Rumänsk bedrägeriliga ”dömd”

14,augusti, 30

I Expressen 140829 beskrivs hur en utländsk liga med skimningsutrustning och tillverkning av falska kort kommit över mer än 1 miljon kronor.

Expressen är så oerhört finkänslig att man inte avslöjar varifrån de kommer. Det kan ju vara rasistiskt?  Eller man vill inte STIGMATISERA dem?

Av namnen framgår att de flesta är rumäner , troligen alla.  Här behöver inte lagvrängarna slita sitt hår  över det ofta egendomliga begreppet ”uppsåt”. De hade tom en egen verkstad där de tillverkade utrustning och kort.

Dessa brott går under benämningen bedrägeri. Straff upp till 2 år. Sedan finns det grovt bedrägeri där straffskalan sträcker sig från 6 månader till 6 år.

Flera dömdes för grovt bedrägeri, men trots detta så blev högsta straffet 2 år!! De flesta fick 18 månader. Efter 12 månader är de ute  men de fick också 5 års utvisning.  Göteborgs tingsrätt behandlade målet.

Observera det mycket egendomliga: Grovt bedrägeri kan ge lägre straff än bedrägeri!!! som är fallet  i dessa domar.

Hur tänker egentligen dessa sk lagstiftare, dvs politiker??

Dessutom varför utvisades de inte på livstid??? De hade ytterst medvetet kommit hit för att begå brott. Om 5 år är de garanterat här igen för att bedriva samma verksamhet.

De här brotten borde ha gett mellan 4 och 6 års fängelse.

Dock den degeneration som kännetecknar svensk lagstiftning  gör  att de  får maximalt låga straff.  I praktiken en inbjudan att fortsätta sin verksamhet.

En i alla avseenden inkompetent regering är också totalt inkompetent på det juridiska området. Med Beatrice Ask som justitieminister och Reinfeldt som statsminister så är  en stagnation på juridikens område garanterad  samt ett maximalt förakt för väljarna. Vilket de också visar i invandringsfrågan.

En fullständig revision av brottsbalken är en akut nödvändighet. Det mesta i brottsbalken kom till under 70-talet, dårvänsterns årtionde vilket är en del av förklaringen.


Viltvård med ny myndighet i onödan

14,augusti, 30

Regeringen skall skapa en myndighet för viltvård och jakt. Placering Karlstad.  Det var vad en utredare föreslagit – en ny myndighet –  en egendomlig lösning.

I stället för att göra rent hus på Naturvårdsverket och omorganisera detta med rätt folk på rätt plats så skapar man en ny myndighet.  För att göra det Naturvårdsverket rimligen borde sköta.

Eftersom detta verk har spårat ur och inte gör vad de skall göra så sker denna konstiga åtgärd.

NV har en kvinna som GD, denna regering vågar inte sparka en kvinnlig GD, därav denna dyra lösning. Samtidigt är det en passning till NV om vad man anser om deras bristande funktionalitet.

Förslagsvis så överförs mer och mer av NVs verksamhet till den nya myndigheten så att NV kan läggas ner efter en tid.


KDU har rätt – hycklaren Hägglund fel

14,augusti, 29

Sara Skyttedal KDU  har sagt det som inte får sägas i de hycklande judarnas Sverige. Att det måste sättas en gräns för flyktingmottagandet om vi inte kan härbärgera dem.

Det kan vi inte, det har varit fullt en längre tid.

Hon tar kål på de ljugande politikernas lögner om att flyktingar lönar sig eftersom de snart kommer i arbete. Efter tre år i Sverige så har bara 18,7% av flyktingarna i arbetsför ålder arbete. Efter 15 år så är fortfarande 40% utan arbete och kommer sannolikt att vara det under resten av livet.

De kostar enorma summor i försörjningsstöd. Det är samma pengar som annars skulle komma svenskar till del i den sk välfärden.

Chefsrabbinen, Göran Hägglund, boss i det judiskt-ortodoxa parti som utgör KD – en motsvarighet till Israels Likud –  kommenterar Skyttedals inlägg och tar helt avstånd från det.

Var det inte Hägglund som för några år sedan talade om att det var KD som var ”verklighetens folk”, de som stod med bägge fötterna på jorden? (När de inte är uppe på berget och får nya order från VD?)

Hägglund visar med sitt svar att han inte alls vill veta av verkligheten, han vill fortsätta med  sin och alliansens judiska godhetsporr oavsett vad det innebär för det svenska folket.

Bagateller som att det råder katastrofal bostadsbrist redan för svenskar pga alliansens inkompetens på bostadspolitikens område, ännu större brist för sk ”flyktingar”, det vill inte Hägglund höras talas om.

Man kan bara hoppas att detta hycklande sionistparti åker ur riksdagen efter valet.  Partier som inte vill utgå från realiteter i samhället skall inte sitta i riksdagen, ännu mindre som regering.

Skyttedal – Artikel

Hägglunds svar – Artikel

 


Reinfeldt – NATOs/USAs villige betjänt

14,augusti, 28

Regeringen kommer när som helst att besluta att NATO skall få utnyttja svenskt territorium för sina militära aktiviteter i ett krisläge. Det gäller även för övningsändamål. Sverige skall ge trupperna service på basnivå. Men intrånget skall ske på ”svensk begäran”. Man skulle möjligen kunna acceptera detta om det funnes en inskränkning: ”Det gäller inte USA, bara europeiska NATO”.

Enligt Sveriges NATO-ambassadör så har regeringen mer eller mindre tjatat om att få vara med i NATOs snabbinsatsstyrka.

I praktiken har den judiska mygelregeringen  anslutit Sverige till NATO genom mer eller mindre ljusskygga samarbetsavtal. Mot folkets vilja.

Ryssland kommer att betrakta Sverige som ett NATO-land vid en militär konflikt. Det innebär att vilka mål som helst i Sverige kan bli legitima mål. Städer, kraftledningar, flygplatser kan utsättas för missil- och bomb- angrepp.  Sveriges säkerhet har inte ökat, den minskar genom koppling till USAs militära aktiviteter.

Samtidigt gör regeringen allt för att strypa det svenska försvaret, parallellt med att man anslår 10-tals miljarder för import av falska flyktingar.

Löfven har tillstyrkt NATO-projektet. Det är vad man kan förvänta sig av en person som  helst inte vill  förstärka försvaret, som åker till BILDERBERG-mötet redan innan han har kommit in i riksdagen och så fort  han kommer hem kallar nationella svenskar för ”det sämsta som finns” tillsammans med den andra Bilderbergaren Reinfeldt. Alla svenskar som inte är idioter är nationella.

Efter juden Persson har sossarna fått en ny jude med tveksamma lojaliteter.

Läs SCHORIs artikel om Sveriges deltagande i NATOs aktiviteter.  Det är skrämmande läsning. Men en direkt följd av ett förslöat folk har backat upp moderaterna till den ställning som de tyvärr har.  Nå men nu har vi facit av moderaternas inkompetens och dumhet. Kommer det att synas i valet?? Troligen inte.

Det är ju så obehagligt att väckas ur den djupa sömnen.

SCHORI – artikel

 

 


Reinfeldt: Bonnläppar ej välkomna

14,augusti, 24

I Expressen 140823 säger Reinfeldt: ”Vi vill modernisera Sverige och göra vårt land öppet, urbant och framgångsrikt…”.

”Modernisera” det torde betyda det rasistiska projekt som innebär att man kör över den inhemska befolkningen genom massinvandring. Som realiseras genom direktiven till Migrationsverket att släppa in så många som möjligt med permanent uppehållstillstånd. Anhöriga och analfabeter från U-länder  gör Sverige mer spännande tycker regeringen.

Öppet”, det betyder fri invandring. Det har man redan realiserat maskerat som asylinvandring med stöd från anarkistpartiet (MP).

”Urbant” kan sägas betyda stadsorienterat. Ett intressant öppet erkännande av att man bara är intresserade av städerna och dess befolkning och miljö.

I klartext: Vi lägger ner landsbygden. Inga satsningar utanför stadsgränserna.  Det bekräftas av den valbroschyr från moderaterna som jag nyligen fick.  Inte ett ord  om landsbygden vare sig i den del som gällde rikspolitiken eller i den lokala politiken.

Ett latteparti. Bonnläppar ej välkomna.

Ett utmärkt klarläggande för väljarna i det kommande valet.

 


En katastrof på två ben

14,augusti, 24

Intervju med Reinfeldt i SVT. Om 1-veckas försvaret: ” Jag förstår inte det här..försvara oss mot vad?…det skulle alltså finnas någon som vill tränga in i vårt land…..”.

Man kan bli mörkrädd.

Återigen bevisar han vilken katastrof han är, detta svar ger också förklaringen till hans negativa inställning till försvaret. Han tänker som en kvinna. ” Vad skall vi med försvar till, vi krigar ju inte….” Den typen av svar kommer ofta från kvinnor.

Han erkände att han hade nedrustat pga Sovjets kollaps. Dvs han tycker att ett så oerhört komplext och viktigt samhällssystem som försvaret  skall följa tillfälliga förändringar i  politiken.  När sedan Georgienkriget inträffade blev det panik, oj då har Ryssland ett försvar, nu måste vi rusta upp. Han är inte mogen att leda landet vilket han visar gång på gång.

Han erkände på nytt att han gillar att städa. Det gillar väl inte ens kvinnor.  Hans status är obehaglig.

När han kommenterade befolkningsutvecklingen och att vi snart  är 10 miljoner så sade han att det beror på arbetskraftinvandringen.  En ren lögn. Det beror på flyktingimporten.

 


Marxisterna vill fortsätta med flumskolan

14,augusti, 24

En ny löjlig debatt om betyg från 4:an har poppat upp. Det finns ingen forskning som stöder det säger  skolmarxisterna som kör på i gammal stil för att om möjligt fortsätta med sabotaget av skolan.

Nu senast en ”professor” i SVD . Jodå  han har lärt sig fina ord,”summativ” och ”formativ” bedömning.

Det förra innebär att man anger ett betyg vid kursens/utbildningens slut medan det senare innebär en kontinuerlig information till eleven med tips om vad han skall förbättra.

Det uppenbara är att bägge varianterna bör användas. Ett betyg förhindrar självklart inte stöd och info till eleven under kursens gång.

Bland de enfaldiga argument som framförs är att eleven blir knäckt av att få ett dåligt betyg. Sannolikt så visste han själv att han var svag så en bekräftelse gör ingen skillnad. Snarare tvärtom de som har en sund inställning skärper sig och blir bättre.

Betyget är ju inte till för bara eleven. Det skall ge information till lärare, rektor och föräldrar om eleven, om skolan samt för statistik.  Vi vet ju hur det gått med betygsfritt till och med 7:e klass. Elever i 9:an som vare sig kan läsa eller räkna. Var det bra?? Säkert för marxisterna , en framgång för deras medvetet destruktiva arbete.  Odugliga lärare hjälpte till i sabotaget. En av dem blev tillfrågad varför han  inte tidigt redan i mellanstadiet vidtog stödåtgärder. Hans svar var: ”Jag ville inte stigmatisera honom…..”. Han lät medvetet honom fortsätta och därmed få sin framtid förstörd.

Han hade säkert stöd av rektorn som i sin tur hade stöd av Lpo94 där det står att eleverna skall så mycket som möjlig  planera och sköta sin egen utbildning. Å andra sidan står det också att elever som behöver det skall få stöd.

Inga betyg, slapp kontroll, brist på krav, katastrofala styrdokument  skapade en skitskola. Politikerna stödde i det längsta denna skitskola, inte minst moderaterna.

Nu kommer det rapporter från universitet och högskolor att antagna har så dåliga förkunskaper att det knappt går att bedriva någon högre utbildning. En del kan knappt läsa, många har kunskaper på grund-skolenivå.

Hur har man kommit genom gymnasiet med dessa kunskaper??  För det fordras odugliga lärare och rektorer.

I nästan alla länder har man betyg från tidig ålder. Det hade vi även i Sverige till slutet på 70-talet då regeringen Fälldin beslutade om betygsfrihet till och med 7:e klass.

Betygsfrihet  är bara hjärnspöken  hos dessa  odugliga svenska  ”forskare”. För en säker  kontroll och uppföljning så bör betyg från 1:a klass införas omedelbart.

 

 


Verkligheten börjar att komma ikapp de hycklande politikerna

14,augusti, 20

DN lät NOVUS göra en undersökning om Svenskarnas inställning till flyktingmottagning.  Det tvivelaktiga svaret blev att två av tre tycker att det var lagom eller att vi kunde ta emot fler. 26% fler, 32% färre och 36% som nu.

Som man frågar får man svar. Det finns andra undersökningar som ger ett annat svar.  Att den liberala tidningen DN ville ha ett visst svar det är givet från början.

Men frågan skulle ha kompletterats med följande fråga: Skall de i första hand få tillfälligt uppehållstillstånd (TUT)  eller ska de få permanent uppehållstillstånd (PUT) ??

Svaret på den frågan ville nog inte DN ha. Det är ju en självklarhet att standardalternativet skall vara TUT. Det skall speciella skäl till för att PUT skall beviljas från början.

I Expressen idag så frågar tidningen sex personer hur de ser på invandringen, mer , mindre eller lika.

Alla sex ger någon form av reservation av typ ”Vi måste ju kunna ta hand om dem som kommer hit…”

Verkligheten börjar komma ikapp regeringen och dess lögnkampanjer om  asylhanteringen och ”flykting”- mottagningen.  Det är glädjande att folk börjar fatta vad regeringens sabotage av landet håller på att medföra.

Alla ekonomiska medel skall gå till ”flyktingar”. Samtidigt håller 15000 äldre på att svälta ihjäl pga dålig äldrevård.

Reinfeldt prioriterar utlänningar som vill ha ett bättre liv.

BILDERBERGARNA Löfven ,Reinfeldt, Bildt och Borg är överens: Skit i svenskarna, vi satsar på utlänningarna.

I asylförläggningarna har man svåra problem med vägglöss. Av någon anledning.

Skattehöjningar för  asylmottagning – Artikel

Äldre riskerar att svälta ihjäl – Artikel

Stora problem med vägglös på asylboenden – Artikel


Politikernas nedbrytning av kunskapssamhället

14,augusti, 19

Sossarna vill höja intagningspoängen till lärarutbildningen vid hög- skoleprovet till 0,9 poäng. Helt rätt, varför inte 1,0? Björklund hade satt kravet till 0,5 poäng efter att det tidigare gick att komma in  på nästan nollpoäng. Det vittnar inte om någon högre ambition av Björklund att höja statusen/kompetensen hos lärarna genom detta mesiga krav.

I en artikel på DN debatt  beskrivs hur både vänster- och högerpolitiker sedan 70-talet brutit ner lärarnas status och position  som  nyckel- personer i kunskapssamhället. 68-vänstern för att hindra borgerliga värderingar, högern pga ren dumhet genom att realisera juden Milton Friedmans nyliberala idéer om avreglering och därmed friskolor som  regeringen Bildt införde.

Politikernas sabotage av skolan – Artikel DN


Sex personer angripna av varg

14,augusti, 19

Sex personer blev angripna av en vargflock i Kina. Det finns mycket varg i området och pga torkan så hade  bytesdjuren minskat.

Då inträffar det som jag förutsagt åtskilliga gånger, då ger sig vargen på människor vilket enfaldiga vargkramare förnekar.

De angripna fick omfattande skador men överlevde.  Länk efter artikeln visar bilder på de skadade.

Artikel -Jaktjournalen