Springare säger åter sanningen

17,juli, 26

En av få inom polisen som säger sanningar om tillståndet i Sverige är som bekant Peter Springare. Han återkommer med en beskrivning av tillståndet inom polisen och antyder att de stupiditeter som en viss person i polisledningen har infekterat polisen med i minst 15 år, måste upphöra och att polisen måste återgå till traditionell polisverksamhet som är möjlig om det nuvarande ideologiska dumflummet i verksamheten avskaffas.

Första gången jag fick ögonen på den personen var när den hade gett order om att polisen skulle inte ingripa när huliganer höll på att riva en bank i Malmö.

Tidigare hade ”personen” föreslagit att 12 huliganer (tror jag att det var) skulle antas till polisutbildningen. RPS var med på det.

Med hjälp av en rygglös RPS-chef så planterades liknande ideer inom polisen.

Man skulle inte bråka med buset, man skulle föra dialog.

Denna metod som kom från Danmark har sedan missförståtts och förvanskats till ren dumhet vilket har förlamat poliskåren eftersom dessa flummetoder har stöd på högsta nivå.

Alla har sett åtskilliga exempel på denna katastrofala attityd relativt kriminella de senare åren.

När det var krig i Husby för ett par år sedan så frågade en journalist dåvarande chefen för polisen i Stockholm Mats Löving: ”Vad tänker ni göra nu?”  ”Så lite som möjligt” blev svaret.

Denna individ är nu chef för NOA, Nationella Operativa Avdelningen.

Migranter som illegalt ockuperat sommarstugor har inte åtgärdats av polisen. Med den idiotiska motiveringen att det är ett fall för kronofogden.

Tom bussar har ockuperats av flyktingar, polisen har vägrat att ingripa.

I Malmö så påstod polisen att det inte gick att vräka ockupanter av andras mark.

I Uppsala för några månader sedan när när huliganer brände bilar så var  polisen redo att ingripa med rätt utrustning. Högsta chefen gav order om att de inte skulle ingripa.

Det finns åtskilliga fler exempel på liknande händelser där inte polisen gör vad de ska göra pga ledningens misslyckade ideologiska experiment.

Ska man försöka med förebyggande dialogverksamhet så ska den utföres när det är lugnt i området. Då kan man bjuda på korv och kaffe. När det visar sig att det inte fungerar, sannolikt för att det invandrade buset tror att polisen är rygglösa mesar, då är det hårdhandskar som gäller i stället för att backa undan som ibland sker idag.

Vid kravallerna i Rinkeby senast så lär en hel polisstyrka stått och väntat någon kilometer bort. Men de fick inte order att ingripa.

Ett annat exempel är fotbollsmatcher där huliganer bränner bengaler utan att polisen rör ett finger för att förhindra det. Så vitt jag förstår så är det förbjudet att använda bengaler i dessa sammanhang.

Det klientel som är problemet idag förstår inte polisens mesande. De förstår bara knytnävsspråk vilket skall vara polisens språk när saker spårat ur.

Artikel – Springare

Annonser

Judemedias lögner om Polen

17,juli, 22

I artikeln som länkas till så avslöjas vad som pågår i Polen.
Jämför detta med de lögner som judarna sprider i sina media,
inte minst SVT och SR.

I Sverige så utser regeringen direkt utan beroende av riksdagen
domare till HD. Svenska rättssystemet är således mer politiserat än det polska.

Det undlåter jude/liberala lögnmedia att informera om.

Artikel om Polen


Sex döda pga Migrationsverkets inkompetens

17,april, 9

Den häktade terroristen hade ej fått uppehållstillstånd och skulle ha
lämnat landet.

Precis som IKEA-mördaren. Han mördade två svenskar. Den sk
”statsminstern”kommenterade inte ens händelsen. Offren var ju
svenskar. Lite förluster får man räkna med innan BILDERBERGARNAs
KALERGI-plan är uppfylld.

När däremot en invandrad afrikan stupade i Göteborg så for
han dit direkt och  snyftade och grät.

Han visade sitt tydliga förakt för svenska folket.

Den nu gripne terroristen mördade fyra personer med en lastbil.
Plus ett tiotal skadade i varierande grad.

Sex döda pga av Migrationsverkets slapphet i behandlingen av asylanter som fått avslag.

Det självklara är ett dessa omedelbart placeras i inhägnat förvar
och sedan transporteras ut ur landet.

Sex döda och ett antal skadade pga denna humana inställning
till asylanten.

Korkade politiker säger stup i kvarten att om de får avslag så ska
de lämna landet.

Varför ska man tro att det gör det??

Det går alldeles utmärkt att stanna illegalt i landet med politikernas stöd. Skolgång för barnen, sjukvård mm, no problem. Polisen får dessutom inte söka  efter ungar i skolan.

Dessutom så har politikerna lovat att ” om ni gömmer er i fyra år så
får ni söka asyl igen” vilket de säkert får pga ömmande skäl, de har
ju rotat sig jahahae, barnen har ju fått lekkamrater jahahae mm mm.

Det är i praktiken en uppmaning från politikerna att de ska gömma sig.

Jag föreslog i ett inlägg för några månader sedan en lösning för hur flyktinghanteringen skall gå till:

1.
Alla asylsökande placeras direkt i inhägnat förvar tills deras
ärende avgjorts.

2.
När respektive persons ärende avgjorts så får sökanden
ett tillfälligt uppehållstillstånd
TUT eller så ska han avvisas
och lämna landet. I det sistnämnda fallet så transporteras
han
ut ur landet under bevakning av polis eller annan vaktpersonal.

Denna självklara lösning hade räddat sex personers liv. Det
hade dessutom besparat
skattebetalarna stora pengar inte minst
kommunernas helt onödiga utgifter.

Vad EU anser det är ointressant. Denna skurkorganisation är inget annat än en terrororganisation på högre nivå.

Den gripne sägs vara Uzbek. Enligt uppgifter finns det åtskilliga
Uzbeker i Stockholmsregionen. Av vilket skäl?? Vad kan det vara för
egendomliga skäl som gör att Migrationsverket beviljar dessa asyl??
INGA ALLS!! En inkompetent och rasistisk ledning, svenskarna skall
rasblandas, torde vara  huvudskälet.

Enligt ”Agenda” så finns det flera tusen Uzbeker i Sverige. Skälet skall vara förtryck och diskriminering av religiös natur.

Skall Sverige och svenskarna lida för att det finns självförvållade problem i ett fjärran asiatiskt land??

Ja enligt Sveriges judiska politiker. Vi är skyldiga att lösa all världens problem.

När kommer revolutionen?


Åt rätt håll men för mesigt

16,september, 22

Regeringen låtsas att de vidtar kraftåtgärder mot illegalerna som stannar kvar i landet utan tillstånd.

Regeringen vet mycket väl att polisen inte har resurser till detta, de har inte ens resurser till en del akuta brottsfall.

Skulle polisen göra raider på allvar så skulle man sannolikt hitta mängder med illegaler. Var skall man göra av dem? Det skulle behövas transitläger på flera platser i landet där man kan placera illegalerna i väntan på lämplig kollektiv transport ur landet.

Varför bara företag?? Även bostäder skall kunna kontrolleras.

Om det var allvarligt menat så skulle följande åtgärder vidtagits

1.
Fyraårsregeln tas omedelbart bort . Dvs den idiotiska regel som säger att den som lyckats gömma sig kvar i landet i fyra år kan söka asyl på nytt. Vad jag förstår så har det kriminella beteendet regelmässigt belönats  med PUT. Så har det varit med nuvarande ledning för MV. Med det gamla regelverket.

2.
Lagstiftning som gör  det straffbart för företag att anställa illegaler. Straffet skall vara mycket kännbart ekonomiskt och i extrema fall skall företaget kunna konfiskeras.

3.
Kontroller på företag, det som nu föreslås, skall kunna göras när som helst.  Inte bara det, kontroller skall kunna göras i bostäder på samma sätt som man kontrollerar andra kriminella.

4.
Alla former av förmåner och bidrag dras in för illegaler.

Vem har föreslagit 4-årsregeln?? Någon sinnesrubbad? Regeln är en indirekt uppmaning till asylsökande med avslag att gömma sig. Bara genom att ta bort denna regel så kommer de att inse att det lönar sig inte att stanna kvar.

 


Dessa oerhört kompetenta kvinnor

16,juli, 25

I Uppsala var det mer eller mindre öppet krig i förra veckan. Mängder med bilbränder, stenkastning mot räddningspersonal och polis.

Det här var inte enstaka händelser som snabbt ebbade ut.

Vad jag noterade var att varken SVT eller SR hade minsta  info om detta. Det man fick veta var genom internetmedia.

En polis uppgav att de var förbjudna att ingripa när huliganerna brände bilar. Tydligen kastades även molotovcocktails mot polisbilar. Man skulle sätta in dialogpoliser i stället.

Nå vem hade beordrat denna passivitet, stöd till kriminalitet och inkompetenta insatser??

Troligen polischefen i Uppsala. Som väntat en kvinna. Carin Götblad.

Nå varför mörkade SVT detta? Vem är chef på SVT. Som väntat en kvinna.

Den extremvänsterjudiska Hanna Stjärne. Tidigare chefredaktör på Unt i Uppsala. Av en omdömeslös styrelse utnämnd till VD på SVT.

Och vem kan vara chef på SR? Som väntat en kvinna. Cecilia Benkö.

Hur var det nu med cheferna på Riksrevisionsverket? Var de kvinnor?


Finns det förutsättning för integration??

16,juli, 18

Ordet integration är frekvent brukat och missbrukat under lång tid.

Finns det något exempel på integration som lyckats där någon extrem kategori varit inblandad?

USA tvångsimporterade afrikaner för ca 200 år sedan. De använde som slavar och behandlades illa.

För ca 150 år sedan upphörde slaveriet och afrikanerna blev fria att agera i samhället enligt egen agenda.

Att sakna utbildning och ändå försöka klara sig i samhället blev inte lätt som kan förutses. De diskriminerades, främst i södern relativt länge.

Sedan minst 75 år så har de dock fått gå i skolan även om det var i separerade klasser relativt vita.

Så hur har det gått för afrikanerna sedan de i allt väsentligt haft samma rättigheter som vita?

En del har lyckats väl. Akademiska studier och höga befattningar. En har tom blivit president.

Men tittar man närmare på dem som lyckats så är nog en mycket stor andel inte renrasiga afrikaner, de har en eller fler vita eller andra i sin stamtavla.

Obama tex har en far från Kenya och en vit mor från USA.

I alla länder oavsett folkgrupp så finns det en andel av eleverna i utbildningsväsendet som har svårigheter att klara kraven. Jag gissar att den delen i Sverige skulle vara ca 25%. Då förutsätter jag en fungerande skola. I dag är troligen andelen 35%.

Det beror inte enbart på skolan och dess krav, i varje population finns en andel som har dåliga medfödda förutsättningar att inhämta och förvalta teoretiska kunskaper och färdigheter.

I samband med de tragiska polisskjutningarna mot svarta i USA  så är det konstaterats att svarta kriminella har en högre representation relativt deras andel av befolkningen.

Det är en förenklad framställning av ”Black Lives Matter” när man påstår att det handlar om rent rasistiska motiv från polisens sida. Man kan  ana att  det bland polisen finns en stark misstänksamhet mot svarta kriminella, sannolikt baserat på negativa erfarenheter, vilket gör att avtryckarfingret reagerar fort.

Samtidigt bygger detta upp en stark misstro från de svartas sida.

Det är en obehaglig situation som uppstått. Rent av en polarisering för att använda ett  populärt uttryck.

Ett tillstånd som uppstått pga att integrationen misslyckats.

Till Sverige så importeras tusentals afrikaner varje år. En del har lägre grundläggande utbildning, en stor del ingen alls.

En del är sk kvotflyktingar. Från diverse delar av Afrika där det poppat upp en ”kris”.

Tex så kommer det flyktingar från Södra Sudan. Dessa har mycket liten eller ingen utbildning alls.

Dessa får vad jag förstår obligatoriskt permanent uppehållstillstånd.

Hur skall dessa ”integreras” i det svenska samhället???

I mån det alls har kommit något svar från politikerna så är det att de skall få utbildning. Individer som är 35-50 år skall börja i 1:a klass, gå 9 år, sedan 3 år i gymnasiet????

Fullständigt dåraktigt. Dels som princip, dels pga att de  kommer att hoppa av utbildningen långt innan slutet.

En annan metod som det ylas vilt om är att det måste skapas ”enkla jobb”. Enkla jobb för att analfabeter från Afrika skall kunna skensysselsättas???

Vi skall backa 50 år i utvecklingen för att individer utan förutsättningar skall få ”jobb”???

Fullständigt idiotiskt även detta.

Nå vad blir slutsatsen?

Den självklara. Att individer från primitiva u-länder inte skall flyttas till utvecklade i-länder då de saknar alla förutsättningar att integreras i den miljön.

Afrika är inte att land. Det är en kontinent med ett 50-tal länder. I norr arabiska länder, söder om Sahara är befolkningen svart. Utvecklingsnivån är likartad i dessa länder, är det kris i något land så är det naturliga att man tillfälligt flyttar till ett grannland. Som kanske har ett likartat språk. Swahili är ett slags standardspråk som fungerar i flera länder.

Afrika och AU måste ta tag i och lösa sina egna problem. Inte exportera dem.

Samma princip gäller i Europa. Blir det tillfällig kris i ett land så skall de drabbade kunna flytta tillfälligt till ett grannland

Man löser inte en tillfällig kris i ett u-land genom att flytta folk till en annan världsdel. Man hjälper genom att skjuta till resurser som kan hjälpa på plats.

De nuvarande primitiva asylreglerna är en katastrof både för asylanterna och mottagarländerna.

Det är ländernas politiker som skalla sätta stopp för dårskapen.

Men det finns skumma intressenter som vill utnyttja
systemet för att rasblanda och förstöra demografin i så många länder som möjligt. I eget rasistiskt intresse.

Barbara Spectre är en. Frans Timmermans är en annan. Peter Sutherland en tredje. Bilderberggruppens lakejer en fjärde.

Vad blir slutsatsen med USA som facit på ett omöjligt integrationsprojekt?

Att det inte fungerar att försöka integrera individer från primitiva u-länder i ett modernt i-land.

Det är självklart en felaktig metod att permanent flytta folk till en annan världsdel pga en tillfällig kris i u-landet.

Republiken Nya Afrika – USA


USA polis och skjutningar

16,juli, 17

Skjutningar mot svarta i USA har blivit ett hett ämne på sista tiden. Uppbackat och uppviglat av de svarta rörelsen ”Black Lives Matter”.

Försöken att framställa incidenterna som rent rasistiska är inte fördelaktiga för de svarta om de vill förbättra situationen med korrekta insatser.

Jag länkar till artikel som ger ett helhetsperspektiv på händelserna.

Polisskjutningar i USA