Reinfeldts direktiv till MV

18,februari, 21

Regeringens order till Migrationsverket:

Målet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Detta direktiv har inte skrivits av den nuvarande judiska skurkregeringen, det skrevs av den förra dito, av Reinfeldt och Borg.

Som framgår av skrivningen så står det lätt maskerat: Ta in så många som möjligt oavsett skäl.

Juden Reinfeldt och juden Löfven är överens om detta för att sabotera Sverige. Det är ingen tillfällighet att inte Löfven ändrar direktiven.

Det är pga av detta som MV under lång tid bestämt att närmare 50% av asylsökarna skall få stanna trots att bara en liten del har skäl.

”Underlättar rörlighet…. migrationens utvecklingseffekter ..”

De senare månaderna så har dock andelen som fått stanna sjunkit till under 35%.

Annonser

Batteribilar en återvändsgränd

17,juli, 2

Det råder en hype just nu om eldrivna bilar.

Nyligen publicerades en studie om hur mycket CO2 som produktionen av batterierna till en bil orsakar.

Det visade sig motsvara fler tusen mils körning med en bensinbil.

CO2 är en sak.Vad man inte kommenterade är den enorma mängden av resurser, bla speciella metaller som går åt till dessa batterier.

Den aspekten är minst lika viktig som CO2-mängden. Dessutom livslängden, hur länge fungerar dessa batterier och vad kostar ett nytt batteripaket?

Inte minst: Går det att återvinna de kritiska metallerna i utbrända batterier?

Detta är frågor som bör belysas och besvaras.

Så har vi den viktiga aspekten ur användarsynpunkt – hur långt kan jag köra på en laddning?

Just nu är man uppe i ca 30 mil för en normalstor bil, något märke mer. Men sen då, var kan jag ladda batterierna och hur lång tid tar det? Det tar väl minst ett par timmar,troligen mer, är det realistiskt? Om jag skall åka från Stockholm till Malmö så räcker inte en laddning, måste ladda om, hur realistiskt är det?

Inte alls.

Det räcker inte med ”laddstolpar” det löser inte detta problem.

Sanningen torde vara att elbilar för generellt bruk fungerar inte pga nämnda problem.

Däremot kan elbilar för korthållskörning lokalt fungera utmärkt. Dvs körsträckan är inte längre än att man kan klara sig en hel dag sedan ställer man bilen på laddning under natten. Serviceföretag som bara rör sig lokalt, diverse hantverkare tex.

Även för privatpersoner som behöver en sk citybil.

Men icke på långa sträckor.

För längre sträckor finns det två alternativ till bensin/diesel: Biogas eller vätgasdrift i någon form.

Såg att utländsk biogas subventioneras i producentländerna så att svensk gas inte kan konkurrera. Detta måste naturligtvis stoppas lagmässigt omedelbart.

Jag har länge haft åsikten att det bör lagstiftas om att de kommuner som har grundläggande möjligheter skall vara skyldiga att producera biogas.

Biogasen är steg nummer ett för att komma bort från fossilbränslena. Etanolen var ett felsteg som huvudbränsle men som tillsats ok.

Vätgasen är sannolikt den slutgiltiga lösning. I någon form. Steg nummer ett är att köra en vanlig förbränningsmotor på vätgas efter mindre modifieringar. Går utmärkt vilket gjorts.

Den lösning man dock siktar på är eldrift via bränsleceller som matas med vätgas. Elmotorer har suveräna egenskaper så eldrift är önskvärd, max vridmoment vid stillastående, hög verkningsgrad.

Som framgår tror jag inte på batteridrift så hoppet ligger för närvarande att bränslecellstekniken skall utvecklas så att den tekniskt och prismässigt blir ett förstaalternativ för generell bilteknologi.


Judinna – slöjan här för att stanna

17,maj, 9

Den extrema judinnan Anna Ekelund Nachman som av någon anledning får förorena Dagens Samhälles sidor med sina judiska mer eller mindre korkade krönikor – har producerat en ny krönika på kvalitetsmässig slamkryparnivå.

Titel: ”Knätofsarnas tid är förbi – slöjan är här för att stanna”

Det handlar om den muslimska slöjans vara eller inte vara.

Hon försöker framställa det så som att slöjan är som vilket plagg som helst av västerländsk typ som det är legitimt för vem som helst att bära.

Det ska vara rätt att bära slöja, det bestämmer individen själv när, var, hur.

Hon talar naturligtvis i egen judisk sak. Hon vill försvara alla religiösa fanatiker att offentligt bära sina symboler  när det passar dem.

Hon vill framför allt försvara judars rätt att exponera sina religiösa attribut som kippa och helst en runt halsen stor synlig hängande davidsstjärna, helst också en på ryggen.

Man vill ”visa sin identitet” som den enfaldiga förklaringen brukar vara.

Varför det?? Går svenskar omkring och på något sätt skyltar med sin etniska identitet?

Jo det finns de som bär ett litet diskret kors i ett halsband, men det är sällsynt och framför allt en diskret markering.

Sällsynt därför att svenskar är inte religiösa i allmänhet, vi är sekulariserade dvs icke-religiösa.

Vill judarna skryta med att vara judar? Skulle det vara positivt att vara jude? Det är klart har man sådana avancerade problem mellan öronen att man anser att man är utvald av gud och att man är helig då skall man inte förvånas över dumheten.

Utvecklade och civiliserade folk genomgår processen att distansera sig från den vidskepelse som kallas religion. Medan andra vill gömma sig i och hänga kvar i en primitiv medeltida vidskepelse.

Den muslimska slöjan är inte jämförbar med den sjal som svenska kvinnor ibland bär. Vanligen mönstrad, knuten under hakan och öppen baktill.

Slöjan och övriga plagg som muslimska kvinnor ofta bär är en stark religiös symbol starkt knutna till Islam.

Sedan spelar det ingen roll om det är föreskrivet i koranen eller ej.

Tillåts dessa plagg så innebär det en tillåtande normaliserande av en ytterst obehaglig medeltida politisk-religiös ideologi som vi inte vill ha i Sverige.

Vi har lämnat den religiösa vidskepelsen och vi vill inte ha en ny som innebär en förflyttning till medeltiden.

För den som är så programmerad, hjärntvättad i denna lära att man inte kan lämna den trots närvaro i ett utvecklat land som Sverige, den bör lämpligen köpa enkel biljett tillbaka till den grusgrop som den kommer ifrån.

Vad har knätofsar med detta att göra?

Knätofsar är ingen religiös symbol, det är en del av gamla folkdräkter som är en del av den äldre svenska kulturen.

Judinnan vill uppenbarligen håna svenskarna, nu är det vi judar och muslimer som tar över oavsett vad ni tycker.

Judinnan är begravningsansvarig i Judiska Församlingen i Stockholm.

Jag tycker hon skall utnyttja den positionen till att begrava sina feministiska, rasistiska och korkade åsikter.

Länk till artikel


Kontorslandskap en förolämpning av anställda

16,november, 10

Kontorslandskap är för mig ett obegripligt fenomen. Att de skapades någon gång på 70-80-talet berodde på att arbetsgivarna tyckte att det var smart eftersom det skapade flexibla miljöer där man snabbt kunde  omskapa landskapet efter behov.

Men tänkte man på vad de anställda tyckte om detta?  Uppenbarligen inte. Det som förvånar mig är att inte facken sade ifrån.

Troligen begrep man inte de negativa effekterna på de anställda som systemet medförde.

På senare tid dvs mer än 30 år sedan dessa negativa miljöer skapades så dyker skarp kritik mot detta sätt att organisera arbetsmiljöer. Då och då har systemet ifrågasatts men inga skarpa reaktioner har märkts.

Märkligt nog så är det ett telecomföretag, TELENOR som i betalda annonser går ut med tung kritik mot kontorslandskapen som arbetsmiljö.

Vad de flesta vill ha på en kontorsarbetsplats är en visuell och akustisk integritet. Dvs man skall inte känna att man är påstirrad av andra i närheten, inte heller skall man behöva störas av andras samtal, med eller utan telefon.

Det är två grundläggande behov för att en person skall kunna arbeta någorlunda ostörd och kunna koncentrera sig på arbetsuppgifterna.

Nu finns det ju skärmar som kan ställas upp för att avhjälpa de värsta störningarna. Skall dessa fungera tillräckligt bra så måste de vara minst två meter höga samt vara ljuddämpade. Det är sällan som dessa krav är uppfyllda.

Att placera anställda i denna miljö i dess värsta form  – inga avskärmningar –  är en grov förolämpning av av personalen. Koncentrationssvårigheter och andra störningar samt allmän vantrivsel torde vara en grov beskrivning av problembilden.

Öppna kontorslandskap stör…….


De svenskfientliga

16,juli, 15

Lyssnade för en gångs skull på ”Sommar i P1”. Innehållet i detta program är ofta så personligt och töntigt, vanligen med dålig musik så att jag orkar sällan lyssna.

Denna gång var Sakine Madon pratare. Trots att hon anger sig som liberal så har hon gjort sig känd för att ha något så ovanligt i den mediala ankdammen som kurage och integritet.

Hon är med andra ord en dissident och avvikare. I mediala PK-kretsar en hemsk person.

Hon kom med nödvändighet att nämna uttryck som förekommer i den svenska inskränkta debatten som ”rasism” och”främlingsfientlighet”.

Bägge dessa begrepp är konstruerade av vänstern i nära allians med media. De har sällan någon relevans i det sammanhang de används.

Avsikten är att stämpla meningsmotståndare och döda den debatt som vore motiverad.

Uttrycket ”främlingsfientlighet” retar mig eftersom det är så lågintelligent korkat.

I princip alla som inte accepterar massinvandring och rasblandning blir anklagade för att vara främlingsfientliga.

Socialdemokrater använder det regelmässigt mot SD.

De som använder detta uttryck förklarar aldrig vad de menar.

Den tolkning får gissa sig till är att alla som motsätter sig att hela världen skall få komma hit oavsett skäl eller kvalifikationer, de är ”främlingsfientliga”.

Socialdemokrater och Centerpartiet har den inställningen. Rimligheten och realismen i detta förklaras inte. Dessutom är det ett så allvarligt angrepp på den inhemska befolkningen att den typen av frågor bör avgöras via folkomröstning.

Tar man uttrycket ”främlingsfientlig” bokstavligt: Svenskar skulle bli förbannade på alla som kommer från ett annat land oavsett vilken individ och oavsett ursprung??

Så är det ju inte som de flesta inser. Det är ett löjligt och oförskämt påstående.

Vad det handlar om är att en allt större del av befolkningen regerar mot den orimliga ”flykting”-mottagningen och de negativa konsekvenserna för befolkningen. Socialt och ekonomiskt. Speciellt att en stor del omotiverat får permanenta uppehållstillstånd.

Bakom den politiken ligger judiska intressen där Bilderberggruppen är pådrivande. Dvs det är ett rasistiskt intresse. Här är ”rasism” ett korrekt uttryck.

Inte nog med att Madon är Kurd, pratade om intressanta ting. Hon spelade bra musik också. Hårdrock.

PK-isterna måste rysa, drogade med svensktopp.


Inkompetent förslag om avhysning

16,maj, 26

Presskonferens i TV2. En tant som var någon slags kammarrättsjurist hade fått i uppdrag att förenkla avhysning av folk som illegalt bosatt sig på annans mark.

En prestation i inkompetent handläggning.

Tidigare har kronofogden hanterat avhysning. Men först måste markägaren i detalj identifiera varje person som ockuperat hans mark.

Den föreslagna förändringen är att det absoluta kravet på identifiering av alla i en grupp släpps. Men i normalfallet så gäller fortfarande att identifiering skall ske.

Det skall kosta 5000 att få hjälp med avhysning av kronofogden.
Om det är mer eller mindre än tidigare det uppfattade jag inte.

Någon frågade om det nu kommer att gå fortare att genomföra avhysning. Nej det kunde kanske ta längre tid efter som de ”boende” skulle få fler möjligheter att yttra sig.

Den närvarande justitieministern meddelade att ärendet kanske skulle kunna läggas på riksdagens bord ”redan i slutet på året”.

Det finns en snabbare metod. Att slänga förslaget i papperskorgen.

1.
Kronofogden skall inte ha något med detta att göra. Ockupation och egenmäktigt förfarande är något som polisen direkt skall hantera med omedelbar avhysning. Med ev beslut av åklagare samt anmälan till sociala myndigheter.

2.
Varför skall en person betala 5000 för att få hjälp av rättsväsendet mot kriminella individer?? Helt obegripligt. Kommer polisanmälningar också att avgiftbeläggas ?? Förmodligen en idé som moderater och sossar tycker är lysande.

3.
Man angriper symptomen men undviker att angripa kärnproblemet. Att vidta den självklara åtgärden att förbjuda tiggeriet. Att en minister med blöta ögon och darrande underläpp säger att ”.. man ka.. ka..kan  inte fö…föbuda fattigdom” är inte något som skall tas som intäkt för att inte vidta en korrekt juridisk åtgärd.


Helins och Reinfeldts ideer går inte hem

16,maj, 7

Nu måste Sverige ge fler invandrare makt”  är rubriken på en debattartikel i AB. Från den ideella organisation som kallar sig ”Svenska FN-förbundet”.

De har ingen formell koppling till FN men deras syfte påstås vara att stärka FN.

Var den undertecknad även av Hanna Stjärne? Nej men hon instämmer säkert till 100%. Hennes  ljusskygga  ambition är uppenbarligen att göra TV-rutan helt svart.

Efter artikeln så kan man ange om man gillar eller ogillar den. Oturligt nog för  författarna (och Hanna Stjärne)  så var det bara ca 7% som gillar förslaget och ca 93% som ogillar den!!

Attans!!!

Gick det bra med Kaplan?? Moderaternas islamist blev utlyft från riksdagen på välgrundade skäl. Gick det bra med centerns politiker som blev misstänkt för förskingring i Irak??

Det är upp till den enskilde invandraren att kvalificera sig för  den politiska nivå som han vill uppnå.  Att visa att han är kompetent och kvalificerad. Att han arbetar för Sveriges intressen och inte ljusskygga utländska sådana. Det skall inte vara någon gräddfil bara för att en person är utlänning och invandrare.

Reinfeldts uttalade målsättning att överlämna Sverige till utlänningar gillas tydligen inte. Inte ens av ABs läsare som förväntas ha progressiva vänsteråsikter.

Jan Helins  kampanj ”Vi gillar olika” har tydligen inte alls gått hem hos läsarna. Förmodligen bara hos den isolerade sekt som utgör ledar- redaktionen.

Förtroendet för AB hos läsarna lär ligga runt 12%!! Helins verksamhet på tidningen har tydligen fått samma effekt som språkrörens hos MP. Han har nu flytt skeppet till SVT.