Folkpartiets förlorade heder

13,april, 29

I samband med avslöjandet av försvarets obefintliga respons på ryskt flyg mot Sverige så gick (fp) omedelbart ut och skrek på hjälp från NATO. Även Cecilia Wikström gjorde samma sak. PINSAMT!!

De visar att (fp) är fullständigt opålitliga i försvarssammanhang. Precis som de övriga allianspartierna.

Det är fullständigt ologiskt. NATO behövs väl inte för att ha en fungerande incidentberedskap!!?

Det  självklart logiska vore:

1.
Skärp beredskapen så att man har 24-timmars jour.

2.
Tillför försvaret de pengar som behövs för detta och för att bygga upp det försvar som samtliga partier varit med om att förstöra.

3.
Det behövs omedelbart 5 miljarder, om ett par år ytterligare 5 miljarder.  Det är bara för att kompensera den nuvarande dårskapen. Sedan behövs ytterligare 5 miljarder för att bygga ut samtliga försvarsgrenar till anständig styrka. Detta är inte tillfälliga tillskott utan permanenta årliga tillskott.  En försvarsbudget på runt 55 miljarder är nödvändig. Denna skall givetvis inflationssäkras.

Var skall pengarna tas skränar ”expertjournalisterna”. Enkelt, 38 miljarder skänks till U-hjälp när 8 miljarder vore det rimliga..  Det är försvarets , skolans och vårdens pengar som Reinfeldt skänker till  suspekta ändamål utomlands.

Här finns pengarna till försvaret. Behöver man någon allians utöver det så är det självklara att man söker bygga upp en rent Europeisk försvarsallians inom EU där inte USA har något destruktivt inflytande. Lissabonfördraget behöver ändras så att inte NATO och USA kan förhindra en sådan allians.

NATO är således bara 3:e alternativ för den som har rent mjöl i påsen. Det har varken (fp) eller (m).

Senare tillägg:

Jag ansåg att 55 miljarder vore en nödvändig försvarsbudget i stället för nuvarande dryga 40. I R&D (Riksdag & departement)  så påpekas att NATO har som krav att medlemsländerna har en försvarsbudget på 2% av BNP.  Det skulle i det svenska fallet bli över 70 miljarder. Mitt förslag ligger således i underkant. Speciellt som det i det svenska fallet är frågan om att bygga upp nya  strukturer som förstörts av  inkompetenta politiker.

Finansiering:

Det är mycket enkelt. Till försvaret finns det alltid pengar eftersom det alltid har högsta prioritet. Att sedan inte en del platthjärnor begriper detta det är tragiskt och farligt för Sverige.

 


Regeringens vargimpotens fortsätter

13,april, 28

Nyligen ställde en riksdagsman från Värmland  frågan till Miljöministern Lena Ek vad hon tänkte göra åt vargproblemet i Sverige. I Värmland är det katastrofläge som gäller. Jag tror det är 13 revir just nu och vargantalet närmar sig 200.

Med nuvarande tillväxttakt så kommer antalet vargar att var ca 2000 i Sverige   år 2020.

Från ministern kom inget svar alls, däremot meddelade hon att regeringen, underdånigt krälande på knäna kan man anta, levererat en ”förvaltningsplan” till EU.

Nyligen så dödades fem Alpackor av varg i en hage i Värmland. De är värda ca 50000 styck.

Vargfrågan är ett slags belysande dokument över en fullständigt inkompetent regering.

Jag länkar till en artikel i Jaktjournalen av en norsk skribent som behandlar den inkompetenta vargpolitiken i Norge och Sverige.

Artikel  Jaktjournalen


Politisk korrigering, locket på

13,april, 27

SVDs politiske chefredaktör lämnar tidningen.

Han har varit starkt kritisk mot moderaternas försvarspolitik bl a.  Klagomålen från moderaterna har sannolikt varit massiva till SVDs ledning.

Nu skall det bli rättning i ledet, en (m)-politruk direkt från partiet kommer att ersätta honom. Ingen som helst risk för kritik av moderaterna i fortsättningen. Locket på.

Nej det är inte Sovjet, det är Sverige där judemedia och judepolitiker har makten. Några avfällingar tolereras inte i detta sammanhang och några pinsamheter om regeringen får absolut inte avslöjas.


Låt pengarna stanna i Sverige

13,april, 16

På 13 år har U-biståndet ökat från ca 14 miljarder till ca 38 miljarder. Beroende på att någon svagsint figur tyckt att biståndet skall vara 1% av BNP. Jag tror att det var FN som rekommenderade detta men varje land avgör vad man spenderar. Det är nog ingen tillfällighet att man valde BNP. Det är ett flummigt ekonomiskt begrepp som kan bli mycket stort utan att statens ekonomi därför behöver vara i motsvarande grad förträfflig.

Biståndet utgör nu otroliga 4,5% av statsbudgeten!!

Beloppet har vuxit till perversa nivåer som gör att man inte vet vad man skall göra med pengarna.  Bråk på UD där förmodligen den gamla (s)-maffian bland tjänstemännen inte vill följa ministerns direktiv.  Enkelt, sparka dem.

I stället för att bygga upp ett försvar som vi nu saknar, att lägga miljarder på lärarlöner, att lösa vårdproblem så väljer Reinfeldt och regeringen att skänka bort pengarna till diffusa och tvivelaktiga projekt i fjärran länder.  Det är hög tid att dessa länder tar tag i sina problem själva istället för att stå och vänta på gåvor från andra.

Vi har här den gamla välkända svensksjukan, att visa sin obegränsade godhet. Samma sak inom migrationspolitiken.

Det påminner om bonddrängen som en gång om året kom till Värnamo marknad och gjorde av med hela årslönen för att imponera på stadsborna. Som naturligtvis skrattade åt dumskallen.

Den korrekta referensen för biståndet skall vara statsbudgeten. En procent av denna skulle ge ca 8 miljarder vilket är en rimlig summa. En oerhörd massa pengar som kan göra mycket nytta i ett begränsat antal länder.  Sverige är inte en internationell socialbyrå som skall lösa alla problem i världen vare sig det gäller flyktingar eller bistånd.

Ledarartikel – SVD


DN avslöjar politikernas brott

13,april, 15

Femtio procent av lärarna  i grundskolan som undervisar i fysik  har ingen ämnesutbildning alls. Många har bara begränsad utbildning i de ämnen de undervisar.  Från artikel i DN.

Metta Fjelkner. ordförande i lärarnas Riksförbund:

– Under många år ansåg politiker både på riksnivå och på kommunal nivå att ämneskunskaperna inte var relevanta. De ansåg att det räckte att man var utbildad lärare. När det gällde friskolorna fick de till och med undantag från det i lagen i början av 1990-talet. Det räckte med att man var vuxen och intresserad. När jag förde fram ämnets betydelse så sågs det som att jag pratade om fackliga särintressen. Men det handlar ju om elevernas rätt till utbildade lärare, säger hon.

”Utbildad lärare”, ” ..vuxen och intresserad..” ,  undra på att att det ser ut som det gör i skolan.  Politikerna har medvetet understött dumflummet.

Jag vet inte hur många gånger jag hört uttrycket de senaste 10 åren: ”Det behövs fler vuxna i skolan”. Jag har aldrig fått någon förklaring på vad man menat. Lärare eller vad?? Här kommer en del av förklaringen, det räcker med att vara vuxen för att vara ”lärare” i sossarnas och moderaternas dumflumskola.

Politiker med sådana hjärnor skall alltså styra det här landet??

Dock har Anna Ekström, chef för skolverket,  en tröst trots dåliga resultat i internationella jämförelser: ” Men många mår ju bra….”

Dra fram de huvudansvarig och häng ut dem. Det kan inte vara särskilt svårt.  När skall de ställas till svars för brott  mot nationen??

”Tjugo  eller trettio års fängelse?

Artikel DN