Permission?

14,juli, 24

Den Iranska komunistsubban som  i vänstervridna SR tilläts göra den mest groteska vänsterpropaganda som hörts på länge har kommenterat den moderata politiker som kastade ut TVn och sade upp licensen.

Från Expressen:

”….Gunnar Axén behöver inte köra de tillgångar han förvärvat genom att stjäla från arbetarklassen till soptippen, vi  kan komma och befria honom från dem …..”

”Stjäla från arbetarklassen??!!…..”

Spontant så undrar man om det handlar om mental sjukdom eller förståndshandikapp??

En person med denna status fick alltså tillgång till P1  1,5  timme!!!???


Demokratiutredning – ett skämt??

14,juli, 24

Den extrema judinnan Birgitta Ohlsson (fp)  har tillsatt en ”demokrati- utredning”. Som huvudman för den har hon utsett juden Olle Wästberg. Judarna vill helst hålla sina affärer inom ”familjen”.  Hur skulle det vara att integrera en svensk i denna process?? Det handlar ju om Sverige och inte om  Israel som Ohlsson tycks anse. Hon kan väl ta kontakt med kollegan Ullenhag som skall vara specialist i frågan. Jag gissar att galoscherna inte passar. När integrationen går judarna emot.

Den som tror att denna utredning gör skäl för namnet är nog  mer än tillåtet naiv. Det är snarare tvärtom ett försök att hindra oliktänkande att just tänka fritt och kanalisera detta i lämpliga organisationer.

Eller mera rakt uttryckt: Att hindra folk från att utveckla en opposition till den judiska  pöbelregeringens övergrepp på befolkningen.

Den fd åklagaren Rolf Hillegren skrev ett inlägg om ett tidigare inlägg som Wästberg gjort i DN.

Jag länkar till Hillegrens inlägg.Han ställer ett antal besvärande frågor som Ohlsson/Wästberg sannolikt inte vill höra talas om.

Artikel – Hillegren


Skurknationen kör på i samma spår

14,juli, 15

Israel vill att Gaza skall demilitariseras. Dvs Hamas verksamhet skall upphöra.

Nå men vilka krav ställer de på sig själva när det gäller demilitarisering av Västbanken??  Inga alls.  De anser att de har rätt att förtrycka andra folk och ockupera deras land.  Enligt ”biblisk rätt”. Denna rätt är något som inte har någon som helst juridisk legitimitet utan är ett resultat av den professionella mytomani som detta folk ägnat sig åt i årtusenden.

En del av denna mytomani kallas ”bibeln”. Ett vetenskapligt projekt som startades för att undersöka hur mycket som var sant eller påhittat i bibeln  kom fram till att ca 80% var fejk, 20%  hade  en viss verklighetsbakgrund som sedan judarna spånat vidare på och utvidgat.

Om jag inte är fel underrättad så har ett ockuperat folk rätt att bekämpa ockupanterna.  Så grunden till problemen har i huvudsak orsakats av Israelerna själva.

USA, den andra judiska skurknationen, kan lösa problemen på nolltid genom att strypa allt understöd till Israel. Det vill de inte. I praktiken så stöder USA Israels ockupation och annektering av Västbanken.

Varför vänder sig inte Israel till FN för att få hjälp med dessa ständiga problem?? Jo därför att om FN-trupper skulle placeras i Gaza och på Västbanken så skulle  judarnas kriminella verksamhet stoppas,
det skulle finnas en oberoende part som judarna inte skulle kunna manipulera.  De vill ostörda med stöd från USA fortsätta sin kriminella verksamhet.

Det enda som kan lösa problemen är en militär intervention på Västbanken och i Gaza. Via FN går det inte därför att judestyrda  nationer som USA och Sverige skulle motsätta sig en sådan lösning.  Då kan det lösas utanför FN. De stora nationerna, som Ryssland, Frankrike, England, Indien och kanske Kina skulle bilda en tillfällig militärallians, intervenera på Västbanken, kasta ut Israelerna och stoppa all bosättning, sätta området under palestinsk kontroll. Jerusalem skall göras till en neutral stad som det var en gång som ingen har någon särskild rätt till.

En annan lösning är att utrymma Israels befolkning och flytta dem till USA. Avdela ett område i New Mexico och Texas tex som får bli deras egen delstat. Sannolikt den bästa lösningen.

Beträffande morden på de tre judiska ungdomarna: var det verkligen palestinier som utförde dessa? Jag utesluter inte att det var den Israeliska säkerhetstjänsten som gjorde det, offrade sina egna för att just få igång de motsättningar som precis pågår på krigsnivå.

Israel vill inte ha fred – Kälvemark AB

Israel vill inte ha fred – Gideon Levy DN

 


Rojas pudlar

14,juli, 9

Mauricio Rojas har varit en frisk fläkt i invandringsdebatten många gånger. Sagt sådant som en feg svensk PK-journalist aldrig skulle säga. Den svenska ankdammen kändes troligen för trång så Rojas jobbar numera i Madrid.

Det finns dock tydligen en gräns för Rojas mod i debatten. Jimmie Åkesson hade tydligen refererat till något uttalande av Rojas.

Det räckte för att Rojas skulle pudla i SVD  och tala om hur fel Åkesson hade. Rojas hänvisar till att länder som Australien,USA och Kanada har haft stora fördelar pga den stora invandringen.

Det var ett tämligen svagt argument. Hade de vita inte  kommit till Australien och USA så hade urinnevånarna troligen  fortfarande varit kvar i de kulturer och levnadssätt  de skapat. Indianerna skulle troligen fortfarande jaga buffel på prärien som en huvuddel av sin försörjning. Kanada har inte släppt in vem som helst till landet. De har ställt krav på invandrarna, i motsats till Sverige, att de har förutsättningar att bidra i landet.

Sedan har de gjort misstaget på senare tid att släppa in”flyktingar” i landet som inte har förutsättningar att bidra. De har insett misstaget och skärper nu succesivt kraven på denna kategori.Till skillnad från Sverige och dess IQ-befriade och rygglösa regering.

Skall vi ha en invandring, det kommer vi att ha av olika skäl, så bestämmer vi själva VILKA personer som skall komma hit samt vilka kvalifikationer de skall ha. Alla har definitivt inte lika värde vilket är en självklarhet.

Inte som idag, av denna odugliga regering, låta Sverige fungera som en internationell socialbyrå som alla har rätt att utnyttja.

Kommentar – Björn Norström

 

 

 


Ny attack på försvaret från Borg och Reinfeldt

14,juli, 3

Ekonomer på FOI har granskat regeringens påstådda  extra stöd till försvaret. Det bekräftar vad jag i ett tidigare inlägg skrev att tilldelningen täcker knappt inflationen.

Men det är värre än så. Det finns tydligen ett kostnadsindex vars ursprungliga funktion var  att  kompensera  för inflationen. Nu har Borg och Reinfeldt omdefinierat detta index så att det i stället tar pengar från försvaret!!!

Det styrker den fråga jag ställde i ett färskt inlägg om det inte är ett medvetet sabotage. Svaret blir mer och mer ett tydligt JA. Syftet är sannolikt att underminera försvaret för att skenmotivera en anslutning till NATO.

Artikel SVD

Artikel Fria Tider


Livets Ord, Maranata, Mp, Fi…………

14,juli, 3

Åsa Romson har tydligen nått nya nivåer av akut förvirring. Särskild skatt på män, vita medelålders män är skyldiga till allt som är fel,  dra in 10 miljarder från försvaret mm.

Romson är 42 år, troligen i övergångsåldern. Det brukar medföra kort- slutning i skallen på vissa kvinnor. Mer än normalt. Detta är alltså en positiv tolkning eftersom tillståndet kan förbättras.

Det råder tydligen en kamp mellan Mp och Fi om vem som kan vara mest korkad. Deras uttalade politik tyder på att det skulle bli dubbelt värre om vita medelålders män ersattes av vita  medelålders kärringar.

Att döma av hennes senaste utspel så vore nog några år på Säter en lämplig åtgärd.

Artikel –  Fria Tider