Bjästa är bara ytterligare ett sjukdomstecken

10,mars, 31

Det har varit rätt många skandaler kopplade till grundskolan under de senaste åren, Bjästa är bara den senaste.

Utan att kunna presentera statistik så är mitt intryck att de flesta av dessa skolor har haft kvinnor som rektorer. Är det en tillfällighet??
Det är det nog inte.  Rekryteringen till rektorer sker inte  med korrekta kriterier.  Man tar för givet att en rektor måste ha varit lärare.
Det är det stora felet.

De missförhållanden som uppdagats beror tills stor del på bristande ledarskap i skolorna.  Genom att rekrytera lärare som rektorer får man personer som står mitt i det kollegiala samförståndet med gamla ingrodda värderingar vilket i praktiken fungerar som ett slags korruption och blockering map handlingsförmåga.

En chef måste ha integritet relativt underställda och kunna peka med hela handen när det behövs.  Därför skall man rekrytera folk som inte kommer från det vanliga skolsystemet.  Folk med militär bakgrund borde vara en bra bakgrund. Vad militären sysslar med det är i hög utsträckning just utbildning.  I militära sammanhang existerar inte  begreppet flum, det är raka rör utan tjafs.  En annan lämplig kategori är naturligtvis chefer från näringslivet med dokumenterade ledaregenskaper.

Som sagt, det viktigaste är ledaregenskaper och integritet, inte detaljkunskaper  om lärarverksamheten.


Lärare har inget rum, telefon eller dator!!

10,mars, 30

Följande är ett utdrag ur en artikel i AB, artikeln är en annons från Lärarnas Riksförbund:

Oacceptabla arbetsförhållanden

Att sitta och ostört och arbeta i skolan, när det inte är lektion, är inte det lättaste.

– Det finns tre datorer på tio lärare. Det finns kanske en telefon på 50 lärare. Det finns varken skrivbord eller arbetsrum på skolorna för lärarna. Hur många yrkesgrupper skulle acceptera det?

Fotnot. Siffrorna som anges i texten är snittsiffror. Det finns skolor som har mer än tre minuter i förtroendetid och andra som är mindre. Och på samma sätt har en del skolor fler datorer per lärare – medan andra skolor inte har någon.

Hela denna artikel är en annons från Lärarnas Riksförbund”

Jag har skrivit om detta förut. Det finns ju inte elementära förutsättningar att arbeta i skolan för lärarna!!!  De har inte eget tjänsterum, inte egen telefon, inte egen dator!!   Man tror knappt det är sant.

I samband med att arbetsgivaren kräver att lärarna skall vara mer närvarande på arbetsplatsen så måste det självfallet skapas möjlighet att vara där.

En annan punkt de tar upp är att läraren har  tid med varje elev endast tre minuter per dag.  Frågan är om det är rimligt att  varje elev varje dag skall ha diskussioner med läraren.  Resonemanget  är en följd av läroplanen Lpo94 där det anges att  undervisningen skall vara individuell och varje elev kör i sitt eget tempo. Det är naturligtvis orimligt eftersom det skapar en omöjlig situation för läraren.  Under- visningen måste vara inriktad på att en majoritet i klassen  följer samma tempo, och klarar det utan individuellt stöd. Denna majoritet måste  rimligen var minst 70%.  Av de 30% som återstår så behöver kanske  hälften extra stöd medan resten tillhör eliten som klarar sig själva.

Lärarna har således inte en egen arbetsplats, hur kan man begära att de och skolan skall fungera??

Vad gör arbetsgivaren, kommunerna åt det?? Ingenting. Det vittnar om ett förakt och ett närmast totalt ointresse för den elementära infra- strukturen i skolorna. Å andra sidan vad gör de fackliga organisa- tionerna i denna fråga??  Några krav på arbetsgivarna har jag inte hört talas om. De missförhållanden som råder är delvis en följd av tandlösa fackliga organisationer.


Slutspelshyckleriet

10,mars, 29

Nu pågår Svenska Ishockeyförbundets årliga hyckleri, det som kallas slutspel.  Bäst av sju matcher.  Händelsevis så blir det sju matcher  i  bägge kvartsfinalerna!!! Så egendomligt!

Det ligger i förbundets och klubbarnas ekonomiska intresse att det blir så många matcher som möjligt,  ju fler matcher ju mer intäkter.

Det ser likadant ut varje år. I  matchen mellan Frölunda och Linköping säger en referent att Frölunda verkade  ”loja” till att börja med, en annan att de var ”passiva”. För  att det skulle bli sju matcher så var det nödvändigt att Frölunda förlorade.

Att folk går på det år efter år, helt obegripligt. Det är Kiviks marknad på skridskor. Det räcker med tre matcher. Men då blir det ju mindre inkomster. Om klubbarna får sämre ekonomi, blir det då bäst av 9, 11, eller 19?


Politisering från SVT.

10,mars, 18

Uppdrag granskning 100317.  Handlade om Wellinge kommun och deras inställning till flyktingmottagning.

Det var svårt att se vad egentligen programmet ville säga. Det var en sammanställning av det som PK-medierna skrivit spaltkilometer om.

Något nytt? Nej. Något avslöjande?  Vad ville man säga??  Den enda poängen vara att man med dold (!) mikrofon fångade upp att kommunbossen sagt att de kände sig tvingade att acceptera viss  mottagning för att undvika lagstiftning.

Jag har inbillat mig att detta program skall ta fram sådant som inte blivit känt, som kan vara graverande. Sådant som PK-media har sopat under mattan.

Slutsatsen blir att det var ett rent politiskt inlägg från SVT där målet var att klämma åt ett parti, moderaterna.


Skoldebatt i Kunskapskanalen

10,mars, 17

100215
Skoldebatt i Kunskapskanalen om skolan de senaste 20 åren.  I panelen satt bland andra Mats Ekholm tidigare GD för skolverket, numera professor vid Karlstads Universitet. (Tyvärr)

Debatten var tre timmar lång och det genomgående temat var kritik mot förhållandena i skolan under denna tid.

Man pratade om mycket men intrycket blev att man inte riktigt vet vad man håller på med i skolan, inte vet hur saker skall utföras, allting verkar så svårt.  Vissa försvårande faktorer togs upp, kommunali- seringen , skolan har ingen fast budget, bristande lokal styrning tex.

Man tog upp det faktum att det hänt mycket inom skolan de senaste 20 åren, många sk reformer. Många av fel sort.

Väldigt vad svårt det har blivit i skolan!!!

Ungefär som om skolan uppfanns för 20 år sedan och och allting som har med skolan att göra är nya erfarenheter!!  Proggvänstern har med stöd av korkade politiker  lyckats så bra med nedbrytningen av skolan att man måste tydligen uppfinna den på nytt.

Bara en sak som att man öppet hävdade för några år sedan att kunskaper var inte så viktiga, det var viktigare att ungarna trivdes och var sociala mm.  Det kommenterades i debatten, att på lärar- högskolorna  så hade tyngdpunkten förskjutits från kunskaper mot sociala aspekter. Hur kan denna dårskap få förekomma?? Det är en direkt följd av den låga kvalitén på de politiker som vi valt.

Det sabotage av samhället som vänstern påbörjade på 70-talet, det koncentrerades mot utbildningen när man inte lyckades med någon konkret revolution.  Det effektivaste sättet att sabotera samhället är att förstöra utbildningssystemet.  På lärarhögskolor har träsko- och brun-manchesterproletariatet klamrat sig kvar och i det längsta och   bedrivit sin verksamhet mot det kapitalistiska samhället.

Nu när de börjar att genomskådas så vänder de kappan efter vinden och låtsas vara oskyldiga.

100316
Kunskapskanalen. Repris från 100309
Diskussion om grundskolan med utbildningsutskottet samt några inbjudna.

En massiv kritik mot läroplanens (Lpo94)  centrala mantra, att eleverna skall planera och bedriva sin egen utbildning.  Poletten börjar äntligen att ramla ner.  Lärarnas centrala roll påpekades, äntligen, enligt tidigare så skulle läraren ha en tillbakadragen roll, och fungera som ”en äldre kompis” , ett uttryck som en lärare använt enligt Skolverkets chef.

Någon ställde frågan varifrån dessa (idiotiska)  idéer kommit, vem, var finns dokumenten.  Frågan hamnade till slut hos Skolverkets chef, Tullberg,   som slirade  förbi frågan genom att påstå att vi har ett decentraliserat system där rektorer i hög grad bestämmer hur verksamheten skall utformas!!! Jaså??  Så Lpo94 behöver inte följas?

Det torde vara så att Tullberg direkt insåg att det korrekta svaret var att dessa idéer i hög grad kommer från  det dåvarande skolverket.   I allt väsentligt så torde Skolverket skrivit läroplanen med vissa direktiv från utbildningsdepartementet. Beatrice Ask var skolminister och Carl Bildt statsminister  1991 – 1994.

Kommunaliseringens misslyckande togs upp, en bidragande faktor till skolans problem.

Det är bara att bita i det sura(?) äpplet för  (s) och (m) som stöttat  flumskolan.   Det är två steg tillbaka till en lärarledd skola, där lärare och skolledning som bestämmer , inte eleverna vilket Lpo94 anger. Det är ”katederundervisningen” som fungerar och ger resultat, det har varit känt hur länge som helst.


Befolkningstillväxten och resursfrågan

10,mars, 16

På DN debatt tar fyra skribenter upp problemet med jordens överbefolkning. Det kan vara på tiden.  Hittills är det bara Kina som försökt göra något konkret genom ettbarnspolitiken. Dock kommer denna att överges pga av  snedvridning i födda antal pojkar/flickor.

Det här är ett kritiskt ämne som politiker helst vill undvika.  Det beror lite på var i världen man befínner sig. Det är religiösa,  psykologiska och politiska spärrar i detta ämne som orsakar handlingsförlamning.

Samtidigt som man är medveten om en kommande energikris så vill man inte se att energiförbrukningen är starkt kopplad till befolkningens storlek.  Redan idag så är det matbrist på många håll i U-länder.  Lösningen på detta är att effektivisera matproduktion  med nuvarande resonemang, medan diskussionen om befolkningens storlek nogsamt undviks.

Befolkningstillväxten är stark i många U-länder, speciellt i Afrika och Asien.  I I-länderna däremot så är tillväxten svag eller negativ.  Av det kan man dra slutsatsen att  det är det är levnadsstandard och utbyggd infrastruktur som avgör stor eller liten tillväxt.

Jorden är redan nu överbefolkad vilket redan borde ha medfört politiska åtgärder. Så är inte fallet  utan det måste bli akuta kriser innan politiker vågar ta i frågan.

Jag bifogar en länk till Wikipedia där FNs nativitetsstatistik redovisas. Det är två olika tidsintervall och man kan se en viss minskning i tillväxten.

Artikel i DN

Artikel 2  i DN

Wikipedia FNs statistik


Oles dyrefly

10,mars, 13

Det amerikanska stridsplanet F35 beräknas att komma upp i en kostnad av 700 miljoner styck. Försenat 4 år. Skulle komma ut 2012 men  nu 2016.  Kostnaden kommer tämligen säkert komma att ligga runt en miljard 2016.   Vilken nit Norge och andra länder gått på!!

Kostnaden ligger troligen inte på standardversionen utan på den vertikalstartande och den fartygsbaserade varianten.  Även detta får de andra länderna vara med och betala åt USA. Även om amerikanerna köpte ett färdigt koncept av Yakolev ( Yakolev 141)  vad avser den vertikalstartande typen,  så  blev det troligen komplicerat med allt skrot som de vill hänga på.

Det blir dyrefly för Ole. Men det spelar ju ingen roll, de kan knapra lite på oljefonden så är det problemet löst.

Ovanstående skrevs 100313. Nu visar det sig att jag fick rätt. Se länk.

Ny Teknik