Dessa oerhört kompetenta kvinnor

16,juli, 25

I Uppsala var det mer eller mindre öppet krig i förra veckan. Mängder med bilbränder, stenkastning mot räddningspersonal och polis.

Det här var inte enstaka händelser som snabbt ebbade ut.

Vad jag noterade var att varken SVT eller SR hade minsta  info om detta. Det man fick veta var genom internetmedia.

En polis uppgav att de var förbjudna att ingripa när huliganerna brände bilar. Tydligen kastades även molotovcocktails mot polisbilar. Man skulle sätta in dialogpoliser i stället.

Nå vem hade beordrat denna passivitet, stöd till kriminalitet och inkompetenta insatser??

Troligen polischefen i Uppsala. Som väntat en kvinna. Carin Götblad.

Nå varför mörkade SVT detta? Vem är chef på SVT. Som väntat en kvinna.

Den extremvänsterjudiska Hanna Stjärne. Tidigare chefredaktör på Unt i Uppsala. Av en omdömeslös styrelse utnämnd till VD på SVT.

Och vem kan vara chef på SR? Som väntat en kvinna. Cecilia Benkö.

Hur var det nu med cheferna på Riksrevisionsverket? Var de kvinnor?


Det är svenskarnas fel

16,juli, 24

Ännu ett exempel på judemedias falskhet. Någon slags psykolog intervjuas om våldtäktsepidemin i Kvällsposten

Det beror på det varma vädret. Samt kvinnors lätta klädsel. Enda förklaringen anser han.

Ungefär som den rygglöse mesen Löfven i riksdagen sade: ”Ja vi män måste skärpa oss…” når någon hade ställt en kritisk fråga om just våldet mot kvinnor i detta avseende.

Precis som om det i huvudsak var infödda svenskar som var skyldiga.

Efter mordet på två svenskar i Västerås så kommenterade inte Löven dådet. Han ville visa att han står på afrikanernas sida. Även då de mördar svenskar. Däremot när en svart gick på örona i Göteborg då for han dit som en raket och snyftade.

Har Sverige någonsin haft ett värre kräk som statsminister?? Ja Reinfeldt kan  konkurrera. De spelar i samma avgrundsdivision.

Det har framgått länge att svenska folket har två huvudfiender: Politikerna och journalistkåren.


Lögnens tidning, lögnens drottning…….

16,juli, 24

….Somar Al Naher i AB har åter visat sin obefintliga moral och avsaknad av journalistisk heder.

Hon kommenterar rättegången mot ”nazisterna” i Malmö.

Om man läser en redovisning från annat håll som inte har den medvetna lögnen som riktmärke så kan man tro att det inte handlar om samma rättegång.

Hennes tes är att detta är ett exempel av ”nazisternas” radikalisering. Hon har valt ett dåligt och falskt exempel. Men om hon skulle haft rätt, är det inte naturligt att det uppstår en motkraft till vänsterns och globalisternas projekt att utrota svenska folket som kategori?? Eller förväntar hon sig att svenskarna skall lägga sig platt och acceptera att bli utrotade??

Jude/vänster-media har hela tiden ljugit konsekvent och påstått att ”nazisterna” angrep ett feministgäng. Rättegången visar att det var tvärtom. Detta är ett lysande exempel att ingen kan lita på jude/vänstermedia.

Bifogar länkar till två tidningar som rapporterar om samma sak.
Döm själv.

Aftonbladet –  Somar Al Naher

Fria Tider


Finns det förutsättning för integration??

16,juli, 18

Ordet integration är frekvent brukat och missbrukat under lång tid.

Finns det något exempel på integration som lyckats där någon extrem kategori varit inblandad?

USA tvångsimporterade afrikaner för ca 200 år sedan. De använde som slavar och behandlades illa.

För ca 150 år sedan upphörde slaveriet och afrikanerna blev fria att agera i samhället enligt egen agenda.

Att sakna utbildning och ändå försöka klara sig i samhället blev inte lätt som kan förutses. De diskriminerades, främst i södern relativt länge.

Sedan minst 75 år så har de dock fått gå i skolan även om det var i separerade klasser relativt vita.

Så hur har det gått för afrikanerna sedan de i allt väsentligt haft samma rättigheter som vita?

En del har lyckats väl. Akademiska studier och höga befattningar. En har tom blivit president.

Men tittar man närmare på dem som lyckats så är nog en mycket stor andel inte renrasiga afrikaner, de har en eller fler vita eller andra i sin stamtavla.

Obama tex har en far från Kenya och en vit mor från USA.

I alla länder oavsett folkgrupp så finns det en andel av eleverna i utbildningsväsendet som har svårigheter att klara kraven. Jag gissar att den delen i Sverige skulle vara ca 25%. Då förutsätter jag en fungerande skola. I dag är troligen andelen 35%.

Det beror inte enbart på skolan och dess krav, i varje population finns en andel som har dåliga medfödda förutsättningar att inhämta och förvalta teoretiska kunskaper och färdigheter.

I samband med de tragiska polisskjutningarna mot svarta i USA  så är det konstaterats att svarta kriminella har en högre representation relativt deras andel av befolkningen.

Det är en förenklad framställning av ”Black Lives Matter” när man påstår att det handlar om rent rasistiska motiv från polisens sida. Man kan  ana att  det bland polisen finns en stark misstänksamhet mot svarta kriminella, sannolikt baserat på negativa erfarenheter, vilket gör att avtryckarfingret reagerar fort.

Samtidigt bygger detta upp en stark misstro från de svartas sida.

Det är en obehaglig situation som uppstått. Rent av en polarisering för att använda ett  populärt uttryck.

Ett tillstånd som uppstått pga att integrationen misslyckats.

Till Sverige så importeras tusentals afrikaner varje år. En del har lägre grundläggande utbildning, en stor del ingen alls.

En del är sk kvotflyktingar. Från diverse delar av Afrika där det poppat upp en ”kris”.

Tex så kommer det flyktingar från Södra Sudan. Dessa har mycket liten eller ingen utbildning alls.

Dessa får vad jag förstår obligatoriskt permanent uppehållstillstånd.

Hur skall dessa ”integreras” i det svenska samhället???

I mån det alls har kommit något svar från politikerna så är det att de skall få utbildning. Individer som är 35-50 år skall börja i 1:a klass, gå 9 år, sedan 3 år i gymnasiet????

Fullständigt dåraktigt. Dels som princip, dels pga att de  kommer att hoppa av utbildningen långt innan slutet.

En annan metod som det ylas vilt om är att det måste skapas ”enkla jobb”. Enkla jobb för att analfabeter från Afrika skall kunna skensysselsättas???

Vi skall backa 50 år i utvecklingen för att individer utan förutsättningar skall få ”jobb”???

Fullständigt idiotiskt även detta.

Nå vad blir slutsatsen?

Den självklara. Att individer från primitiva u-länder inte skall flyttas till utvecklade i-länder då de saknar alla förutsättningar att integreras i den miljön.

Afrika är inte att land. Det är en kontinent med ett 50-tal länder. I norr arabiska länder, söder om Sahara är befolkningen svart. Utvecklingsnivån är likartad i dessa länder, är det kris i något land så är det naturliga att man tillfälligt flyttar till ett grannland. Som kanske har ett likartat språk. Swahili är ett slags standardspråk som fungerar i flera länder.

Afrika och AU måste ta tag i och lösa sina egna problem. Inte exportera dem.

Samma princip gäller i Europa. Blir det tillfällig kris i ett land så skall de drabbade kunna flytta tillfälligt till ett grannland

Man löser inte en tillfällig kris i ett u-land genom att flytta folk till en annan världsdel. Man hjälper genom att skjuta till resurser som kan hjälpa på plats.

De nuvarande primitiva asylreglerna är en katastrof både för asylanterna och mottagarländerna.

Det är ländernas politiker som skalla sätta stopp för dårskapen.

Men det finns skumma intressenter som vill utnyttja
systemet för att rasblanda och förstöra demografin i så många länder som möjligt. I eget rasistiskt intresse.

Barbara Spectre är en. Frans Timmermans är en annan. Peter Sutherland en tredje. Bilderberggruppens lakejer en fjärde.

Vad blir slutsatsen med USA som facit på ett omöjligt integrationsprojekt?

Att det inte fungerar att försöka integrera individer från primitiva u-länder i ett modernt i-land.

Det är självklart en felaktig metod att permanent flytta folk till en annan världsdel pga en tillfällig kris i u-landet.

Republiken Nya Afrika – USA


USA polis och skjutningar

16,juli, 17

Skjutningar mot svarta i USA har blivit ett hett ämne på sista tiden. Uppbackat och uppviglat av de svarta rörelsen ”Black Lives Matter”.

Försöken att framställa incidenterna som rent rasistiska är inte fördelaktiga för de svarta om de vill förbättra situationen med korrekta insatser.

Jag länkar till artikel som ger ett helhetsperspektiv på händelserna.

Polisskjutningar i USA


Kupp och dess bakgrund

16,juli, 17

Media rapporterar om kuppen i Turkiet som om det var en kupp av den typ som regelmässigt brukar genomföras i Afrika.

Endera vet inte media bakgrunden eller så är det i vanlig ordning vinkling och censur som tillämpas. AB hävdar att det är ”den starke mannen” som är faran. Kuppen genomfördes för att just stoppa den starke mannen.

Länkar till artikel som klarlägger situationen.

Bakgrund till militärkuppen


De svenskfientliga

16,juli, 15

Lyssnade för en gångs skull på ”Sommar i P1”. Innehållet i detta program är ofta så personligt och töntigt, vanligen med dålig musik så att jag orkar sällan lyssna.

Denna gång var Sakine Madon pratare. Trots att hon anger sig som liberal så har hon gjort sig känd för att ha något så ovanligt i den mediala ankdammen som kurage och integritet.

Hon är med andra ord en dissident och avvikare. I mediala PK-kretsar en hemsk person.

Hon kom med nödvändighet att nämna uttryck som förekommer i den svenska inskränkta debatten som ”rasism” och”främlingsfientlighet”.

Bägge dessa begrepp är konstruerade av vänstern i nära allians med media. De har sällan någon relevans i det sammanhang de används.

Avsikten är att stämpla meningsmotståndare och döda den debatt som vore motiverad.

Uttrycket ”främlingsfientlighet” retar mig eftersom det är så lågintelligent korkat.

I princip alla som inte accepterar massinvandring och rasblandning blir anklagade för att vara främlingsfientliga.

Socialdemokrater använder det regelmässigt mot SD.

De som använder detta uttryck förklarar aldrig vad de menar.

Den tolkning får gissa sig till är att alla som motsätter sig att hela världen skall få komma hit oavsett skäl eller kvalifikationer, de är ”främlingsfientliga”.

Socialdemokrater och Centerpartiet har den inställningen. Rimligheten och realismen i detta förklaras inte. Dessutom är det ett så allvarligt angrepp på den inhemska befolkningen att den typen av frågor bör avgöras via folkomröstning.

Tar man uttrycket ”främlingsfientlig” bokstavligt: Svenskar skulle bli förbannade på alla som kommer från ett annat land oavsett vilken individ och oavsett ursprung??

Så är det ju inte som de flesta inser. Det är ett löjligt och oförskämt påstående.

Vad det handlar om är att en allt större del av befolkningen regerar mot den orimliga ”flykting”-mottagningen och de negativa konsekvenserna för befolkningen. Socialt och ekonomiskt. Speciellt att en stor del omotiverat får permanenta uppehållstillstånd.

Bakom den politiken ligger judiska intressen där Bilderberggruppen är pådrivande. Dvs det är ett rasistiskt intresse. Här är ”rasism” ett korrekt uttryck.

Inte nog med att Madon är Kurd, pratade om intressanta ting. Hon spelade bra musik också. Hårdrock.

PK-isterna måste rysa, drogade med svensktopp.