Nämndemän – ett problem?

11,december, 28

Så har nämndemännen hamnat i fokus.  Det är nog inte helt fel.  Domare är missnöjda. Frågan är på vilken grund, att nämndemännen är okunniga eller att de styr domslut åt fel håll.

Att de är okunniga ligger i sakens natur, de har ingen juridisk formell utbildning. Det torde innebära att domaren får föreläsa om gällande lagar och praxis. De kan ju tyckas lite osmidigt.

Någon hävdade att det är sällan som nämndemän går emot domaren.  Då är frågan: Vem är det som drivit domsluten mot allt lägre straff??
Om det inte är nämndemännen så måste det vara domaren!

Det kanske är lika motiverat att granska domarna och hur de tolkar lagstiftningen.  De kan då hävda att de följer praxis som skapas av HD. Men om även HD spårat ur pga dess ledamöters ideologiska och politiska värderingar, vem skall då styra rätt?

Så vitt jag förstår så är  ”praxis” inte ett juridiskt obligatorium, en domare som går ifrån praxis blir knappast anklagad för tjänstefel.

Det är upp till parterna att  överklaga om det är aktuellt.

Eftersom det förefaller som om HD vridit rättstillämpningen mot allt lägre straff så anser jag att det är underrätternas skyldighet att frångå praxis där det är motiverat  för att eventuellt få en ny prövning av rättstillämpningen.

Det faktum att nämndemän tillsätts av kommunpolitiker ger en obehaglig  smak av politiserad rättsprocess. Regeringen har tydligen föreslagit att rekryteringen skall breddas utanför partikretsarna. Det kan vara motiverat. Men vem skall svara för den slutliga uttagningen?
Det blir ju fortfarande ett politikerbeslut.

Ett sätt att komma från det är att låta länsstyrelsen svara för uttagningen.

En annan åtgärd vore att minska antalet nämndemän i rätten till två och i stället tillföra en jurist.

Det tror jag vore två steg i rätt riktning.

SVD – Artikel

SVD – Mårten Schultz – Professor

SVD – Nämndeman i Stockholm


Saab konkat – något nytt eller styckning?

11,december, 22

Så har då det långdragna självmordet till slut lyckats.  Saab har konkat.  GM har hjälpt till men det grundläggande felet har Saabs ledning stått för själva.

Att ha affärsidén – om någon sådan alls har formulerats – att bygga bilar för den minoritet som kallas entusiaster  är från början  dömt att misslyckas.

Vill man dra åt det hållet så måste man först bygga bilar för de breda massorna, man måste vara lyhörd för vad som är gångbart och tyvärr ibland följa trender.

När man väl fått volym så kan man göra specialversioner med särskilda egenskaper, prestanda, sportighet. Så gör många bilfabrikanter.

Men detta har aldrig trängt in hos Saabledningen. I stället tycks man bara ha skaffat sig större skygglappar.

Då går det så här.

Det kanske är lika bra för att helt komma från det gamla tänkandet. Å andra sidan så kan det bli styckning och allt försvinner. Regeringen har inte varit särskilt angelägen att göra något konstruktivt.  Siffernissar är inte särskilt bra på industriell kreativitet.

Men desto bättre på att sälja ut lönsamma statliga företag  till privata kapitalistintressen.  Vad har den här regeringen gjort för att skapa något nytt inom industrisektorn som gagnar alla i stället för att vara  nasare i företagsbranschen?

SVD – Artikel ”Ni har mördat Saab”


De ”förmögna” pensionärerna skall betala

11,december, 21

Högkostnadsskyddet för medicin skal tydligen höjas från 1800 till 2200. Läkarbesök från 900 till 1000.

Privatiseringen av apoteken medför att medicin blir dyrare. Det innebär att högkostnadsskyddet uppnås tidigare. Vilket innebär att staten får betala en del av riskkapitalets vinster.

Det vill inte Reinfeldt gå med på, det är de som har gott om pengar, sjuka och pensionärer,  som skall göda de giriga.

Moderaterna känner massor av pensionärer i Täby och Djursholm som har jättemycke pengar.  Alltså inget problem.

För det finns väl ingen som bor utanför Täby och Djursholm, detta ödeland  har ju moderaterna reserverat för vargen.

SVD – Om högkostnadsskydd


Nytt bomskott av moderaterna

11,december, 21

Regeringen skall nu försälja 2/3 av bilprovningen.  På frivillig väg var det få som  ville bygga ny provstationer.

De skall säljas till högstbjudande!  Vilket kan innebära att de nästan skänks bort. Varför, vad är problemet med bilprovningen? En stor majoritet av konsumenterna är nöjda med bilprovningen.

Jo för riskkapitalmoderaterna är det en nagel i ögat att inte  riskkapitalet kan blåsa konsumenterna på pengar och skicka pengarna utomlands.

Det är samma apmentalitet som vid utförsäljningen av apoteken.  Konsumenterna vill inte ha det, det blir bara dyrare.  Kommentarerna till utförsäljningen av bilprovningen är massivt negativa.  Det kommer att bli dyrare. Det bekymrar inte moderaterna och deras kompisar i Djursholm och Täby, konsumenterna skall försörja spekulanterna.

En tredjedel vill moderaterna behålla några år så att det inte blir ett privat monopol. Men det gäller bara till 2015. Efter denna tid punkt kommer troligen moderaterna att sälja ut resten.  I Finland lär det kosta 900  att besikta efter privatiseringen. Är det bra?  Ja för kapitalisterna, vilket är huvudsaken för moderaterna.

SVD – Artikel


Slutet för Finland som skolledare

11,december, 16

Såg ett inslag i kunskapskanalen nyligen. Handlade tydligen om ledarskap i skolan. Rektorer och skolledare som publik, fullpackat som jag såg det.

Jag kom in när en finländare föreläste, en höjdare i Finland. Han heter tydligen Pasi Sahlberg.

Han kände sig irriterad över att PISA bara mätte tunga bitar som att läsa, skriva och räkna. Trots att Finland är i topp i dessa ämnen.

Han ville reducera den lärarledda under visningen med 50%, resten skulle vara projektarbeten, grupparbeten, i praktiken eget arbete.

Av det han sade och det man kunde gissa sig till mellan raderna så kan man dra slutsatsen att Finland kommer att avskaffa kunskapsskolan och i stället införa den svenska modellen. I praktiken införa Lpo94, läroplan 94.

Han tycktes vara helt okunnig om den svenska debatten om skolan.  Han vill i praktiken inför det elände som Sverige försöker komma ur.

Så här säger han enligt ett inslag på skolöverstyrelsen.se:

”Han spår att finsk skola behöver satsa mer på individuellt arbete, temaarbete och projekt och mindre på modersmål, matematik och naturvetenskap.”

Jepp där kom det.  Det har vi provat sedan 1994 med känt resultat.


Skitskolan 2

11,december, 15

I det andra programmet om den svenska skitskolan – skapad av moderater och socialdemokrater  – så bekräftades bilden av de svenska politikernas totala inkompetens och brist på ansvar.

En grupp tjejer i 9:an kunde inte dividera 800 med 100!!!    Vilket innebär att de aldrig fått någon utbildning i matematik värd namnet. Hur har de här klarat proven??   Inte alls, men ändå fått godkänt av odugliga lärare.

På KTH konstaterar man att vissa U-länder har bättre utbildning än i Sverige!!

I den efterföljande debatten så deltog Skolverkets chef Anna Ekström och en rektor för en cirkusskola!!

Jag trodde att Ekström hade  visst  kurage och ryggrad men den uppfattningen får överges.  I Sverige utbildas 1200 ”stylister” dvs  kvinnor som gör makeup  på andra i underhållningsbranschen mest.  Det behövs väl 150 per år i Sverige.   Ekström fick frågan om Skolverkets ansvar för att ca 1000 stylister utbildas till arbetslöshet, bortkastad gymnasieutbildning. De får endera omskola sig eller blir de socialfall.

Ekströms svassande svar att människor måste få styra över sina egna liv, att tonåringar är kapabla att välja rätt yrke.

Ett fegt undanglidande svar för att slippa ansvar. Skolverket skall naturligtvis undersöka marknaden för dessa udda yrken och bestämma max antal platser per år.  Samma sak gäller den tragiska figur som använde gymnasiet för att bli cirkusartist!!!   Det är närmast kriminellt att inte sätta stopp för dylika idiotiska yrkesval.  Ungdomar vill göra det som är kul, de har inte förmåga att se den grymma verkligheten efter skolan.

PISA kom upp. Vi är usla, nere  på 19:e plats.  Ekström påpekade att det finns andra saker som vi är mycket bra på, tex att må bra i skolan och kreativitet bl a.  Må bra i skolan!!!!!???  Behövs det några kommentarer??

Kreativitet i skolan, vad innebär det?  Hur syns det?   Kreativitet att hitta olika metoder för att skolka?? Eller vad?  Finns det något ämne som heter ”Kreativitet”?

Det spelar ingen roll, det absolut avgörande för elevens framgång i skolan och yrkeslivet är att man har tillräckliga kunskaper i att räkna, läsa och skriva. Under en massa år har det kommit rapporter från grundskolan att elever inte  ens har elementära insikter  i dessa baskunskaper. Reaktion från skolverk och politiker?  Inga alls.  Som vanligt, det måste bli drev i media för att  drönarna skall försöka aktivera sina små hjärnor.

Det är ideologin som är viktigast, inte den verklighet som blir följden  av ideologin.  Denna ideologi som är mycket klart uttryckt i Lpo94, läroplan 94. Förutom en massa dumflum om medinflytande och demokratiska former så är den röda tråden att eleverna skall sköta sin egen planering och utbildning själva så mycket som möjligt.

Det blir naturligtvis katastrof för de som är minst begåvade. De ger upp och blir drop outs.  Inget problem, vi har ju ett så fint socialt  skyddsnät som fångar upp dem? Ja det har tydligen varit politikernas åsikt i 15 år.

Det är skolverket som skriver läroplanerna, enfaldiga politiker skriver bara under och godkänner dem.  Det förefaller som om Ekström är en anpassling som hjärntvättats av skolsabotörerna på skolverket i stället för att  rensa ut dem för gott.

Regeringen har gjort ett nytt utnämningsmisstag. Har det funnits någon chef för Skolverket de senaste 20 åren som haft några vettiga åsikter om utbildning? Svaret torde bli nej.

Skolverket bör läggas ned för att få bort rötan. Ett nytt byggs upp där alla chefer och ansvariga är ingenjörer och fd militärer. Då blir det slut på flummet, dessa kategorier  saknar förstående för slapp utbildning.


Datorspekulation på börsen OK enligt regeringen.

11,december, 15

Finansmarknadsministern tycker inte att det är något fel på hög- frekvenshandel.  Ingen skall vara förvånad. Att Finansinspektionen  fungerar som en PR-byrå åt spekulationsliberalen Reinfeldt det har stått klart länge.

Att grovt missbruka  snabba datorer  för att manipulera börser och kurser det tycker  Reinfeldt är OK.

Ett naturligt steg i utvecklingen tycker Norman.   Ja om man betraktar börsen som ett kasino där djungelns lag skall råda då är det rätt. Om man helt saknar moral då går det ännu lättare.

Reinfeldt tyckte att Caremaffärerna var  enstaka misstag.

Denna man (?)  skall bort nästa val. Jag kan tom tänka mig att rösta på (v) om det hjälper.