Skoldebatt 081023

08,oktober, 24

Debatt i TV1 om skolan 081023.

Hela etablissemanget var där plus några till.   Först tjafset om vad Björklund sagt och inte sagt. Tämligen ointressant. Det som är intressant är att det finns problem som skall lösas.

Vänstern vill inte , kan inte, förstår inte problemet, vill köra vidare i traditionell demagogisk stil med katastrofalt resultat.

Bara idén om att alla skall till högskolan  när  dumflumskolan inte klarar av att lära ungarna läsa och räkna i lågstadiet, det tyder på att det är svaga och/eller sjuka hjärnor som styr vänsterns skolpolitik.

Björklund sade att vi har kunniga och duktiga lärare. Han vet mycket väl att det bara är delvis sant. Han vågade tydligen inte säga sanningen pga att ordförandena i de två lärarfacken var där.

Gissningsvis så borde en tredjedel av lärarna valt ett annat yrke. De är inte intesserade, är dåliga pedagoger och har dåliga ämneskunskaper. Men det är ju systemet som släppt in dem.  Med ett intagningssystem till lärarutbildningen som har som huvudmål att fylla utbildnings- platserna så blir det så här. Betygskraven sänks tills man fyllt platserna. Så för det inte gå till. Läraryrket är för viktigt för samhället. Vid intagning till utbildningen så måste sättas absoluta betygskrav.

Det innebär att alla platser inte fylls. Det får man ta.  Dåliga lärarlöner kombinerat med dåliga skolledare gör att man får få sökande.

Kommunaliseringen av skolan är orsaken till en stor del av problemen. Kommunerna känner inget ansvar för utbildningen.  För kommunerna är det ingen skillnad på städare eller lärare när det gäller löner. Så lite som möjligt. I städarfallet så får det inga större konsekvenser, men i lärararfallet så  leder det till katastrof på sikt. De svenska lärarlönerna lär ligga på samma nivå som i Slovenien.

Vänstern förstår inte betygens roll. De tjafsar om ”sortering” , att man stämplar eleven, att mer betyg och tester i  sig själva inte höjer resultaten.  Poängen med betyg och prov är att man upptäcker dem som har problem.

Läskunskaper är grunden för att komma vidare i utbildningen. En person som hade insikter i utbildningen på lågstadiet skrev för några år sedan att läskunskaperna skulle ”växa fram” av sig självt. Precis som att det var någon automatisk mognadsprocess. Dvs ungarna fick lära sig själva  att läsa. Det är högst troligt. Det är denna  vänster- pedagogik som lett till att vissa inte kan läsa  i årskurs 9. Detta lärdes således ut på lärarhögskolan av några stupida progressiva vänsterpedagoger.

Sådant här kan pågå utan att någon reagerar.

Skolan måste förstatligas. Det har stått klart länge. Inom alliansen är det tydligen bara (fp) som driver den linjen. De övriga vill inte förstå, de vill köra vänsterlinjen.


Misslyckad granskning.

08,oktober, 22

Uppdrag granskning 081022. Tämligen misslyckat.

Det gällde förbifart Stockholm.

Ett försök att göra en höna av en fjäder. Reporterns främsta insats var att avbryta Vägverkets chef och att tjata om klimatet och miljön.

Inte nog med det, jämställdheten kom med i diskussionen. Det var tydligen en aspekt som skulle beaktas enligt direktiven!!!

Har Margareta Winberg varit konsult?

Vad är alternativet??   Är det bra att köra E4an genom Stockholm?  Det spelar ingen roll vilka krystade argument som framförs mot projektet, det måste genomföras.

Generellt måste en större stad ha ringleder med jämna mellanrum.  Samt förbifarter för större nationella trafikleder.  Att inte detta projekterats för decennier sedan får skyllas på bristen på insikten om  kommande trafik och dess struktur.  Nu är tendensen att det blir nödlösningar  i redan existerande bebyggelse. Det måste planeras långt i förväg. Sedan spelar det ingen roll om det är häst och vagn, bilar eller bussar som utgör trafiken.

Klimattjatet har gått folk på hjärnan. Motiverat map på avgaser i  närmiljön. Men det är inte det man menar utan den globala påverkan pga CO2. Allt tyder på att  människans påverkan på klimatet är marginell.

Det är sannolikt solens variationer som påverkar havens emission av CO2.

SVD


SMI på villovägar

08,oktober, 22

I DN så frågar sig smittskyddsinstitutet varför det är så hårda straff för spridning av HIV.

Ett märkligt utspel. När HIV började poppa upp på 80 – 90-talet så var HIV-smitta samma sak som döden i de flesta fall. I bästa fall ett förstört, sannolikt förkortat  liv.

Att man med detta scenario fastställde hårda straff för smittspridning det är ganska naturligt.

Att man sedan under senare år fått fram sk bromsmediciener så att smittade lever längre det bör inte förändra  den  principiella hållningen.

Vad som förvånar mig det är tillämpningen av brottsbalken. Det finns en speciell paragraf för smittspridning, men i stället kallar man det för ”misshandel”.

Se länk till tidigare inlägg.

Länk


Insatsförsvaret

08,oktober, 15

Hörde en diskussion i lokalradion i Uppland om försvaret för en tid sedan. Mellan Cecilia Wikström och Tone Tingsgård.

Om det var Folkpartiets CW eller en lokal namne det vet jag inte. Nåväl, CW tyckte bestämt att det skall finnas ett flygförband på det som tidigare var F16. Detta för att snabbt kunna försvara landets folktätaste område och mest intensiva ekonomiska region.  TT tyckte inte det var så nödvändigt. Förband från Blekinge eller Norrbotten kunde ju flyttas dit.  CW tryckte på förmågan att fortfarande  kunna starta och landa på F16 , att inte totalt förstöra den militära beredskapen. I praktiken att behållla  basresurser på F16 för att direkt kunna serva militära behov.

TT höll inte med, förstod inte resonemanget. Höll fast vid det gamla enfaldiga idisslandet om att  blir det kris så får vi rusta upp. Tyckte inte man skall anpassa försvaret till tillfälliga svängningar i politiken. (Georgien). Inte det ? Det är ju precis det som (s) har gjort! Pga att Ryssland var svagt några år på 90-talet så bestämde (s)  att vi i stort sett kunde lägga ner försvaret. Ryssland skulle vara svagt mycket länge. Skulle det förändras så skulle vi ha många år på oss att i lugn och ro rusta upp. Komiskt dravel om att ”Ryssland inte har kapacitet att….”.

CW har självklart rätt.  Det är fullständigt otroligt att man kan  tömma  landets viktigaste region på militära resurser.  Huvudansvarig för detta är Håkan Juholt och hans Judas-Iskariot-kompisar.

I mälardalsregionen har minst två krigsbaser för flygvapnet sålts till civila intressen. Att en tredje finns kvar beror sannolikt på att den även används för civil trafik.  Dessa baser kostade småpengar att underhålla i fredstid. Ändå lägger man ned dem.  Var det Chamberlain som myntade uttrycket ”Fred i vår tid”?  Sedan small det.

Svenska politiker är minst lika korkade som Chamberlain.  Militärledningen har skapat myten om det ”flexibla insatsförsvaret”. Det är i stort sett en bluff, det fungerar inte i Sverige. Sverige är ett avlångt land som är besvärligt och därmed  dyrt att försvara.  Hur förflyttar man snabbt tung materiel  som stridsvagnar och andra liknande fordon långa sträckor??  Det är bara järnväg som  gäller. Som bekant är det enkelt att slå ut eldrivna järnvägar. Har vi diesellok??  Tänkte inte på det??  Länge sparade man ånglok av beredskapsskäl. Troligen har (s) skrotat dem. Fred i vår tid. Var finns pansarförbanden i mälardalsregionen?  Finns inga.

På F7 finns några Herkules som inte kan ta tung materiel, endast  några dussin soldater per plan.

Man talar om fexibilitet men saknar resusrser som behövs för att vara flexibla. Slutsatsen är att ett avlångt land som Sverige inte passar för ett ”insatsförsvar”.Väsentliga resurser måste finnas på plats redan från början i varje region.

Sverige delas lämpligen in i fyra regioner, norr, mitt, mälardalen och syd.  I varje region måste  tung materiel finnas redan från början.

Dumvänstern (finns det någon intelligent vänster?)  gnäller om det dyra försvaret.  Det har säkert funnits dödkött i försvaret och kan finnas fortfarande.  Men inte  särskilt mycket av totalbudgeten.   Vad får vi ut av 40 miljarder frågar man.  Ja vad förväntar man sig? Skall vi redovisa ett visst antal uppstartade krig per budgetperiod för att visa att militären används? Man förstår inte att ingångna avtal med industrin kan inte brytas utan stora skadestånd. Man förstår inte att många stora projekt startades upp i en tid då det var fullt motiverat med tanke på den politiska situationen. Vi har ett billigt försvar. I Norge betalar varje individ nästan det dubbla till försvaret trots att Norge är med i NATO.

I en partiledarutfrågning med KG Bergström nyligen så sade  Sahlin att försvaret skall få mindre pengar.

Socialdemokraterna kommer således att helt utplåna det minimala försvar som finns kvar.   Att inte (s)-kvinnor begriper något av försvarsverksamhet det är inget nytt. Tingsgård och Sahlin har bekräftat detta på nytt.


Sjöröveri 2008??

08,oktober, 11

Från somalias kust rapporteras regelbundet om kapade fartyg.  Hur är det möjligt att 2008 kapa enorma fartyg med samma metoder som användes för flera hundra år sedan???  Det är nästan obegripligt. Det bygger förmodligen på att inte civila fartyg får vara beväpnade. Inte ens med handeldvapen.

Då är det dags att ändra på det. När inte ens krigsfartyg i dessa vatten avskräcker då är det dags att statuera exempel.

Ett fartyg med stridsvagnar till Kenya står tydligen under kaparnas kontroll. Varför detta mesande??

Med de militära resurser som i dag finns så borde det vara en bagatell  att blåsa packet av båten. Den nuvarande attityden avskräcker inte  från nya kapförsök.


Finansiell infarkt

08,oktober, 9

Någon liknade kreditsystemet vid kapitalismens puls. Går man vidare på det spåret så kan man väl säga att banker och finansinstitut är kapitalismens hjärta och kapital- och penningströmmar dess blodflöde.

Som bekant är det avgörande att hjärta och blodflöde fungerar för att organismen skall fungera och överleva.

Det finns således ett fundamentalt nationellt och globalt intresse  av att  finanssystemen fungerar.  Det som nu inträffat kan väl betecknas som en finansiell infarkt eller näst intill. Konstgjorda  transfusioner sätts in, finansorganen ligger på intensiven.

Om man misssköter hälsan, överanstränger hjärtat så kan en kollaps inträffa.  USA har missbrukat och misshandlat finansorganen så att denna kollaps till slut inträffade.

Receptet i det mänskliga fallet brukar vara att brukar vara att leva sundare för att undvika problem. I det finansiella fallet så torde de innebära  striktare  regelverk för att förhindra missbruk.  Enligt andras utsago så  har det funnits  en lag i USA som tvingade bankerna att släppa lån till husköpare med tveksam ekonomi.  Det innebär att det är amerikanska politiker som är huvudansvariga  för kraschen.

Det är i första hand politiker som skall skapa ett regelverk som skapar stabilitet. I det här fallet så har de grovt missbrukat sin makt.

Det leder till frågan om det skall skapas ett organ som står över politiker  i finanssystemet, en slags finansiell högsta domstol som kan upphäva politiska beslut som ur finansiell stabilitetssynpunkt är felaktiga.

Riksbanken står numera fri från politiker men  vilka  restriktiva befogenheter den har det är jag inte klar på.  Även finansinspektionen har viss makt men hur mycket?

Detta fungerar  olika i olika länder  men  en skärpt  attityd måste  mobiliseras då effekterna av missbruk i finanssystemet numera inte endast är nationella utan globala.

SVD


Bankernas inkompetensorgie

08,oktober, 6

Börsen ned mer än 7  %!!!!    Vad fan är det som pågår???  Dum, dummare, dummast.  Ren förbannad psyknoja som inte är motiverad av rent konjunkturella skäl.  En dårarnas julafton som i stor utsträckning har  skapats av massmedia som hetsar fram bilden av världens undergång i sedvanlig  stil.  Blankarna  utnyttjar naturligtvis läget och spär på instabiliteten.

Nu får det vara slut med daltandet med  spekulanter , daytraders, blankare och  inkompetenta bankledningar.

Det skall vi nog inte förvänta oss av de nyliberala dogmatiker som kallar sig alliansen.  De har en bank ,Nordea, som är statsägd. Med den skulle man kunna sätta  normen för bankmoral men den möjligheten är man inte intresserad av.   Tvärtom, Nordea är bara en part i den hysteriska kvartalshypen. Inte nog med det, man vill sälja banken så att det blir ytterligare en bank som blåser kunderna på pengar.

”Marknaden skall var självreglerande” tror nyliberalerna. Skitsnack det är lika obefintlig konkurrens i banksektorn som mellan elbolagen.  Oligopol eller inofficiell kartellbildning det ligger närmare sanningen.

”Bankerna har tjänat ohyggligt med pengar säger de som vet”. Ja så är det men ändå måste centralbankerna mata dem med pengar som man matar en unge med nappflaska. Lån i första hand men ändå.  ”De litar inte på varandra och vill inte låna ut pengar till andra banker” låter det.  De framkallar  en kris som egentligen inte finns.

Jag låter förmodligen som en socialist vilket jag inte är.   Finanssystemet är dock så viktigt att det inte kan tillåtas vara en spelplan för nyliberaler, kvartalskapitalister och spekulanter.

Förhoppningsvis så har klockan ringt i örona på regeringar och bankchefer.  Men resultatet blir förmodligen mesiga kompromisser som inte  ger någon större stabiliseringseffekt.   Risken är att dessa återkommande kriser ger vänstern  vind i ryggen med krav på förstatligande  av både banker och företag.

SVD