Börjar sanningen komma fram?

19,mars, 11

En medgrundare till Greenpeace ger beska omdömen om klimatalarmismen.

”Rädsla har använts genom hela historien för att få kontroll över människors sinnen, plånböcker och allt annat, och klimatkatastrofen är en renodlad skrämselkampanj — rädsla och skuld — ……….”

……………..av köpta och korrupta experter…”

Artikel – Samhällsnytt

Annonser

Mer argument mot 5G och elektrosmog

19,mars, 7

Pseudonymen Julia Caesar har skrivit 9 mycket bra och upplysande artiklar om 5G.

Svenska politiker och myndigheters korrumperade/okunniga chefer avslöjas på ett förödande sätt.

Tecken på ytterst obehagliga hälsoeffekter blir mer och mer tydliga både på människor och djur, även på växter.

5G – Del 1   Hälsoaspekter

5G – Del 2   Umeå försökskanin

5G – Del 3   Röster: Vakna upp

5G – Del 4   Missbruk av luftrummet

5G – Del 5   Regeringens ansvar

5G – Del 6   Varningssignal: Hjärntumörer

5G – Del 7   Minskande fertilitet

5G – Del 8   Bryter mot lagen

5G – Del 9   Industrin utnyttjar beroende


Danmark ett föredöme i Norden

19,mars, 6

Politikerna i Danmark som i många avseenden står skyhögt över svenska dito har fattat ett beslut som har varit det rätta för länge sedan. Men även i Danmark har missförhållandena utvecklats så långt att man tvingas se verkligheten i vitögat och tvingats  till ett beslut som bara är sunt förnuft och verklighetsanpassning för de som har rent mjöl i påsen.

I stället för omöjlig integration av invandrare så skall de skickas hem. Dessutom skall gälla att uppehåll för flyktingar är tillfälliga vilket kommer att vara regel.

Självklara regler för de som vill skapa ett hållbart flyktingsystem. Där kom det – hållbart – för en gångs skull i ett begripligt samman- hang.

Integration, det förutsätter ju att de har fått permanent uppe- hållstillstånd (PUT). Man behöver inte lägga resurser på dem som  inom en nära framtid ändå skall resa tillbaka till sina länder.

Eftersom PUT, när det är frågan om folkvandring och inte någon handfull individer är uteslutet, så är det bara elementära basfunktioner för sk flyktingar som behöver anskaffas. Enkla baracker som bostäder tex. Man behöver självfallet inte bygga vanliga bostäder för miljarder för flyktingar som snart skall flytta hem igen.

Eftersom lågutbildade individer från primitiva u-länder inte passar in i högutvecklade länder i Norden i något avseende så är det dårskap att ge dem PUT och kasta bort miljarder på ”integration”.

Sedan finns det andra aspekter på denna kategori som tex religion som gör dem mindre anpassningsbara och omöjliga i utvecklade länder.

Följaktligen ska denna kategori utvisas så fort det är möjligt.

Sverige har fattat beslut om att ta emot 5000 ”kvotflyktingar” per år. De flesta från Afrika och Mellanöstern. Dessa skall få PUT.

För att dölja detta så kallar EU-demagogerna det för ”Vidare- bosättning”. Vad motiverar detta system?? Absolut ingenting! Vad är det för slags ”flyktingar” från Afrika? Råder det omfattande krig i Afrika?? Nej bortsett från enstaka konflikter här och där. Det motiverar inte permanent flytt till EU!

På vilket sätt hjälper vi Afrika med detta falska och omotiverade system där en mikroskopisk del  av befolkningen flyttas till ett i-land?

Självklrt inte alls. Däremot så skadas i-länderna på olika sätt inte minst ekonomislkt eftersom dessa ”flyktingar” hamnar i en miljö där de saknar förutsättningar att försörja sig.

Afrika är en kontinent, inte ett land som troligen en del tror. De som gått i sosse/flumskolan. Afrika består av ett femtiotal länder. Det självklara är att måste man fly så gör man det till ett grannland. Eller annat land i Afrika. Afrika måste lösa sina egna interna problem. De har ingen rätt att exportera sina problem till i-världen. I-världen har ingen skyldighet att ta över deras självförvållade problem. Det gäller även för andra kontinenter tex Asien.

Afrika har fått ett sanslöst antal miljarder i bistånd under årens lopp men nästan utan effekt. Jo på senaste åren har det börja sakta röra på sig men oj vad sent. Var har alla miljarder tagit vägen? Det finns afrikanska politiker som anser att biståndet är till skada eftersom det blockerar egna initiativ när man i stället kan leva på bidrag. AU, Afrikanska Unionen, en motsvarighet till EU, är till för att lösa interna problem i Afrika. Inte att skicka dem till EU.

Samtidigt som den korrupta ”svenska” regeringen mycket medvetet låter migranter välla in i landet så har man alltså bestämt att vi ytterligare skall ta emot 5000 hopplösa fall från u-länder. Som får PUT.

Det kan bara vara individer defekta eller kriminella hjärnor som tagit detta beslut. Eller så är det baserat på medvetet rasistiska skäl.

Systemet med kvotflyktingar måste omedelbart avskaffas. Det finns ingen som helst motivering till detta utom för de rasistsvin som vill utnyttja systemet för rasblandning. (Kalergiplanen del 2).

De som vill ha detta system åker sannolikt gärna till Israel på semester.


5g – nytt folkmord förutom det politiska?

19,februari, 26

Nedan länk till video som på nytt bekräftar hälsofarorna med mobiltelefoner (MTF) och andra radiofrekventa system. Detta handlar om USA där mängder med folk fått tumörer i hjärnan, sannolikt pga användandet av MTF. Precis som i Sverige så vill inte industrin höra talas om problemen. Att de kan bli skade ståndsansvariga, det tycks helt främmande för dem. Sedan den gränslösa korruptionen därborta. Chefen för FCC som öppet lobbar hårt för industrins intressen.

I Sverige stöder regeringen 5G utan några som helst invändningar, trots kunskap om hälsoriskerna.

5G är vansinne och måste stoppas.

Länk till video om 5G

Tidigare inlägg om 5G

Om Tom Wheeler chef för FCC


Vi andas ut CO2

19,februari, 12

Såg ett klimatprogram i går. Havsnivåhöjningen i Norfolk USA hade varit 45 cm på 100 år. 4,5 cm på 10 år. Stämmer det med de paniksiffror som alarmisterna presenterat??

I samband med det centrala mantrat CO2, så kom jag att tänka på följande: När människor andas så andas vi ut CO2. Inte bara människor, alla djur gör detsamma. Bilar används väl högst två timmar per dag men alla levande varelser på jorden andas ut CO2 24 timmar per dygn. Folktillväxten de senaste 50-75 åren har varit enorm. Dvs CO2 produktionen har ökat i motsvarande grad.

Har man missat det??

Eller är det för känsligt att ta upp?? Det vore ett bra argument för
att begränsa folktillväxten.

Sedan är frågan hur stort det CO2-bidraget är jämfört med det sk fossila bidraget. De som är i branschen borde kunna räkna ut det ganska enkelt.

Hörde i något annat program att man nu vetenskapligt konstaterat att gräs växer bättre pga CO2-ökningen. Tidigare är bekräftat att skog växer bättre.

Dvs CO2 är en av de viktigaste komponenterna för att grönmassa skall kunna produceras på jorden och därmed möjliggöra biologiskt liv.

Men frågan kvarstår: Är det CO2 som är orsaken till den måttliga temperaturhöjningen?


5G-EMF-strålning skrämmer

19,februari, 7

Länkar till Global Research där Julian Rose kommenterar problemet med ökande EMF – Elektro-Magnetiska Fält.

Speciellt om 5G som industrin vill införa utan att bekymra sig om konsekvenserna avseende inverkan på människan och andra biologiska system.

Begreppet elektrosmog lanserades för rätt många år sedan, med det menade man den ökade förekomsten av EMF från olika källor. En slags elektronisk dimma i luften som inte syns men kan påverka biologiska system på ett sätt som vi inte varit medvetna om.

De första indikationerna kom i slutet på 80-talet då bildskärms -problematiken började dyka upp och bli ett problem för många. Eftersom hälsoansvariga inte förstod hur detta fungerade så blev första reaktionen förnekande och närmast mobbning av de drabbade.

Symptomen var dock verkliga och man tvingades att inse att detta var och kunde bli ett problem för de som intensivjobbade med datorer och skärmar. Vissa tekniska åtgärder vidtogs.

Så småningom  kom LCD-skärmarna och därmed så minskade problemen då dessa avger dramatiskt mycket mindre strålning.

I stället så kom användandet av mobiltelefoner (MTF) att öka under 90-talet. Man kan säga att intensivanvändandet av MTF började under slutet av 90-talet. Relativt tidigt så kom misstanken att
strålningen från MTF kunde orsaka hjärntumörer. Detta förnekades av industrin, man hävdade att man höllt sig inom gällande gränsvärden.

Dessa gränsvärden varierade mellan olika länder. De svenska värdena kom från upptäckter i militära sammanhang redan på 60-talet då man fick insikten att om man stod framför antennen på en stor radarstation så medförde det hälsoproblem. En eller flera dog innan man förstod sammanhanget.

Dessa gränsvärden som kom fram var mycket höga med moderna insikter och krav och tog inte i beaktande långtidseffekten av exponering av relativt låg EMF. Följaktligen var de värdelösa i MTF-sammanhang. De flesta länder har mycket lägre gränsvärden än Sverige.

I en annan länk så redovisas att frekvensen av hjärntumörer har kraftigt ökat under de senaste 20 åren. Det är svårt att inte misstänka att detta är kopplat till användadet av MTF. PÅ hälsosidan brukar man säga att det kan ta ca 20 år innan cancer utvecklas. Det stämmer ganska bra med användningen av MTF.

Rose refererar till experter på EMF som ger skrämmande exempel på symptom från MTF och EMF.

Utdrag:

”……Om Barrie Trower, en världsledande expert på elektromagnetiska mikrovågsfrekvenser, ska uppmärksammas – och det finns mycket bra skäl att tro att det bör man göra – inom mindre än ett decennium, ett världsomspännande förbud mot WiFi och alla överföringar av EMF måste vara på plats. Om inte, varnar Barrie Trower att inom 3 generationer kommer endast 1 av 8 barn födda friska; och inom 5 generationer kommer djur och insekter att utplånas.

I dag leder bara 27 minuter av en dag med exponering för mobiltelefoner till en 40% chans att utveckla cancer. Barn tar upp 60% mer strålning än vuxna, och eftersom blod-hjärnbarriären bara hårdnar efter 20 år, är hjärnan hos barn mycket mottaglig.

Effekten av 2 minuter på en mobiltelefon varar i 2 timmar. De involverade neurologiska störningarna betyder att det kan ta 6 veckor för hjärnmönster att återgå till det normala för personer som använder mobiltelefoner regelbundet. Det finns 64 granskade rapporter som kopplar mobiltelefonanvändning till cancer, och rysk forskning har avslöjat höga antal missfall och dödfödda som härrör från mammor som använder mobiltelefoner under graviditeten…….”

……………………………………………………..

Arthur Firstenberg, författare och administratör av den internationella appellen ”Stopp 5G på jorden och i rymden”

   ”Trots utbrett förnekande är beviset att radiofrekvens (RF) strålning skadlig för livet redan överväldigande. De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentell skada på DNA, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur, som till stor del orsakas av elektromagnetisk förorening – utgör en litteratur på över 10 000 granskade studier. ”

Han fortsätter

     ”Om telekommunikationsindustrins planer för 5G kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av RF-strålning det är tiotals hundra gånger större än vad som existerar idag, utan möjlighet att fly någonstans på planeten. ”

Så varför vill industrin införa 5G??

Det allmänna skälet är som jag förstår det ökad överförings-kapacitet. Till vad? Nya applikationer i största allmänhet. Men är det något vi behöver? Tendensen är att de senaste generationerna är mest till för att mata konsumtionselektronik där smarttelefoner är det centrala. Behöver vi dem?

Känslan är att mycket av tekniken har karaktär av leksaker för yngre individer där nyttoaspekten är sekundär .Med tanke på de obehagliga tendenser som börjar komma i dagen avseende hälsoaspekter av olika slag så finns det all anledning för politiker att tänka till för en gångs skull och dra i bromsen.

Det är dags att tänka på människan i systemet först och inte prioritera industrins vinstintressen. Dessutom tar dessa 5g-produkter stora mängder av sällsynta metaller i anspråk, en del från Afrika där det uppstått stora problem runt dessa aktiviteter.

Om de nuvarande iakttagelserna om kraftigt ökande frekvens av hjärntumörer kan knytas till MTF å innebär det att redan existerande
MTF-system , 3G,4G är farliga. Då är detta sannolikt bara början på en tumörepidemi. Detta kan omöjligen negligeras på politisk nivå.

Yngre individers intensivanvändning av smarttelefoner är synnerligen oroväckande ur hälsosynpunkt. WiFi i skolor bör omedelbart förbjudas. Även trådlösa telefoner.

De underliga hälosymptom som yngre uppvisar, sömnlöshet, depressioner, trötthet kan vara en effekt av intensivanvändning av
MTF.

I artikeln så rekommenderas nersläckning av alla typer av MTF-system. Tendensen är att det kan bli en tvingande realitet.

Kanske bör man stänga 3g och 4G till att börja med och endast ha det som kallades NMT kvar. Detta system jobbade med frekvens runt 500 MHz om jag inte minns fel och gav betydligt större räckvidd än 3G-5G.

Allt pekar på att 5G bör förbjudas. Detta system har inget berättigande  bara för att telekomindustrin skall kunna pracka på befolkningen hälsofarrliga produkter.

Artikel Global Research

Ökning av hjärntumörer – Nya Dagbladet

Ökning av DNA-skador – Nya Dagbladet

 


Klimatbluffen avslöjad

18,december, 16

Länkar till video om klimatet. Det gigantiska problemet enligt alarmisterna.

Denna video avslöjar allt. Ett gigantiskt bedrägeri av FN. Denna video sopar bort IPCC, Parisavtalet, Katowice-konferensen av den anledningen att de är baserade på falska antaganden av IPCC.

Så här ligger det till:

1.
Temperaturväxlingarna på jorden orsakas av solen. Solfläcksaktiviteten. Samt av kosmisk strålning.

2.
CO2 svarar bara för en liten del av uppvärmningen. Minst 75% av växthuseffekten
orsakas av vattenånga.

3.
Det är inte CO2 som primärt orsakar temperaturhöjningen, det är solaktiviteten. Den förhöjda uppvärmningen av haven orsakar ökad avdunstning av CO2.

4.
Det är således inte CO2 som är primärorsaken, det är solen, SEDAN som en konsekvens av solens uppvärmning av haven så kommer CO2 att avdusnta från haven med stor eftersläpning eftersom det tar tid att värma upp haven.

Det är politiska intressen som styr FN. Med judiska intressenter i bakgrunden. Rotchilds, Soros. FN fungerar som ett globalt konspirationscenter med avsikt att manipulera världen och ta global kontroll över nationella intressen.

 

Klimatbedrägeriet – VIDEO