Tidigare betyg

19,januari, 31

Den nya sk regeringen har bestämt att betyg kan införas från åk 4. Obs kan.

Det blir frivilligt för skolorna.

Tänk vad hemskt om ungarna får betyg. De kanske tar skada??

Fantasin har varit stor när det gällt att hitta korkade skäl mot betyg. Ledande i riksdagen har varit (mp) men även (s) har haft den inställningen.

Några friskolerektorer har tillfrågats i ärendet.

En säger ungefär ”Att stimulera elever bör ske på andra sätt än med betyg”.

Övriga har ungefär samma inställning. De hävdar att förändringar bör ske på ”vetenskaplig grund.”

Fördumningen är total.

De tror att vitsen med betyg är att resultaten skall bli bättre. Frågan är om de är naturligt korkade eller om de blivit det efter att de gått lärarutbildningen?

Stimulanseffekten är bara en sekundäreffekt som för vissa elever kan fungera.

Det helt avgörande skälet för betyg är kontrollaspekten dvs att att man skall få en kontroll av att undervisningen fungerar.

Det finns sex skäl till denna kontroll:

1.
Föräldrarna skall se var eleven står i utbildningen.

2.
Rektorn skall se hur undervisningen fungerar

3.
Rektorn skall få en indikation på om aktuella lärare är kompetenta i undervisningen

4.
Skolverket/skolinspektionen skall få en kontroll på att skolan och rektorn fungerar.

5.
Politiker skall få en koll på att den viktigaste perioden i en elevs skolgång fungerar, dvs åk 1-3

6.
Eleven skall få veta vad han presterat.

Detta är det helt avgörande skälet för betyg. Det behövs inga vetenskapliga argument för att införa betyg.

Jag är helt övertygad om att föräldrarna vill ha betygen. Det gäller även de flesta elever.

Ett mått på den politiska fördumningen i frågan är att man har infört försök med betyg från åk4. Dessa försök skall vara avslutade 200701. Därefter får betyg i åk4 införas.

Två 7-åringar tillfrågades för ett par år sedan. ” Ja får man dåliga betyg då får man väl plugga och bli bättre”

Sjuåringar förstår detta men inte (((svenska))) skolpolitiker.

En av skolsabotörerna, Fridolin slutar som politiker. Tack för det. Han skall visst jobba som lärare. Vilken seriös skola anställer honom? Förmodligen bara den underliga skolform som kallas folkhögskola. Där vad som helst kan ingå i kursplanerna.

Men hans kolleger i branschen Björklund och Ekström är kvar så sabotaget kommer sannolikt att fortsätta.