De heligas hyckleri

18,september, 22

En representant för det judiskt ortodoxa partiet KD har blivit misstänkt för bedrägeri angående reseersättningar och är under utredning.

Hon har möjligen överskattat sin utvalda helighet. Möjligen fartblind.

Anmärkningsvärt eftersom hon har någon form av juridisk utbildning.

Någon tidning gjorde en undersökning om vilka mindre meriterande bakgrunder som politikerna hade. Det handlade om domar av olika slag som de hade på sig.

Det visade sig att KD procentuellt hade flest ledamöter med sådana meriter.

Lite egendomligt med tanke på den religiösa profil som partiet står för.

Kan det bero på kopplingen till Israel och judendomen? Inte vet jag.

Annonser

Demokratins och yttrandefrihetens dödgrävare

18,september, 8

Länkar till ledarsidorna och ett initerat inlägg av Johan Westerholm.

Grävledare: Morgan Johansson

Länk till Ledarsidorna


M-lögner

18,september, 2

I SVTs partiledarintervju så ljög Kristersson tre gånger.

1.
När han skulle placera in M på i koordinatsystemet så placerade han partiet nära noll på Y-axeln. Längst upp var max globalism. Där fanns redan L placerade av Björklund. Kristersson påstod alltså att M knappast var globalistiskt alls!! En grov lögn De är extremt globalistiska och borde haft samma placering som L ungefär.

Sedan placerade han M på X-axeln så att M blev mest traditionella parti till höger. En grov lögn. Han borde placerat M på origo eller något till vänster om origo. M är nyliberala eller vänsterliberala som övriga alliansen.

Lögn nummer två.

2.
När han fick frågan om vad de ökade våldtäkterna berodde på så blev svaret att det visste han inte. Han är väl den ende i Sverige som inte ”vet” det. Han ville inte kritisera det ”öppna” och ”multikulturella” rasblandade samhälle som han fanatiskt propagerar för.

Lögn nummer tre.

En kvinnlig M-bloggare lämnar M och går till SD pga lögn nummer tre.

Hon hade också frågat Kristersson hur M vill applicera konservatismen i samhället. Svaret blev: ”Socialdemokrati kan vara konservatism”.

Han är lika opålitlig som Lööf. De två trivs nog ihop.


Nytt rekord

18,augusti, 4

Nytt rekord i journalistisk uselhet, nästan i Burmanklass, har presenterats i fallet med dödsskjutningen av en utvecklingsstörd individ i Stockholm.

Spaltkilometer i media, förstanyhet i TV under flera dagar.

Pinsamt.

Händelsen inträffade nattetid eller under bristande siktförhållanden.

Det är omöjligt att snabbt avgöra om ett vapen är en replica eller ett riktigt vapen.

Vad media tydligen menar är att poliserna borde ha sett att det var en utvecklingsstörd individ och att han därmed nog var ofarlig.

Otroligt enfaldigt.

Det finns individer med konstiga utseenden men som ändå är normala i skallen. Jag har sett en individ på högskola med mongolidiskt utseende men uppenbarligen inte dum.

Att i en situation där en polis får ett sannolikt vapen riktat mot sig så är frågan: Ska jag dröja och filosofera över individens mentala status och därmed riskera mitt eget liv eller skall jag skjuta först, rädda mitt eget liv samt även målets liv om han har tur om han får läkarvård snabbt.

Det är självklart att polisen skall skjuta först.

Ett vittne ska ha hört uppmaning från polisen:”Släpp vapnet…”.

Det gjorde han inte. Det skulle lika gärna kunna ha varit en fullknarkad individ som var helt borta i huvudet och potentiellt livsfarlig.

Sedan finns det anledning att fundera på föräldrarnas ansvar. Något som inte media alls berör. Hur kan en sådan person gå ut från hemmet när som helst, idetta fall mitt i natten?

Poliserna gjorde helt rätt och kommer sannolikt inte att bli åtalade.


Söder har rätt

18,juni, 18

Björn Söder (SD) svarade på något korkat inlägg från Annie Lööf om de minoriteter som finns i Sverige.

Han försökte påpeka skillnaden mellan etnisk tillhörighet och medborgarskap. Vilket kan vara två skilda saker. Han uttryckte sig kanske lite otydligt.

Ett antal judar gick i taket i vanlig ordning och skrek om ”rasism”. Det skall man höra från DET folket!!

Juden Willy Silberstein hävdar att han är både jude och svensk. Med det menar han att han är etnisk jude och har svenskt medborgarskap.

Han kan ju inte vara både etnisk jude och etnisk svensk.

Söder tog exemplet att: En svensk som flyttar till Japan blir ju inte Japan dvs etnisk japan. Möjligen japansk medborgare men japanerna är mycket restriktiva med att utfärda medborgarskap. De känner ansvar för sitt folk och land till skillnad från det klientel som styr detta land.

De sk minoriteterna är ju erkända av både riksdag och regering just för att de har annan etnisk bakgrund än svensk. Däremot har de flesta svenskt medborgarskap. I den betydelsen ”svenskar”, men inte etniskt.

Willy Silberstein har återkommit och i en debatt hävdat att han kan vara både 170% jude och 170 % svensk!! För det första så vittnar det om begränsade kunskaper i matematik. Han kan vara 100% jude vilket han är och 100% svensk medborgare vilket han är.

Sedan är det en annan sak om han tycker att han delar svenska värderingar i allmänhet så mycket att att han är 100% svensk i den generella betydelsen.

När det gäller Silberstein så är det tveksamt om han kan betecknas som svensk i den sistnämda avseendet då han är en judisk aktivist i judiska organisationer.

Från Fria Tider i dag:
Likud-ledamot: ”Den judiska rasen” är överlägsen andra

Skrytet från Israels regeringsparti: andra folk odugliga i jämförelse med oss judar. ”Jag behöver inte skämmas över att det judiska folket är det utvalda folket; de smartaste, mest speciella människorna i världen.”

Slut citat.

Det är representanter för detta folk tex Stefan Löfvén ,Morgan Johansson ,Willy Silberstein och Annie Lööf som skriker i högan sky och anklagar svenskar  för rasism!!!

De här tämligen enkla sambanden förstod inte att antal journalister och politiker. Tex Stefan Löfven och Morgan Johansson och Annie Lööf som tyckte att detta var ett fruktansvärt påstående. Som man kan förvänta sig från svenskfientliga globalister.

Vem är förvånad??

Det är bara en ny bekräftelse på den låga nivån på politiker och journalister i detta land.


Annie Lööf och Centern avslöjad

18,mars, 5

En dom i Solna tingsrätt avslöjar vilket mullvadskrig mot det svenska folket som Centerledningen bedriver.

I rätten satt två (!!) invandrade nämndemän med muslimsk åskådning. De körde över domaren och bestämde domslutet enligt Islamska värderingar där Sharialagar är en stark komponent.

Minst en av de muslimska nämndemännen har mycket radikala muslimska värderingar vilket Centerpartiet har känt till länge.

Ändå så har partiet nominerat dem som nämndemän till tingsrätten.

Det avslöjar vilka planer Centerpartiet har för Sverige. Gradvis införande av Islam. En artikel i sista numret av Nya Tider behandlar just detta, både i Sverige och I Tyskland. Rekommenderas för läsning.

Svensk lag brydde de sig inte om alls. I Sverige skall Sharia gälla. Enligt dem.

Ovanligt nog så tvingades media att ta upp fallet. Förmodligen för att de förstod att alternativmedia skulle gå ut hårt med händelsen. Normalt så skulle PK-media tigit ihjäl fallet.

Partiet hade troligen tanken att de aktuella muslimerna skulle vara lite taktiska, smyga in Islam i rättstillämpningen. Den insikten saknade de aktuella individerna. De drog järnet fullt ut.

Pga det pinsamma avslöjandet av partiets strategi för Sverige så tvingades partiledningen att gå ut med att man inlett ett ute- slutningsärende.

Troligen ett spel för galleriet.

Domen i Solna tingsrätt

Lööfs hyckleri


Ändra polisutbildningen

18,mars, 1

Polisen skall numera ha utbildning med högskolestatus. Av okänd anledning.

Ett tunt skäl som anges är att man skall ha möjlighet att ”forska”. Ett lättviktigt skäl.Det torde inte behövas särskilt många som forskar om polisens verksamhet.

Att av detta skäl bekosta en utbildning av alla poliser som ger akademisk status det tyder på dåligt omdöme och är omotiverat.

Bättre vore att behålla den gamla utbildningen och ge lämpliga individer möjlighet att fortsätta med högskoleutbildning på arbetsgivarens bekostnad efter en tid av tjänstgöring.

Den här utbildningen som nu beslutats tar minst två år om jag fattat saken rätt.

I nuvarande läge i landet och det akuta behovet av poliser så måste beslutet ändras /modifieras.

Tex så här:

Polisaspiranterna börjar med en månads stenhård grundutbildning. 10-12 timmar per dag.

Teori och praktik. Detta recept kan samtidigt fungera som ett filter för att rensa ut olämpliga individer som sannolikt kommer att avbryta.

Efter denna introduktion går aspiranterna ut på praktik på polisdistrikten i tre månader under ledning av erfarna poliser.

Därefter går de tillbaka till utbildningen i tre månader.

Sedan tre månader praktik.

Efter detta så fullföljer de resten av utbildningen.

Detta recept medför att distrikten tillförs ett stort antal assistenter som kan göra mycket av det arbete som inte kräver hög kompetens.

På detta sätt kan en del av den akuta polisbristen avhjälpas.