finns även i andra partier  vilket inte är bra för kvalitén på den politik som levereras.

De fundamentala krav man bör ställa är två:
1.
Haft ett ”vanligt” jobb i minst 5 år.
2.
För att komma in i riksdagen minst 30 års ålder.

Beträffande jobb så skall inte mygeljobb som ombudsman i en politisk organisation eller liknande godkännas.

Ålderskravet är till för att individen skall ha skaffat sig livserfarenhet i vid bemärkelse, en insikt om hur samhället fungerar för vanliga människor.

Sedan kan man fråga sig om inte minst  ytterligare ett krav bör ställas, utbildningsnivå. Vilket innebär minst någon form av gymnasieutbildning. Detta kan motiveras med att samhället blir alltmer avancerat på olika nivåer och det krävs förutsättningar att förstå sammanhangen.


Journalistförbundet en politisk vänsterorganisation

14,oktober, 22

Journalistförbundet har infört en paragraf som gör att man kan utesluta medlemmar med fel åsikter.

Som inte är tillräckligt mycket vänster och PK. Som inte arbetar efter det idiotiska mantra som alla lågintelligenta PK-nollor använder – ”alla människors lika värde”. Som dessutom är en felöversättning av det engelska uttrycket.

Journalistförbundet har på nytt visat att man inte är en organisation som arbetar för demokrati och fri debatt och åsiktsbildning. Förbundet borde vara en föregångare i detta avseende med mycket toleranta gränser, i stället har den blivit en extremistisk politisk organisation långt ut på vänsterkanten som inte arbetar för pluralism i samhällsdebatten.

Sveket i detta avseende har orsakat att en mängd nättidningar dykt upp som berättar vad marxisterna i journalistkåren undanhåller.

Förhoppningsvis bildas det ett nytt förbund som arbetar för landet och en vid åsiktsfrihet. Regeringen borde ge en sådan organisation ett etableringsstöd, det ligger i landets intresse.

Artikel – Avpixlat


Särintresset hänger inte med

14,oktober, 21

U-båtsjakten pågår för fullt. På sjön och i media. I utländska media så hånar man Sverige pga våra  små resurser.

Reinfeldts och Borgs ”särintresse”  tycks inte fungera så bra.  Men radarparets eget särintresse, massinvandringen, den fungerar desto bättre.

Jag är inte säker på att det är ryssarna som smyger i skärgården. Alla tycks ha glömt senaste ubåtsjakten, på samma ställe. Starka indikationer pekade på att det var en NATO-ubåt som var aktuell den gången.

I och med att våra mycket intelligenta politiker lade ner kustartilleriet så försvann tydligen också de fasta minlinjer som fanns utlagda i skärgården. Livsfarliga för ubåtar. Det bekymrar inte våra smarta politiker.

Det skulle inte förvåna mig om både NATO och Ryssland använder den svenska skärgården som övningsområde. Det är ju numera riskfritt.

För några år sedan så hade USA framställt en önskan om att få använda skärgården som övningsområde för navigering.Försvarsministern var naturligtvis positiv. Sedan blev det märkligt tyst i frågan.

”Fred i vår tid”  var det visst någon politiker som sa strax före VK2.


Reduktion på Expressen

14,oktober, 21

Expressen skall tydligen minska personalen. Ca 60 personer, mest fotografer. Journalisterna får väl fotografera själva. Det har ju blivit lätt med den nya digitaltekniken.

”Det kommer att sänka kvalitén ” säger den sk chefredaktören Thomas Mattson.

Är det möjligt??  Går det att komma längre ner i skiten än den nivå som Mattson etablerat?

Vill VD höja kvalitén så är den effektivaste metoden att sparka Mattson.

 

 


Om det obefintliga försvaret

14,oktober, 19

Ett par skribenter skriver i en debattartikel i SVD att försvaret behöver ca 100 miljarder över en 10-årsperiod. Ja det är precis vad jag sagt tidigare i diverse inlägg. 10 miljarder per år behövs som minst. Det som både den gamla och den nya regeringen föreslår är bara växelpengar som inte förändrar mycket till det bättre.

I DN idag så skriver två NATO-flummare, Winnerstig/Tolgfors om försvaret.

De betonar att hot med taktiska kärnvapen kan användas av Ryssland för att uppnå sina mål även om de aldrig använder vapnen.

Taktiska kärnvapen är mindre laddningar som kan skjutas med kanon eller  mindre missiler.

Från artikeln, slutklämmen:

”Av särskild vikt för Sverige är att upprätthålla det goda transatlantiska samarbetet med USA, eftersom både vår egen och närområdets säkerhet är beroende av detta. Utan den förbindelsen saknar Europa verktyg för att hantera de hot som Europa nu står inför. Det är vår förhoppning att hela den nya svenska regeringen inser detta.”

Tidigare hade de konstaterat att mot ett enat väst så står sig Ryssland slätt. Om de med detta inräknade USA är ej klart. Det räcker med ett enat Europa för att Ryssland skall avstå.

Det förutsätter att den naiva nedrustningen i Europa får ett snabbt slut och att militära och politiska realiteter inses. Europa skall självfallet inte vara beroende av USA för  för det egna försvaret.

Om Europa saknar ”de verktyg” som behövs så är det självklara alternativet att skaffa de verktygen. Inte att skrika att någon annan skall försvara oss.

I Avpixlat skriver en rysk kvinna som flydde till Sverige pga kritik mot Sovjetunionen att rysk militär betraktar  Sverige som ett ingenmansland, ett försvarslöst område. Ett land som saknar en armé. Ett resultat av att de skurkpartier som kallas ”alliansen”  medvetet saboterat försvaret.

Taktiska kärnvapen borde varje land ha. De är tillräckligt obehagliga för att en angripare skall tänka sig för. Man kan konstatera att ett land med kärnvapen inte har blivit angripet, inte ens Nordkorea.

Alltså är det effektivt. Sverige hade mobila kanoner framtagna för taktiska kärnvapen för ca 30 år sedan.De skrotades av (s) och (c).

Det är dags att vakna upp ur det naiva flummet och skaffa de vapen som behövs. Sverige bör skaffa taktiska kärnvapen.

I dag skriver professor Stefan Hedlund i SVD om försvaret. Han har under många år kritiserat den dåraktiga försvarspolitiken.

Winnerstig/Tolgfors – DN

100 miljarder behövs – SVD

 Artikel i Avpixlat

Stefan Hedlund – SVD