Mänsklighetens bakgård

13,december, 30

I DN skriver ett par debattörer att boxningen bör betala sina egna vårdkostnader.  Helt rätt. Att denna form av barbari tillåts är bara ytterligare ett bevis på odugliga politiker.

Att organiserat gatuslagsmål förlagt till en ”ring” där det finaste som finns är att slå motståndaren medvetslös, skall få kallas ”SPORT” är generande för mänskligheten. Oerhört pinsamt att eländet är en OS-gren. De skydd boxarna använder där skyddar inte mycket.

Det minsta man kan begära av politikerna är att de skall kräva förbud av slag mot huvudet. Det bör gälla alla slag av kampsporter, inte minst den degenererade  varianten av boxning som numera kallas UFC. Tidigare MMA. Utvecklad i negativ riktning mot ännu djupare barbari,

I går visades på TV ett fall där en UFC-apa sparkade av sitt eget smalben när han sparkade på motståndarens ben. Jag skrattade högt åt idioten, han fick vad han förtjänade. Det var inte i Sverige men vem betalar vårdkostnaden? Troligen skattebetalarna i det aktuella landet.

Just nu har vi två fall som visar konsekvenserna vid våld mot huvudet: Frida Wallberg som troligen får men för livet och Mikael Schumacher som körde huvudet i en sten vid skidåkning. Om han överlever så är det tveksamt om han kan bli helt återställd.

Det här är inget som bekymrar boxningsförbundet. Det är alltid samma idiotargument från det hållet.

Det självklara är att förbjuda ”sporter” där slag mot huvudet tillåts. Det är bara brist på bildning och kurage hos politiker som förhindrar det.


Bergvall yrkesmördare?

13,december, 20

Jag har inte följt fallet Sture Bergvall särskilt noga. Läst rubriker och skummat ingresser ungefär.

En frågeställning som dock dyker upp är: Hur är det möjligt att en person kan åka runt i landet som en handelsresande i mord ungefär, mörda folk och ingen har sett honom, ingen har tagit honom på bar gärning, ingen teknisk bevisning. Han måste varit oerhört skicklig!!! Han påstods till och med varit i Norge och tagit livet av två personer.

Han påstods ju även ha varit i Kiruna och mördat en person. Hur kom han dit? Bil, tåg eller buss?? Någon borde rimligen ha sett honom någonstans.

Det är alltför mycket av orimligheter i fallet för att man skall tro på det.

Jag tror det är så här: Polis och åklagare hade två komponenter tillgängliga, ett antal olösta mordfall och  ett lallande psykfall (mest pga mediciner). Kunde man lasta dessa olösta fall på denna tvivelaktiga person så skulle det lösa problem för polis ,åklagare och för statistiken. Konspiration, hypotes kan sägas men det pekar åt det hållet enligt min mening.

Samtidigt så är det tydligen så att Bergvall inte varit ofarlig. Men alla dessa fall  kan han inte rimligen  vara skyldig till. Vilket domstolarna nu ansett och frikänt honom. Men varför fälldes han första gången?


Landskrona visar att det går – övriga vill inte

13,december, 15

Politiska bossen i Landskrona skriver i ett inlägg i SVD att de har lyckats höja prestationerna i skolan avsevärt.

Vad kan det bero på när ingen annan tycks klara det?

Jo uppenbarligen att de har tagit skolproblemen på allvar och vidtagit naturliga förnuftiga åtgärder.

Det gav resultat tämligen omgående.

Vad sysslar de andra kommunerna med?? Tydligen det motsatta. En del utnyttjar inte ens de stödfunktioner som staten erbjudit.

Detta visar med skärpa att det är helt enkelt medveten ovilja samt inkompetens hos kommunerna som orsakar de missförhållanden i skolorna som råder, som dessutom stöds av flum i läroplanerna. Eller saboterar kommunerna medvetet för att staten skall ta över??

Det är dags att avbryta detta misslyckade experiment med elever som offer och förstatliga skolornas ekonomi och styrning på ett övergripande plan.

Centern och moderaterna vill att nuvarande missförhållanden skall fortsätta. Det är nyliberalt tänk.

Landskrona – artikel


Australien ett föregångsland

13,december, 12

Australiens HD har bestämt att homoäktenskap skall förbjudas. I Canberra hade tydligen det lokala styret tillåtit denna egendomlighet för att uttrycka det diplomatiskt.

Indien skall kriminalisera homosexualitet. Kanske väl hårt, men gäller det bara osedligt och stötande beteende på allmän plats så är det rätt.

För någon vecka sedan meddelades att lagen om ”hets mot folkgrupp” i Australien skall avskaffas. Helt rätt.

Australien tar ut 20% gruvskatt av gruvbolagen. Helt rätt. Till skillnad från centerpartiet och moderaterna i Sverige som anser att vi skall skänka bort våra stora ändliga naturtillgångar.


Expressen, kortslutning även i försvarsfrågan

13,december, 11

I kvällstidningar kan man läsa näst intill osannolika dumheter. Speciellt nu när Helin och Mattson dragit ner nivån till undervegetationen  i invandrarfrågan.

Dock var det en ledare i judetidningen Expressen nyligen som rörde ett annat område.

Från artikeln:

”…..Sverige underlät inte att reagera för att vi saknar flygplan. Vi bygger ju egna plan. Problemet är att de projekten är så svindyra att vi knappt har råd att flyga planen. Den tragikomiken skulle vi slippa om vi blev Nato-medlem och kunde poola våra begränsade resurser med andra länder.

Ryssland håller på att rusta upp sitt försvar och svenska försvarsvänner ropar efter förstärkningar av försvaret. Det har vi inte råd med. Men att kliva in under Natos säkerhetsparaply är både god ekonomi och god säkerhetspolitik”

Slut citat.

”Det har vi inte råd med!!!!!”

Det fordras en rejäl  kortslutning mellan öronen för att uttrycka något så osannolikt korkat. Det råkar vara så att försvaret har högsta prioritet, det står över allt tjafs om budgetmedel. Att försvara nationens suveränitet har självklart högsta prioritet.

Dumheten att ”någon annan” skall försvara Sverige så vi kan spara pengar  är så magnifik att man baxnar. Å andra sidan så har ju Reinfeldt samma åsikt. Men han har ju inte många kreatur hemma så hans åsikter tar ju ingen på allvar.

Vem har skrivit ledaren? Jag gissar att det är en judisk kvinna eller en pryo från högstadiet.  Chefredaktören, juden Mattson står bakom den.


USAs underdåniga lakejer

13,december, 9

Med tanke på det som avslöjats om FRA/NSA/USA den senaste tiden så  är det svårt att inte återge det jag skrev 080807 i FRA-frågan. Det visar sig att jag hade fullständigt rätt. Moderateras/regeringens  skumma samarbete  USA avslöjas allt tydligare. Reinfeldt krälar som en underdånig tjänare åt USA även i detta sammanhang.  Det bekräftar vad jag tidigare sagt att moderaterna är en säkerhetsrisk för Sverige.

Följande skrev jag då:

”FRA – en svensk NSA-filial?

Signalspaning är nyckelordet.  Ja så var det förr i tiden. FRA lyssnade på radiotrafik mellan Sovjetiska/ryska militärförband. Trafiken sändes på kortvåg okrypterad. Det var inga stora svårigheter att läsa informationen.

I SVD så behandlas ämnet igen.

Tekniken utvecklas som bekant. Moderna radiosystem är mycket avancerade med kryptering och andra metoder för att försvåra avlyssning.

Min gissning är att tekniken helt enkelt har sprungit ifrån FRA. Det har blivit så svårt  att  hämta hem info radiovägen att FRA har blivit överkörda och överflödiga. Då kom man på idén att gå in i kabel och lyssna på mailtrafiken. Man har sagt rent ut att får de inte göra det blir de arbetslösa!!  Precis som om detta var ett AMS-projekt!!

Traditionell signalspaning och internetbuggning är två helt skilda saker. Att lyssna på radiotrafik kan inte förbjudas, det är upp till var och en att tänka på vad man sänder.

Man säger att man måste ha signalspaning. Internetbuggning är inte signalspaning. Det är buggning som skall tillåtas på mycket speciella grunder. Tex krigstillstånd eller liknande förhållanden.

De argument som anförs är uppenbart falska. Dumheter som tex att man måste ha info att ”byta” med!!

Den info som behövs får man skaffa sig på annat sätt.  FRA-metoden är passerad.

FRA säger att man vill utöka personalen  från 550 till 900. Då bör var och en förstå att det STINKER lång väg. När försvarsberedningen säger att det inte finns några hot mot Sverige så anser tydligen regering och FRA det motsatta eftersom man kraftigt vill utöka ”spaningen”!! Det som borde göras det är att begränsa antalet anställda till högst 350.

USA vill sätta upp robotramper riktade mot öst i EU-länder.  Sverige vill hjälpa USA genom att sätta upp en ”inforamp” riktad mot öst.

Det handlar om att bygga upp en motsvarighet till USAs NSA, en myndighet som spanar på /buggar allt och alla.  USA befinner sig i en krigssituation vilket är deras eget problem inte Sveriges.

Återigen lägger sig alliansen platt för USA  som enfaldiga lakejer.  Amerikanerna skrattar förmodligen åt svenskarnas naivitet.”


Frihandel och invandring – principiellt samma problem

13,december, 1

När jag i dag kollade diverse nättidningar, nya som gamla så dök en slutsats upp pga det som behandlades.

Inom två områden: Frihandel och invandring.

Det är tydligen dags för WTO-förhandlingar igen på global nivå. Från liberalt håll hävdas det alltid att frihandel är alltid bra, det gynnar alla.  Så är det naturligtvis inte.

En förutsättningar för att frihandel skall fungera åt bägge hållen är att bägge parter befinner sig på ungefär samma ekonomiska, industriella och sociala nivå.

Frihandel fungerar dåligt eller inte alls mellan högt utvecklade länder och länder på en låg nivå.

Argumenten är i dessa fall att det ger U-länderna möjlighet att sälja sina produkter och därmed höja sitt välstånd. Det handlar om ett annat sätt att ge bistånd.

Men vad händer om billiga produkter fritt får tas in i ett I-land? Jo motsvarande inhemska produkter går inte att sälja och hela branscher slås ut.

Om jag inte missförstått saken helt så är EUs enorma stöd till jordbruket på ca 300 miljarder ett branschstöd för att inte jordbruket skall slås ut pga lågprisimport från U-länder. I praktiken är detta stöd ett maskerat U-bistånd. Adderat till de redan perverst höga bistånd som ges direkt.

Detta enorma stöd är ett lysande bevis för att frihandel inte fungerar som en generell princip.

Beträffande invandring så gäller ett motsvarande förhållande. Om skillnaderna mellan i civilisationsnivå, bildning och kultur är för stora  så fungerar inte invandraren i ett I-land. Den omtalade ”integrationen” fungerar inte därför att det inte finns några förutsättningar för den. Invandrare i den här kategorin kommer aldrig att ”bidra” utan att bli en livslång belastning för samhället.

Det omvända gäller också, folk från likvärdiga länder blir sällan något stort problem vid migration.