Sex döda pga Migrationsverkets inkompetens

17,april, 9

Den häktade terroristen hade ej fått uppehållstillstånd och skulle ha
lämnat landet.

Precis som IKEA-mördaren. Han mördade två svenskar. Den sk
”statsminstern”kommenterade inte ens händelsen. Offren var ju
svenskar. Lite förluster får man räkna med innan BILDERBERGARNAs
KALERGI-plan är uppfylld.

När däremot en invandrad afrikan stupade i Göteborg så for
han dit direkt och  snyftade och grät.

Han visade sitt tydliga förakt för svenska folket.

Den nu gripne terroristen mördade fyra personer med en lastbil.
Plus ett tiotal skadade i varierande grad.

Sex döda pga av Migrationsverkets slapphet i behandlingen av asylanter som fått avslag.

Det självklara är ett dessa omedelbart placeras i inhägnat förvar
och sedan transporteras ut ur landet.

Sex döda och ett antal skadade pga denna humana inställning
till asylanten.

Korkade politiker säger stup i kvarten att om de får avslag så ska
de lämna landet.

Varför ska man tro att det gör det??

Det går alldeles utmärkt att stanna illegalt i landet med politikernas stöd. Skolgång för barnen, sjukvård mm, no problem. Polisen får dessutom inte söka  efter ungar i skolan.

Dessutom så har politikerna lovat att ” om ni gömmer er i fyra år så
får ni söka asyl igen” vilket de säkert får pga ömmande skäl, de har
ju rotat sig jahahae, barnen har ju fått lekkamrater jahahae mm mm.

Det är i praktiken en uppmaning från politikerna att de ska gömma sig.

Jag föreslog i ett inlägg för några månader sedan en lösning för hur flyktinghanteringen skall gå till:

1.
Alla asylsökande placeras direkt i inhägnat förvar tills deras
ärende avgjorts.

2.
När respektive persons ärende avgjorts så får sökanden
ett tillfälligt uppehållstillstånd
TUT eller så ska han avvisas
och lämna landet. I det sistnämnda fallet så transporteras
han
ut ur landet under bevakning av polis eller annan vaktpersonal.

Denna självklara lösning hade räddat sex personers liv. Det
hade dessutom besparat
skattebetalarna stora pengar inte minst
kommunernas helt onödiga utgifter.

Vad EU anser det är ointressant. Denna skurkorganisation är inget annat än en terrororganisation på högre nivå.

Den gripne sägs vara Uzbek. Enligt uppgifter finns det åtskilliga
Uzbeker i Stockholmsregionen. Av vilket skäl?? Vad kan det vara för
egendomliga skäl som gör att Migrationsverket beviljar dessa asyl??
INGA ALLS!! En inkompetent och rasistisk ledning, svenskarna skall
rasblandas, torde vara  huvudskälet.

Enligt ”Agenda” så finns det flera tusen Uzbeker i Sverige. Skälet skall vara förtryck och diskriminering av religiös natur.

Skall Sverige och svenskarna lida för att det finns självförvållade problem i ett fjärran asiatiskt land??

Ja enligt Sveriges judiska politiker. Vi är skyldiga att lösa all världens problem.

När kommer revolutionen?


Åt rätt håll men för mesigt

16,september, 22

Regeringen låtsas att de vidtar kraftåtgärder mot illegalerna som stannar kvar i landet utan tillstånd.

Regeringen vet mycket väl att polisen inte har resurser till detta, de har inte ens resurser till en del akuta brottsfall.

Skulle polisen göra raider på allvar så skulle man sannolikt hitta mängder med illegaler. Var skall man göra av dem? Det skulle behövas transitläger på flera platser i landet där man kan placera illegalerna i väntan på lämplig kollektiv transport ur landet.

Varför bara företag?? Även bostäder skall kunna kontrolleras.

Om det var allvarligt menat så skulle följande åtgärder vidtagits

1.
Fyraårsregeln tas omedelbart bort . Dvs den idiotiska regel som säger att den som lyckats gömma sig kvar i landet i fyra år kan söka asyl på nytt. Vad jag förstår så har det kriminella beteendet regelmässigt belönats  med PUT. Så har det varit med nuvarande ledning för MV. Med det gamla regelverket.

2.
Lagstiftning som gör  det straffbart för företag att anställa illegaler. Straffet skall vara mycket kännbart ekonomiskt och i extrema fall skall företaget kunna konfiskeras.

3.
Kontroller på företag, det som nu föreslås, skall kunna göras när som helst.  Inte bara det, kontroller skall kunna göras i bostäder på samma sätt som man kontrollerar andra kriminella.

4.
Alla former av förmåner och bidrag dras in för illegaler.

Vem har föreslagit 4-årsregeln?? Någon sinnesrubbad? Regeln är en indirekt uppmaning till asylsökande med avslag att gömma sig. Bara genom att ta bort denna regel så kommer de att inse att det lönar sig inte att stanna kvar.

 


Dessa oerhört kompetenta kvinnor

16,juli, 25

I Uppsala var det mer eller mindre öppet krig i förra veckan. Mängder med bilbränder, stenkastning mot räddningspersonal och polis.

Det här var inte enstaka händelser som snabbt ebbade ut.

Vad jag noterade var att varken SVT eller SR hade minsta  info om detta. Det man fick veta var genom internetmedia.

En polis uppgav att de var förbjudna att ingripa när huliganerna brände bilar. Tydligen kastades även molotovcocktails mot polisbilar. Man skulle sätta in dialogpoliser i stället.

Nå vem hade beordrat denna passivitet, stöd till kriminalitet och inkompetenta insatser??

Troligen polischefen i Uppsala. Som väntat en kvinna. Carin Götblad.

Nå varför mörkade SVT detta? Vem är chef på SVT. Som väntat en kvinna.

Den extremvänsterjudiska Hanna Stjärne. Tidigare chefredaktör på Unt i Uppsala. Av en omdömeslös styrelse utnämnd till VD på SVT.

Och vem kan vara chef på SR? Som väntat en kvinna. Cecilia Benkö.

Hur var det nu med cheferna på Riksrevisionsverket? Var de kvinnor?


Finns det förutsättning för integration??

16,juli, 18

Ordet integration är frekvent brukat och missbrukat under lång tid.

Finns det något exempel på integration som lyckats där någon extrem kategori varit inblandad?

USA tvångsimporterade afrikaner för ca 200 år sedan. De använde som slavar och behandlades illa.

För ca 150 år sedan upphörde slaveriet och afrikanerna blev fria att agera i samhället enligt egen agenda.

Att sakna utbildning och ändå försöka klara sig i samhället blev inte lätt som kan förutses. De diskriminerades, främst i södern relativt länge.

Sedan minst 75 år så har de dock fått gå i skolan även om det var i separerade klasser relativt vita.

Så hur har det gått för afrikanerna sedan de i allt väsentligt haft samma rättigheter som vita?

En del har lyckats väl. Akademiska studier och höga befattningar. En har tom blivit president.

Men tittar man närmare på dem som lyckats så är nog en mycket stor andel inte renrasiga afrikaner, de har en eller fler vita eller andra i sin stamtavla.

Obama tex har en far från Kenya och en vit mor från USA.

I alla länder oavsett folkgrupp så finns det en andel av eleverna i utbildningsväsendet som har svårigheter att klara kraven. Jag gissar att den delen i Sverige skulle vara ca 25%. Då förutsätter jag en fungerande skola. I dag är troligen andelen 35%.

Det beror inte enbart på skolan och dess krav, i varje population finns en andel som har dåliga medfödda förutsättningar att inhämta och förvalta teoretiska kunskaper och färdigheter.

I samband med de tragiska polisskjutningarna mot svarta i USA  så är det konstaterats att svarta kriminella har en högre representation relativt deras andel av befolkningen.

Det är en förenklad framställning av ”Black Lives Matter” när man påstår att det handlar om rent rasistiska motiv från polisens sida. Man kan  ana att  det bland polisen finns en stark misstänksamhet mot svarta kriminella, sannolikt baserat på negativa erfarenheter, vilket gör att avtryckarfingret reagerar fort.

Samtidigt bygger detta upp en stark misstro från de svartas sida.

Det är en obehaglig situation som uppstått. Rent av en polarisering för att använda ett  populärt uttryck.

Ett tillstånd som uppstått pga att integrationen misslyckats.

Till Sverige så importeras tusentals afrikaner varje år. En del har lägre grundläggande utbildning, en stor del ingen alls.

En del är sk kvotflyktingar. Från diverse delar av Afrika där det poppat upp en ”kris”.

Tex så kommer det flyktingar från Södra Sudan. Dessa har mycket liten eller ingen utbildning alls.

Dessa får vad jag förstår obligatoriskt permanent uppehållstillstånd.

Hur skall dessa ”integreras” i det svenska samhället???

I mån det alls har kommit något svar från politikerna så är det att de skall få utbildning. Individer som är 35-50 år skall börja i 1:a klass, gå 9 år, sedan 3 år i gymnasiet????

Fullständigt dåraktigt. Dels som princip, dels pga att de  kommer att hoppa av utbildningen långt innan slutet.

En annan metod som det ylas vilt om är att det måste skapas ”enkla jobb”. Enkla jobb för att analfabeter från Afrika skall kunna skensysselsättas???

Vi skall backa 50 år i utvecklingen för att individer utan förutsättningar skall få ”jobb”???

Fullständigt idiotiskt även detta.

Nå vad blir slutsatsen?

Den självklara. Att individer från primitiva u-länder inte skall flyttas till utvecklade i-länder då de saknar alla förutsättningar att integreras i den miljön.

Afrika är inte att land. Det är en kontinent med ett 50-tal länder. I norr arabiska länder, söder om Sahara är befolkningen svart. Utvecklingsnivån är likartad i dessa länder, är det kris i något land så är det naturliga att man tillfälligt flyttar till ett grannland. Som kanske har ett likartat språk. Swahili är ett slags standardspråk som fungerar i flera länder.

Afrika och AU måste ta tag i och lösa sina egna problem. Inte exportera dem.

Samma princip gäller i Europa. Blir det tillfällig kris i ett land så skall de drabbade kunna flytta tillfälligt till ett grannland

Man löser inte en tillfällig kris i ett u-land genom att flytta folk till en annan världsdel. Man hjälper genom att skjuta till resurser som kan hjälpa på plats.

De nuvarande primitiva asylreglerna är en katastrof både för asylanterna och mottagarländerna.

Det är ländernas politiker som skalla sätta stopp för dårskapen.

Men det finns skumma intressenter som vill utnyttja
systemet för att rasblanda och förstöra demografin i så många länder som möjligt. I eget rasistiskt intresse.

Barbara Spectre är en. Frans Timmermans är en annan. Peter Sutherland en tredje. Bilderberggruppens lakejer en fjärde.

Vad blir slutsatsen med USA som facit på ett omöjligt integrationsprojekt?

Att det inte fungerar att försöka integrera individer från primitiva u-länder i ett modernt i-land.

Det är självklart en felaktig metod att permanent flytta folk till en annan världsdel pga en tillfällig kris i u-landet.

Republiken Nya Afrika – USA


USA polis och skjutningar

16,juli, 17

Skjutningar mot svarta i USA har blivit ett hett ämne på sista tiden. Uppbackat och uppviglat av de svarta rörelsen ”Black Lives Matter”.

Försöken att framställa incidenterna som rent rasistiska är inte fördelaktiga för de svarta om de vill förbättra situationen med korrekta insatser.

Jag länkar till artikel som ger ett helhetsperspektiv på händelserna.

Polisskjutningar i USA


Polisskolan 7 blir verklighet i Sverige

16,juli, 13

Polisen skall sänka antagningskraven på aspiranter. Kraven på begåvning skall sänkas!!!

Precis som i lärarutbildningen där det är viktigare att fylla platserna hos den hord av mer eller mindre odugliga lärarhögskolor genom sänkning av kraven, i stället för att angripa problemet i den andra änden,  att höja lärarlöner och röja i den anarki som flumskolan skapat.

I stället för att ge poliserna anständiga löner  och rimliga anställnings- förhållanden så att kvalificerade personer söker  så agerar man destruktivt genom kravsänkning. Mångkultur är viktigare än kvalitet. Förmodligen så kommer denna nya ”elit” modell ”Polisskolan 7” att ha stora svårigheter att både läsa och skriva.

Den moral de kommer att införa det kan man bara gissa.

Man kan skylla på Rikspolischefen men för en gångs skull så är inte huvudfelet hans.

Det är regeringens fel. Socialdemokraterna gillar inte vare sig yttre eller inre försvar.

När det gäller försvaret så åker man i stället till USA och ber dem försvara Sverige mot att USA får använda Sverige som bas för militära styrkor. I stället för det självklara, att kraftigt rusta upp det försvar som de själva har förstört.

Är det inte egendomligt att ett parti som utmålar sig som vänster, ett socialistiskt parti, ber en superkapitalistisk makt att försvara Sverige??

Förklaringen är enkel: Den judiska gemenskapen som går före det mesta. Socialdemokraterna har alltid kontrollerats av judar, USA kontrolleras både direkt och indirekt av judar.

Det idiotsvar som politiker ger när bristen på poliser kommer upp är: ”Vi har aldrig haft så många poliser som nu”

Det är ju fullständigt ointressant när verkligheten kräver många fler. Men socialister har aldrig gillat den störande faktor som kallas verklighet.

Sverige är troligen det polisglesaste landet i EU. Den nya reformen med sammanslagningen av 21 myndigheter skulle göra att polisen kom ut till medborgarna.

I själva verket så har polismyndigheten agerat tvärt om. Ett stort antal lokalstationer har nerlagts under de senaste åren.

Någonting är fundamentalt fel i organisationen och frågan är om inte det felet stavas: Eva Årestad-Radner.


Inkompetent förslag om avhysning

16,maj, 26

Presskonferens i TV2. En tant som var någon slags kammarrättsjurist hade fått i uppdrag att förenkla avhysning av folk som illegalt bosatt sig på annans mark.

En prestation i inkompetent handläggning.

Tidigare har kronofogden hanterat avhysning. Men först måste markägaren i detalj identifiera varje person som ockuperat hans mark.

Den föreslagna förändringen är att det absoluta kravet på identifiering av alla i en grupp släpps. Men i normalfallet så gäller fortfarande att identifiering skall ske.

Det skall kosta 5000 att få hjälp med avhysning av kronofogden.
Om det är mer eller mindre än tidigare det uppfattade jag inte.

Någon frågade om det nu kommer att gå fortare att genomföra avhysning. Nej det kunde kanske ta längre tid efter som de ”boende” skulle få fler möjligheter att yttra sig.

Den närvarande justitieministern meddelade att ärendet kanske skulle kunna läggas på riksdagens bord ”redan i slutet på året”.

Det finns en snabbare metod. Att slänga förslaget i papperskorgen.

1.
Kronofogden skall inte ha något med detta att göra. Ockupation och egenmäktigt förfarande är något som polisen direkt skall hantera med omedelbar avhysning. Med ev beslut av åklagare samt anmälan till sociala myndigheter.

2.
Varför skall en person betala 5000 för att få hjälp av rättsväsendet mot kriminella individer?? Helt obegripligt. Kommer polisanmälningar också att avgiftbeläggas ?? Förmodligen en idé som moderater och sossar tycker är lysande.

3.
Man angriper symptomen men undviker att angripa kärnproblemet. Att vidta den självklara åtgärden att förbjuda tiggeriet. Att en minister med blöta ögon och darrande underläpp säger att ”.. man ka.. ka..kan  inte fö…föbuda fattigdom” är inte något som skall tas som intäkt för att inte vidta en korrekt juridisk åtgärd.