Feltänkt och felkonstruerat

10,september, 30

Utan att veta detaljerna så undrar man över den info som finns i media om ett virus som angriper industrins styrsystem.

Man får intrycket att datorer som innehåller avancerade styrsystem för känsliga processer samtidigt är anslutna till internet!!!

Det är väl inte möjligt??

Dessa system måste självklart var helt isolerade från externa nät.

Det talas om att ett  lösenord varit ute på nätet länge.  Men om styrsystemen inte har kontakt med internet så spelar det väl ingen roll?? Tydligen inte, det går att nå interna system utifrån.  Är folk i branschen idioter??

Jag kan tänka mig att man skyller på att internet används som en del i systemen för att skicka data. Vilket säkerhetstänkande tyder det på??  Inget alls verkar det.

Kärnkraftverken har tydligen hårda regler men i övriga industrin så tycks det vara slappt. Det kan bli dyrbart.

Uppdatering 101107:
Det var värre än jag trodde. ”Industrin antar att det inte finns någon som vill skada sig själva och andra genom att ta över styrsystemet. De fokuserar på driftsäkerheten, säger David Lindahl. ”

Se länk till Computer Sweden.

SVD1

SVD2

Computer Sweden


Invandringen

10,september, 30

Till 100901 så har 5716 personer beviljats uppehållstillstånd.  3192 av dessa från Somalia. Det torde betyda ca 7500 på helårsbasis totalt.

Ensamkommande ungdomar:  880 hittills. De flesta från Afganistan och Somalia. Dessa ingår i 5716.

2009 kom 34082 personer  till Sverige som anhörighetsinvandrare.  Tendensen är att ökningen är 2 – 4000 per år. 6295 från Irak.
2805 från Thailand.

Det stora antalet från Thailand förvånar.   Turistäktenskap?

Anhöriga, arbetstagare och studenter står för den största migrationen till Sverige 2009.  Sammanlagt beviljades 98 644 uppehållstillstånd.

2009 beviljades 10919 personer uppehållstillstånd på i huvudsak flyktingbasis. Antalet asylansökningar var 24194. Det innebär att ca 45% fick uppehållstillstånd.

Anhöriga + asyl beviljade blir 10919 + 34082 = 45001.  Andel flyktingar ca 24 %.

Migrationsverkets direkta synliga kostnader för verksamheten 2009 var ca 10,4 miljarder.


En ökande våldsspiral

10,september, 29

Är det fler än jag som noterat följande:

Var och varannan dag så rapporteras om folk som blivit skjutna eller blivit knivhuggna. Inte alltid med dödlig utgång men ofta går det den vägen. Domare och åklagare hotas.  För bara några år sedan så var dessa händelser ovanliga. Då uppstår frågan, vad beror det på??  Jag ser två alternativ:  Våldsamma TV-spel som gjort att individer kan skilja på verklighet och fiction,  tycker att den sortens våld är OK att använda i verkliga livet. Alternativ två är att våldet i hög utsträckning är kopplat till utlänningar, invandrare på något sätt, där flyktingmetoden torde vara den vanligaste.  Ett tredje bidragande orsak  kan vara att insikten om det svaga rättsväsendet i Sverige gör det ganska riskfritt att begå grova brott.

Jag är rätt övertygad om att alternativ två, invandrarvarianten är det som starkast bidragit till den ökande grova kriminaliteten. Rapport- eringen i massmedia pekar på det.

Då måste samhället  möta detta med en motsvarande upptrappning annars utbryter anarki. Det kan inte göras genom att man ”prioriterar”  dvs man struntar i krimverksamheten på lägsta nivå, den som de flesta vanliga medborgare råkar ut för.

Man måste tillföra mer resurser i form av fler poliser, fler åklagare och domare.

Rättsväsendet måste alltid ha ett överläge annars går det som jag försökte beskriva i ett tidigare inlägg,  man tappar mer och mer till krimsidan.

Det förstår inte alliansen, det ”kostar” för mycket med ett kapabelt rättssystem.  Så kommer det att fortsätta så länge Borg får styra den här regeringen. Det kommer att kosta ännu mer samhällsekonmiskt om man inte sätter in åtgärder. Det är en farlig väg som redan påbörjats och som bara förstärks av ”utanförskapet” som blir en följd av den  stora invandringen. Det stora flertalet som kommer hit har inte flyktingskäl.

Det är komiskt att skylla på ” bristande integration” eftersom ett samhälle inte kan ta emot  hur mycket invandrare som helst utan att det uppstår avancerade sociala problem.

Ovanstående skrevs 100928. I dag, dagen efter,  så kommer ett förslag från Riksåklagaren som berör det jag kommenterade  ovan,   hantering av ”mängdbrott” skall  bara ske på tre orter i Sverige. Motiveringen är att man kan spara pengar och koncentrera resurserna på den avancerade brottsligheten.  Precis det som inte får ske, ökade resurser måste anslås. Kritiken från åklagarhåll är massiv av många olika skäl.   Det vittnar om ett förakt för medborgarnas behov av ett fungerande rättssystem.   Förslaget är en indirekt följd av att regeringen inte vill anslå de resurser som behövs för att möta den ökande brottsligheten.  Det är moderaterna som har låtsats att de vill  satsa på rättssystemen. Verkligheten visar att de inte menar något med det. Nu är valet över och ämnet ointressant igen.

SVD

Hypotes om brottsutveckling


Världsmästarna i hyckleri

10,september, 25

Angående SDs uppkomst och orsaker.  Alla som har något mellan örona vet att det är konstellationen politiker – journalister som  skapat det politiska läge som orsakat en reaktion  mot rådande miss- förhållanden.

Merit Wagers blogg är det enda hålet  i den censurmur som media skapat i invandrarfrågan.  Här kommenterar hon en bok som är på väg ut som behandlar journalistkårens svek i invandrarfrågan samt konsekvenserna av det mångkulturella samhälle som politiker och media understött.

Köp boken, den heter ”Världsmästarna” läs den!!

SVD


Demokrati bara när det passar??

10,september, 23

Helt plötsligt gäller inte demokrati och öppenhet när de etablerade partierna känner sig pressade.  Man vill manipulera regelverket så att  SD stängs ute från utskotten.

Det är generande för  partierna att man sänker sig till denna nivå.  Det är ett indirekt erkännande av att man inte klarar debatten med SD. Men stoppar man SD i utskotten så förskjuts ju bara detaljdebatten till det tillfälle då förslagen läggs fram i riksdagen vilket bara fördröjer och stökar till processen.

Att man trixar med partiallianser är en sak men att på detta sätt stoppa ett demokratiskt valt parti det ger ett mycket dåligt intryck  som kan slå tillbaka, om inte annat så i nästa val.

SVD


SD kan stoppa vänstervridning i domstolarna

10,september, 23

SD kommer att få in fler nämndemän i domstolarna. Genast så vädras oro. ”Rättsväsendet hotat”  På vilken grund??  Nämndemän har att göra  sina ställningstaganden med gällande lagstiftning som grund precis som lagkunniga.   Folk tycks tro att nämndemän kan  tycka vad som helst med maximal subjektivitet.

Men det kanske vore hälsosamt med lite högervridning i domstolarna.  Moderaterna har ju klagat på att straffen sätts lägst möjligt, dvs vänstervärderingar har styrt domsluten.  Det vore en önskvärd korrigering mot mitten som SD eventuellt kan åstadkomma.

SVD


Socialismens final ?

10,september, 22

Socialdemokraterna har vaknat upp och tom insett att de kanske måste fundera över sin politiska attityd och målsättningar.  Det fordrades  två valförluster innan insikten infann sig.

För två år sedan skrev jag ett inlägg som jag kallade ”Politikens T-Ford”.  Det är just den problematiken som nu flutit upp till ytan hos sossarna.

SVD